Pagina documente » Stiinte Economice » Particularitati privind evaluarea si contabilizarea imobilizarilor corporale in unele sisteme contabi

Cuprins

lucrare-licenta-particularitati-privind-evaluarea-si-contabilizarea-imobilizarilor-corporale-in-unele-sisteme-contabi
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-particularitati-privind-evaluarea-si-contabilizarea-imobilizarilor-corporale-in-unele-sisteme-contabi


Extras din document

CUPRINS
CAP. 1. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE
1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si concepte cheie............2
2. Referentialul contabil. Standarde si reglementari contabile in domeniu......4
2.1. Aria de aplicabilitate a IAS 16...........5
2.2. Particularitati privind evaluarea si contabilizarea imobilizarilor corporale in unele sisteme contabile reprezentative.....7
3. Recunoasterea si evaluarea elementelor, tranzactiilor si evenimentelor. Principiile si regulile evaluarii .........14
4.Tratamentele si practicile contabile specifice.
4.1. Intrarile de imobilizari corporale si necorporale ...........22
4.2. Investitii efectuate la mijloacele fixe, in scopul modernizarii .......23
4.3. Contabilitatea operatiilor de dezinvestire ......23
CAP. 2. STUDIU DE CAZ
1 Prezentarea firmei ........24
2. Analiza firmei ..26
2.1. Analiza patrimoniului ......26
2.2. Analiza echilibrului financiar .........26
2.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii ...26
2.4. Analiza factoriala a productiei obtinute (marfa) la 1000 lei
mijloace fixe .............27
2.5. Analiza valorii adaugate la 1000 lei mijloace fixe .........27
2.6. Analiza cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe ......28
2.7. Analiza rezultatului exploatarii si a profitului aferent
cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe .......28
CAP. 3. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
1. Descrierea unui sistem informatic ..............29
2. Modelarea conceptuala a datelor 31
3. Modelarea logica a datelor ..........33
4. Concluzii privind sistemul informatic de la societate .34

Alte date

?

1 Introducere

În prezenta lucrare am evidentiat metodele de contabilizare a imobilizarilor corporale, influienta acestora asupra activitatii economice curente ale agentilor economici, precum si influienta rentabilitatii imobilizarilor corporale, direct sau indirect productive asupra rezultatelor obtinute de agentul economic.

Am ales aceasta tema deoarece cosider ca imobilizarile corporale sunt indispensabile in activitatea economica a intreprinderilor. Totodata este foarte importanta metoda de contabilizare a acestora si pastrarea uniformitatii acesteia.

Lucrarea este structurata in doua capitole ce sintetizeaza notiuni si concepte ale imobilizarilor, precum si un studiu de caz practic. Primul capitol se prezinta sub forma teoretica, exemplificand in anexe unele aspecte dupa caz. Astfel, primul capitol se divide in sase subcapitole dupa cum urmeaza.

Primul subcapitol prezinta aria de definitie si de aplicare a imobilizarilor, incadrarea in cadrul celorlalte active, scotand in evidenta importanta gestionarii acestora.

Subcapitolul doi intitulat „Referentialul contabil. Standarde si reglementari contabile in domeniu” prezinta sub aspect teoretic problema activelor imoblizate privite din prisma standardului international de contabilitate IAS 16 „Imobilizari corporale”, precum si comparatia dintre sistemele contabile adoptate si practicate in principalele state europene si mondiale. În acest sens am ales trei tari care, pe langa faptul ca reprezinta mari puteri economice si punct de reper in ceea ce priveste idealul economic, au adus un aport major in legislatia contabila: Marea Britanie, Franta si Statele Unite ale Americii.

Urmatorul subcapitol prezinta recunoasterea si evaluarea elementelor imobilizate, tranzactiilor si evenimentelor de investitii, principiile si regulile evaluarii.

Specific imbilizarilor referitor la modalitatile de intrare si gestiune a elementelor caracteristice sunt prezentate in subcapitolul cinci. Astfel se prezinta sub aspect teoretic cu trimitere spre anexe unde sunt evidentiate practicile sugerate de legislatia in vigoare.

Al doilea capitol cuprinde partea practica pe aceasta tema. Studiul de caz facut la societatea S.C. „STING” S.R.L. scoate in evidenta importanta gestiunii rationale a imobilizarilor, precum si impactul pe care il au acestea in rezultatul contabil, analize economico-financiare asupra rezultatelor si indicatorilor contabili, precum si concluziile si interpretarile obtinute in urma analizei.

Anexele sunt formate din doua parti: partea contabila prezinta inregistrarile facute pentru evidentierea activelor imobilizate; partea de analiza prezinta sub forma de grafice si tabele influienta pe care o au imobilizarile in cadrul firmei, precum si evolutia lor in perioada analizata.

Lucrarea de fata ma ajuta in acelasi timp sa pun in valoare cunostintele dobandite atat in orele de cursuri si de seminar, cat si din lucrarile de specialitate prezentate in bibliografie. Sper ca aceasta lucrare sa fie un tot-unitar in ceea ce priveste aceast tema, ridicand si argumentand aceste probleme prezentate mai sus.

CAPITOLUL 1.

Stadiul cunoasterii in domeniu.

Sinteza din literatura de specialitate

1.1 Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si concepte cheie.

Activele reprezinta o resursa controlata de intreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta beneficii economice viitoare. Sunt doua criterii care trebuiesc indeplinite cumulativ pentru recunoasterea unui activ: probabilitatea de realizare a unui beneficiu economic viitor si determinare a valorii/costului in mod credibil.

Activele unei intreprinderi rezulta din tranzactii sau alte evenimente anterioare. În mod normal, intreprinderile obtin activele prin cumpararea sau producerea acestora, dar si alte tranzactii sau evenimente pot genera active, exemple putand fi proprietatile primite de intreprindere de la guvern ca parte a unui program de incurajare a cresterii economice intr-o regiune si de descoperire a rezervelor minerale. Tranzactiile sau evenimentele ce sunt asteptate in viitor nu genereaza prin ele insele active, de aceea, de exemplu, intentia de a cumpara un bun nu satisface, prin ea insasi, definitia unui activ.

Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar si echivalentele numerarului catre intreprindere. Acest potential poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale intreprinderii. De asemenea, se poate transforma in numerar sau echivalente ale numerarului sau poate avea capacitatea de a reduce iesirile de numerar, cum ar fi un proces alternativ de productie care micsoreaza costurile.

Exista o legatura stransa intre iesirile de numerar si generarea de active, dar nu este neaparat necesar ca cele doua sa coincida. De aceea, in momentul in care se produce o iesire de numerar, aceasta poate insemna ca se urmareste obtinerea de beneficii economice viitoare, dar nu este o dovada concludenta ca elementul obtinut corespunde definitiei unui activ. Similar, absenta unei iesiri de numerar nu exclude posibilitatea ca un element sa satisfaca definitia unui activ, si care poate fi recunoscut in bilant, de exemplu, elemente care au fost donate unei intreprinderi pot satisface definitia unui activ.

O componenta importanta a activului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care, in majoritatea lor, se consuma treptat.

În contabilitatea intreprinderilor romanesti, investitiile nemateriale si mai ales cele materiale sunt cele mai reprezentative in cadrul ciclului de investire. Ele poarta numele de imobilizari necorporale si corporale si sunt indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unitatilor patrimoniale, caracterizandu-se prin aceea ca se folosesc o perioada indelungata si nu se consuma la prima utilizare, iar valoarea pe care o au se recupereaza de regula in mod esalonat, prin includerea in cheltuieli.

Imobilizarile corporale sunt elemente de activ de natura durabila, cu forma materiala concreta utilizate in exploatarea curenta a intreprinderii. Aceste elemente se refera la terenuri, constructii, masini, utilaje, instalatii, mobilier etc., precum si la resursele naturale neregenerabile (terenuri de natura zacamintelor miniere si petrolifere). Cu exceptia terenurilor, cea mai mare parte a elementelor din aceasta categorie pot sa faca obiectul amortizarii, fie pentru depreciere (de exemplu, constructiile), fie pentru epuizare (de exemplu, zacamintele miniere), fie pentru reducerea importantei unui zacamant de petrol, ca urmare a exploatarii sale.

Imobilizarile necorporale sunt active fara forma materiala si sunt caracterizate, de obicei, printr-un grad inalt de incertitudine in privinta avantajelor viitoare pe care o intreprindere le-ar putea obtine din utilizarea lor. Ele cuprind concesiuni, brevete, licente, marci de comert si de fabrica, nume comerciale si secrete de fabricatie, programe informatice, fond comercial etc. Toate acestea reprezinta un potential economic important, prin care activitatea intreprinderii se dezvolta si se diversifica. În mod obisnuit, bunurile necorporale fac si ele obiectul amortizarii, duratele variind de la un element de imobilizare necorporala la altul.