Pagina documente » Turism, Sport » Pedologia, caracterizarea fizico chimica

Despre lucrare

lucrare-licenta-pedologia-caracterizarea-fizico-chimica
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-pedologia-caracterizarea-fizico-chimica


Cuprins

Cuprins
Capitolul 1 Introducere
Capitolul 2 . Cadru natural
2.1. Relieful
2.2. Geologie-Litologie
2.3. Hidrografia si hidrologia
2.4. Clima
2.5. Vegetatia si folosinta terenului
2.6. Influenta antropica
Capitolul 3 Caracterizarea fizico-chimica a invelisului de sol
3.1. Consideratii generale
3.2. Procesele pedogenetice
3.3. Caracterizarea invelisului de sol
3.4. Caracteristici Fizice Chimice
Capitolul 4 Gruparea terenurilor in clase de pretabilitate la arabil

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1 INTRODUCERE

Ocupandu-se cu studiul solului,mediu de viata a plantelor si animalelor,pedologia un rol important in dezvoltarea productiei vegetale.

Cum solul nu a fost o creatie a ,,inceputului’’ ci s-a format in timp indelungat la interferenta celor patru invelisuri primordiale (litosfera ,atmosfera,hidrosfera si biosfera),este implicata si geografia in geneza,evoluti,repartitia si utilizarea acestui nou invelis.

Desigur ca invelisul de sol,odata format ,se comporta ca o entitate autonoma ,un sistem cu personalitate proprie,capabil de autodezvoltare, dar prin reactiile sale multiple de schimb energetico-material cu celelalte invelisuri ramane totusi in buna masura dependent de manifestare si evolutia factorilor mediului ambiant,incat sistemul sol se integreaza ca subsistem in ansamblul geosistemic al mediului geografic.

Solul prezinta o importanta deosebita nu numai in agricultura ci in general,constituie una dintre resursele materiale necesare existentei si activitati productive a omenirii.

Ca mijloc de productie in agricultura solul de deosebeste de alte mijloace de productie,el fiind limita in spatiul geografic si necesitand o utilizare rationala.

Pedologia ocupandu-se de formarea si evolutia solurilor rezolva numeroase probleme specifice activitatii din agricultura si anume:

-cunoasterea detaliata a resurselor de sol, ca baza pentru cercetarile, studiile si lucrarile de protectie,ameliorare si folosire rationala a lor;

-evaluarea capacitatii de productie a terenurilor agricole si silvice;

-stabilirea si aplicarea diferentiata a tehnologiilor de cultura;

-stabilirea indicatorilor pedogenetici si a parametrilor necesari pentru ameliorarea solurilor slab productive si protectia solurilor impotriva degradarii;

-prevenirea,limitarea si combaterea poluarii solului ca urmare a activitatilor industriale si agricole.

Lucrarea de fata a fost realizata dupa metodologii specifice incadrandu-se in normele pedologice in vigoare si urmareste actualizarea problematicii invelisului de sol cu toate aspectele sale (particularitati pedogenetice,morfologice,fizico-chimice,indici de fertilitate si calitate,masuri de protectie sau ameliorare).

Utila in primul rand specialistilor din practica agricola lucrarea raspunde tuturor unitatilor de acest profil,inclusiv Directiei Generale pentru Agricultura. Pintre beneficiari se numara si Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Vaslui. În aceiasi masura studiul pedologic este accesibil unitatilor agricole de pe teritoriul comunei Zorleni inclusiv specialistilor din cadrul Primariei.

Teritoriul comunei Zorleni este amplasat in partea de sud a judetului Vaslui si are ca vecinatati :

-la nord -comunele Banca si Bogdanesti

-la est -comunele Suletea si Epureni

-la sud -comunele Grivita si Vinderei

-la vest -orasul Barlad si comunele Perieni si Bacani

Teritoriul comunei cuprinde urmatoarele sate : Simila , Zorleni , Popeni , Dealul Mare.

S-a utiliz scara de lucru 1:10.000 pentru harta solurilor si a pretabilitatii si scara 1:25.000pentru cartogramele de favorabilitate,eroziune,relief,material parental, etc. Terenul are complexivitatea diferita:

-3800 ha incadrandu-se la lll C

-6213 ha incadrandu-se ia lv C ;conform geologiei specifice Podisului Barladului (versanti inclinati cu fragmentare avansata).

Suprafata totala rezultata in urma planimetrarii ,corelata cu evidenta O .C .A .O .T .A . este de 10.013 ha si cuprinde urmatoarele categorii de folosinta:teren agricol(arabil,pasuni, fanete,vii nobile,vii hibride,livezi)si teren neagricol (tufarisuri,,canale,drumuri,diguri, ape curgatoare,neproductiv) În suprafata cartata au fost incluse apele,canalele,drumurile,digurile si terenul impracticabil (accidentat ) care nu au putut fi separate din perimetru fiecarei unitati de sol.

Scopul principal al cercetarilor noastre vizeaza evidentierea detaliata la scara aleasa a proprietatilor morfo-fizico-chimice a invelisului de sol si corelarea acestor elemenete cu particularitatile biochimice locale. Execeptie fac solurile pe care exista plantatii silvice care nu constituie obiect de studiu,in aceasta lucrare. În caz infintarii unor plantatii silvice se impune realizarea unui studiu detaliat asupra solului .

Fertilizarea prezentului studiu,a presupus efectuarea in prelabil a trei faze distincte de lucru fiecare faza avand importanta si metodologia proprie de realizare si anume:faza de teren;faza de laborator;faza de birou.

Realizarea fazei de teren are drept scop constituirea unitatilor de sol,stabilirea principalelor tipuri,subtipuri si varietati de sol din teritoriul comunei Zorleni in strinsa corelatie cu factorii pedogenetici .Volumul foarte mare de date ce se colecteaza in aceasta etapa reprezinta baza concreta pentru efectuarea,celorlante etape .În scopul cercetari si delimitari tipurilor de sol s-au efectuat 646 profile de sol din care 173 profile principale,precum si un numar de 80 sondaje .

Din profilele principale au fost recoltate 758 probe de sol care au fost analizate in cadru Laboratorului Oficiului Judetean de Studii Pedologice Vaslui

Aprecierea caracterelor chimice ale solurilor comunei Zorleni a fost realizata pe baza urmatoarelor analize:

-reactia solului (ph) 758 analize prin metoda potentiometrica(suspensie apoasa )

-continutul in carbonati 390 analize prin metoda Scheilbler

-continutul in humus 465 analize prin metoda Schalenbergel

-azot total (Nt) 174 analize prin metoda Kjedhal

-potasiu mobil (kppm) 174 analize prin metoda Egner- Riehm-Domingo

-fosfor mobil 174 analize prin metoda Egner-Riehm-Domingo

-suma bazelor schimbabile ( SB ) 142 analize prin extractie cu HCl=0.1n

-( SH )analize prin extractie cu acetat de potasiu la ph=8.3

-continutul total de saruri usor solubile (CTSS mg/100g sol) 36 analize

-compozitia granulometrica 758 analize prin metoda Kacinski

Pe baza rezultatelor chimice a fost intocmit buletinul de analiza.