Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor (S.C. XYZ S.A., Buzau)

Cuprins

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-si-calculatia-costurilor-s.c.-xyz-s.a.-buzau-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-de-gestiune-si-calculatia-costurilor-s.c.-xyz-s.a.-buzau-


Extras din document

CUPRINS
CAP I. Locul si rolul informatiilor privind costurile de productie in activitatea de conducere a S.C. DUCTIL S.A. ..........
1
CAP II. Probleme de bazi privind organizarea contabilititii de gestiune si a calculatiei costurilor la S.C.DUCTIL S.A. ...........

9
II.1. Caracteristicile tehnice economice si organizatorice. Perspectivele dezvoltare..........

9
II.2. Factorii de organizare a contabilititii de gestiune si a calculatiei costurilor. .........

15
II.3. Principiile teoretice si metodologice ale organizirii contabilititii de gestiune si a calculatiei costurilor. ........

23
II.4. Clasificarea cheltuielilor de productie si importanta acestora pentru organizarea contabilititii de gestiune si calculatia costurilor. ......

30
II.5. Prezentarea metodei de contabilitate de gestiune si calculatia costurilor folositi. ....

42
CAP III. Antecalculul costurilor de productie la S.C. DUCTIL S.A.....
49
III.1.Elaborarea antecalculului costurilor privind productia industriali.

49
III.2.Elaborarea antecalculului costului unitar de productie.
52
CAP IV. Organizarea contabilititii de gestiune si calculatia costurilor la S.C. DUCTIL S.A.. ........

55
IV.1. Organizarea postcalculatiei si a sistemului de documente primare.............

55
IV.2.Organizarea contabilititii de gestiune privind cheltuielile directe de productie. .......

58
IV.2.1.Organizarea contabilititii de gestiune privind cheltuielile cu consumul de materii prime si materiale directe.....

58
IV.2.2.Organizarea contabilititii de gestiune privind cheltuielile cu salariile, CAS si protectie sociali aferente salariilor directe...........

60
IV.3. Organizarea contabilititii de gestiune privind cheltuielile indirecte de productie. .......

61
IV.4. Organizarea contabilititii de gestiune privind cheltuielile generale de administratie. ......

62
IV.5. Organizarea contabilititii de gestiune sI calculatia costurilor privind transferul cheltuielilor intre faze ......
63
IV.6.1. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie.....
64
IV.6.2. Repartizarea cheltuielilor generale de administratie.
65
IV.6.3. Contabilitatea produselor finite obtinute din procesul de productie. .......

67
IV.6.4. Calculul costului efectiv al productiei obtinute si decontarea acestuia. ...........

68
CAP.V. Analiza indeplinirii indicatorilor privind costurile de productie la S.C. DUCTIL S.A.. ..............

71
V.1. Analiza situatiei generale a principalilor indicatori privind costurile de productie. .

71
V.2. Analiza costurilor de productie pe produs.
90
Cap VI. Posibilititi de perfectionare a contabilititii de gestiune si calculatia costurilor la S.C. DUCTIL S.A.. ...........

99
VI.1. Posibilititi de perfectionare a metodei de organizare a contabilititii de gestiune si calculatia costurilor. .....

99
VI.2. Posibilititi de perfectionare a documentelor primare si a circuitului acestora potrivit metodei de calculatie propuse. ...

100
VI.3. Posibilititi de perfectionare a evidentei operative si a contabilizirii cheltuielilor de productie potrivit cerintelor metodei de calculatie propuse ...........

101
VI.4. Posibilititi de utilizare a sistemelor de prelucrare automati a datelor in conceptul de calculatie propusi............

102
Bibliografie...........
104

105

Alte date

? ?

CAPITOLUL - I -

LOCUL SI ROLUL INFORMATIILOR PRIVIND COSTURILE DE PRODUCTIE ÎN ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SOCIETĂTII COMERCIALE “ DUCTIL “ S.A BUZĂU

Sistemul informational al oricarei entitati economice cuprinde:informatii,structuri functionale,metode si procedee specifice, mijloace de calcul.

Informatiile cuprinse in sistemul informational,pot fi grupate dupa o multitudine de criterii,printre acestea putandu-se separa si o grupare in functie de continutul lor economic.O categorie importanta de informatii o constituie informatiile privind costurile de productie.

Informatia in legatura cu nivelul costurilor de productie arata modul cum sunt gospodarite resursele materiale si banesti ale unitatii patrimoniale,in fiecare faza si operatie a procesului tehnologic, la fiecare loc de cheltuieli sau centre de costuri,in cadrul activitatii acesteia,aratand conditiile de desfasurare a intregii activitati de productie si desfacere a intreprinderii.

Informatia privind costurile de productie, prezinta o mare importanta in cea ce priveste controlul activitatii interne, gestiunii interne a intreprinderii. Aceste informatii se obtin numai dupa ce diferite feluri de cheltuieli grupate dupa natura lor (materiale, salariale, amortizare,etc.) au parcurs in procesul de evidenta o serie de etape cum ar fi : colectarea lor (pe destinatii,pe fiecare activitate), calculul si decontarea cheltuielilor intre activitatile auxiliare si de deservire in cazul in care exista prestatii reciproce de lucrari si servicii,calculul si decontarea cheltuielilor activitatii auxiliare catre activitatea de baza si celelalte activitati din intreprindere,pentru produsele furnizate de aceasta, calculul si repartizarea cheltuielilor indirecte si cheltuielilor generale de administratie,cheltuielile de desfacere;determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie si decontarea acesteia, calculul costului efectiv al produselor finite, calculul si decontarea diferentelor dintre costul efectiv si cel antecalculat la produsele finite.

Aceasta informatie prezinta o mare importanta pentru ca ofera posibilitatea sa se cunoasca cat din valoarea produsului obtinut reprezinta valoarea mijloacelor de productie consumate pentru producerea si desfacerea produsului respectiv si cat valoare nou creata.

Pentru ca informatiile economice privitoare la costurile de productie sa poata intra in circuitul economic al intreprinderii,datorita specificului si complexitatii lor,ele parcurg doua mari etape, faze, intre care exista o stransa relatie de conditionare,in fiecare etapa a procesului de productie obtinandu-se informatii in legatura cu eficienta activitatii desfasurate la oricare din centrele de costuri sau pe fiecare produs,lucrari si servicii, putandu-se stabili abaterile de la prevederile initiale din bugetul de calcul,prin determinarea veniturilor si cheltuielilor, in felul acesta, conducerea avand posibilitatea sa urmareasca si sa controleze modul cum se asigura rentabilitatea activitatii desfasurate, sa urmareasca si sa controleze structura si nivelul costurilor de productie pe articole de calculatie atat la nivelul intreprinderii cat si la nivelul locului de munca; precum si existenta posibilitatii de a determina raspunderea materiala si contributia fiecarei persoane la rezultatele obtinute .

Distingem astfel doua mari faze: organizarea evidentei cheltuielilor de productie,utilizand metodele si mecanismul proprii sistemului de contabilitate pe obiecte de calculatie (produse,comenzi, faze),pe ateliere,sectii,sectoare,si pe intreprindere.Aceasta evidenta poate sa difere de la o unitate la alta in functie de specificul ei si de necesitatile de informare.

Calculul cu exactitate a diferitelor feluri de cheltuieli care intra in structura costurilor de productie impun aplicarea celor mai adecvate metode si tehnici de contabilitate de gestiune si calculatie a costurilor, capabile sa furnizeze informatii necesare pentru urmarirea pe parcurs a abaterilor de la cheltuielile programate. Eficienta metodei folosite depinde de operativitatea cu care se furnizeaza si se receptioneaza informatiile de catre organul de decizie in timp util pentru a putea actiona divers in scopul cercetarii traiectoriei de desfasurare a productiei generatoare de costuri si de exactitatea informatiei furnizate.Orice informatie care nu serveste la timp se perimeaza,isi pierde valoarea de intrebuintare si astfel consumul de munca necesar obtinerii ei este lipsita de un element indispensabil pentru atingerea obiectivelor sale. O informatie inexacta este considerata “periculoasa” in timp ce o lipsa de informatie “dezavantajoasa”.Formularea unor concluzii si elaborarea unor decizii pe baza unor informatii “false”, inexacte,poate compromite orice dorinta si actiune bineintentionata.

Cea de-a doua faza (etapa) este reprezentata de calculul costului unitar al produselor.

Continutul economic al costului se naste in sfera productiei materiale, in procesul de munca,de folosire a resurselor,dar determinarea lui ca marime valorica, pentru fiecare produs in parte,este rezultatul unei insiruiri de calcule economice,efectuate intr-o anumita ordine,dupa anumita metoda de calculatie.

Metodologia de organizare a evidentei cheltuielilor de productie este subordonata nu numai scopului final - obtinerea costului unitar - ci si structuri organizatorice si tehnologice ale intreprinderii, caracterului productiei sale,amplasarii teritoriale ale subunitatilor.

În domeniul costurilor acuitatea operativitatii de informare este esentiala intrucat daca se cunosc costurile dupa ce s-a fabricat produsul,informatia in cauza nu are decat un caracter constatator si nu poate servi decat unei eventuale prognoze de lunga perspectiva.În acest domeniu,operativitatea trebuie sa mearga pana acolo incat orice cheltuiala legata strict de procesul de productie sa poata fi depistata inainte de a se produce.Numai astfel se poate generaliza informarea si controlul preventiv asupra oricaror cheltuieli de productie.Concomitent cu aceasta calculatia costurilor va capata un caracter previzional,care se impune ca o mare necesitate pentru rezolvarea problemei referitoare la fabricarea unor produse noi, introducerea de noi procese tehnologice,programarea si executarea unor lucrari de investitii.

La randul sau,calculatia costurilor ca ansamblu de operatii matematice utilizate pe intreg parcursul ciclului de prelucrare a datelor si informatiilor furnizate de contabilitate,este subordonata organizarii evidentei cheltuielilor,depinde functional de aceasta organizare dar si de tehnica de calcul utilizata.De modul in care este organizata evidenta cheltuielillor de productie,de modul in care este efectuata calculatia si de tehnicile utilizate in acest scop,depinde in final,calitatea oricarui gen de informatii privitoare la costurile de productie, exactitatea costului unitar.

Modelul de baza al calculatiei trebuie sa fie astfel conceput incat sa asigure determinarea costurilor de produselor,lucrarilor sau serviciilor prin calcule economice care sa permita bugetarea,controlul si analiza operativa a costurilor pe feluri,pe locuri si pe produse.

Avand o structura analitica ce se concentreaza in forme adecvate si accesibile toate elementele consumate in procesul productiei (materiale,manopera,cheltuieli indirecte),costul determinat operativ si corect este o informatie de certa valoare care face posibila interventia conducerii in sensul reducerii unor cheltuieli concrete,individualizate pe produse sau pe locuri de cheltuieli asigurand astfel intreprinderii o rentabilitate sporita, o crestere generala si permanenta a eficientei activitatii sale.

Totodata trebuie subliniat faptul ca asigurarea informatiilor este un imperativ major in analiza costurilor de productie,datorat mai ales corelatiei sale cu o serie de indicatori sintetici generalizatori de mare importanta ca:beneficiul,rentabilitatea,venit rational,fond de rezerva,a caror exactitate depind in mare parte de exactitatea sau deformarea costului de productie.

Valoarea informationala a costului poate fi amplificata in mod corespunzator atunci cand calcularea lui se face pe diferite trepte ale activitatii economice - a productiei - referindu-se de exemplu la: productia totala,la produsele finite ale intreprinderii,ale unei sectii,ale unei linii de fabricatie,la un grup de produse finite sau la un grup de produse sau la componenta acestora.

În conditiile economiei de piata procesul de conducere al societatilor reclama informatii din toate domeniile de activitate pentru fundamentarea deciziilor in domeniul costurilor,procesul decizional este fundamentat pe informatia costurilor.

Avand in vedre conjunctura economica din Romania unde se produc schimbari rapide, in cadrul S.C. “DUCTIL” S.A. urmarirea si calculul costurilor de productie ocupa un loc important in luarea deciziilor de catre conducerea societatii, avand astfel o contributie semnificativa la succesul intreprinderii pe piata.

Cum fiecare nivel organizatoric din structura intreprinderii are nevoie de anumite informatii specifice acestuia rezulta ca,calculatia costurilor trebuie sa furnizeze,pe prim plan,informatii relevante aspra costurilor,adica informatii referitoare la aspecte majore cu implicatii hotaratoare in domeniul costurilor.În felul acesta,se asigura o informatie selectiva numai asupra aspectelor care implica luarea deciziilor urgente,eliberand conducerea de informatiile mai putin semnificative.

De mentionat este faptul ca mentinerea potentialului de productie a S.C. “DUCTIL” S.A. depinde de modul in care societatea stie sa isi recupereze prin vanzarea produselor costul produselor realizate, prosperitatea si ritmul dezvoltarii in continuare al societatii fiind dat de profiturile obtinute.

Pentru aceasta calculatia costurilor este organizata pe principiul conducerii obiective,pe baza criteriului exceptiilor care asigura o conducere a locurilor de costuri in conditiile unei responsabilitati si operativitati sporite.

Avand in vedere aceasta trasatura esentiala a dezvoltarii S.C. “DUCTIL” S.A. in general si cu cat mai mult in cazul organizarii moderne in care intreprindrea este condusa dupa principiile economiei de piata, mentinerea competitivitatii, dispunerea elementelor gestiunii si ale productiei sub forma cea mai potrivita in scopul obtinerii unor rezultate finale optime, depinde si se reflecta nemijlocit in costurile de productie ale S.C. “DUCTIL” S.A.

Putem deduce ca in orice etapa costul de productie prezinta un rol deosebit pentru organizarea si desfasurarea procesului de productie.Din aceste considerente rezulta cu necesitate importanta calcularii exacte a costurilor de productie.

A calcula costul de productie inseamna a colecta si repartiza cu ajutorul unor procedee toate cheltuielile care se efectueaza la nivelul intreprinderii cu scopul fabricarii si desfaceriii unei cantitati de produs si a intregii productii.În acelasi timp informatiile furnizate de costul de productie prezinta un rol deosebit in general pe urmatoarele directii: in directia adoptarii deciziilor cu plecare de la nivelul costului de productie pentru perfectionarea proceselor tehnologice, introducerea inovatiilor, inventiilor in procesul de fabricatie, organizarea eficienta a productiei si muncii etc, asigurandu-se astfel un control asupra consumarii productive si a modului de reparizare a profitului in societate avand in vedere interesul individual al producatorului, al salariatilor precum si interese colective.

Informatiile privind costul de productie au importanta in privinta adoptarii deciziilor pe linia conducerii intreprinderii atat in ansamblul ei cat si in interior pe fiecare sectie, atelier, loc de cheltuiala, faza de fabricatie in parte pe baza principiilor rentabilitatii.

În functie de problema in care trebuie sa se decida calculatia costurilor poate furniza informatii asupra costurilor efective si a costurilor prestabilite cu evidentierea abaterilor respective atat in totalitatea lor cat si pe structura,pe locuri de costuri si pe produse, stabilindu-se nivelul si structura costului pentru intreaga productie fabricata de intreprindere pe o anumita perioada de timp.

Cunoscand, astfel, nivelul si structura costurilor de productie se creaza posibilitatea stabilirii ponderii cheltuielilor materiale si cu munca vie in totalul cheltuielilor, precum si separarea cheltuielilor indirecte de cele directe.Prin urmarirea si calcularea costului de productie la nivelul intregii productii si pe fiecare produs in parte se creaza posibilitatea urmaririi costurilor in dinamica, precum si a compararii cu costurile unor produse similare sau identice fabricate in alte unitati in scopul de a deduce nivelul de inzestrare tehnica, modul de utilizare a fondului de timp, gradul de calificare a fortei de munca si modul de gospodarire a intreprinderii in ansamblul ei.

Prin calcularea cu anticipatie a costului de productie se creaza un instrument de prim ordin pentru eleborarea bugetului de venituri si cheltuieli ale unitatii, precum si pentru calculul unor indicatori de eficienta cum ar fi:rata profitului, rata rentabilitatii economice.În acelasi timp previziunea si inregistrarea analitica curenta a cheltuielilor de productie servesc optimizarii activitatii si a deciziilor luate de conducerea S.C. “DUCTIL” S.A., prin posibilitatile efectuarii controlului si analizei comparative a nivelului si structurii cheltuielilor de productie si implicit a costului calculat pe baza lor.

Pentru a stabili care din costuri sunt relevante trebuie apelat la interpretarea costurilor,practica intreprinderii demonstrand ca, in general frecventa cea mai mare a problemelor in care se cere luarea deciziilor sunt de natura celor pe termen scurt si mediu.

Astfel in cazul cand avem luat decizii pe termen scurt, sunt relevante,pe langa costurile variabile si costurile fixe.Totusi, frecventa cea mai mare a problemelor in care trebuie luate decizii este referitoare la cheltuielile variabile de productie, acest lucru netrebuind sa conduca la minimizarea importantei cheltuielor fixe, ele prezentand importanta deosebita in fundamentarea deciziilor pe termen lung, precum cele legate de natura investitiilor pentru modificarea capacitatilor de productie.

Se observa ca datele datele perioadei trecute constituie pentru conducerea S.C. “DUCTIL” S.A.atat mijloace de masurare si apreciere a rezultatelor si de descoperire a cauzelor schimbarilor negative in activitatea intreprinderii, cat si mijloace de orientare a activitatii viitoare inspre valorificarea posibilitatilor existente pentru obtinerea unor rezultate mai bune. Aceasta cu cat mai mult cu cat costul produsului nu trebuie privit numai la nivelul intreprinderii producatoare, ci si in exterior sub aspectul contributiei aduse la competitivitatea produselor pe piata interna si externa.Daca un cost redus in detrimentul calitatii produsului aduce beneficii sporite producatorului, pentru cumparator calitatea slaba sau necorespunzatoare a produsului genereaza nemultumiri, care pe termen lung isi vor pune amprenta si asupra beneficiilor producatorului, in sensul ca se va refuza cumpararea produsului slab calitativ diminuandu-se in acest fel vanzarile si beneficiile.Rezulta, deci, ca eficienta activitatii economice nu trebuie privita numai la nivelul intreprinderii producatoare ci si prin prisma satisfacerii cerintelor intreprinderii.

Ca o concluzie, faptul ca principala sursa de informatie o constituie calculatia costurilor, adoptarea celor mai adecvate metode de calcul ramane o problema de baza a conducerii S.C. “DUCTIL” S.A. Premisa rentabilizarii, ca efect al reducerii costurilor de productie nu se poate realiza deat in conditiile unei informari operative, exacte si relevante asupra costurilor. Costul de productie se constituie intr-un criteriu economic de baza care conditioneaza : perfectionarea procesului tehnologic, introducerea inventiilor si inovatiilor in cadrul procesului de productie, organizarea stiintifica a productiei, iar scaderea acestora in asemenea conditii, exprima de fapt eficienta masurilor adoptate pe linia mentionata.

CAPITOLUL - II -