Pagina documente » Stiinte Economice » Posibilitati de optimizare a retelei de aprovizionare la (S.C. XYZ S.A., Bucuresti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-posibilitati-de-optimizare-a-retelei-de-aprovizionare-la-s.c.-xyz-s.a.-bucuresti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-posibilitati-de-optimizare-a-retelei-de-aprovizionare-la-s.c.-xyz-s.a.-bucuresti-


Cuprins

CUPRINS
pag.
Introducere..............3
I. Specificul activitatii de transport si aprovizionare...5
1.1.Dezvoltarea transporturilor.......5
1.2.Particularitatile si obiectivele activitatii de
transport si aprovizionare........6
1.3.Elementele activitatii de transport si
aprovizionare..........7
1.4.Functiile activitatii de transport.
Posibilitati de optimizare..........9
II. Modelarea problemelor de transport si aprovizionare.........12
2.1.Retele de transport......12
2.1.1.Clasificarea problemelor de transport si
aprovizionare..12
2.1.2.Problema clasica de transport si PTE14
2.1.3.Formalizarea problemei PTE
Posibilitati de rezolvare....17
2.1.4.Problema de transfer.......20
2.2.Flux intr-o retea de transport........24
2.2.1.Problema cererii si a ofertei.............24
2.2.2.Flux de valoare maxima...26
2.2.3.Algoritmul lui Ford-Fulkerson...........27
III. S.C. Piata de Gros Bucuresti - S.A...32
3.1.Prezentarea si descrierea generala a S.C. Piata de Gros-
Bucuresti S.A.............32
3.1.1. Strucrura de conducere a S.C. Piata de Gros-
Bucuresti S.A32
3.1.2.Evolutia indicatorilor sintetici la S.C. Piata de
Gros-Bucuresti S.A.........39
3.2.Studiul si analiza sistemului existent42
3.2.1.Intrarile si iesirile sistemului informational. Fluxul
informational...42
3.2.2. Analiza critica a sistemului actual al S.C. Piata de
Gros-Bucuresti-S.A. .....43
IV.Proiectarea logica si de detaliu a aplicatiei informatice.....45
4.1.1. Proiectarea iesirilor .......45
4.1.2. Proiectarea intrarilor.......46
4.1.3. Proiectarea codurilor......47
4.1.4. Optimizarea activitatii de aprovizionare............49
4.1.5. Elaborarea programului (scheme logice)...........65
4.1.6. Listare program.............69
V. Eficienta economica a aplicatiei...74
Concluzii
Anexe
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În cadrul acestei lucrari am incercat sa prezint o viziune de ansamblu a activitatii de transport si aprovizionare, punand accentul pe maximizarea profitului cu minim de cheltuieli.

Deciziile referitoare la transport trebuie sa ia in considerare interdependentele complexe existente intre diferite mijloace de transport si implicarea lor asupra altor elemente ale procesului de aprovizionare cum ar fi depozitarea si stocarea. Deoarece costurile de transport se schimba de-a lungul timpului, firmele trebuie sa-si reanalizeze periodic optiunile referitoare la transport cautand sa realizeze aranjamente optime in ceea ce priveste aprovizionarea.

Dupa ce firma si-a ales strategia de aprovizionare, intermediarii trebuiesc selectati, motivati si evaluati.

Deciziile legate de aprovizionare se afla printre cele mai complexe si mai dificile decizii pe care trebuie sa le adopte o firma pe parcursul activitatii sale. Fiecare sistem de aprovizionare genereaza venituri si necesita costuri diferite.

Astfel, in primul capitol am prezentat transportul in Romania, respectiv dezvoltarea, elementele si functiile transportului cat si elemente privitoare la aprovizionare. O alta problema tratata in acest prim capitol sunt posibilitatile de optimizare a activitatii de transport.

Capitol II cuprinde prezentarea in detaliu a modelelor cercetarii operationale, utilizate in analiza si optimizarea activitatii de aprovizionare, cercetarea operationala fiind denumita pe buna dreptate „matematica intreprinderii”.

Capitolul III contine o scurta prezentare a firmei cu situatia financiara, o analiza a indicatorilor financiari, studiul si analiza sistemului informational existent si determinarea cantitatii optime de aprovizionare la un cost de transport minim folosind teoria fluxului in retele de transport prezentata in capitolul II.

În capitolul IV intitulat „Proiectarea logica si de detaliu a aplicatiei informatice” este prezentat sistemul informatic ca instrument al conducerii unitatii economice. De asemenea se face proiectarea tehnica si logica de detaliu a aplicatiei informatice. Tot in acest capitol am elaborat programul informatic cu ajutorul mediului de programare Turbo Pascal.

În ultimul capitol al lucrarii de fata am analizat eficienta economica a aplicatiei economice facute la „S.C. Piata de Gros Bucuresti – S.A.”.

Ca viitori economisti, ne intereseaza in primul rand legatura modelelor matematice cu realitatea, capacitatea acestor metode si modele de a reflecta realitatea economica si de a contribui efectiv la imbunatatirea practicii adoptarii deciziilor manageriale.

I. Specificul activitatii de transport si aprovizionare

1.1.Dezvoltarea transportului

Transportul constituie un mijloc important de dezvoltare a fortelor de productie, de sporire continua a produsului social total, deci si a venitului national (ridicarea nivelului de trai, material si cultural al oamenilor).

Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice, prin care se realizeaza deplasarea bunurilor materiale si a oamenilor in spatiu cu ajutorul unor vehicule sau instalatii speciale, pe anumite cai de circulatie in vederea satisfacerii necesitatilor materiale si spirituale ale societatii.

Dezvoltarea continua si armonioasa a tuturor ramurilor economiei nationale a determinat cresterea, an de an, a cerintelor de transport, precum si modernizarea acestor mijloace. Transportul s-a dezvoltat odata cu societatea omeneasca. Evolutia acestuia a fost impusa de dezvoltarea mereu ascendenta a factorilor de productie. Multe din cuceririle stiintei si tehnicii, mai mult sau mai putin spectaculoase la vremea respectiva, au fost puse in slujba dezvoltarii si modernizarii bazei tehnico-materiale a transportului care ,la randul ei a fost capabila sa asigure oamenilor o gama variata de servicii intr-un timp din ce in ce mai redus.

Daca la inceput activitatea de transport constituia parte a activitatii de comert, ulterior, prin adancirea diviziunii muncii ea se individualizeaza, devine de sine statatoare, contribuind la aparitia marii industrii, pe care o serveste. Transformarea transportului intr-un domeniu distinct se datoreaza progresului tehnic deosebit de puternic din aceasta perioada.

O influenta decisiva asupra dezvoltarii transportului a avut-o de exemplu aparitia masinii cu abur si alte descoperiri in domeniul tehnicii, aparitia transportului auto, apoi a celui aerian.

Transportul reprezinta sistemul circulator al intregii economii nationale, are o functie vitala pentru orice organism social, satisfacerea necesitatilor de transport fiind baza asigurarii existentei unui sistem economic planificat.