Pagina documente » Stiinte Economice » Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale

Cuprins

lucrare-licenta-politici-si-tratamente-contabile-privind-evaluarea-initiala-si-ulterioara-a-imobilizarilor-corporale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politici-si-tratamente-contabile-privind-evaluarea-initiala-si-ulterioara-a-imobilizarilor-corporale


Extras din document

POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA
INITIALA SI ULTERIOARA A IMOBILIZARILOR CORPORALE
CAPITOLUL I: FUNDAMENTARE TEORETICA PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE iN CONTEXTUL TEORIEI, NORMALIZARII SI LEGISLATIEI NATIONALE SI INTERNATIONALE ........pag 3
1.1.Definirea si recunoasterea activelor si a imobilizarilor
corporale conform standardelor contabile internationale
si a normelor contabile rominesti in vigoare........pag 4
1.2.Structuri specifice imobilizarilor corporale: definire si caracteristici.......pag 7
CAPITOLUL II: EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE..pag 16
2.1.Evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale (formarea costurilor)
..............pag 17
2.1.1. Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale.........pag 20
2.1.2. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale............pag 23
2.2.Probleme de consum si depreciere ale activelor corporale:
amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale......pag 25
2.2.1.Amortizarea imobilizarilor corporale...pag 25
2.2.2..Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale..........pag 30
2.3.Reevaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu normele si
standardele internationale.pag 32
CAPITOLUL III: OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE SI CONTABILIZAREA LOR .......pag 35
3.1. Principalele cai de intrare, iesire ale imobilizarilor corporale
in/din interprindere. Procedura si documentarea lor ........pag 36
3.1.1. Achizitia cu titlu oneros a imobilizarilor corporale......pag 36
3.1.2. Productia proprie de imobilizari corporale....pag 36
3.1.3. Aportul de imobilizari corporale.....pag 36
3.1.4. Intrarea unei imobilizari cu titlu gratuit.........pag 36
3.1.5. Cesiunea............pag 37
3.1.6. Scoaterea din functiune si casarea imobilizarilor corporale......pag 37
3.2. Documente utilizate pentru evidenta operatiilor de intrare
si iesire a imobilizarilor corporale.pag 39
3.3. Sistemul de conturi folosit pentru evidenta imobilizarilor corporale......pag 45
3.4. Contabilitatea operatiilor privind intrarea si iesirea in/din
intreprindere a imobilizarilor corporalepag 47
CAPITOLUL IV: STUDIUL DE CAZ: EVALUAREA INITIALA SI ULTERIOARA A IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C. TOPOCAD S.R.L. BUZAU........pag 51
4.1.Prezentarea generala a societatii comerciale Topocad s.r.l. Buzau..........pag 52
4.1.1. Prezentarea societatii......pag 52
4.1.2. Prezentarea clientilor societatii.........pag 52
4.1.3. Situatia personalului angajat............pag 55
4.1.4. Dotarea tehnica............pag 56
4.1.5. Organizarea generala a contabilitatii la S.C. Topocad
S.R.L. Buzau..............pag 57
4.1.6. Structura organizationala la S.C. Topocad S.R.L. Buzau...........pag 62
4.2.Evaluarea initiala si ulterioara privind imobilizarile corporale
la S.C. Topocad S.R.L. Buzau...........pag 63
4.2.1. Structura imobilizarilor corporale la S.C. Topocad
S.R.L. Buzaupag 63
4.2.2. Principalele operatii de intrare si iesire a imobilizarilor corporale in/din S.C. TopocadS.R.L. Buzau, eveluarea si contabilizarea lor........pag 64
4.2.3. Probleme de calcul si contabilizare a amortizarii si
a provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale
la S.C. Topocad S.R.L. Buzau....pag 68
4.3.Evaluarea privind imobilizarile corporale in situatiile financiare si analiza acestora..pag 71
4.3.1. Evaluarea privind imobilizarile corporale in
situatiile financiare....pag 71
4.3.2.Indicatori privind imobilizarile corporale din situatiile
financiare. Determinarea si analiza acestora........pag 72
4.3.3.Date si informatii privind imobilizarile corporale in
situatiile financiare ale S.C. Topocad S.R.L. si analiza lor..pag 76
4.4. Sistem informatic privind gestiunea si contabilitatea
imobilizarilor corporale......pag 80
CAPITOLUL V: CONCLUZII SI PROPUNERI.......pag 89
REFERINTE BIBLIOGRAFICE..........pag 93

Alte date

?

CAPITOLUL I

FUNDAMENTARE TEORETIC? PRIVIND IMOBILIZ?RILE CORPORALE ÎN CONTEXTUL TEORIEI NORMALIZ?RII SI LEGISLATIEI NATIONALE SI INTERNATIONALE ÎN VIGOARE

1.1 Definirea si recunoasterea activelor si a imobilizarilor corporale conform Standardelor Contabile Internationale si a Normelor contabile romanesti in vigoare.

Din dorinta de a alinia contabilitatea romaneasca la normele internationale, Ministrul Finantelor a emis Ordinul numarul 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

Aceste reglementari se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

Dupa cum se desprinde din Legea contabilitatii, activul reprezinta bunurile economice ca substanta materiala a patrimoniului. O asemenea definire poate capata si alte variante, cum sunt:

- activul cuprinde bogatia sau averea unitatii patrimoniale;

- activul cuprinde valorile economice pozitive ale patrimoniului;

- activul reprezinta ceea ce poseda o entitate patrimoniala.

Din referentialul international deducem insa ca activul reprezinta resurse controlate de intreprindere, provenite din operatii trecute si susceptibile sa genereze avantaje economice viitoare.

Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, in mod direct sau indirect, la fluxul de numerar si echivalente de numerar catre intreprindere. Acest potential poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale intreprinderii. De asemenea, se poate transforma in numerar sau echivalente ale numerarului sau poate avea capacitatea de a reduce iesirile de numerar, cum ar fi un proces alternativ de productie care micsoreaza costurile.

De obicei o intreprindere isi utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau pentru a presta servicii, capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor; datorita faptului ca aceste bunuri sau servicii pot satisface aceste dorinte sau necesitati, clientii sunt dispusi sa plateasca pentru a le obtine, contribuind astfel la fluxul de trezorerie al intreprinderii.

Multe active, de exemplu terenurile si mijloacele fixe, au o forma fizica. Cu toate acestea forma fizica nu este esentiala pentru existenta unui activ, de aceea brevetele si drepturile de autor sunt active daca se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare intreprinderii si daca sunt controlate de aceasta.

Activele unei intrerprinderi rezulta din tranzactii sau evenimente anterioare. In mod normal intreprinderile obtin activele prin cumpararea sau producerea acestora, dar si alte tranzactii sau evenimente pot genera active, de exemplu proprietatile primite de la Guvern ca parte a unui program de incurajare a cresterii economice intr-o regiune. Tranzactiile sau evenimentele care sunt asteptate in viitor nu genereaza prin ele insele active, de aceea, de exemplu, intentia de a cumpara un bun nu satisface prin ea insasi definitia unui activ.

Conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice numarul 94/2001 un activ se recunoaste numai atunci cand:

- este posibil ca acesta sa aduca intreprinderii beneficii economice viitoare, respectiv sa genereze iesirea acestora; si

- costul sau poate fi evaluat in mod credibil.

O intreprindere demonstreaza ca un element satisface primul criteriu de recunoastere ca activ, stabilind gradul de certitudine a fluxului beneficiilor economice viitoare pe baza evidentei disponibile in momentul recunoasterii initiale. Ca urmare a acestei certitudini, intreprinderea trebuie sa preia atat beneficiile, cat si riscurile aferente activului.

Al doilea criteriu de recunoastere, evaluarea credibila a costului activului, este de obicei satisfacut, intrucat tranzactia de schimb evidentiind cumpararea activului identifica astfel costul acestuia. In cazul unui mijloc fix construit de intreprindere, o masurare obiectiva a costului poate fi facuta prin intermediul tranzactiilor cu tertii pentru achizitionarea de materiale, forta de munca si alte intrari utilizate in procesul de productie al acestuia.

Un activ nu este recunoscut in bilant atunci cand este improbabil ca intrarea de numerar sa genereze beneficii economice pentru intreprindere in perioadele viitoare. In schimb o astfel de tranzactie va avea ca efect recunoasterea unei cheltuieli in contul de profit si pierdere. Acest tratament nu inseamna ca scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a fost altul decat obtinerea unui beneficiu economic pentru intreprindere sau ca managementul a fost deficitar. Singura implicatie este aceea ca gradul de siguranta privind obtinerea unui beneficiu intr-o perioada contabila ulterioara este insuficient pentru a garanta recunoasterea unui activ.

Masa elementelor de activ este impartita in subdiviziuni, in raport cu natura, modul de utilizare a bunurilor si lichiditatea acestora. Structurile care raspund la o asemenea cerinta sunt cele de active imobilizate si circulante.

Activele imobilizate cuprind toate valorile economice de investitie, destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia, a caror lichiditate se extinde pe o perioada mai mare de un an.

Activele imobilizate asigura baza materiala a activitatii unei intreprinderi. Ele sunt o categorie de bunuri, reunite prin anumite caracteristici, dar si diferite din punct de vedere a scopului, utilitatii si formei.

Caracteristicile care le unesc intr-o categorie de sine statatoare sunt legate de durata lor de functionare si de importanta lor valorica.

Punctele de vedere ce le diferentiaza au determinat urmatoarea tipologie a activelor imobilizate:

- imobilizari necorporale;

- imobilizari corporale;

- imobilizari financiare;