Pagina documente » Stiinte Economice » Politica de produs la (S.C. XYZ S.A., Vaslui)

Despre lucrare

lucrare-licenta-politica-de-produs-la-s.c.-xyz-s.a.-vaslui-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politica-de-produs-la-s.c.-xyz-s.a.-vaslui-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII VASCOVIN S.A. VASLUI
1.1. Principalele date de referinta ............ 1
1.1.1. Scurt istoric ............. 1
1.1.2. Denumirea si sediul social ...... 2
1.1.3. Forma juridica si structura societatii....... 2
1.1.4. Obiectul de activitate .............. 3
1.1.5. Principala gama de produse .. 3
1.1.6. Descrierea procesului tehnologic ........... 4
1.2. Structura organizatorica si de personal ............ 9
1.3. Micromediul firmei ............ 12
1.4. Structura gestionara a firmei ........... 16
1.4.1. Contul economic static si dinamic ....... 16
1.4.2. Starea patrimoniului ............. 18
1.4.3. Principalii indicatori derivati . 19
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GAMEI DE PRODUSE A
S.C. VASCOVIN S.A. VASLUI
2.1. Tehnologii de prelucrare a strugurilor si de obtinere a vinurilor .. 21
2.1.1. Tehnologia de obtinere a vinurilor albe ............. 21
2.1.2. Tehnologia de obtinere a vinurilor rosii ............. 23
2.1.3. Tehnologia de obtinere a vinurilor roze.............. 24
2.1.4. Randamente de fabricatie.... 24
2.1.5. Tehnologia vinurilor de aromatizate.... 25
2.1.6. Tehnologia vinurilor de desert ............ 27
2.1.7. Tehnologia bauturilor alcoolice distilate ............ 28
2.1.8. Tehnologia cognac-ului si a bauturilor tip cognac ............ 29
2.2. Analiza portofoliului prin B.C.G....... 33
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA POLITICII DE PRODUS
3.1. Definirea conceptului de produs...... 46
3.2. Etapele crearii unui produs.............. 48
3.3. Ierarhizarea produselor ... 50
3.4. Mixul de produs 51
3.5. Strategia ciclului de viata a produsului .......... 54
3.6. Marcarea produsului ....... 58
3.6.1. Definirea marcii si tipuri de marci ....... 58
3.6.2. Selectarea si protejarea marcii ........... 61
3.6.3. Valoarea marcii pentru firma .............. 62
3.6.4. Politici de marcare .............. 63
3.7. Ambalarea produsului ..... 64
3.7.1. Functiile ambalajului ............ 64
3.7.2. Factori ce se au in vedere la ambalare ............. 65
3.8. Etichetarea produsului .... 66
CAPITOLUL 4. ACTIVITATEA S.C. VASCOVIN S.A. VASLUI iN
DOMENIUL POLITICII DE PRODUS
4.1. Nivelul productiei ............. 67
4.2. Structura capitalului fix..... 70
4.3. Costul de productiei ........ 71
4.4. Studiul componentelor produsului . 73
4.4.1. Calitatea produsului vin .... 73
4.4.2. Marcarea .............. 77
4.4.3. Ambalarea ........... 78
4.4.4. Etichetarea ........... 80
4.5. Politica de pret . 81
4.6. Politica de distributie ....... 85
4.7. Politica promotionala ....... 89
CAPITOLUL 5. CONCLUZII SI PROPUNERI ..... 91
BIBLIOGRAFIE....... 96
ANEXE .... 97

EXTRAS DIN DOCUMENT

? {p}?

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SOCIET?TII “VASCOVIN” S.A. VASLUI

1.1. PRINCIPALELE DATE DE REFERINT?

1.1.1. SCURT ISTORIC

S.C. “VASCOVIN” S.A. Vaslui a fost fondata in anul 1968 si a devenit societate comerciala cu personalitate juridica in anul 1991, fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie cu autorizatia nr. J 37/136/1991, avand cont de inregistrare fiscala nr. AR 2431298.

Sediul societatii este in Romania, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.275, cod postal 6500, telefon: 035/312680; fax: 035/361784.

S.C. “VASCOVIN” S:A: Vaslui este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni.

La inceput, intreprinderea si-a avut sediul in orasul Husi, unde a functionat pana in anul 1974, cand si-a mutat sediul in municipiul Vaslui, in noua cladire construita odata cu fabrica de coniac.

La infiintare, intreprinderea a preluat de la intreprinderea VINALCOOL Iasi 25 unitati de vinificatie, cu sediile teritoriale Husi, Vaslui, Barlad; 2 sectoare de imbuteliere vin si rachiuri si alte 2 unitati de vinificare de la intreprinderea VINALCOOL Galati.

Cu fonduri centralizate din investitii, mica mecanizare tehnica noua, precum si prin eforturi proprii, an de an a crescut considerabil baza materiala.

În scopul valorificarii superioare a produselor la Vaslui a fost construita si data in folosinta in anul 1974 o fabrica de coniac cu o capacitate anuala de 400 vagoane (una din cele mai mari fabrici de coniac din tara).

Cele doua unitati de imbuteliere vin si rachiu de la Barlad, care functionau in locuri necorespunzatoare au fost mutate la Vaslui; unitatea de imbuteliere vin din anul 1977, prin darea in functiune a unitatii de depozitare si imbuteliere cu o capacitate de 400 vagoane; in anul 1978 a fost pusa in functiune si unitatea de imbuteliere rachiuri naturale si bauturi de spirt, cu o dotare corespunzatoare si cu o capacitate de 100 vagoane anual.

Fabrica de Otet Simila, preluata in anul 1976, a fost complet modernizata prin reconstructia cladirilor, marirea capacitatii fermentatoarelor, cresterea randamentului acetoarelor ajungand la o capacitate de 220 vagoane anual.

În dorinta de a valorifica superior materiile prime si subproduselel de vinificatie (drojdie, difuzie) in anul 1986 a fost data in productie distileria Vaslui cu 3 coloane, 2 coloane din inox pentru drojdie si o coloana din cupru pentru distilarea vinurilor, cu o capacitate anuala de 1.000 mgd. pe ciclu; de asemenea, este in curs de modernizare distileria Husi.

Prin H.G. nr.1353/ 27 decembrie 1990, privind infiintarea societatilor comerciale pe actiuni, Întreprinderea de Vinificatie si Produse Spirtoase Vaslui isi schimba denumirea in S.C. “VINIFICATIE SI B?UTURI” S.A. Vaslui si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 136/ 25.03.1991.

Prin H.G. nr.379/ 31 mai 1991, societatea isi schimba denumirea in S.C. “VASCOVIN” S.A. Vaslui, denumire pe care o pastreaza in prezent.

1.1.2. DENUMIRE SI SEDIU SOCIAL

Societatea comerciala “VASCOVIN” S.A. are sediul social in localitatea VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr.275, cod postal 6500, prefix 035, telefon 361784, fax 361787; fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J 37/136/1991, avand codul fiscal AR 2431298.

1.1.3. FORMA JURIDIC? SI STRUCTURA SOCIETAR?

S.C. “VASCOVIN” S.A. Vaslui este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.

Conform Hotararii Guvernului nr.500/1994, capitalul social al S.C. “VASCOVIN” S.A. Vaslui este de 34.877.125.000 lei reprezentand un numar de 34.877.125 actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune.

Tabelul nr.1.1. – Structura actionariatului

Nr. crt

Denumirea actionarului

Numar de actiuni

Valoarea actiunilor (mii lei)

%

1.

P.P.M.

17.787.334

17.787.334

51

2.

S.I.F. Moldova

3.487.712

3.487.712

10

3.

F.P.S.