Pagina documente » Stiinte Economice » Performanta activitatii economico-financiare (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-performanta-activitatii-economico-financiare-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-performanta-activitatii-economico-financiare-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
I. PERFORMANTA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE A S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A.
II. PREZENTAREA GENERALA A S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A
II.1 RESURSELE SI ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE
II.1.1 ORGANIZAREA STRUCTURALA
II.1.2 PRODUSELE, FLUXUL TEHNOLOGIC SI CONSUMURILE SPECIFICE
II.1.3 SITUATIA GENERALA A ACTIVITATII DE PRODUCTIE
II.1.4 ANALIZA VALORII ADAUGATE
II.1.4.1 DINAMICA SI STRUCTURA VALORII ADAUGATE
II.1.4.2 ANALIZA FACTORIALA A VALORII ADAUGATE
II.2 PERFORMANTA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
II.2.1 DINAMICA SI STRUCTURA PERSONALULUI
II.2.2 ANALIZA EFICIENTEI UTILIZARII FORTEI DE MUNCA
II.3 PERFORMANTA ACTIVITATII ECONOMICE
II.3.1 NIVELUL, STRUCTURA SI DINAMICA CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE
II.3.2 DINAMICA SI STRUCTURA COSTURILOR UNITARE
II.4 PERFORMANTA ACTIVITATII FINANCIARE
II.4.1 ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE
II.4.2 ANALIZA VENITURILOR
II.4.2.1 CARACTERIZAREA GENERALA A VENITURILOR
II.4.2.2 ANALIZA FACTORIALA A CIFREI DE AFACERI
II.4.3 ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE
II.4.4 ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE FINANCIARA
II.5 CONCLUZII GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI
II.6 PIATA SOCIETATII
II.7 TENDINTE PE PLAN EXTERN LA SUINE SI CARNE DE SUINE SI INFLUENTA LOR PENTRU ROMANIA
II.8 PROIECTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI DE EFICIENTA S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A.
II.9 PRINCIPALELE ORIENTARI STRATEGICE ALE UNITATII PROIECTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE

Alte date

?

CAPITOLUL I

PERFORMANTA ACTIVIT?TII

ECONOMICO-FINANCIARE A S.C. SUINPROD

VERGULEASA S.A.

1.1 Prezentarea generala a S.C. Suinprod Verguleasa S.A.

• Scurt istoric – mod de constituire si obiect de activitate

Societatea a luat fiinta in anul 1971 sub denumirea de AEISCIP Verguleasa, in anul 1989 devenind ISCIP Verguleasa. in anul 1991 intreprinderea s-a transformat in societate comerciala pe actiuni sub denumirea de S.C. Suinprod Verguleasa S.A.

Din anul 1995 devine filiala Verguleasa in cadrul S.C. Agroindustriala “Cerbul” S.A. Buzau, societate creata prin fuziunea societarilor comerciale de profil S.C. Carbuz S.A. Buzau, S.C. Suinprod S.A. Verguleasa si S.C. Suinprod S.A. Buzau, fuziune aprobata de hotararile A.G.A. ale celor trei societari, autentificata de sentinta civila a tribunalului Buzau nr.591 din 27.04.1995.

Ca urmare a hotararii A.G.A. din data de 21.08.1999, prin care se aproba divizarea partiala a S.C. Agroindustriala “Cerbul” S.A. Buzau, se reinfiinteaza S.C. Suinprod Verguleasa S.A., avand ca obiect de activitate cresterea si ingrasarea porcilor.

? Date de identificare

- Denumirea societatii : S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A. ;

- Adresa : Soseaua Brailei, km. 7 ;

- Cod fiscal : R 9739199 ;

- Nr. de inregistrare la Registrul Comertului : J 10/468/1977.

? Capital social

Capitalul social al S.C. Suinprod Verguleasa S.A. este de 6.355.200 mii lei.

Capitalul social al societatii este impartit in 254.208 actiuni nominative, in valoare nominala de 25.000 de lei fiecare, subscris si varsat integral la data constituirii societatii astfel:

? Fondul Proprietarii de Stat : 237.229 actiuni, in valoare totala de 5.930.725 mii lei, reprezentand 93,32% din capitalul social;

? Actionari P.P.M. (Legea nr. 55/1995) : 8.109 actiuni nominative in valoare totala de 202.725 mii lei, reprezentand 3,19% din capitalul social;

? Actionari persoane fizice conform Legii nr. 18/1991 : 8.870 actiuni nominative in valoare totala de 221.750 mii lei, reprezentand 3,49% din capitalul social.

De mentionat faptul ca in anul 1992 s-a inregistrat in capitalul social al societatii, eronat, ca actionari persoane fizice, conform Legii 18/1991, suma de 200.625 mii lei, reprezentand 8.025 actiuni, valoare care actualmente va diminua capitalul social la 6.154.575 mii lei. De asemenea, nu a fost inregistrat in capitalul social al societatii terenul conform HG 834/1991, deoarece nu a existat titlu de proprietate. in prezent, documentatia este depusa la Ministerul Agriculturii in vederea obtinerii titlului de proprietate. Suprafata de teren conform HG 834/1991 este de 327.569 mp, in valoare totala de 9.247.587 mii lei, reevaluata in baza HG 500/1994, valoare cu care se majoreaza capitalul social, ajungand la 15.402.150 mii lei, respectiv 616.086 actiuni.

Majorarea capitalului social, prin conversia datoriilor corespunzatoare creantelor Bancii Agricole si emiterea de noi actiuni la S.C. Suinprod Verguleasa S.A., se va face cu suma de 12.196.250 mii lei.

Astfel, capitalul social va fi de 27.598.400 mii lei, impartit in 1.103.936 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare.

Noua structura a actionariatului se prezinta astfel:

? M.A.A. : 607.132 actiuni in valoare totala de 15.178.300 mii lei, reprezentand 54,995 din capitalul social;

? Fondul National de Restructurare Dunarea : 487.850 actiuni in valoare totala de 12.196.250 mii lei, reprezentand 44,19% din capitalul social;

? Actionari P.P.M. (Legea 55/1995) : 8.109 actiuni nominative in valoare de 202.725 mii lei, reprezentand 0,74% din capitalul social;

? Actionari persoane fizice (Legea 18/1991) : 845 actiuni nominative in valoare de 21.125 mii lei, reprezentand 0,08% din capitalul social.

1.2. Resursele si organizarea activitatii de productie

1.2.1. Potentialul tehnico – productiv

Societatea detine in folosinta o suprafata totala de teren de 1.201.907 mp, din care:

? 874.338 mp teren arabil in raza comunei Tintesti;

? 327.569 mp teren incinta.

De asemenea, detine in proprietate exclusiva spatiile in care isi desfasoara activitatea, nu are spatii in chirie si nu activeaza in spatii inchiriate de la alte societati.

Societatea comerciala de crestere si ingrasare a porcilor S.C. Suinprod Verguleasa S.A. este organizata in sectoare distincte, corespunzator activitatii productive si auxiliare astfel:

? doua ferme zootehnice cu o capacitate anuala de 60.000 porci livrabili, organizate, la randul lor, in hale specifice cresterii si ingrasarii porcilor: vieri monta, gestatie, maternitate, tineret crescatorie, porci grasi;

? miniferma de bovine cu o capacitate de 50 de capete;

? micro FNC – sectie de macinare si amestec nutreturi concentrate pentru asigurarea furajarii efectivului;

? sectorul mecanic – cuprinde atelierele si dotarile aferente repararii si intretinerii mecanice si electrice a mijloacelor fixe din dotare.