Pagina documente » Stiinte Economice » Politici si tratamente contabile privind leasingul (S.C. XYZ S.R.L., Bucuresti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-politici-si-tratamente-contabile-privind-leasingul-s.c.-xyz-s.r.l.-bucuresti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politici-si-tratamente-contabile-privind-leasingul-s.c.-xyz-s.r.l.-bucuresti-


Cuprins

CUPRINSUL
CAPITOLUL I:
STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA
LEASINGULUI......5
CAPITOLUL II
IAS 17 LEASING .OBIECTIV,ARIE DE APLICABILITATE,
DEFINITII..............5
CAPITOLUL III
CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING....9
3.1 LEASING FINANCIAR.....9
3.2 LEASING OPERATIONAL............10
CAPITOLUL IV.
REFLECTAREA LEASINGULUI iN SITUATIILE FINANCIARE
ALE LOCATORULUI..........11
4.1 LEASING FINANCIAR....11
4.2 LEASING OPERATIONAL............13
CAPITOLUL V
REFLECTAREA LEASINGULUI iN SITUATIILE FINANCIARE
ALE LOCATARULUI...........14
5.1 LEASING FINANCIAR.....14
5.2 LEASING OPERATIONAL..............15
CAPITOLUL VI
TRANZACTIILE DE ViNZARE si LEASEBACK............16
CAPITOLUL VII
SIC - 15 LEASING OPERATIONAL .............17
CAPITOLUL VIII
REGLEMENTARILE LEGALE PENTRU OPERATIUNILE DE LEASING
IN TARA NOASTRA iN AFARA DE IAS17....18
CAPITOLUL IX
ELEMENTELE PRINCIPALE ALE UNUI CONTRACT DE LEASING.21
9.1. Contract de Leasing Financiar..22
9.2. Contract de leasing Operational23
CAPITOLUL X
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LEASING FINANCIAR....24
10.1. Exemplu practic privind operatiunilor de leasing in cadrul
SC Progeraz SRL Bucuresti...24
10.1.1. Contractul de leasing Financiar...........28
10.1.2. inregistrarile contabile efectuate de finantator
la livrarea bunului..42
10.1.3. inregistrarile contabile efectuate de utilizator
la primirea bunurilor.............43
CAPITOLUL XI
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LEASING OPERATIONAL
11.1. Contractul de Leasing Operational.......49
11.1.1. Contabilitatea operatiunilor de Leasing Operational
la locator49
11.1.2. Contabilitatea operatiunilor de Leasing Operational
la locatar56
CAPITOLUL XII
SISTEMUL INFORMATIC PRIVIND LEASINGUL64
12.1 Inroducere....64
12.2 Exemplu practic.............65
CONCLUZII78
BIBLIOGRAFIE...........79

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

STANDARDE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA LEASINGULUI.

Dezvoltarea sistemului de contabilitate in Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in domeniu, in vederea indeplinirii cerintelor de aderare a tarii noastre la Uniunea Europeana, precum si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate, situatie impusa de procesul de globalizare economica si de dezvoltarea pietei de capital.

În conditiile dezvoltarii economiei si a pietei de capital, in functie de necesitatiile utilizatorilor de informatii contabile, a avut loc o delimitare intre societatile comerciale tranzactionabile pe piata de capital, companii sau societati nationale, si alte persoane juridice de importanta nationala, fata de celalalte societati comerciale, respectiv intreprinderi mici si mijlocii, impunandu-se un sistem diferentiat de raportare a informatiilor financiare.

CAPITOLUL II

IAS 17 “ LEASING “.OBIECTIV,ARIE DE APLICABILITATE,DEFINITII

Standardele Internationale de Contabilitate asupra leasingului sunt stabilite prin IAS 17 “ leasing “.

OBIECTIVE

Obiectivul standardului il constituie uniformizarea politicilor contabile in ce priveste tratamentul contabil si prezentarea acestuia in situatiile financiare la locator dar si la locatar a leasingului financiar dar si a leasingului operational.

ARIE DE APLICABILITATE

Se exclud din sfera de reglementare a standardului operatiunile privind exploatarea de resurse naturale, precum si cele privind acordarea licentelor pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala cum ar fi : filme, inregistrari, piese de teatru, brevete.

Prezentul standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor,chiar daca,pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri,locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale si nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante.

DEFINITII