Pagina documente » Stiinte Economice » Plata mijloc de stingere a obligatiilor

Despre lucrare

lucrare-licenta-plata-mijloc-de-stingere-a-obligatiilor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-plata-mijloc-de-stingere-a-obligatiilor


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND STINGEREA
OBLIGATIILOR ..... 4
1. Preliminarii ........ 4
2. Importanta studierii teoriei generale a obligatiilor ...... 5
3. Mijloacele juridice de stingere a obligatiilor. Reglementare.
Enumerare ......... 7
4. Clasificarea mijloacelor de stingere a obligatiilor ........ 9
CAPITOLUL II
STINGEREA OBLIGATIILOR PRIN EXECUTARE ........ 10
SECTIUNEA I
CONSIDERATII INTRODUCTIVE .......... 10
1. Preliminarii ........ ............ 10
2. Modurile de executare a obligatiilor ...... 10
3. Principiul executarii in natura a obligatiilor ............ 11
SECTIUNEA A II-A
EXECUTAREA VOLUNTARA iN NATURA A OBLIGATIILOR.
PLATA. 12
1. Notiunea de plata. Reglementare. ........... 12
2. Conditiile platii .. 14
2.1. Cine poate face plata ....... 14
2.2. Conditii speciale cu privire la cine poate face plata in cazul obligatiilor de a da ...... 15
2.3. Persoana care poate primi plata ......... 16
2.4. Partile platii in dreptul francez .......... 18
2.5. Obiectul platii .............. 20
2.6. Principiul indivizibilitatii platii ........ 21
2.7. Data platii .... 22
2.8. Locul platii ... 24
2.9. Cheltuielile pentru efectuarea platii .... 24
2.10. Proba platii .. 25
3. Imputatia platii .. 27
3.1. Punerea problemei ........ 27
3.2. Imputatia conventionala .. 27
3.3. Imputatia legala ............ 28
4. Oferta reala de plata urmata de consemnatiune .......... 29
5. Opozitii la plata .. 31
SECTIUNEA a III-a
EXECUTAREA SILITA iN NATURA A OBLIGATIILOR ............ 32
1. Notiune. Distinctii. ............. 32
2. Executarea silita in natura a obligatiilor care au ca obiect prestatia de a da 33
3. Executarea silita in natura a obligatiilor de a face si de a nu
face 35
4. Daunele cominatorii ............ 36
CAPITOLUL III
PLATA - CA MIJLOC DE STINGERE A OBLIGATIILOR iN MATERIA CONTRACTELOR CIVILE ........ 64
1. CONTRACTUL DE ViNZARE - CUMPARARE .. 64
1.1. Notiune. Caractere juridice. ............ 64
1.2. Lucrul vindut 65
1.3. Plata pretului . 67
2. CONTRACTUL DE LOCATIUNE ........ 71
3. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA ...... 74
4. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA 76
5. CONTRACTUL DE ASIGURARE ....... 79
CAPITOLUL IV
INSTITUTIA PLATII iN MATERIA DREPTULUI COMERCIAL ...... 94
1. Corelatia dintre dreptul civil si dreptul comercial ..... 94
2. Reguli privind executarea obligatiilor comerciale ...... 95
2.1. Dreptul in obligatiile comerciale ...... 95
2.2. Adevaratul pret sau pretul curent ...... 96
2.3. Moneda de plata a pretului .............. 96
2.4. Locul executarii obligatiilor comerciale ............. 97
2.5. Regimul juridic al dobinzilor ........... 98
3. Obligatia de plata a pretului in conditiile variatiilor de curs valutar..100
4. Raspunderea pentru nerespectarea obligatiilor contractuale
comerciale ...... 102
CAPITOLUL V
INCIDENTA PLATII - CA MIJLOC DE STINGERE A OBLIGATIILOR - iN DREPTUL PROCESUAL CIVIL ............. 109
1. Executarea silita 109
2. Procedura somatiei de plata .. 110
2.1. Consideratii introductive . 110
2.2. Definitie ...... 111
2.3. Conditii (speciale) de admisibilitate ...112
2.4. Sfera de aplicare ............114
CONCLUZII ............ 119
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA ..... 124

EXTRAS DIN DOCUMENT

?UNIVERSITATEA DE VEST TIMIsOARA

FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE licenTa

cOORDONATOR:

ABSOLVENT:

Iulie, 2006