Pagina documente » Stiinte Economice » Particularitatile privind lichidarea societatilor comerciale

Cuprins

lucrare-licenta-particularitatile-privind-lichidarea-societatilor-comerciale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-particularitatile-privind-lichidarea-societatilor-comerciale


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I
NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONSTITUIREA SI
FUCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
SECTIUNEA I: ASPECTE INTRODUCTIVE pag. 6
1. Reglementarea juridica a societatilor
comerciale in Rominia pag. 6
2. Definitia societatii comerciale pag. 7
3. Natura juridica a societatii comerciale pag. 7
4. Formele societatii comerciale pag. 8
5. Clasificarea societatii comerciale pag. 9
SECTIUNEA A II - A: CONSTITUIREA SOCIETATILOR
COMERCIALE pag. 11
1. Precizari prealabile pag. 11
2. Actele constitutive ale societatii comerciale pag. 11
3. intocmirea actelor constitutive pag. 14
4. inmatricularea societitilor comerciale pag. 15
SECTIUNEA A III - A: FUNCTIONAREA SOCIETATILOR
COMERCIALE pag. 16
1. Precizari prealabile pag. 16
2. Regimul juridic al bunurilor aduse ca aport
in societatea comerciala pag. 16
3. Drepturile asociatilor la dividende pag. 17
4. Organele societatii comerciale pag. 18
CAPITOLUL II
REGULI GENERALE DE LICHIDARE A SOCIETATILOR
COMERCIALE
SECTIUNEA I: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND LICHIDAREA
SOCIETATILOR COMERCIALE pag. 22
1. Precizari prealabile pag. 22
2. Reglementarea juridica a lichidarii
societatii comerciale. pag. 24
3. Notiunea de lichidare a societatii comerciale. pag. 25
4. Principiile generale ale lichidarii societatii comerciale pag. 26
5. Modificarile produse de trecerea la faza
de lichidare a societatii comerciale pag. 33
SECTIUNEA A II - A: ETAPELE LICHIDARII SOCIETATILOR
COMERCIALE pag. 37
1. Momentul inceperii operatiunilor de lichidare
a societatilor comerciale pag. 37
2. inlocuirea administratorilor cu lichidatorii pag. 43
2.1. Precizari prealabile pag. 43
2.2. Calitatea de lichidator pag. 43
2.3. Numirea lichidatorilor pag. 44
2.4. Natura juridica a functiei lichidatorilor pag. 45
2.5. Puterile lichidatorilor pag. 46
2.6. indatoririle lichidatorilor pag. 49
2.7. Raspunderea lichidatorilor pag. 50
3. Predarea gestiunii pag. 51
4. Terminarea operatiunilor comerciale pag. 53
5. Lichidarea activului si pasivului societatii comerciale pag. 55
5.1. Precizari prealabile pag. 55
5.2. Lichidarea activului societatii comerciale pag. 55
5.3. Lichidarea pasivului societatii comerciale pag. 59
5.4. Drepturile actionarilor cuvenite din lichidarea
societatii si platile anticipate in contul partilor
cuvenite actionarilor din lichidare pag. 62
6. intocmirea bilantului final, executarea lui
si partajul bunurilor societatii intre asociati pag. 64
6.1. intocmirea bilantului final si executarea lui pag. 64
6.2. Partajul bunurilor societatii intre asociati pag. 67
7. inchiderea lichidarii societatii comerciale pag. 68
7.1. Precizari prealabile pag. 68
7.2. Radierea societatii din registrul comertului pag. 69
7.3. Depunerea registrelor societatii pentru pastrare pag. 70
7.4. Raspunderea pentru plata creantelor creditorilor
sociali dupa lichidarea societatii comerciale pag. 71
SECTIUNEA A III - A: ROLUL INSTANTEI DE JUDECATA iN CURSUL LICHIDARII SOCIETATII COMERCIALE pag. 73
CAPITOLUL III
REGULI SPECIFICE DE LICHIDARE A SOCIETATILOR COMERCIALE
SECTIUNEA I: LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE iN NUME COLECTIV, iN COMANDITA SIMPLA SAU CU ASPUNDERE LIMITATA pag. 76
SECTIUNEA A II- A: LICHIDAREA SOCIETATILOR PE ACTIUNI
SI iN COMANDITA PE ACTIUNI pag. 78
CAPITOLUL IV
CONCLUZII PRIVIND LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE SI ELEMENTE DE PRACTICA JUDICIARA
SECTIUNEA I: PRINCIPALELE CONCLUZII PRIVIND LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE pag. 81
SECTIUNEA A II- A: ASPECTE DE PRACTICA
JUDICIARA pag. 85
BIBLIOGRAFIE pag. 97

Alte date

?CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE PRIVIND

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA

SOCIETATILOR COMERCIALE

SECTIUNEA I

ASPECTE INTRODUCTIVE

1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA

Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul Comercial, Cartea I, in Titlul VIII (art. 77-269), intitulat Despre societati si despre asociatiuni comerciale. Prin acest act normativ se reglementau: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla, societatea anonima (pe actiuni) societatea in comandita pe actiuni si asociatia in participatie.

Intrucat reglementarea societatilor comerciale cuprinsa in Codul comercial era, in mare masura, depasita, ea a fost inlocuita cu o noua reglementare, care face obiectul Legii numarul 31/1990 privind societatile comerciale.

Ca urmare a adoptarii noii reglementari, dispozitiile Codului comercial privind societatile comerciale au fost abrogate, cu exceptia

dispozitiilor privind asociatia in participatiune si a celor referitoare la asociatia de asigurare mutuala.

Reglementarea cuprinsa in Legea numarul 31/1990 reprezinta, in prezent, reglementarea generala privind societatile comerciale.

2. DEFINITIA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala reprezinta o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate(¹.

3. NATURA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

Referitor la natura juridica a societatii comerciale, 7 in doctrina au fost exprimate mai multe conceptii insa indiferent de conceptia adoptata, toti autorii sunt de acord ca la originea oricarei societati se afla consimtamantul individual al asociatilor(².

Chiar daca nu se reduce la a fi numai un contract, deoarece este o persoana juridica, societatea comerciala are o origine contractuala, care isi pune amprenta nu numai asupra constituirii, ci si asupra organizarii si functionarii ei(³.

1) A se vedea Stanciu D. Cärpenaru, Drept comercial roman, Editura All,

Bucure 1998, pag.143

2) A se vedea Stanciu D. Carpenaru, op. cit., pag. 143-144

3) A se vedea Stanciu D. Cärpenaru, op. cit., pag. 144

4. FORMELE SOCIETATII COMERCIALE

Potrivit articolului 2 din Legea numarul 31/1990, societatea comerciala imbraca una dintre urmatoarele forme juridice: societatea in nume colectiv; societatea in comandita simpla; societatea pe actiuni societatea in comandita pe actiuni societatea cu raspundere limitata.

a) Societatea in nume colectiv este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatiilor.

b) Societatea in comandita simpla este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditatii, asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor.

c) Societatea pe actiuni este societatea al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii raspund numai in limita aportului lor.

d) Societatea in comandita pe actiuni este societatea al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitatä si solidara a asociatilor comanditati, asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor.

e) Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii raspund numai in limita aportului lor.

Din dispozitiile legii rezulta ca enumerarea formelor juridice ale societatii comerciale are un caracter limitativ.

Persoanele care doresc sa consitituie o societate comerciala sunt libere sa aleaga oricare forma de societate prevazuta de lege.

5. CLASIFICAREA SOCIETATILOR COMERCIALE(¹

a) Societati de persoane si societati de capitaluri

Societati de persoane se constituie dintr-un numar mic de persoane, pe baza cunoasterii si increderii reciproce, a calitatilor personale ale asociatilor (intuitu personae).

Fac parte din aceasta categorie societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla. Prototipul societatii de persoane este socetatea in nume colectiv.