Pagina documente » Stiinte Economice » Performante bancare in economia Romaniei

Despre lucrare

lucrare-licenta-performante-bancare-in-economia-romaniei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-performante-bancare-in-economia-romaniei


Cuprins

- CUPRINS -
Introducere
Aspecte actuale ale managementului bancar............pag.1
Capitolul 1. - Operatiunile active si pasive ale unei societati
bancare.
1.1. Operatiunile bancare pasive - modalitati principale de atragere a
resurselor bancii .............pag.12
1.1.1. Resursele proprii..pag.13
1.1.2. Resursele atrase..pag.16
1.1.2.1. Clienti nebancari.....pag.17
1.1.2.2. Clienti bancari........pag.18
1.2. Operatiunile bancare active - modalitati principale de plasare a
resurselor bancii..............pag.21
1.2.1. Creditele pentru investitii.... pag.27
1.2.2. Creditul ipotecar.. .pag.36
1.2.3. Creditul pentru agricultura in Rominia..............pag.60
1.2.4. Creditul pentru administratia publica locala (APL)............pag.76
1.2.5. Creditul pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM)..........pag.86
1.2.6. Creditele de trezorerie.........pag.100
1.3. Capitalul - Risc - modalitate de creditare alaturi de capitalul bancar.
1.3.1. Notiunea de capital - risc .............pag.103
1.3.2. Caracteristicele capitalului - risc...........pag.104
1.3.3. Realizarea investitiilor de capital - risc...pag.108
?? Idei in rezumat.......pag.116
Capitolul 2. - Managementul bancar - Factor esential in
stabilirea performantelor bancare si in corelarea operatiunilor
bancare active cu cele pasive.
2.1. Management bancar.pag.119
2.2. Produsele bancare.pag.120
2.2.1. Conceptul privind produsele bancare.pag.120
2.2.2. Inovarea si abandonarea produselor bancare...pag.122
2.3. Indicatorii de performanta bancara...........pag.123
2.3.1. Marja neta din dobinzi (MND).pag.124
2.3.2. Rentabilitatea capitalului (ROE).pag.124
2.3.3. Rentabilitatea activelor (ROA)...pag.125
2.3.4. Rata profitului net (PN)............pag.126
2.3.5. Utilizarea activelor (AU)...........pag.127
2.4. Sistemele de rating CAMEL si CAMPL.......pag.128
?? Idei in rezumat.......pag.150
Capitolul 3. - Gestiunea interna a costurilor bancare si
managementul ratei dobinzii.
3.1. Gestiunea interna a costurilor bancare......pag.153
3.1.1. Concept. Cadrul general.......pag.153
3.1.2. Repartizarea costurilor de natura financiara............pag.154
3.1.3. Repartizarea costurilor operationale.......pag.155
3.1.4. Exprimarea contabila a gestiunii interne a centrelor de profit.....pag. 156
3.2. Managementul ratei dobinzii...pag.157
3.2.1. Dobinda - Teorii asupra dobinzii.........pag.157
3.2.2. Cai de optimizare a dobinzii..pag.162
3.2.3. Analiza variatiei marjei nete a dobinzii....pag.164
3.2.4. Managementul GAP-ului.......pag.166
3.2.5. Durata creantei si volatilitatea dobinzii...pag.168
?? Idei in rezumat.......pag.173
Capitolul 4 - Principalele categorii de riscuri bancare
4.1. Definirea riscurilor bancare......pag.175
4.2. Clasificarea riscurilor bancare..pag.177
4.3. Riscurile financiare..pag.182
4.3.1. Riscul de credit si sistemul de rating al clientilor bancaripag.182
4.3.2. Riscul de lichiditate...pag.193
4.3.3. Riscul de variatie a ratei dobinziipag.197
4.3.4. Riscul de piata.........pag.200
4.3.5. Riscul de schimb......pag.201
4.3.6. Riscul de capital si prevederi acord Basel 1 si Basel 2...pag.201
4.3.7. Implicatiile bancare ale riscului de tara........pag.209
4.3.8. Linii descriptive ale riscului de sistem bancar in Rominia. Solutii privind
gestionarea riscului bancar in Rominia.........pag.209
?? Idei in rezumat............

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

ASPECTE ACTUALE ALE MANAGEMENTULUI BANCAR

În ultimul deceniu, dezvoltarea pietelor financiare si globalizarea fluxurilor financiare au

influentat activitatea bancilor, care au facut eforturi pentru a se adapta noilor conditii.

Progresul tehnic si stiintific procesul de dereglementare au creat noi posibilitati

investitionale pe pietele monetare si financiare, ceea ce a condus la sporirea concurentei intre

banci si societatile financiare nebancare.

În anii ’90, a inceput atenuarea diferentelor dintre piata monetara (piata fondurilor si a

titlurilor de credit pe termen scurt) si piata financiara (piata fondurilor si a titlurilor de valoare pe

termen lung). Astfel, daca piata monetara a fost o piata a lichiditatilor, iar piata financiara o piata

a investitiilor pe termen mediu si lung, tendintele moderne evidentiaza caracterul “lichid” al

titlurilor negociate pe piata financiara si aparitia unor forme noi, din ce in ce mai variate, de titluri

negociabile pe piata monetara (marketable securities).

Acest fenomen, din ce in ce mai prezent pe plan international, de interferenta intre cele

doua piete, a determinat conceptul de piata financiar-monetara1.

Dezvoltarea pietelor financiare si diversificarea instrumentelor financiare au contribuit la

marirea posibilitatilor de acces la fonduri pentru banci. Astfel, bancile au intrat si pe pietele de

capital la concurenta cu societatile de valori mobiliare, de asigurari, cu fondurile mutuale si cele

de pensii. Bancile au trebuit, in acest fel, sa initieze si sa dezvolte noi produse si servicii, sa

utilizeze instrumente si tehnici specifice noilor piete, pentru a putea face fata concurentei.

În prezent, practicile bancare traditionale, bazate pe atragerea de depozite si acordarea

de credite, reprezinta doar o parte din activitatea bancilor2.

Noile activitati, care se bazeaza pe utilizarea informatiilor in timp real, cum ar fi

tranzactiile de pe pietele financiare si generarea de venituri prin comisioane, reprezinta in

prezent surse importante pentru profitabilitatea unei banci3.

Nevoia de produse si de servicii noi, pentru o activitate profitabila intr-un mediu

international caracterizat printr-o concurenta acerba, a condus la aparitia unor instrumente

1 Lucian C. Ionescu – Economia si rolul bancilor, Editura Economica, 1997

2 Cezar Basno si Nicolae Dardac – Management bancar – Editura Economica, 2002

3 Frank P.Johnson and Richard D. Johnson – Bank Management – Second edition, Colorado, State University, 1990,

American Bankers Association, pag.40-45

Performante bancare in Economia Romaniei

2

financiare noi, cum ar fi cele numite “elemente in afara bilantului” (off balance-sheet financial

instruments). Din aceasta categorie fac parte angajamentele in favoarea altor banci sau in

favoarea clientelei, cautiuni, avaluri si garantii acordate altor banci sau clientelei, titluri vandute

cu posibilitatea de rascumparare, precum si instrumente financiare derivate (contracte la termen

– futures, swaps, contracte cu optiuni – options, etc). Toate aceste elemente nu sunt

considerate active sau pasive in cadrul bilantului.

Cu toate ca pot aduce o profitabilitate sporita, instrumentele financiare in afara bilantului

maresc riscurile gestiunii bancare. În special instrumentele derivate, care sunt foarte riscante,

necesitand masuri suplimentare de control si administrare a riscului.

În prezent, exista ingrijorarea ca dezvoltarea noilor instrumente financiare, in special a

celor in afara bilantului, poate avea ca efect concentrarea riscului si cresterea volatilitatii in

cadrul sistemelor bancare. Corelatia dintre diferitele tipuri de riscuri (in special a celor de rata a

dobanzii si de curs valutar), atat la nivelul unei banci, cat si la nivelul unui intreg sistem bancar,

s-a accentuat foarte mult.

Globalizarea pietelor si procesul de dereglementare au marit riscul sistemic si de

contaminare, care s-au manifestat prin raspandirea rapida a crizelor financiare din Thailanda in