Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea contabilitatii impozitului pe venitul global

Cuprins

lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-impozitului-pe-venitul-global
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-contabilitatii-impozitului-pe-venitul-global


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I: IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL IN
REGLEMENTARILE JURIDICE ROMANESTI
1.1 Necesitatea introducerii impozitului pe venitul global
1.2 Notiunea de venit global. Venituri incluse. Notiunea de impozit pe venit global
1.3 Categorii de contribuabilii
1.4 Determinarea veniturilor impozabile, definirea lor si modul de calcul al impozitului
1.5 Procedura de globalizare a veniturilor
1.6 Plata impozitului pe venitul anual global si obligatiile contribuabililor
CAPITOLUL II : STANDARDELE INTERNATIONALE DE
CONTABILITATE
CAPITOLUL III : CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE
VENITUL GLOBAL
3.1 Contabilitatea in partida simpla a persoanelor fizice autorizate si a altor
categorii de contribuabili
3.2 Contabilitatea impozitului pe salariu la un agent economic ca parte a
impozitului pe venitul global
3.3 Contabilitatea impozitului pe dividende la un agent economic ca parte a
impozitului pe venitul global
3.4 Contabilitatea impozitului pe dobinzile platite persoanelor fizice ca parte a
impozitului pe venitul global
CAPITOLUL IV: DOCUMENTATIA SI DOCUMENTELE
UTILIZATE DE CONTRIBUABILI IN CAZUL
IMPOZITULUI PE VENIT GLOBAL
CAPITOLUL V: ACTIVITATEA DE ASISTARE A
CONTRIBUABILILOR
CAPITOLUL VI: ASPECTE INFORMATICE PRIVIND
PROGRAMUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI
PE VENITURILE DIN SALARII SI ASIMILATE
SALARIILOR
CAPITOLUL VII: INDICATORII VENITURILOR BUGETARE
CAPITOLUL VIII: CONCLUZII SI PROPUNERI
Bibliografie

Alte date

?

?

CAPITOLUL I

IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL ÎN REGLEMENT?RILE JURIDICE ROMÂNESTI

1.1 Necesitatea introducerii impozitului pe venitul global

Impozitele au fost instituite o data cu inceperea vietii comunitare, in vederea acoperirii unor cheltuieli cu institutiile care functionau in acea colectivitate.

La inceput, aceste impozite erau benevole, dar mai tarziu au inceput sa aiba caracter obligatoriu.

S-a produs o transformare in materie de impozit care initial aparea sub forma unor daruri, apoi au fost sub forma unor dari naturale obligatorii, iar o data cu aparitia banului ca instrument de schimb si impozitele au imbracat forma valorica iar platile sunt efectuate in bani.

Deci plata impozitului nu mai este benevola, ci are un caracter obligatoriu. Autoritatea publica, potrivit legii, are obligatia sa aplice masuri de recuperare a impozitelor de la contribuabili, prin plati, mergandu-se pana la confiscarea averii acestor persoane.

Instituirea de impozite si taxe potrivit constitutiei fiecarei tari, intra in competenta Parlamentului, care adopta legi in materie de impozite.

Avand in vedere ca finantarea bugetara se realizeaza prin impozite si taxe, atat la nivel central cat si la nivelul colectivitatilor locale, este foarte importanta decizia in stabilirea cuantumului acestor obligatii fiscale.

Sursa din care se platesc impozite si taxe reprezinta venituri obtinute din desfasurarea unei activitati in scopul obtinerii de venituri sau profit.

În materie de colectare a impozitelor si taxelor potrivit normelor legale s-au stabilit competentele diferitelor organe centrale si locale, avand dreptul de a sanctiona pe contribuabilii care nu achita aceste obligatii.

Impozitul pe venit a aparut o data cu decizia de a avea o legatura directa intre sursa de venit si obligatia fiscala si intr-o masura mai redusa, atingerea averii initiale a contribuabilului. Prin introducerea impozitului pe venit se realizeaza o largire a bazei de impozitare cat si o crestere a numarului contribuabililor.

Dupa 1989 s-a trecut la alinierea Romaniei la normele Internationale in materie fiscala, instituindu-se impozitarea categoriala a veniturilor astfel:

- impozit pe veniturile din salarii

- impozit pe veniturile din dividende

- impozit pe veniturile din activitati desfasurate pe baza de libera initiativa

- impozit pe veniturile din chirii.

Aceste venituri au inceput sa fie impozitate dupa 01.01.2000 dupa metoda globala prin cote cuprinse intre 18% - 40% , acordandu-se deduceri personale, luandu-se in considerare situatia familiala a contribuabilului.

1.2. Notiunea de venit global. Venituri incluse.

Notiunea de impozit pe venit global.

Venit [1 Dobrota Nita coordonator, Dictionar de macroeconomie, Editura Economica, Bucuresti, 1999] – suma realizata de o persoana fizica sau juridica ca rezultat al activitatii depuse intr-o perioada de timp determinata, sau provenita din dreptul de proprietate asupra unui bun mobil / imobil, hartii de valoare sau din oricare alt drept rezultat dintr-un contract sau conferit de lege.

Din punct de vedere contabil reprezinta echivalentul valoric al productiei realizate sau vandute ( produse finite, marfuri, lucrari, servicii ) servind ca sursa de acoperire a cheltuielilor (costul ) productiei respective vandute si incasate, a impozitului datorat statului, surplusul ramas din aceste venituri reflectandu-se ca rezultat financiar sub forma de profit.

Impozit [2 Idem] – plata obligatorie la bugetul statului sau la bugetele locale efectuata atat de persoane particulare cat si de persoane juridice. Este o contributie obligatorie, directa sau indirecta, efectuata potrivit normelor stabilite de stat.

Impozitul reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia statului, in vederea acoperirii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil sfarsind fara contraprestatie din partea statului.

Venitul anual global impozabil – suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane, din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale.

Venitul brut al fiecarei categorii de venit – sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura.

Venitul net, pierderea pentru fiecare categorie de venit – diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.

Cheltuieli aferente deductibile – cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului.

Deducerile personale – o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.

Impozitul pe venit anual global – suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr–un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil.

Creditul fiscal extern – suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania, care se deduce din impozitul pe venit datorat in Romania

Impozit final – impozit stabilit asupra categoriilor de venituri, impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil.