Pagina documente » Stiinte Economice » Patrimoniul agentilor economici-principal obiect al contabilitatii

Cuprins

lucrare-licenta-patrimoniul-agentilor-economici-principal-obiect-al-contabilitatii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-patrimoniul-agentilor-economici-principal-obiect-al-contabilitatii


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1
1. 1. PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA GENERALA A CONTABILITATII FINANCIARE
1.1. 1.1. Definirea, sfera de aplicare si perspectivele contabilitatii
financiare
1.2. 1.2. Aspecte generale privind organizarea contabilitatii
1.3. 1.3. Principii contabile de baza
1.4. 1.4. Structura contabila a patrimoniului si a
rezultatului exercitiului
1.4.1. 1.4.1. Structura contabila a patrimoniului
1.4.2. 1.4.2. Structura contabila a rezultatului exercitiului
1.5. 1.5. Evaluarea patrimoniului
1.6. 1.6. Documentele contabile
1.7. 1.7. Formele de contabilitate
1.8. 1.8. Planul de conturi general
Capitolul 2
CAPITOLUL 2 - PATRIMONIUL AGEN|ILOR ECONOMICI - PRINCIPAL OBIECT AL CONTABILIT{|II
2.1. Specificul urmaririi patrimoniului in contabilitate
2.2. Active patrimoniale
2.2.1. Active imobilizate
2.2.1.1 Prezentare generala - clasificare
2.2.1.2 Imobilizari necorporale
2.2.1.3 Active imobilizate corporale
2.2.1.4 Active imobilizate financiare
2.2.2. Active circulante ale unitatilor patrimoniale-obiect al contabilitatii
2.2.2.1 Prezentare generala - clasificare
2.2.2.2 Active circulante sub form de stocuri ]i productie in curs de
executie
2.2.2.3 Active circulante de trezorerie (bane]ti)
2.2.2.4 Active circulante in decontare (creante)
2.3. Surse patrimoniale
2.3.1. Capitaluri
2.3.2. Datorii
2.4. Procesele economice ale unitatii patrimoniale
2.4.1. Prezentare general
2.4.2. Procesele economice sub forma de cheltuieli
2.4.3. Procesele economice sub forma de venituri
2.4.4. Provizioanele ce pot fi constituite ale agentilor economici
Capitolul 3
2. 3. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR
3.1. 3.1. Definirea si structura imobilizarilor
3.2. 3.2. Evaluarea imobilizarilor
3.3. 3.3. Contabilitatea imobilizarilor necorporale
3.4. 3.4. Contabilitatea imobilizarilor corporale
3.4.1. 3.4.1. Organizarea generala a contabilitatii
imobilizarilor corporale
3.4.2. 3.4.2. Contabilitatea terenurilor
3.4.3. 3.4.3. Contabilitatea mijloacelor fixe
3.4.4. 3.4.4. Contabilitatea operatiilor privind
intrarea mijloacelor fixe
3.4.5. 3.4.5. Contabilitatea operatiilor privind
iesirea mijloacelor fixe
3.4.6. 3.4.6. Contabilitatea vinzarii mijloacelor fixe
cu plate in rate
3.4.7. 3.4.7. Contabilitatea vinzarii mijloacelor fixe cu plate in rate,
cu valori stabilite in valuta si decontare in lei
3.4.8. 3.4.8. Contabilitatea operatiilor privind leasingul operational
3.4.9. 3.4.9. Contabilitatea operatiilor privind leasingul financiar
3.5. 3.5. Contabilitatea imobilizarilor in curs
3.6. 3.6. Amortizarea imobilizarilor
3.6.1. 3.6.1. Definirea si modalitatile de amortizare
a capitalurilor
3.6.2. 3.6.2. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor
3.7. 3.7. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea
imobilizarilor
3.8. Contabilitatea imobilizarilor financiare

Alte date

?Capitolul 1

1. 1. PROBLEME DE BAZ? PRIVIND ORGANIZAREA GENERAL? A CONTABILIT?TII FINANCIARE

1.1. 1.1. Definirea, sfera de aplicare si perspectivele contabilitatii

financiare

1.2. 1.2. Aspecte generale privind organizarea contabilitatii

1.3. 1.3. Principii contabile de baza

1.4. 1.4. Structura contabila a patrimoniului si a

rezultatului exercitiului

1.4.1. 1.4.1. Structura contabila a patrimoniului

1.4.2. 1.4.2. Structura contabila a rezultatului exercitiului

1.5. 1.5. Evaluarea patrimoniului

1.6. 1.6. Documentele contabile

1.7. 1.7. Formele de contabilitate

1.8. 1.8. Planul de conturi general

PROBLEME DE BAZ? PRIVIND ORGANIZAREA

GENERAL? A CONTABILIT?TII FINANCIARE

1.1. 1.1. Definirea, sfera de aplicare si perspectivele

contabilitatii financiareSistemul contabil utilizat in tara noastra de toti agentii economici, indiferent de profilul activitatii pe care o desfasoara, are ca sursa de inspiratie atat Directiva a IV-a Uniunii Europene, in special in ceea ce priveste conturile anuale, cat si standardele internationale de contabilitate. Totodata, s-a utilizat Plansa planului de conturi francez sau altfel spus partea formala a Planului Contabil Francez.

De altfel, se poate retine ca intregul proces de normalizare contabila a avut in vedere si urmareste in continuare armonizarea cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale.

Îndeplinirea unui asemenea deziderat a constituit un obiectiv permanent pentru Directia generala legislatie contabila din Ministerul Finantelor, iar reglementarile elaborate in acest sens au deja caracter oficial, fiind aprobate de Ministrul Finantelor si publicate in Monitorul Oficial [1[1] Ordinul ministrului finantelor nr.403/22.04.1999 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a C.E.E. si cu Standardele de Contabilitate Internationale, Monitorul Oficial nr.480/04.10.1999]a1s.

Aceste ultime reglementari contabile prezinta interes, in perioada actuala, numai pentru un numar de 13 intreprinderi la care se aplica in mod experimental, iar concluziile ce se vor desprinde vor determina, dupa caz, modificarea sau completarea lor.

Totodata se mentioneaza ca reglementarile la care ne referim se vor implementa in etape, pana in anul 2005 inclusiv, in functie de modul cum fiecare intreprindere va satisface la sfarsitul anului anterior cel putin doua din criteriile ce privesc: Cifra de afaceri, Total active si Numarul mediu de salariati.

La randul sau, intreprinderile care la inceputul exercitiului financiar 2006 se vor incadra in categoria societatilor comerciale mici, in baza legislatiei in vigoare la acea data, si implicit nu vor indeplini criteriile amintite vor aplica in continuare actualul sistem contabil.

În contextul celor amintite anterior, cand reglementarile in cauza nu sunt de actualitate si totodata n-au caracter definitiv, consideram ca este justificat ca in prezenta lucrare sa amintim numai aria de aplicabilitate si scopul pe care il au in vedere.

Astfel, ele privesc intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare ale intreprinderii si stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale in vederea asimilarii depline a Directivei a IV-a a C.E.E. (78/669/EEC) si continuarea armonizarii cu Standardele de Contabilitate Internationale.

Actualul sistem de contabilitate a fost astfel conceput incat organizarea de ansamblu a contabilitatii se realizeaza pe doua niveluri sau trepte sau sectiuni importante si intercorelate, dupa cum urmeaza: contabilitatea financiara sau generala si contabilitatea de gestiune sau manageriala, sectiuni care sunt elaborate pe baza unor principii, metode si tehnici adecvate economiei de piata.

Contabilitatea financiara se caracterizeaza prin faptul ca are caracter unitar pentru toti agentii economici, iar obiectul sau este cuprinzator si priveste urmarirea, controlul si prezentarea fidela a patrimoniului in totalitatea si structuralitatea sa, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului, prin intermediul documentelor de sinteza, in scopul furnizarii informatiilor utile celor care iau decizii economice.

Aceasta definitie este aliniata cerintelor impuse de catre organismul international de normalizare a contabilitatii, I.A.S.C. [2[2]International Accounting Standards Committee]a2s care defineste obiectul contabilitatii financiare astfel: "Obiectivul documentelor contabile de sinteza ale unei intreprinderi este de a prezenta informatii privind situatia financiara, performantele si evolutia situatiei financiare, care sa fie utile unei game largi de utilizatori atunci cand acestia iau decizii economice ..." . Informatiile privind situatia financiara sunt furnizate in principal printr-un bilant, cele privind performantele, printr-un cont de profituri si pierderi, iar informatiile privind evolutia situatiei financiare, printr-un tablou de flux ("tablou de finantare sau tablou de trezorerie"). Definitia de mai sus, comparativ cu cea anterioara, prezinta o singura deosebire, insa nesemnificativa, care consta in aceea ca nu contine conceptul de imagine fidela, concept care reprezinta un obiectiv in tarile din Comunitatea Economica Europeana si un principiu prioritar in tarile anglo-saxone.

Totodata, se impune precizarea ca definitia obiectului contabilitatii financiare, comparativ cu definitiile formulate pana in prezent, contine elemente de noutate, anumite mutatii si implicit noi valente.

Astfel, se acorda importanta deosebita documentelor contabile de sinteza, denumite in literatura de specialitate si situatii financiare sau conturi anuale, asigurandu-se concomitent urmarirea existentei, miscarii si transformarii elementelor patrimoniale in cadrul proceselor de productie, repartitie si consum.

Se retine, de asemenea, ca se extinde destinatia informatiilor contabile de la conducerea intreprinderii la toti cei interesati in luarea deciziilor, iar in cadrul carora un loc important il ocupa beneficiarii, inclusiv investitorii de capitaluri.

Se remarca, totodata, faptul ca prezinta caracter de noutate si precizarea ca se furnizeaza informatii utile, ceea ce reliefeaza importanta cuvenita utilizarii acestora in procesul de adoptare a deciziilor sau altfel spus informatiile obtinute sa conduca la efecte favorabile, superioare costurilor pe care le ocazioneaza.

Un ultim aspect de noutate care se retine il constituie cel privind adoptarea conceptului de imagine sau prezentare fidela, in functie de care contabilitatea serveste atat scopurilor fiscale cat si celor de natura economica. În acest sens se are in vedere ca prin intermediul provizioanelor ce se constituie, indiferent ca sunt sau nu deductibile fiscal s-a creat o premisa importanta in deconectarea contabilitatii de fiscalitate.

La randul sau, contabilitatea de gestiune, in functie de prevederile Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, include in obiectul sau numai inregistrarea operatiunilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii (sectii, faze de fabricatie etc.), decontarea productiei precum si calculul costului efectiv al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate si implicit al productiei in curs. Pentru realizarea obiectivului amintit se lasa libertate unitatilor patrimoniale in vederea adoptarii unei asemenea forme de organizare, bine conturata, scrisa si mentinuta in timp, care, pe de o parte, sa corespunda specificului activitatii si necesitatilor proprii de informatii de detaliu (analitice), iar pe de alta parte sa fie elaborate in conditii de exigenta si totodata sa aiba caracter de continuitate.

În acest context se retine si faptul ca in regulamentul contabil (art. 105, al. 3) se precizeaza ca “pe langa conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor, pot fi utilizate conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare, in functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale”.

Sfera de aplicare sau de cuprindere a contabilitatii in general si in mod deosebit a celei financiare este cuprinzatoare, fiind precizata chiar in prima parte a Regulamentului elaborat in spiritul Legii contabilitatii. Astfel, in categoria unitatilor patrimoniale care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate sunt incluse: "regiile autonome; societatile comerciale; societatile agricole; organizatiile cooperatiei de consum si de credit; Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare; institutiile publice de subordonare centrala sau locala; unitatile de asigurari sociale, altele decat cele de stat; asociatiile; fundatiile; sindicatele; unitatile de cult si alte organizatii obstesti, precum si celelalte persoane care au dobandit personalitate juridica potrivit legii".

Obligatia organizarii si conducerii contabilitatii revine, de asemenea, "persoanelor fizice care au dobandit calitatea de comerciant, care presteaza activitati independente sau care exercita in mod obisnuit acte de comert si sunt inregistrate la Oficiul registrului comertului", precum si "sucursalelor si altor subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate si care apartin unor unitati patrimoniale cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si altor subunitati fara personalitate juridica cu sediul in Romania si care apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate".

Toate structurile sau etniile organizatorice din economie, asa cum prevede Legea contabilitatii, poarta denumirea de unitati patrimoniale, iar fiecare dintre ele dispune de un anumit patrimoniu care reprezinta obiectul oglindirii integrale si fidele in contabilitate.

La randul lor, unitatile patrimoniale cu profil economic, indiferent de natura activitatii pe care o desfasoara, utilizeaza acelasi sistem de contabilitate financiara si sunt cunoscute totodata sub denumirea generala de agenti economici, atat in teoria economica cat si in legislatia privind organizarea si functionarea lor, iar problematica ce se abordeaza in continuare se refera la aceasta categorie semnificativa de intreprinderi sau unitati economice.

1.2. Aspecte generale privind organizarea contabilitatiiPentru indeplinirea obiectului pe care il are contabilitatea si totodata pentru respectarea prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii (Art. 2.) este necesar ca fiecare unitate patrimoniala sa asigure printre altele: intocmirea documentelor justificative pentru toate operatiile care ii afecteaza patrimoniul; inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiilor patrimoniale consemnate in documente; inventarierea patrimoniului; intocmirea bilantului contabil; controlul asupra operatiilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatului exercitiului.