Pagina documente » Stiinte Economice » Organizarea si realizarea veniturilor bugetare

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-si-realizarea-veniturilor-bugetare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-si-realizarea-veniturilor-bugetare


Cuprins

Cuprins: pg.
Capitolul 1
Organizarea si functionarea S.C. Bucium S.A. Onesti.....3
1.1 Scurt istoric.........3
1.2 Denumirea si sediul societatii4
1.3 Capitalul social....4
1.4 Obiectul de activitate............4
1.5 Structura organizatorica.......5
1.6 Bugetul de venituri si cheltuieli.............6
1.7 Elaborarea bugetului de trezoreire........8
1.8 Structura personalului........10
1.9 Relatiile externe ale societatii (clienti, furnizori, banci, organe fiscale)..............11
1.10 Structura veniturilor bugetare la S.C. Bucium S.A. Onesti..............15
Capitolul 2
Fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare
(elemente tehnice ale impozitelor si taxelor, exemplu de calcul, flux informational)...........20
2.1 Impozitele si taxele datorate Bugetului de Stat......20
2.1.1 Impozitul pe profit.....20
2.1.2 Impozitul pe veniturile din salarii29
2.1.3 Taxa pe valoare adaugata..........36
2.1.4 Impozitul pe dividende47
2.2 Impozitele si taxele datorate Bugetelor Locale......49
2.2.1 Impozitul pe cladiri....49
2.2.2 Impozitul si taxa pe teren............53
2.2.3 Taxa asupra mijloacelor de transport..........56
2.3 Contributii ce se varsa la Bugetul Asigurarilor Sociale............57
2.3.1 Contributia la asigurarile sociale57
2.3.2 Contributia la asigurarile sociale de sanatate..............60
2.3.3 Contributia la fondul de somaj....63

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Organizarea si realizarea veniturilor bugetare la S.C. “Bucium” S.A. ?

1.1 Scurt istoric

Societatea a luat fiint? in anul 1991 sub forma unei societ?ti cu r?spundere limitat?. La inceput denumirea a fost de “Centrul de reparatii si componente pentru masini si utilaje agricole”.

Ideea infiint?rii firmei a fost a actualului administrator ing. Palaghit? Dumitru a c?rui profesie este aceea de inginer mecanic in domeniul tractoarelor si masinilor agricole. Înainte el lucrase ca inginer mecanic in cadrul Centrului de fabricatie Onesti, unde si-a definitivat si intregit cunostintele in domeniul ingineriei, promovand noi repere in fabricatie si aducand multe moderniz?ri ale fluxului si tehnologiei de fabricatie.

Astfel, incepand din 1991 el si-a infiintat propria firm? cu trei angajati, incepand cu un singur reper, si anume “semicuzinat etansare” palierul 5 la motorul de tractor. Aceast? pies? era foarte greu de realizat, de aceea in tar? nu o fabrica decat Uzina “Tractorul” Brasov.

Avand relatii de colaborare stranse cu aceast? uzin?, s-a incercat asimilarea acestui reper, in prima faz? cu semifabricate turnate din aluminiu de la uzin?.

Aprovizionarea se f?cea cu ajutorul masinii personale D 1300, iar procesul de fabricatie se desf?sura la un atelier de sculerie-matriterie al cooperativei mestesug?resti Trotusul Onesti. Vanzarea se f?cea c?tre fostele centre de reparatii pentru motoare de tractor.

De-a lungul anilor s-a urmat o strategie de asimilare a noi repere si chiar subansamble complicate. Astfel, s-a ajuns ast?zi la un num?r de 13 repere de fabricatie, plus 3 subansamble si componente care insumeaz? la un loc peste 50 de repere, nemailuand in consideratie un num?r de peste 30 repere ce se fabrica ocazional.

Au urmat si noi angaj?ri de personal ajungand pan? la num?rul de 10 salariati.

Începand din anul 1995 societatea a reusit prin efort propriu cump?rarea a patru strunguri paralele, dou? freze orizontale, o masin? de rectificat si un seping si un polizor. Tot din acest an societatea si-a infiintat o turn?torie de aluminiu proprie ceea ce a f?cut s? scad? cheltuielile pentru producerea acestor piese.

Aprovizionarea cu aluminiu primar direct se realiza de la S.C. Alro S.A. Slatina, turnarea efectuandu-se direct la sediu, nemaifiind nevoie de a turna semifabricatele la uzina “Tractorul”, care practica niste preturi extrem de mari pentru produsele sale. Astfel, piesele produse au fost mai ieftine, ceea ce a f?cut s? creasc? num?rul de piese vandute.

În anul 1996 societatea isi modific? forma juridic?, devenind societate pe actiuni. Tot din acest an societatea isi modific? si denumirea, societatea chemandu-se de aceast? dat? S.C. “Bucium” S.A. Onesti.

În 1996 firma reuseste cea mai spectaculoas? actiune, achizitionand de la S.C. UTON S.A. Onesti o hal? de productie cu un spatiu de 747 metri p?trati, in valoarea de atunci de 322 milioane-actualizat la 6 miliarde lei, ceea ce i-a permis cresterea capacit?tii de productie de cel putin 10 ori. Astfel, incepand cu anii 2000, 2001, 2002, societatea si-a m?rit num?rul de colaboratori din piata intern? la peste 100 de societ?ti.

1.2 Denumirea si sediul societ?tii

Societatea poart? denumirea de S.C. “Bucium” S.A. Onesti, inregistrat? la Registrul Comertului din cadrul Camerei de Comert si Industrie sub num?rul J04/1048/1991 avand codul fiscal R960187.

Durata de functionare a societ?tii este pe perioad? nedeterminat? cu incepere de la data inmatricul?rii la Registrul Comertului. Modificarea duratei de functinare se va face cu respectarea prevederilor legii privind publicitatea si inscrierea modific?rilor la Rgistrul Comertului. S.C. “Bucium” S.A. are sediul in Onesti strada Republicii num?rul 57.

1.3 Capitalul social

S.C. “Bucium” S.A. are un capital social de 20.000.000 lei reprezentand 4.000 actiuni a 5.000 lei fiecare, subscrise prin intrarea in societate a patru actionari. Trei dintre ei detin cate 20 de actiuni cu o valoare subscris? de 100.000 lei fiecare (0,5% din actiuni fiecare), cel de-al patrulea 60 de actiuni cu o valoare subscris? de 300.000 lei (1,5% din actiuni) iar asociatul deja existent detinand 3880 de actiuni cu o valoare subscris? de 19.400.000 lei reprezentand 97% din valoarea actiunilor.

1.4 Obiectul de activitate

Societatea isi desf?soar? activitatea in domeniul industriei, avand ca obiect principal de activitate fabricarea pieselor de schimb pentru tractoare si masini agricole.

Dac? la inceputul activit?tii sale S.C. “Bucium” S.A. realiza un singur produs - semicuzinet etansare la palierul cinci al motorului de tractor- in momentul actual in cadrul firmei se execut? opt repere. Astfel, principalele produse realizate si servicii prestate sunt:

? piese turnate din aliaje neferoase;

? piese de schimb pentru tractoare si autovehicule;

? pompe centrifuge;

? capac pomp? hidraulic? H8101;

? capac pomp? injectie I DU 650;

? capac pomp? injectie II DU 650;

? support supap?;

? capac pomp? ap? Dacia 1300.

1.5 Structura organizatoric?

? Adunarea General? a Actionarilor

Adunarea General? a Actionarilor (A.G.A) este organul suprem in conducerea societ?tii, asa cum prevede legea num?rul 31 precum si statutul societ?tii. Adunarea General? a Actionarilor este de dou? feluri: ordinar? si extraordinar?, fiecare cu atributiile sale specifice.

Adunarea General? ordinar? a Actionarilor trebuie s? se intruneasc? cel putin o dat? pe an, la cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar avand drept obiective principale examinarea bilantului si a contului de “Profit si Pierdere” pentru anul trecut, repartizarea profitului si a dividendelor atunci cand este cazul precum si pentru a analiza si aproba bugetul pe anul in curs.

Printer atributiile sale principale se pot enumera:

? examineaz?, aprob? sau modific? bilantul, contul “Profit si pierdere”, dup? ce a analizat raportul Consiliului de Administratie si al Comisiei de cenzori;

? aprob? repartizarea profitului;

? allege si revoc?, in conditiile legii, membrii Consiliului de Administratie si ai Comisiei de cenzori, le stabileste remunerarea sau ii descarc? de activitate si ii revoc?;

? numeste directorul general sau il descarc? de activitate si il revoc?;

? aprob? bugetul de venituri si cheltuieli si, dup? caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urm?tor;

? se pronunt? asupra gestiunii administratorilor.

? Comisia de cenzori

Gestiunea societ?tii este controlat? atat de asociati cat si de Comisia de cenzori. Aceasta este format? din trei cenzori titulari si trei cenzori supleanti care trebuie s? fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Printer atributiile cenzorilor se pot enumera: