Pagina documente » Stiinte Economice » Organizatia mondiala a comertului. Noul sistem comercial multilateral

Cuprins

lucrare-licenta-organizatia-mondiala-a-comertului.-noul-sistem-comercial-multilateral
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizatia-mondiala-a-comertului.-noul-sistem-comercial-multilateral


Extras din document

CUPRINS:
introducere -------------------------------------------------------------------------- 4
Lista de abrevieri ------------------------------------------------------------------- 6
Capitolul l :Organizatia Mondiala a Comertului - baza noului
sistem comercial multilateral.
1.1. Obiectivele, functiile si rolul OMC in economia mondiala ---------- 7
1.2. Principiile OMC ----------------------------------------------------------- 8
1.3. Structura institutionala a OMC ------------------------------------------ 11
1.4. Beneficiile sistemului comercial OMC --------------------------------- 15
Capitolul II : Acordurile OMC. Caracteristicile principale.
2.1. Acordul General pentru Tarife si Comert (G.A.T.T).
2.1.1. Scurt istoric al aparitiei GATT-ului --------------------------- 18
2.1.2. Obiectivele si structura GATT --------------------------------- 18
2.1.3. Principalele prevederi ale GATT ------------------------------ 20
2.1.4. Rundele comerciale ---------------------------------------------- 21
2.1.5. Acordurile conexe ------------------------------------------------ 25
2.2. Acordul General privind Comertul cu Servicii (G.A.T.S)
2.2.1. Obiectivele si structura G.A.T.S -------------------------------- 38
2.2.2. Principalele prevederi ale G.A.T.S ----------------------------- 39
2.3. Acordul privind Drepturile de Proprietate Intelectuala legate de
comert (T.R.I.P.S)
2.3.1. Obiectivele si structura T.R.I.P.S ------------------------------- 42
2.3.2. Principalele prevederi ale T.R.I.P.S -------------------------- 43
2.4. Sistemul OMC pentru reglementarea diferendelor ------------------- 46
Capitolul III: Aderarea Republicii Moldova la Organizatia
Mondiala a Comertului .
3.1. Etapele aderarii RM la OMC --------------------------------------------- 52
3.2. Avantajele si dezavantajele aderarii RM la OMC --------------------- 56
3.3. Angajamentele asumate de RM fata de OMC si masurile luate
in vederea indeplinirii lor ------------------------------------------------- 61
3.4. Pozitia RM la Conferinta Minesteriala de la Doha , Qatar------------ 68
incheiere -------------------------------------------------------------------------- 73
Anexa 1. Structura OMC -------------------------------------------------------- 77
Anexa 2. Membrii OMC --------------------------------------------------------- 78
Anexa 3. Principalele instrumente juridice negociate in Runda Uruguay- 81
Anexa 4. Lista privind indeplinirea angajamentelor, asumate de Republica
Moldova fata de OMC ----------------------------------------------- 82
Bibliografie ------------------------------------------------------------------------ 89

Alte date

?

INTRODUCERE

Tendinta catre sistemul comercial multilateral este determinata de evolutia adincirii proceselor economice internationale, a interdependente lor in productia si circulatia marfurilor, in cadrul diviziunii internationale a muncii, sub incidenta si impactul progresului tehno-stiintific. În aceste conditii, politicile comerciale promovate de diverse state dobindesc forme, dimensiuni si valente noi.

Primul mare efort de adoptare a regulilor care sa guverneze relatiile comerciale internationale a fost facut de unele tari imediat dupa cel de-al doilea razboi mondial, cind a aparut necesitatea crearii unui organism care sa vegheze, sa controleze si sa se implice direct in desfasurarea comertului international. Aceste eforturi au condus la adoptarea in 1948 a Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), regulile sale aplicindu-se comertului international cu bunuri. În decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, in special pentru a trata problemele comerciale ale tarilor in curs de dezvoltare. În plus, a fost adoptat un numar de Acorduri conexe care detaliaza citeva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT si Acordurile conexe au fost in continuare revizuite si imbunatatite in timpul mai multor runde de negocieri, cea mai importanta fiind Runda de la Uruguay care a durat din 1986 pina in 1994.

Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organizatiei Mondiale a Comertului la 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile caruia au fost lansate aceste negocieri, a fost inclus in cadrul OMC.

Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este responsabila pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat in ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comertului cu bunuri si servicii, prin desfiintarea barierelor si elaborarea de noi reguli in domeniile legate de comert. Acordurile OMC prevad un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri isi apara drepturile si reglementeaza divergentele care apar intre ei.

La ora actuala in afara sistemului OMC au ramas doar unele tari care in trecut aveau economii planificate si o parte din tarile in curs de dezvoltare. Tarile cu economiile in tranzitie privesc la OMC ca la o structura ce ofera o posibilitate importanta de integrare in economia mondiala si de perfectionare a bazei legislative nationale in domeniile economic si comercial.

În jurul oportunitatii aderarii Republicii Moldova la OMC sau purtat si se poarta multe discutii contradictorii, dat fiind importanta acestui pas pentru integrarea de mai departe a Republicii Moldova in economia mondiala. Aderarea RM la OMC la 8 mai 2001 (Protocolul de Aderare la OMC a fost ratificat de Parlament la 1 iunie 2001) a fost determinata de avantajele pe care le ofera cadrul juridic al comertului international si de motivele pentru care e mai bine sa fii in cadrul OMC decit in afara acestei organizatii. Cu toate acestea, multi reprezentanti ai businessului cred in continuare ca acest eveniment a fost grabit si ca piata noastra nu este pregatita pentru noile standarde.

Toate acestea au si servit ca motiv in alegerea si pregatirea prezentei teze de licenta. Este nevoie de o analiza profunda a realizarilor sistemului OMC in lume pentru a intelege esenta acestei prestigioase organizatii mondiale, precum si implicatiile aderarii Republicii Moldova, atit cele pozitive, cit si negative.

În acest scop am recurs la elaborarea unui plan care ar contine diverse analize ale rolului si prioritatilor OMC si necesitatii de reglementare a conflictelor ce apar in cadrul comertului mondial.

Lucrarea este structurata in trei capitole, fiecare abordind un aspect aparte al acestei teme ample.

Primul capitol traseaza pe scurt evolutia sistemului comercial multilateral inca de la adoptarea GATT in 1948 pina la infiintarea OMC in 1995 si descrie obiectivele, rolul, structura precum si beneficiile pe care le ofera sistemul comercial OMC.

Capitolul II face o descriere ale principalelor prevederi si reguli incluse in instrumentele juridice (Acordurile OMC), care, in prezent, constituie sistemul OMC.

Analizei starii de lucru in Republica Moldova pina si dupa aderarea ei la OMC ii este dedicat un capitol aparte. O importanta deosebita am acordat negocierilor ce au avut loc in cadrul Conferintei Ministeriala de la Doha, Qatar (9-13 noiembrie 2001) dat fiind faptul ca aceasta a fost prima Conferinta la care Moldova a participat in calitate de membru cu drepturi depline, precum si rezultatelor obtinute de catre Republica Moldova in cadrul acesteia.

Prezenta lucrare are un scop propriu si el se manifesta in vointa autorului de a elucida originea GATT-OMC si rolul OMC in reglementarea comertului international, de a elucida esenta pe intelesul tuturor a crearii cu ajutorul OMC a unui cadru politic si economic favorabil dezvoltarii de mai departe a Republicii Moldova.

LIST? DE ABREVIERI:

AD Masuri „anti-dumping”

AELS Asociatia Europeana a Liberului Schimb

AMI Acordul Multilateral privind Investitii

ATÎ Acordul privind Textilele si Îmbracamintea

CCI Centrul de Comert International UNCTAD/OMC

CE Comunitatile Europene

CEI Comisia Electrotehnica Internationala

CTD Comisia pentru Dezvoltarea Comertului

CIC Camera internationala de Comert

DPI Dreptul de Proprietate Intelectuala

DSB Organul de Reglementare a Diferendelor

FAO Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura

FMI Fondul Monetar International

GATS Acordul General privind Comertul cu Servicii

GATT Acordul General privind Tarifele Vamale si Comertul