Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii drepturilor salariale

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-drepturilor-salariale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-drepturilor-salariale


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I. Bazele teoretice si juridice ale sistemului de salarizare, a asigurarilor si protectiei sociale 1.1 Definitia salariului,forme de salarizare si principiile sistemului de salarizare.
1.2 Documente contabile si forme de evidenta a cheltuielilor cu forta de munca
1.3 Structura datoriilor si creantelor privind asigurarile sociale.....
1.3.1 Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor sociale de stat
1.3.2 Contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale de stat....
1.4 Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale......
1.5 Structura datorilor si creantelor privind asigurarile sociale de sanatate.........
1.5.1 Contributia angajatorului la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.....
1.5.2 Contributia asiguratilor la Fondul national unic de asigurari de sanatate...... 1.6 Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale..........
1.7 Structura datoriilor si creantelor privind bugetul asigurarilor pentru somaj.... 1.7.1 Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj.... 1.7.2 Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj......
CAPITOLUL II. Drepturile salariale, asigurarile si protectia sociala conform Standardelor Internationale de Contabiliate.....
2.1 Standardul International de Contabilitate IAS 19.......
2.2 Standardul International de Contabilitate IAS 26........
CAPITOLUL III. Operatiuni contabile privind evidenta cheltuielilor cu forta
de munca... 3.1. Metodologia de calcul a salariilor...........
3.2 inregistrarea statului de salarii si a platilor legate de acesta - studiu de caz la S.C. LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM S.A.
3.3 Calculul si inregistrarea avansurilor acordate salariatilor..........
3.4 Calculul si inregistrarea concediilor de odihna...........
3.5 Calculul si inregistrarea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca..............
3.6 inregistrarea altor operatii privind decontarile cu personalului
CAPITOLUL IV. Analiza eficientei cheltuielilor salariale ...........
CAPITOLUL V. Aplicatie rulata cu ajutorul programului de contabilitate al firmei S.C. LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM S.A.
5.1. Importanta sistemului informatic.........
5.2. Prezentarea sistemului informatic.........
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?ORGANIZAREA CONTABILIT?TII DREPTURILOR SALARIALE?

INTRODUCERE

În orice coditii de timp si de spatiu, activitatea economica implica in mod obiectiv si obligatoriu factorul munca. Într-un climat economic dificil, selectarea, angajarea si mentinerea fortei de munca reprezinta o incercare pentru orice entitate economica.

Utilizarea si plata muncii ca factor de productie, este si va fi mereu in atentia actorilor de pe piata muncii datorita caracterului puternic social al acestei probleme, cu implicatii directe in asigurarea mijloacelor de existenta a populatiei planetei.

Salariul se formeaza pe baza perceptiei sociale referitoare la nivelul veniturilor, dar si a sistemului de negociere a veniturilor salariale.

Lucrarea este structurata pe cinci capitole distincte care impreuna formeaza un tot unitar coerent menit sa ofere informatii din domeniul salarizarii.

Primul capitol prezinta bazele teoretice si juridice ale sistemului de salarizare, a asigurarilor si protectiei sociale.

Capitolul al doilea prezinta Standardelor Internationale de Contabiliate in domeniul drepturile salariale, asigurarilor si protectiei sociale.

Capitolul al treilea cuprinde operatiunile contabile privind evidenta cheltuielilor cu forta de munca cu studiu de caz la S.C. LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM S.A.

Capitolul al patruleatrateaza analiza eficientei cheltuielilor salariale.

Ultimul capitol prezinta o aplicatie rulata cu ajutorul programului de contabilitate al firmei S.C.LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM S.A.

CAPITOLUL I

Bazele teoretice si juridice ale sistemului de salarizare,

a asigurarilor si protectiei sociale

1.1 Definitia salariului si formele de salarizare

Potrivit art. 154 alin. (1) din noul Cod al muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca si cuprinde :

- salariul de baza;

- indemnizatiile ;

- sporurile la salariu de baza;

- adaosuri la salariul de baza.

Salariul reprezinta forma prin care angajatii participa la repartizarea valorii nou create in intreprindere. Marimea salariului depinde de timpul lucrat de angajati, salariul fiind platit dupa ce forta de munca a functionat, insa salariul nu este expresia in bani a intregii valori nou create ci doar o parte din aceasta. Valoarea nou creata de forta de munca este atat sursa salariilor cat si a profitului.

În sens economic salariul constituie un element important al costurilor de productie, fiind dat de suma cheltuililor efectuaute de intreprinzator cu salariile si contributiile legate de acestea.

Salariul se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre persoane juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora. Salariul de baza nu poate fi sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului. Începand cu data de 1 ianuarie 2006, salariul de baza minim brut pe tara a fost stabilit la 330 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, corespunzator unui program legal de lucru de 8 ore zilnic. Conform actului aditional nr. 710 din 3 aprilie 2006 la Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2005 - 2006, inregistrat la Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 20/01/31.01.2005 salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de 170 de ore, in medie, este de 370 RON, adica 2,18 RON/ora, incepand cu data de 01 aprilie 2006. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei. Pentru salariatii caora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazarea sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai minca decat salariul minim brut pe tara prevazut de lege.

Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern, dupa caz. Specific pentru veniturile din salarii il reprezinta posibilitatea ca salariul sa fie platit in mai multe rate, ultima plata, denumita de obicei lichidare, putandu-se efectua in luna urmatoare celei pentru care a fost stabilit salariul.

Plata salariului se poate efectua si prin virament intr-un cont bancar, in cazul in care aceasta modalitate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil. Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta, si se dovedeste prin orice documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite,in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia.

Forma de salarizare reprezinta procedura de determinare a veniturilor salariale pentru fiecare salariat. Forma de salarizare face legatura intre partea ce revine salariatului si activitatea depusa de el, intre salarii si rezultatele muncii. Fiecare forma de salarizare evidentiaza intr-un mod specific cantitatea, calitatea si importanta muncii depuse.

Formele de salarizare sunt stipulate in contractul de munca. Cele mai practicate forme de salarizare sunt: in regie, in acord si mixta. Fiecare forma poate fi aplicata intr-o mare varietate.

? Salarizarea in regie – reprezinta remunerarea salariului dupa timpul lucrat: ora, zi, saptamana, luna. Aceasta forma se practica atunci cand munca este complexa si dificil de normat. Fiecarui salariat i se stabileste ce are de realizat, raspunderile, ce-i revin in functie de calificarea pe care o poseda, de domeniu, de locul pe care il ocupa in esaloanele de conducere si organizare a conducerii. Daca salariatul nu depune munca minima in unitatea de timp prevazuta in contract, el va fi disponibilizat de catre unitatea respectiva. Cel care depune munca mai multa si de buna calitate in unitatea de timp prevazuta poate fi recompensat prin premii, anumite facilitati atribuite de unitatea in care lucreaza. Marimea totala a salariului este produsul dintre timpul lucrat si salariul pe unitatea de timp.

? Salarizarea in acord – este acea forma de remunerare a individului sau grupului in functie de cantiatea de produse realizate, de numarul operatiilor executate. Aceasta se practica in acele domenii de activitate unde se poate norma si comensura munca cheltuita prin cantitatea de produse sau numaul de operatii. Salarizarea in acord pune mai pregnant in evidenta legatura dintre marimea salariului si munca depusa de salariat; in acest caz, cheltuilile de supraveghere se pot reduce, iar intensitatea muncii creste.

Daca nu si-a indeplinit norma de produse sau operatii, daca nu a asigurat calitatea corespunzatoare lucratorul este penalizat. Salarizarea in acord prezinta si unele dezavantaje: tendinta de a obtine cat mai multe produse sau de a executa operatii in numar mare in aceeasi unitate de timp, poate afecta calitatea produselor; intensificarea muncii, dincolo de anumite limite necesita un consum mare de energie, cu efect negativ asupra sanatatii ca urmare a unei oboseli fizice sau intelectuale.

Salarizarea in acord s-a diversificat, concretizandu-se in: acord direct, acord progresiv si acord global.

Acordul direct consta in stabilirea unui tarif constant pe bucata, operatiune executata. Marimea salariului va fi direct proportionala cu numarul produselor sau operatiilor executate de salariat. Se aplica in domeniile unde se poate face masurarea muncii individuale.