Pagina documente » Stiinte Economice » Posibilitati de perfectionare a managementului proiectelor de constructii

Despre lucrare

lucrare-licenta-posibilitati-de-perfectionare-a-managementului-proiectelor-de-constructii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-posibilitati-de-perfectionare-a-managementului-proiectelor-de-constructii


Cuprins

CUPRINS
Introducere.
1. Utilizarea metodei de diagnosticare si perfectionare a managementului proiectelor MProPerf...........
2. Profesionalizarea managerilor de proiect.
3. Introducerea contractelor de management de proiect..............
4. Elaborarea manualului de proceduri pentru managementul proiectelor.
5. intarirea si dezvoltarea competentelor personalului in domeniul managementului proiectelor prin intermediul programelor de formare si perfectionare profesionala..........
6. imbunatatirea managementului informatiei in cadrul proiectelor de constructii..........
7. Utilizarea unor metode adecvate pentru managementul riscurilor.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Pe baza cercetarii efectuate [1 Doru CURTEANU, Referat doctorat “Analiza diagnostic a managementului proiectelor in ramura constructii din Romania”, 2001] si avand in vedere punctele slabe identificate, problemele privind implementarea si utilizarea managementului proiectelor in firmele de constructii studiate formulam urmatoarele recomandari cu caracter general:

1. Utilizarea metodei de diagnosticare si perfectionare a managementului proiectelor MProPerf

2. Profesionalizarea managerilor de proiect

3. Introducerea contractelor de management de proiect

4. Elaborarea manualului de proceduri pentru managementul proiectelor

5. Întarirea si dezvoltarea competentelor personalului in domeniul managementului proiectelor prin intermediul programelor de formare si perfectionare profesionala

6. Îmbunatatirea managementului informatiei in cadrul proiectelor de constructii

7. Utilizarea unor metode adecvate pentru managementul riscurilor

În cele ce urmeaza vom prezenta detaliat aceste masuri care vizeaza perfectionarea managementului proiectelor in ramura constructii din Romania.

1. Utilizarea metodei de diagnosticare si perfectionare a managementului proiectelor MProPerf

Pe baza experientei dobandite prin realizarea cercetarii privind stadiul de aplicare al managementului proiectelor in firmele de constructii din Romania suntem in masura sa propunem o metodologie de diagnosticare si perfectionare a managementului proiectelor pentru aceasta categorie de firme, produs pe care l-am numit MProPerf.

În esenta metoda consta in identificarea stadiului de aplicare [2 Stadiile de aplicare a managementului proiectelor definite de noi sunt urmatoarele cinci: Intuitiv, Incipient, Organizat, Condus si Adaptabil] al managementului proiectelor si a principalelor puncte slabe si forte in domeniu din cadrul firmei analizate ceea ce permite formularea unor recomandari pentru trecerea la un stadiu superior de aplicare. Aceasta abordare, conform rezultatelor cercetarii noastre, poate genera un spor de profitabilitate in activitatea firmei (coeficientul de corelatie dintre stadiul de aplicare al managementului proiectelor si rata profitului fiind ridicat: 0,7719), asa cum rezulta din tabelul urmator [3 Doru CURTEANU, Referat 2: “Analiza diagnostic a managementului proiectelor in ramura constructii din Romania”, 2001]:

Stadiul de aplicare al managementului proiectelor

Rata medie a profitului (%)

Intuitiv

2,75

Incipient

3,61

Organizat

10,88

Condus

18,91

Adaptabil

18,85

Se constata ca cele mai importante sporuri ale ratei profitului se inregistreaza prin trecerea de la stadiul incipient la cel organizat (triplarea ratei profitului) si de la cel organizat la cel condus (dublarea ratei profitului). Trecerea de la stadiul condus la cel adaptabil nu produce efecte asupra ratei profitului, fiind insa posibil ca alti indicatori sa reflecte acest plus calitativ: satisfactia clientilor, motivatia sporita a echipei de proiect, etc.

Pentru culegerea informatiilor necesare diagnosticarii se va utiliza un chestionar (prezentat in finalul acestor consideratii). Completarea chestionarului va permite organizatiei:

- Sa identifice starea curenta in ceea ce priveste managementul proiectelor si sa determine prioritatile si directiile viitoare de actiune in domeniu;

- Sa efectueze comparatii cu realizarile altor organizatii similare (benchmarking [4 Benchmarkingul este activitatea de comparare a unui anumit proces sau rezultat din cadrul unei organizatii cu un altul echivalent din cadrul unei alte organizatii in vederea imbunatatirii acestuia]) si practici performante in domeniu;

- Sa isi monitorizeze in mod regulat progresul in aplicarea managementului proiectelor.

Punctarea criteriilor incluse in cadrul chestionarului trebuie realizata cu obiectivitate cat mai mare. În acest scop este indicata completarea chestionarului in mod independent de catre mai multi manageri din cadrul organizatiei (manager general, director tehnic, manageri de proiect – indiferent de denumirea pe care o poarta in cadrul firmelor respective) si purtarea ulterior a unor discutii intre acestia privind aspectele asupra carora exista perceptii diferite. Un aspect esential pentru buna utilizare a metodei il constituie intelegerea continutului fiecarui criteriu de apreciere a managementului proiectelor. În acest scop cooptarea in echipa de analiza a unui consultant de specialitate poate favoriza obtinerea unor rezultate mai relevante. O alta metoda poate fi cea in care completarea chestionarului este realizata de catre un consultant independent pe baza informatiilor furnizate de catre managerii intervievati, a documentelor studiate si a observarilor pe teren. Rolul consultantului (sau echipei de consultanti) este crucial si in etapa de formulare a recomandarilor pentru perfectionare.