Pagina documente » Stiinte Economice » Politici de personal si strategii in managementul resurselor umane

Cuprins

lucrare-licenta-politici-de-personal-si-strategii-in-managementul-resurselor-umane
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politici-de-personal-si-strategii-in-managementul-resurselor-umane


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I: POLITICI SI STRATEGII DE PERSONAL
iN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5
I. 1. Politici de personal 5
I. 2. Necesitatea politicilor de personal 9
I.2.1. Formalizarea politicilor de personal 10
I.2.2. Domenii in care actioneaza politicile de personal 11
I. 3. Managementul strategic al resurselor umane si strategia de personal 12
I.3.1. Dezvoltarea strategiilor de personal 13
I.3.2. Strategii de personal si sisteme de resurse umane 13
I.3.3. Abordari in formularea strategiilor de personal 15
I. 4. Delimitari intre strategii, politici si proceduri 17
CAPITOLUL II: PRINCIPALELE TIPURI DE POLITICI DE PERSONAL 19
II. 1. Politica generala 19
II. 2. Politici legate de angajare 21
II.2.1. Planificarea resurselor umane 21
II.2.2. Calitatea angajatilor 22
II.2.3. Promovare 23
II.2.4. Oportunitatea egala 24
II.2.5. Managementul diversitatii 24
II.2.6. Monitorizare etnica 24
II.2.7. Virsta si angajare 24
II.2.8. Disciplina 25
II. 3. Politica oportunitatii egale 25
II. 4. Politica diversitatii 26
II. 5. Politica de recompensare 26
II. 6. Politica de dezvoltare a personalului 27
II. 7. Politica participarii si implicarii 27
II. 8. Politica comunicarii 28
II. 9. Politica relatiilor intreprinderii cu angajatii/sindicatele 29
II.10. Politica privind noua tehnologie 29
II.11. Politica privind sanatatea si siguranta 30
CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALA A UNIVERSITATII
AL. I. CUZA IASI 31
CAPITOLUL IV: RESURSELE UMANE SI MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE iN UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IASI 36
IV.1. Planificarea resurselor umane 36
IV.2. Salariul si alte drepturi de natura salariala 38
IV.3. Definirea, analiza si descrierea posturilor 41
IV.3.1. Definirea posturilor 41
IV.3.2. Analiza si descrierea posturilor 43
IV.3.3. Fisa postului 44
IV.3.4. Recrutarea si selectia resurselor umane 45
IV.3.5. Structura de baza a unui proces de recrutare si selectie 46
IV.3.6. Elaborarea strategiei de recrutare 47
CAPITOLUL V: MANUALUL ANGAJATULUI LA
UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IASI 50
V.1. De ce sa existe 50
V.2. Cind sa fie creat 51
V.3. Structura manualului 51
V.4. Manualul angajatului la Universitatea Al. I. Cuza Iasi 55
V.4.1. Introducere 56
V.4.2. Angajarea in Universitatea Al. I. Cuza Iasi 57
V.4.3. Conditii de angajare 62
V.4.4. Facilitati, inlesniri, beneficii si ajutoare 63
V.4.5. Timpul de munca si plata acestuia 68
V.4.6. Orar si conditii de munca 69
V.4.7. Conduita si actiuni disciplinare 70
V.4.8. Diverse 73
CONCLUZII SI PROPUNERI 75
Concluzii 75
Propuneri 77
BIBLIOGRAFIE 78

Alte date

?CAPITOLUL I

POLITICI SI STRATEGII DE PERSONAL

ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

I.1. Politici de personal

Politicile de resurse umane sunt linii directoare constante ale abordarii pe care intentioneaza sa o aplice organizatia in gestionarea fortei sale de munca [1 Armstrong, M., Managementul resurselor umane. Manual de practica, Ed. CODECS, 2003, p. 257.]. Ele definesc filosofiile si valorile organizatiei in privinta modului cum trebuie tratati oamenii, iar din acestea decurg principiile pe baza carora trebuie sa actioneze managerii in abordarea chestiunilor de resurse umane. Politicile de resurse umane se regasesc in toate organizatiile, iar unele dintre ele exista ca o filosofie de management si o atitudine fata de angajati, care se exprima in modul in care sunt gestionate problemele de resurse umane, spre exemplu introducerea de noi tehnologii.

Politica generala defineste modul in care organizatia isi indeplineste responsabilitatile sociale fata de angajatii ei si isi stabileste atitudinile fata de angajati.

O problema vitala in activitatea de planificare pentru orice organizatie, este cea a conceperii unei politici de personal, de productie, de marketing etc. În literatura de specialitate nu intalnim o definitie unica, riguroasa a notiunii de politica, astfel putem spune ca simpla stabilire a pasilor pe care intentionam sa-i facem pentru atingerea unui obiectiv se poate constitui intr-o definitie data notiunii „politica”. Politica firmei este expresia valorilor si culturii manageriale privind functiile unei organizatii si arata ce intentioneaza sa faca organizatia pentru atingerea obiectivelor. O politica de personal poate fi definita ca un ghid de comportament pe termen lung al firmei privind ceea ce va face, sau nu cu angajatii sai. [2 Prodan, A., Iftimescu, A., Managementul firmei, Editura Sanvialy, Iasi 1996, p. 20.]

Spre exemplu:

? Firma va respecta intotdeauna legea privind angajatii sai si va descuraja activitatile cauzatoare de ilegalitati;

? Firma va anunta fiecare post vacant in interiorul firmei inainte ca acestuia sa i se faca publicitate externa;

? Firma va informa si consulta angajatii cu privire la deciziile care implica schimbari la nivelul organizarii muncii sau a relatiilor contractuale;

? Firma va recunoaste organizatiile sindicale si va negocia in conditii etice cu reprezentantii acestora;

? Firma va informa angajatii cu privire la actuala si viitoarea dezoltare de activitati a organizatiei si asupra situatiei economico-financiare a acesteia;

? Firma va stabili nivelurile salariilor astfel incat sa fie in competitie cu cele mai bune din ramura;

? Firma va informa si consulta angajatii cu privire la situatia anuala, structura si deciziile de angajare in cadrul organizatiei, masurile care vor fi luate cu privire la instruirea si dezvoltarea abilitatilor noilor angajati, in scopul evitarii potentialelor consecinte negative de care ar putea fi afectati angajatii din interiorul organizatiei;

? Firma va trata corect fiecare angajat in ceea ce priveste discplina muncii.

În functie de strategiile adoptate de organizatie, de gradul de socializare atins de filosofia acesteia si de complexitatea obiectivelor pe care aceasta si le-a asumat, politicile din domeniul resurselor umane pot fi formulate in diverse moduri. Acestea pot avea diferite valente [3 Nicolescu O., Strategii manageriale de firma, Editura economica Bucuresti, 1996, p. 57, dupa Drucker, P., The Practice of Management, Pan Book Ltd. , London, 1968]:

? Definesc relatia dintre organizatie si mediul exterior, in general, si gradul in care aceasta isi atribuie responsabilitati sociale, in special;

? Definesc, ca expresie a filosofiei proprii, relatia angajat-organizatie;

? Precizeaza obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane;

? Prefigureaza activitatile concrete privind recrutarea, selectia angajarea si integrarea profesionala;

? Confirma concordanta strategiei generale cu strategia de personal;

? Se refera la toate segmentele de personal;

? Sunt transparente neconditionat, pentru responsabilii diferitelor departamente ale organizatiei;

? Sunt transparente pentru angajati in masura in care acest aspect nu prejudiciaza firma in raport cu concurentii acesteia;

? Sunt elaborate de managerii organizatiei, cu ajutorul tuturor angajatilor care dovedesc interes si competenta in materie.

Este evident faptul ca politicile de personal sunt determinate de valorile de baza ale organizatiei care, pe cale de consecinta influenteaza cultura acesteia. Valorile exprimate in cadrul unei declaratii generale privind politicile de resurse umane se refera la urmatoarele concepte [4 Armstrong, M., Managementul resurselor umane. Manual de practica, Ed. CODECS, 2003, p. 258.]: echitatea, consideratia, calitatea vietii profesionale si conditiile de munca. Etapele principale care conduc la adoptarea politicilor privind resursele umane sunt, practic, aceleasi ca pentru orice activitate manageriale strategica [5 Lefter, V., Managementul resurselor umane, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995, p. 98.] (repetarea acestora apare permanent necesara):

? Evaluarea organizatiei;

? Evaluarea curenta a politicilor de personal;

? Solicitarea sefilor departamentelor de a propune solutii de revigorare a resurselor umane;

? Dezbaterea in forul managerilor a propunerilor venite „de jos in sus”;

? Aplicarea strategiei adoptate de organizatie, in privinta dezvoltarii resurselor umane si definirea liniilor politicii de personal

Tabelul I.1. Politici de personal

Politici de personal

Caracteristici

Politica sanselor egale

Organizatia acorda tuturor anagajatilor sanse de evolutie sensibil egale si oportunitatea de ase manifesta professional si social in aceeasi masura. Nici o discriminare nu este admisa. Costurile acestei politic sutn ridicate. Este asigurat gradul de stabilitate si prestigiul organizatiei.

Politica de integrare institutionala

Organizatia aplica programe pentru perfectionarea profesionala a tuturor angajatilor. Alte programe umaresc dezvoltarea carierei angajatilor (sunt aplicate permutari de personal, recalificari, adaptari la noile conditii de munca etc. ). Angajatii sunt parte in procesul elaborarii strategiei de dezvoltare institutionala.