Pagina documente » Stiinte Economice » Potentialului de viabilitate economica si manageriala. Reproiectarea manageriala (S.C. YXZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-potentialului-de-viabilitate-economica-si-manageriala.-reproiectarea-manageriala-s.c.-yxz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-potentialului-de-viabilitate-economica-si-manageriala.-reproiectarea-manageriala-s.c.-yxz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
Cap 1. Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale
Documentarea preliminara
1.1.Caracteristici tipologice ale firmei
1.1.2. Situatia economico-financiara
1.1.3. Sistemul de management si componentele sale
a) Subsistemul metodologic
b) Subsistemul decizional
c) Subsistemul informational
d) Subsistemul organizatoric
1.2. Idetificarea si interpretarea simptomelor semnificative
1.2.1. Analiza viabilitatii economice
1.2.1.1. Consideratii generale
1.2.1.2. Analiza potentialului intern
1.2.1.3. Analiza cheltuielilor
1.2.1.4. Analiza rentabilitatii - Analiza ratelor rentabilitatii
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale
1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic
1.2.2.2. Consideratii privind subsistemul decizional
1.2.2.3. Analiza sistemului informational
1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric
1.3. Puncte forte economice si manageriale
1.4. Puncte slabe economice si manageriale
1.5. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului de viabilitate economica si manageriala a societatii comerciale
Cap 2. Strategia S.C. INCAS S.A.
2.1. Formularea misiunii firmei
2.2. Stabilirea obiectivelor strategice
2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice
2.4. Dimensionarea resurselor alocate
2.5. Precizarea termenelor
2.6. Stabilirea avantajului competitiv
2.7. Elaborarea strategiei globale
2.8. Implementarea strategiei
Cap 3. Reproiectarea manageriala a S.C. INCAS S.A.
3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului
societatii comerciale
3.1.1. Stabilirea obiectivelor firmei
3.1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective
3.1.3. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de profit
3.1.4. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor
3.1.5. Motivarea diferentiata a personalului intreprinderii
3.2. Reproiectarea sistemului decizional
3.2.1. imbunatatirea calitatii deciziei
3.3. Reproiectarea sistemului informational
3.3.1. Principalele perfectionari informationale proiectate
3.3.2. Stabilirea configuratiei de detaliu a sistemului informational
3.4. Remodelarea componentei organizatorice a sistemului de management
3.4.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural- organizatorice
3.4.2. infiintarea/comasarea si desfiintarea unor compartimente
3.4.3. Asigurarea unui echilibru in exercitarea proceselor de management la nivelul managerilor din esalonul superior si mediu ale SC INCAS SA.
3.4.4. infiintarea si desfiintarea anumitor posturi manageriale
Cap. 4 Implementarea strategiei
Cap. 5 Concluzii

Alte date

?Capitolul 1. Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale

Documentarea preliminara

1.1.Caracteristici tipologice ale firmei

Institutul National de Cercetari Aerospatiale “Elie Carafoli” este o societate pe actiuni cu capital integral de stat provenita din Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Aviatie – Bucuresti, in baza HG 241 / 29.03.1991 numindu-se Institutul de Mecanica Fluidelor si Dinamica Zborului s.a. (I.M.F.D.Z –S.A.). În anul 1995 I.M.F.D.Z. – S.A. a fuzionat prin absorbtie cu S.C. ORCAS – S.A. – sentinta civila nr. 7618 / 28.08.1995 TMB. La data de 10.11. 1995 INCAS S.A. si-a schimbat denumirea in Institutul de Cercetari Aerospatiale “Elie Carafoli” S.A. ca urmare a sedintei AGA din 10.11.1995 si cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului nr. 67110 / 27.11.1995

Obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

a) Elaborarea si comercializarea in tara si strainatate de studii, cercetari teoretice si experimentale, avize stiintifice, expertize, atestari de calitate, asistenta stiintifica si tehnica si alte servicii in domeniul aeronautic si spatial. Societatea coordoneaza elaborarea si implementarea unitara a strategiei si politicii de ansamblu privind cercetarea stiintifica aerospatiala si in domenii conexe;

b) Cooperarea cu Fondul Proprietatii de Stat, fondurile Proprietatii private si cu societatea IAROM – s.a. la realizarea masurilor initiate de acestea, cu privire la aplicarea prevederilor legii nr. 58 / 1991, in conformitate cu specificul societatilor din cadrul cercetarilor aerospatiale;

c) Participarea la elaborarea si implementarea strategiei si politicii generale de ansamblu in domeniul cercetarii aerospatiale;

d) Coordonarea unor programe de cercetare dezvoltare de aeronave, pentru care detine dreptul de proprietate intelectuala si care presupun implicarea mai multor societati;

e) Coordonarea organizarii sistemului informational si a bancii de date, prin culegerea, prelucrarea si difuzarea de informatii referitoare la situatia actuala si de perspectiva, necesare fundamentarii deciziilor privind programele aerospatiale, in special in domeniul cercetarii-dezvoltarii;

f) Asigurarea perfectionarii, testarii si validarii personalului din domeniul aerospatial si in domenii conexe (informaticii, aplicatiilor, tehnicilor si tehnologiilor aerospatiale) prin: cursuri postuniversitare, doctorantura, specializare cu caracter national si international, editarea de publicatii stiintifice (reviste, preprinturi, lucrari monografice, etc.);

g) Analizarea, cu utilizatorii de aeronave din sectorul civil si militar, a posibilitatilor optime de dotare cu tehnica aeronautica din tara sau import, urmarind in mod deosebit folosirea la maximum a capacitatilor existente;

h) Organizarea si implementarea unui sistem unitari de asigurare a calitatii, dupa normele de aviatie, in domeniul cercetarii dezvoltarii aerospatiale si efectuarea de avizari de documentatii, pentru cercetarile proprii si pentru programele pe care le coordoneaza; organizarea de activitati metrologice, conform normelor legale, pentru aparatura existenta in dotare;

i) Acordarea si primirea de orice asigurari si garantii, necesare realizarii obiectului de activitate, in conditiile respectarii prevederilor legale;

j) Efectuare direct sau indirect, de orice alte operatiuni industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, inclusiv achizitionarea gestionarea si plasarea de actiuni sau parti sociale, necesare realizarii obiectului de activitate;

k) Initierea de negocieri cu parteneri interni si / sau externi pentru programe de cooperare / colaborare in domeniul aerospatial si in domenii conexe, putand infiinta filiale, sucursale, sau societati mixte;

l) Managementul activitatii de cercetare-dezvoltare in domeniul aerospatial (coordoneaza activitatea unor retele de societati de profil la nivel sectorial);

m) Facilitarea transferului in unitati de productie a tehnologiilor si produselor rezultate din activitate de cercetare de profil aerospatial si din domenii conexe;

n) Prestarea de servicii privind proprietatea intelectuala pentru terti, mandatariat, expertiza si evaluari in domeniul proprietatii intelectuale;

o) Efectuarea de servicii, pentru alte societati, privind asigurarea intretinerii utilajelor si cladirilor, furnizarea de energie electrica, apa, aer comprimat si alte utilitati, aprovizionari materiale, transporturi material si marfuri, tipografie, reproducerI, depozitari, operatiuni financiar contabile, organizarea de diverse activitati sociale cu caracter cultural.

Societatea comerciala I.N.C.A.S. este o firma pe actiuni cu capital social de 16.816.050.000 lei si un numar de actiuni de 672642 (valoarea nominala 25.000 lei /actiune) distribuite astfel:

- 99,981 % APAPS

- 0,019 % cota manager

Managementul societatii comerciale este asigurat de :

- Adunarea generala a actionarilor

- Consiliul de administratie

- Directorul general

- Directorii executivi

- Sefii de compartimente functionale si operationale.

Atributiile, responsabilitatile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul firmei si Regulamentul de organizare si functionare.

Cea mai mare parte a productiei nu are caracter fizic tipul acesteia fiind unul de unicat. Furnizorii sunt diversi neexistand contracte durabile cu nici unul dintre acestia iar principalii clienti sunt institutiile publice.

1.1.1. Situatia economico-financiara

Pentru realizarea studiilor de diagnosticare s-au luat in considerare informatiile referitoare la situatia economico-financiara a societatii in dinamica, respectiv pe intervalul de timp 2000-2001, in vederea formularii unor concluzii pertinente sub forma punctelor forte, slabe si a recomandarilor. Dinamica situatiei economico-financiare a societatii este evidentiata cu ajutorul urmatorilor indicatori:

Nr. crt.

Indicator

Nivel anul 1999

Nivel anul 2000

%

1

Cifra de afaceri (mii UM)