Pagina documente » Stiinte Economice » Piata capitalului si organizarea si functionarea bursei de valori Bucuresti

Cuprins

lucrare-licenta-piata-capitalului-si-organizarea-si-functionarea-bursei-de-valori-bucuresti
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-piata-capitalului-si-organizarea-si-functionarea-bursei-de-valori-bucuresti


Extras din document

CUPRINS
I. PIATA CAPITALULUI
I.1 PIATA FINANCIARA
I.2 COMPONENTELE PIETEI DE CAPITAL
I.3 VALORILE MOBILIARE
I.3.1 ACTIUNILE
I.3.2 OBLIGATIUNILE
I.3.3 ALTE INSTRUMENTE
I.3.4 CONTRACTE OPTIONS
I.3.5 CONTRACTE FUTURES
II. BURSA DE VALORI
II.1 SCURT ISTORIC
II.1.1 REAPARITIA BURSEI
II.2 DEFINITIE. CONCEPT. STATUT JURIDIC
II.2.1 CLASIFICAREA BURSELOR
II.2.2 FUNCTIILE BURSEI DE VALORI
II.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA A BURSEI DE VALORI
II.3.1 STATUTUL SI REGULAMENTUL BURSEI DE VALORI
II.3.2 MEMBRII ASOCIATI AI BURSEI
II.3.3 MEMBRII AFILIATI AI BURSEI
II.3.4 ADMINISTRAREA BURSEI
II.3.4.1 ORGANISMELE EXECUTIVE
II.3.4.2 ORGANISMELE CONSULTATIVE
II.3.4.3 ORGANISMELE DE CONTROL
II.4 STRUCTURA FUNCTIONALA A BURSEI DE VALORI
II.4.1 INTRODUCEREA LA BURSA A VALORILOR MOBILIARE
II.4.2 COTAREA TITLURILOR MOBILIARE
II.4.3 OPERATIUNI DE BURSA
III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BURSEI DE VALORI BUCURESTI
III.1 DEFINIREA SI STATUTUL JURIDIC
III.1.1 CADRUL JURIDIC SI ORGANIZAREA PIETEI SECUNDARE
III.1.2 STATUTUL BURSEI DE VALORI
III.1.2.1 MEMBRII ASOCIATIEI BURSEI
III.1.2.2 ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEEI BURSEI
III.1.2.3 RELATIILE ASOCIATIE ?COMITETUL BURSEI
III.2 MEMBRII ASOCIATIEI BURSEI
III.2.1 ACTIVITATEA MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI
III.2.1.1 RELATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI CU CLIENTII LOR SI CU CEILALTI MEMBRI AI ASOCIATIEI
III.2.1.2 CONDITIILE CARE TREBUIE INDEPLINITE DE MEMBRII ASOCIATIEI BURSEI
III.2.1.3 OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI FATA DE BVB
III.2.1.4 CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR
III.2.2 SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI
III.2.3 INCETAREA CALITATII DE MEMBRU
III.3 MNAGEMENTUL BURSEI
III.3.1 ORGANIZAREA BVB
III.3.2 ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI BURSEI
III.3.2.1 DIRECTIA MEMBRI SI EMITENTI
III.3.2.2 DIRECTIA OPERATIUNI BURSIERE SI INFORMATICA
III.3.2.3 DIRECTIA RELATII CU PUBLICUL SI CERCETARE DEZVOLTARE
III.3.2.4 DIRECTIA JURIDICA
III.3.2.5 DIRECTIA ECONOMICA
III.3.2.6 COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN

Alte date

?CAPITOLUL I - PIATA CAPITALULUI

1.1 Piata financiara

Piata financiara este mecanismul prin care activele financiare sunt emise si introduse in circuitul economic.Pe piata financiara se efectueaza tranzactii cu titluri de valoare (in special actiuni si obligatiuni) intre emitentii si posesorii de titluri, pe de o parte, si detinatorii de capital banesc, pe de alta parte.

In sens restrans, piata financiara e reprezentata de piata titlurilor financiare.Piata titlurilor financiare e aceea in care se cumpara si se revand active financiare, fara a fi schimbata natura lor.In cea mai simpla forma , a sa , reprezinta o relatie directa intre detinatorul si utilizatorul de fonduri.

Notiunea de activ este abordata din mai multe puncte de vedere.

In plan juridic, activul este definit ca toyalitatea drepturilor cu continut economic , aflate in patrimoniul unei persoane fizice sau juridice.Ca universalitate juridica , activul patrimonial cuprinde drepturi reale, care poarta asupra unor bunuri corporale sau necorporale si drepturi de creanta , care cxonfera titularului , creditorul,prerogativa de a pretinde unei persoane determinate , debitorul , efectuarea unei prestatii.

Ca notiune contabila , activul reprezinta o parte a bilantului ce desemneaza marimea mijloacelor de care dispune o firma pentru desfasurarea activitatii sale.In componenta activului intra bunuri corporale (active tangibile - pamant, cladiri, produse), bunuri necorporale(active intangibile- brevete , marci de comert) , drepturi patrimoniale consacrate in titluri de valoare (actiuni , cambii) ,alte drepturi banesti , precum si bani in numerar si in cont.

In sens economic , activul desemneaza un bun care are valoare pentru detinatorul sau.

Activul poate reprezenta:

- o valoare de schimb , atunci cand bunul , privit ca marfa , serveste la obtinerea unui alt bun;

- o valoare de investitie , cand bunul este folosit nu penru consum curent ci pentru valorificarea economica , adica pentru producerea de venituri in viitor.

Sintetizand , vom considera activul ca un bun apartinand unei persoane si care poate fi valorificat in activitatea economica.

In raport cu natira procesului de valorificare , activele sunt de doua tipuri:

- activele reale - sunt constituite din bunuri corporale (tangibile) sau incorporale (intangibile) care , integrate in circuitul economic genereaza venituri in viitor sub forma de profituri,rente, chirii

- activele financiare- sunt materializate in inscrisuri (harti sau inregistrari in cont) , care consacra drepturi banesti ale detinatorului lor , precum si drepturile acestuia asupra unor venituri rezultate din valorificarea activelor respective(dobanzi, dividende)

Activele financiare reprezinta corespondentul monetar al activelor reale si ele releva caracterul dual al economiei de piata : economie reala , respectiv procese materiale de producere a bunurilor si serviciilor necesare pentru consumul individual sau pentru reluarea productiei ; economie simbolica sau financiara adica procese de tip informational , reprezentate de miscarea banilor si a hartiilor de valoare.

In mod corespunzator , capitalul , in sensul activ care se valorifica in timp , poate fi privit sub forma capitalului real, activele financiare , reprezentate de bani si o multitudine de titluri , joaca un rol hotarator in miscarea generala a capitalului in economia moderna; in calitate de forma financiara a unor active reale, acestea asigura reglarea vietii economice , reproductia capitalului real, productiv ; in calitate de capital financiar ele tind sa se valorifice in mod autonom.

Activele financiare se pot clasifica in doua mari categorii:

active bancare , rezultate din operatiunile specifice bancilor si institutiilor asimilate; ele nu au caracter negociabil , dar prezinta un grad ridicat de siguranta(risc redus)

active financiar nebancare , rezultate din operatiuni de investitii (plasament) si care sunt concretizate in titluri de valoare cu caracter negociabil.

Titlurile financiare reprezinta modul de existenta a activelor nebancare si pot fi definite prin cateva elemente.Titlurile financiare sunt titluri de valoare ce dau dreptul detinatorilor lor investitorii- de a obtine , in conditiile specificate in titlu , o parte din veniturile viitoare ale emitentului.

Totalitatea titlurilor financiare ce fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital, in speta la bursa, se mai numesc produse bursiere.

Se impart in trei mari categorii:

-titluri primare (titlurile financiare in sens restrans) sunt cele emise de utilizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu numite si instrumente de proprietate si cele folosite pentru atragerea capitalului de imprumut numite si instrumente de datorie.

- titluri derivate sunt produse bursiere rezultate din contracte incheiate intre emitent si beneficiar si care dau acestuia din urma drepturi asupra unor active ale emitentului la o anumita scadenta viitoare, in conditiile stabilite prin contract.

produsele sintetice rezulta din combinarea de catre societatile financiare diferite si crearea pe aceasta baza a unui instrument de plasament nou.Produsele sintetice pot fi realizate prin combinarea de contracte futures de vanzare si cumparare , de optiuni put si call , precum si intre diferite tipuri de futures si optiuni.

Piata de capital (valorilor imobiliare) reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se realizeaza transferul fondurilor de la cei care au surplus de capital (investitori) catre cei ce au nevoie(emitenti, investitori) , cu ajutorul unor instrumente specifice (valori mobiliare) si prin intermediul unor operatori specifici (societatile de valori mobiliare).

Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piata pe care se tranzactioneaza in mod liber valori mobiliare (actiuni, obligatiuni), piata ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor (fizice/juridice) care economisesc (cumparatorii de actiuni si obligatiuni) si care urmaresc plasarea profitabila a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de catre emitentii de actiuni/obligatiuni, ce sunt in cautare de capital in vederea finantarii unor proiecte de investitii.

Desigur, piata de capital prezinta interes si din alte puncte de vedere, permitand preluarea controlului asupra unor societati prin achizitii semnificative de actiuni sau obtinerea unor castiguri pe termen scurt prin specularea modificarilor de curs ale valorilor mobiliare.

1.2 Componentele pietei de capital

In functie de momentul in care se realizeaza tranzactia, piata de capital se imparte in doua segmente:

- Piata primara. Este piata pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima data. Concret, este vorba de procesul prin care intermediarii financiari, care de regula fac legatura intre societatea emitenta si investitori, se obliga sa plaseze valorile mobiliare nou emise in schimbul unui comision;

- Piata secundara. Odata puse in circulatie valorile mobiliare pe piata primara, acestea fac obiectul tranzactiilor pe piata secundara. Functionarea efectiva a pietei secundare se realizeaza prin intermediul pietelor de negocieri sau organizate: este in principal vorba de bursa de valori si de piata extrabursiera (sau piata OTC - Over the Counter Market).

Diferenta dintre cele doua forme organizate ale pietei de capital (bursa si piata OTC) consta in existenta unor conditii si criterii de eficienta economico-financiara, de informare a investitorilor, referitoare la numarul de actiuni puse in circulatie, etc pentru accesul la bursa, conferind societatii cotate pe aceasta piata garantii superioare pentru investitori. De asemenea exista diferente intre modul de functionare si organizare a celor doua piete - bursa de valori este o piata de licitatie in timp ce piata Rasdaq este o piata de negociere.

Miscarea fondurilor in economie se poate realiza in doua mari moduri:

prin concentrarea disponibilitatilor banesti la banci si utilizarea de catre acestea a resurselor astfel atrase pentru creditarea utilizatorilor banesti

prin emisiune de titluri financiare de catre utilizatori de fonduri , pe piata financiara.

In acest din urma caz se pun in circulatie titluri financiare si odata cu ele se stabileste o retea de relatii intre emitentii de titluri , care reprezinta cererea de fonduri si cumparatorii acestora, investitorii , cei care reprezinta oferta de fonduri.

Piata de capital asigura legatura permanenta dintre emitenti si investitori , atat in momentul acoperirii cererii de capital , cat si in procesul transformarii in lichidati a valorilor mobiliare detinute.

Piata primara reprezinta acel segment de piata pe care se emit si se distribuie valorile mobiliare catre primii detinatori.Aceasta piata permite transformarea directa a economiilor in resurse pe termen lung , de care vor beneficia colectivitatile publice si private.Pe piata primara se emit valori mobiliare ce confera anumite drepturi posesorilor lor , decin celor care au calitatea de furnizori de fonduri. Prin intermediul pietei primare se pun in evidenta miscarile de capitaluri dintr-o economie , generate de catre emitenti , in calitatea lor de solicitatori de capitaluri.Aceasta piata permite finantarea agentilor economici.

Participantii pe piata financiara primara , in cadrul careia se vand si se cumpara valori mobiliare nou emise, sunt:

solicitatorii de capital : statul si colectivitatile locale , intreprinderile publice si cele private