Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea, coordonarea, antrenarea si motivarea in evolutia managementului

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-coordonarea-antrenarea-si-motivarea-in-evolutia-managementului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-coordonarea-antrenarea-si-motivarea-in-evolutia-managementului


Cuprins

CAPITOLUL 1
MANAGEMENTUL, CONOTATII CONCEPTUALE
1.1 . Definirea stiintei managementului. Obiectul de studiu
1.1.1. Procesele de management
1.1.2. Relatiile de management
1.1.3. Mediul ambiant
1.2 . Managementul - stiinta, arta si activitate pragmatica
1.3 . Functiile managementului: esenta conducerii
1.4 . Nivelurile si piramida managementului
1.5 . Abordarea sistemica a managementului. Sistemul de management si principiile conducerii
1.5.1. Sistemul de management
1.5.2. Principiile conducerii
1.6 . Rolul managementului stiintific in economia de piata: factor al cresterii eficientei
CAPITOLUL 2
EVOLUTIA MANAGEMENTULUI
2.1. Scurt istoric al managementului. Etape evolutive
2.2. Scoli de management
2.2.1. Scoala clasica
2.2.2. Scoala sociologica (scoala relatiilor umane)
2.2.3. Scoala cantitativa (scoala matematica)
2.2.4. Scoala sistemelor sociale (scoala sistemica)
2.2.5. Scoala managementului contextual (situational)
2.2.6. Scoala empirica
2.3. Managementul in Rominia
2.3.1. Aspecte privind evolutia managementului in Rominia
2.3.2. Caracteristici ale managementului rominesc inainte de 1989
2.3.3. Caracteristici ale managementului rominesc dupa 1989
2.3.4. Revolutia manageriala si tranzitia managementului
CAPITOLUL 3
PREVIZIUNEA SI PLANIFICAREA
3.1. Previziunea. Semnificatie, continut, importanta
3.2. Metode de previziune
3.3. Planificarea
3.4. Procesul si principiile planificarii
3.4.1. Procesul de planificare
3.4.2. Principiile planificarii
3.5. Cerintele unui sistem de planificare eficace
3.6. Planul - instrument principal al conducerii
3.7. Elementele de baza ale planului
3.8. Tipuri de planuri
3.9. Factorii care influenteaza succesul planului
3.10. Tehnici de planificare operationala
3.10.1. Planificarea evenimentelor cheie
3.10.2. Planificarea etapelor succesive
3.10.3. Planificarea prin diagrama cu bare
3.10.4. Planificarea tip retea
CAPITOLUL 4
ORGANIZAREA
4.1. Functia de organizare. Definire
4.2. Elementele distinctive ale organizarii
4.2.1. Specializarea functionala si definirea muncii (sarcinilor)
4.2.2. Autoritatea si ierarhiile
4.2.3. Departamentarea
4.2.4. Responsabilitatea
4.3. Structura organizatorica
4.3.1. Definirea si componentele structurii organizatorice
4.3.2. Elaborarea structurii organizatorice
4.3.2.1. Principiile elaborarii structurii organizatorice
4.3.2.2. Procesul elaborarii structurii organizatorice
4.3.3. Tipuri de structuri organizatorice
4.3.4. Probleme organizatorice majore
4.3.4.1. Centralizarea - descentralizarea
4.3.4.2. Delegarea
4.4. Organizarea (structura) informala
4.4.1. Definirea si caracteristicile organizarii (structurii) informale
4.4.2. Componentele organizarii informale
4.4.2.1. Grupul informal
4.4.2.2. Rolul informal
4.4.2.3. Normele de grup
4.4.2.4. Liderii informali
4.4.2.5. Relatiile informale
4.4.3. Cauzele constituirii organizarii informale
4.4.4. Avantajele si neajunsurile generate de organizarea informala
4.4.5. Interdependentele si influentarea organizarii informale
CAPITOLUL 5
COORDONAREA
5.1. Coordonarea - functie a managementului. Definitie, necesitate si importanta
5.2. Forme, instrumente si proceduri de coordonare
5.3. Comunicarea - suport al coordonarii
5.3.1. Definirea comunicarii. Rolul si scopul comunicarii in cadrul organizatiei
5.3.2. Procesul de comunicare
5.3.3. Tipuri de comunicare in cadrul organizatiilor
5.3.4. Bariere in comunicare
5.3.5. Principii si reguli de baza ale comunicarii eficiente
5.3.6. Tehnici de perfectionare a comunicarii
5.3.6.1. Ascultarea activa
5.3.6.2. Comunicarea
5.4. Practici de coordonare eficace
5.4. Sedinta
CAPITOLUL 6
ANTRENAREA - MOTIVAREA
6.1. Functia de antrenare. Motivatia - fundament al functiei de antrenare
6.2. Componentele motivatiei
6.3. Forme de motivatie
6.3.1. Motivatia pasiva si negativa
6.3.2. Motivatia intrinseca si extrinseca
6.3.3. Motivatia cognitiva si afectiva
6.4. Conceptii si teorii privind motivatia
6.4.1. Conceptia lui Fr. Taylor
6.4.2. Motivatia in conceptia lui A. Maslow
6.4.3. Teoria E.R.G.
6.4.4. Teoria bifactoriala a lui Fr. Herzberg
6.4.5. Teoria lui Mc. Clelland asupra motivatiei
6.5. Principiile motivarii eficace

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

{p}

{p}

?CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL, CONOTATII CONCEPTUALE

1.1 DEFINIREA STIINTEI MANAGEMENTULUI. OBIECTUL DE STUDIU

Etimologic, originea cuvantului management se regaseste in cuvantul latin manus = mana, dar si in alte cuvinte precum cuvintele italiene maneggiare = a dresa caii si maneggio = menaj si in termenii francezi: manèger = a dresa caii si manège = manej, cu aceeasi semnificatie ca a celor in limba italiana.

În 1066, in batalia de la Hastings, Wilhelm Cuceritorul ii invingea pe englezi, el devenind William I., regele englezilor, iar insula britanica intra sub stapanire franceza pentru circa 200 de ani. Englezii au preluat din limba franceza termenii: ménage = gospodarie; ménager = a gospodari, (a administra), din care a rezultat verbul to manage = a administra, a se descurca, a o scoate la capat, a reusi, a guverna, a conduce.

Termenul management n-a avut, de la inceput, o consacrare in economie. A fost introdus si folosit la inceput in administratie, politie, politica, armata si, abia la inceputul secolului al XX-lea, termenul de management isi gasea consacrarea in domeniul economic, in Statele Unite, unde incepe sa semnifice conducerea unei afaceri.

Consacrarea definitiva in domeniul economic a termenului de management se datoreaza contributiei in special a doua mari personalitati, care au transmis in economie principii si reguli ale managementului. Ei au fost: englezul FREDERICK W. TAYLOR si francezul HENRI FAYOL.

În anii ’40, un alt specialist, JAMES BURNHAM, in lucrarea sa “Revolutia manageriala”, publicata la New York in 1941, consacra definitiv termenii de manager si management, aratand ca managerii au devenit un grup social distinct, cu un rol major in cadrul societatii si ca orice societate, indiferent de regimul ei politic, are nevoie de manageri valorosi si de un management competitiv daca vrea ca economia ei sa prospere in ritm novator si dinamic.

Managementul a fost definit in mod diferit de diversi specialisti, astazi cunoscandu-se peste 140 de definitii ale managementului. Ca stiinta relativ noua, interdisciplinara, managementul reprezinta un ansamblu unitar de concepte, principii, metode si tehnici de lucru cu caracter general, a caror utilizare asigura folosirea optima a potentialului uman, material si financiar dintr-o organizatie.

O definitie cuprinzatoare, sugestiva si elocventa concepe managementul ca stiinta care studiaza procesele si relatiile de management din cadrul organizatiilor si mediul ambiant in care acestea actioneaza in vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza si conceperii de metode, tehnici si modalitati de conducere care sa contribuie la ridicarea eficientei.

Managementul, ca stiinta, are un domeniu de referinta, are principii proprii, opereaza cu metode si tehnici specifice pentru atingerea unor obiective organizationale si are un obiect de studiu distinct.

În mod concret, obiectul de studiu al stiintei managementului il constituie analiza proceselor si relatiilor de management din cadrul organizatiilor si cercetarea mediului ambiant economic, social si cultural in care aceste organizatii actioneaza. Ca urmare a acestui studiu, se descopera principiile, regulile si celelalte elemente de esenta care explica continutul si dinamica managementului. Toate acestea, ca si procesele si relatiile pe care le reflecta, cunosc o continua evolutie, de unde decurge si nevoia, necesitatea unui efort novator de continua actualizare astfel incat acestea sa exprime esenta managementului in toata complexitatea sa, corespunzatoare conditiilor actuale si viitoare.

Avand in vedere caracterul aplicativ al acestei stiinte, un rol major in cadrul sau il detine conceperea de noi metode si tehnici de management care pot fi utilizate in conducerea organizatiei.

Caracteristic stiintei managementului este situarea in centrul investigatiilor sale a omului, in toata complexitatea sa, ca subiect si obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, in stransa interdependenta cu obiectivele, resursele si mijloacele de care organizatia dispune.

Managementul organizatiei (firme de afaceri, scoli, universitati, spitale, tribunale, cabinete de consultanta etc.) este o componenta a stiintei managementului. El reprezinta aplicarea principiilor si legitatilor specifice acestei stiinte la cadrul concret al organizatiei respective.

1.1.1. PROCESELE DE MANAGEMENT

În cadrul oricarei organizatii, procesele de munca se impart in doua categorii, si anume:

a) Procese de management;