Pagina documente » Stiinte Economice » Piata bursiera, componenta a pietei de capital. Eficienta pietei

Cuprins

lucrare-licenta-piata-bursiera-componenta-a-pietei-de-capital.-eficienta-pietei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-piata-bursiera-componenta-a-pietei-de-capital.-eficienta-pietei


Extras din document

CUPRINS
I. PIATA BURSIERA, COMPONENTA A PIETEI DE CAPITAL
I.1 TRASATURI ALE PIETEI DE CAPITAL
I.2 BURSA CA LOC DE INTALNIRE DINTRE CEREREA SI OFERTA DE CAPITAL
I.2.1 SCURT ISTORIC
I.2.2 BURSA CA LOC DE INTALNIRE A CERERII CU OFERTA DE CAPITAL
I.3 ROLUL BURSEI PE PIATADE CAPITAL
I.4 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BURSEI DE VALORI BUCURESTI
I.4.1 ORGANIZAREA SI STRUCTURA ORGANIZATORICA
II. MODELE STATISTICE DE EVALUARE A ACTIUNILOR
II.1 RENTABILITATE SI RISC
II.1.1 RENTABILITATEA
II.1.2 RISCUL
II.2 MODELUL DE PIATA AL RENTABILITATII SI RISCULUI VALORILOR MOBILIARE
II.2.1 VOLATILITATEA ACTIUNILOR
II.2.2 TESTAREA VOLATILITATII ACTIUNILOR
III. EFICIENTA PIETEI
III.1 IPOTEZA PIETEI EFICIENTE
III.1.1 CONCEPTUL DE EFICIENTA A PIETEI
III.1.2 FORME ALE EFICIENTEI
III.1.2.1 FORMA SLABA A EFICIENTEI
III.1.2.2 FORMA SEMITARE A EFICIENTEI
III.1.2.3 FORMA TARE A EFICIENTEI
III.1.3 IMPLICATIILE IPOTEZEI PIETEI EFICIENTE ASUPRA POLITICII DE INVESTITII
III.1.3.1 ANALIZA TEHNICA
III.1.3.2 ANALIZA FUNDAMENTALA
III.1.3.3 MANAGEMENTUL PASIV SI ACTIV AL PORTOFOLIILOR
III.1.4 RISCUL SI RENTABILITATEA ASTEPTATE IN CONDITIILE PIETEI EFICIENTE
III.1.5 DISTRIBUTIA DE PROBABILITATE A CURSURILOR BURSIERE
III.1.6 DISTRIBUTIILE MODIFICARILOR CURSULUI - INSTABILE
III.1.7 DISTRIBUTIILE RATELOR DE RENTABILITATE - STABILE
III.1.8 CARACTERISTICILE DISPERSIEI
III.1.9 REACTIA PRETULUI LA NOILE INFORMATII
III.2 MODELE ALE PIETEI EFICIENTE
III.2.1 DEFINIREA VALORII INFORMATIEI
III.2.2 MODELUL FAIR GAME
III.2.3 MODELUL SUBMARTINGAL
III.2.4 MODELUL RANDOM WALK
III.2.5 MODELE DE EVALUARE A TITLURILOR
III.2.5.1 MODELUL DE PIATAPIATA
III.2.5.2 MODELUL CAPM
III.3 NECONCORDANTE ALE EMH CU REALITATEA
III.3.1 ANOMALIILE PIETEIPIETEI
III.3.1.1 EFECTUL PER
III.3.1.2 EFECTUL DIMENSIUNII
III.3.1.3 EFECTUL IANUARIE
III.3.2 CRITICI ADUSE EMH
III.3.2.1 CRITICA LUI ROLL
III.3.2.2 ARBITRAGE PRICING THEORY
III.3.2.3 CONCLUZIE
III.4 PIETE DE CAPITAL. O NOUA PARADIGMA
III.4.1 EVOLUTIA ALEATOARE SI PIETELE EFICIENTE
III.4.2 TEORIA MODERNA A PORTOFOLIILOR (TMP)
III.4.3 ESECUL PARADIGMEI LINIARE
III.4.3.1 TESTE ALE NORMALITATII
III.4.3.2 COMPORTAMENTUL CIUDAT AL VOLATILITATII
III.4.3.3 ECHILIBRUL RISC - VENIT
III.4.3.4 PIETE EFICIENTE
III.4.3.5 PERICOLUL IPOTEZELOR SIMPLIFICATOARE
III.5 IPOTEZA PIETEI FRACTALE. DISTRIBUTIA PARETIAN EFICIENTA
III.5.1 DISTRIBUTII PARETO (FRACTALE)
IV. MODELE DE ALEGERE A UNUI PORTOFOLIU OPTIM
IV.1 MODELUL LUI MARKOWITZ
IV.1.1 RENTABILITATEA ASTEPTATA SI RISCUL PENTRU UN PORTOFOLIU CU DOUA TITLURI
IV.1.2 RENTABILITATEA ASTEPTATA SI RISCUL PENTRU UN PORTOFOLIU CU N TITLURI (N>2)
IV.1.3 FRONTIERA EFICIENTA. CURBELE DE INDIFERENTA SI PORTOFOLIUL OPTIM
IV.2 MODELUL DE PIATAPIATA
V. MACROMODEL PENTRU PIATA FINANCIARA
V.1 DECIZIA DE PORTOFOLIU
V.2 DECIZIA DE CONSUM SI DE DIVIDEND
V.3 ECHILIBRUL GENERAL
V.4 SCHIMBARI INTERVENITE IN VARIABILE IN CURSUL PERIOADEI DE SIMULARE
V.5 ARGUMENTAREA MODELULUI

Alte date

?

Piata bursiera, componenta a pietei de capital?

Capitolul I

CAPITOLUL 1

PiataPIATiataPiataA BURSIERA?bursiera, componenta?a a pieteipieteipieteiPIETEI de capital

1.1 TrasaturiTraasaaturiTrasaturi ale pieteipietteipietei de capital

Este foarte greu saaa ne imaginam imaginaam azi vremurile caandcand nu existau bancibaancibanci, burse, pietepiettepiete de valori, pietepiettepiete monetare, datorii publice ;, vremuri caandcand averea unei persoane se masuramaasuramasura doar prin suprafatasuprafattasuprafata pamantuluipaamaantuluipamantului detinutdettinutdetinut, a numaruluinumaaruluinumarului de animale pe care le posedaaa precum sssi prin numarulnumaarulnumarul de “ bratebrattebrate de munca ” pe care le putea utiliza la munca caampuluicampului. Economiile se prezentau sub forma de pocale de aur sau argint ori bijuterii, iar camatariacaamaataaria - practica ce consta iiin perceperea de dobaanzidobanzi asupra banilor - era prohibita prohibitaa ataatatat de lege ciiit sissi de BisericaBisericaa. Cu toate acestea, chiar dacaaa iiin cadrul sistemului feudal schimbul iin naturaaa (barter) constituia mijlocul standard de schimb, exista o nevoie de bani, iar cei ce-i furnizau erau negustorii.

DupaaDupa o intrerupereiintrerupereintrerupere a activitvitaaatttii de aproape 50 de ani, Bursa de Valori BucurestiBucuresstiBucuresti s-a redeschis la data de 20 Noiembrie 1995. Guvernul RomaanieiRomaniei a finalizat un Program de Privatizare iin Masa Masaa (PPM) care a constat iiin privatizarea a aproximativ 4000 de intreprinderiiintreprinderiintreprinderi . PanaPaanaa la 60% din fiecare intreprindereiintreprindereintreprindere a fost disponibilaaa prin intermediul unui program de subscriptiesubscripttiesubscriptie publicaaa pentru transferul catrecaatrecatre publicul doritor.

Deschiderea Bursei de Valori BucurestiBucuresstiBucuresti, a pieteipietteipietei extrabursiere (RASDAQ) , dezvoltarea iniin general a pietelorpiettelorpietelor de capital este esentiala pentru economia Romaniei.reprezintaareprezinta un factor important al procesului de restructurare a sistemului economic din ttara noastraanoastra ssi de creare a mecanismelor ssi instituttiilorinstitutiilor specifice unei economii de piattapiata.

PiattaPiata de capital cuprinde piettelepietele pentru noile emisiuni ssi tranzacttionareatranzactionarea instrumentelor pietteipietei monetare , acttiuniloractiunilor , obligattiunilorobligatiunilor ssi a altor produse derivate. Ea leagaaleaga emitenttiiemitentii haartiilorhartiilor de valoare cu investitorii individuali ssi instituttionaliinstitutionali prin intermediul brokerilor , dealerilor ssi al celor care subscriu la emisiuni , stabilind o rettearetea de relattiirelatii iintre reprezentanttiireprezentantii cererii ssi ofertei de fonduri.

Principalele tipuri de piettepiete de capital sunt :

1.Piatta primaraa - piattapiata pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima oaraa;

2.Piatta secundaraa – piattapiata pe care sunt tranzacttionatetranzactionate valorile mobiliare aflate deja iin circulattiecirculatie;

3.Piatta obligattiunilorobligatiunilor – piattapiata pentru instrumente de datorie de orice fel;

4.Piatta acttiuniloractiunilor – piattapiata pentru acttiuniactiuni comune ssi preferenttialepreferentiale ale corporattiilorcorporatiilor private;

5.Piatta de licitattielicitatie – piattapiata iin care tranzacttionareatranzactionarea este condusaa de o parte terttaaterta , iin functtiefunctie de suprapunerea pretturilor la ordinele primite de a cumpaaracumpara sau a vinde o anumitaa valoare mobiliaraa;

6.Piatta de negociere – piattapiata iin care cumpaaraatoriicumparatorii ssi vaanzaatoriivanzatorii negociazaanegociaza iintre ei prettulpretul ssi volumul valorilor mobiliare , fie direct , fie prin intermediul unui broker sau dealer.

7.Piatta organizataa – piattapiata cu reguli de tranzacttionaretranzactionare fixe ( sunt tranzacttionatetranzactionate de obicei acttiuniactiuni );

8.Piatta “la ghisseughiseu” – piattapiata localizataa la birourile brokerilor , dealerilor ssi emitenttiloremitentilor de valori mobiliare secundare; este o piattapiata prin telefon , fax sau computer (over-the-counter);

9.Piatta contractelor la termen – piattapiata pe care valorile mobiliare se tranzacttioneazaa prin livrarea ssi plata viitoare. Dacaa un contract la termen este tranzacttionattranzactionat la ghisseughiseu , prin negociere , se numesstenumeste contract forward (piattapiata forward );

10.Piatta opttiuniloroptiunilor – piattapiata iin care se tranzacttioneaza valori mobiliare pentru livrarea viitoare condittionalaaconditionala , contractul fiind executat la opttiuneaoptiunea dettinaatorului.

1.2 Bursa ca loc de intilnireiintaalnireintalnire diintrentre cererea sissi oferta de capital