Pagina documente » Stiinte Economice » Prezentarea si asigurarea firmei cu resurse umane (XYZ S.A., Cluj)

Cuprins

lucrare-licenta-prezentarea-si-asigurarea-firmei-cu-resurse-umane-xyz-s.a.-cluj-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-prezentarea-si-asigurarea-firmei-cu-resurse-umane-xyz-s.a.-cluj-


Extras din document

CUPRINS
I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI S.A. CLUJ
I.1 SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
I.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ORGANIGRAMA RTFC CLUJ
I.3 ATRIBUTIILE REGIONALEI DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI CLUJ
I.3.1 ATRIBUTIILE SERVICIULUI RESURSE UMANE SI ORGANIZARE
I.4 FORTA DE MUNCA - RESURSA DE BAZA A MANAGEMENTULUI
II. LOCUL SI ROLUL RESURSELOR UMANE IN CADRUL FIRMEI
II.1 CONCEPTUL DE RESURSE UMANE
II.2 FUNCTIUNEA DE PERSONAL
II.3 ORGANIZAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
III. ASIGURAREA FIRMEI CU RESURSE UMANE
III.1 PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE
III.2 ANALIZA POSTULUI
III.3 FUNCTIUNEA DE PERSONAL
III.4 ORGANIZAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
IV. ASIGURAREA FIRMEI CU RESURSE UMANE
IV.1 PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE
IV.2 ANALIZA POSTULUI
IV.3 FISA POSTULUI
IV.3.1 DESCRIEREA POSTULUI
IV.3.2 CERINTELE POSTULUI
IV.3.3 RELATIILE POSTULUI
IV.3.4 ATRIBUTII
IV.3.5 LIMITE DE COMPETENTE
IV.3.6 RESPONSABILITATI
V. FOLOSIREA RESURSELOR UMANE IN CADRUL FIRMEI
V.1 FOLOSIREA PERFORMANTELOR
V.2 PROMOVAREA RESURSELOR UMANE
V.3 CIRCULATIA, FLUCTUATIA SI STABILITATEA ANGAJATILOR
V.4 UTILIZAREA RESURSELOR UMANE
V.5 UTILIZAREA RESURSELOR UMANE
V.5.1 UTILIZAREA EXTENSIVA SI INTENSIVA A TIMPULUI DE LUCRU DE CATRE ANGAJATI
V.5.2 UTILIZAREA CALITATIVA A RESURSELOR UMANE
VI. MOTIVAREA SI RECOMPENSAREA PERSONALULUI
VI.1 MOTIVAREA PERSONALULUI
VI.2 RECOMPENSE DIRECTE SI INDIRECTE
VI.3 MANAGEMENTUL SALARIZARII
VI.4 RAPORTURILE DE MUNCA
VI.4.1 RELATIA MANAGERI - ANGAJATI
VI.4.2 RELATIILE ANGAJATI - SINDICATE. CONFLICTE DE MUNCA

Alte date

?

CAPITOLUL I

Prezentarea generala a societatii „ Regionala de Transport Feroviar de Calatori ” Cluj

1. Scopul si obiectul de activitate al societatii

Regionala de Transport feroviar de Calatori Cluj cu sediul in strada P-ta Avram Iancu nr.17, loc Cluj N, este subunitate a „ CFR CALATORI ”- S.A., cu statut de sucursala fara personalitate juridica proprie si este organizata si functioneaza potrivit HGR nr.584/15.09.1998 si a Regulamentului privind structura organizatorica a „ CFR CALATORI ” –SA.

Conducerea executiva a Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Cluj este asigurata de catre director si are competente stabilite in conformitate cu articolul 19, pct.2 din anexa la HGR numarul 584.

1.1. RTFC Cluj isi are amplasamentul in centrul localitatii la adresa mentionata mai sus, in spatii inchiriate de la CNCFR Divizia Patrimoniu Cluj ce isi are sediul in aceeasi incinta.

Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cuj desfasoara activitati de interes public, national, social si pentru satisfacerea nevoilor de aparare a tarii in zona sa de actiune si are, in principal, ca obiect de activitate:

? efectuarea transportului public de calatori;

? efectuarea transportului in vagoane specializate;

? efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii, investitii, dezvoltari, automatizari si retehnologizari pentru activitatea de transport feroviar public de calatori;

? alte activitati conexe sau adiacente transportului feroviar public de calatori, cum ar fi: productie industriala, consultanta, turism, prestari servicii, transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara, inchirieri de mojloace de transport, exploatare comerciala a patrimoniului propriu, comert, operatiuni in valuta, orice alte servicii executate pe baza de contracte sau conventii in numele tertilor;

? dezvoltarea si eficientizarea retelei proprii de vanzare a legitimatiilor de calatorie si a retelei mandatare.

Unitatea are ca organ de conducere Adunarea Generala a Actionarilor, fiind societate pe actiuni care decide asupra politicii economice cat si asupra activitatii ei.

Fiind o societate nationala, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului majoritar de stat, in Adunarea Generala a Actionarilor, sunt in numar de cinci dintre care unul este specialist din Ministerul Finantelor, presedintele este diectorul general, iar ceilalti sunt desemnati de Ministrul Transporturilor.

Adunarea Generala a Actionarilor este cea care aproba structura organizatorica la nivel central cat si teritorial.

1.2. Comunicarea cu mass – media se face la nivel de conducere si anume de catre SNTFC Bucuresti. Totusi, in unele cazuri in ceea ce priveste probleme ce apartin strict de RTFC Cluj, acestea se solicita Directorului RTFC Cluj.

1.3. Comunicarea cu cetatenii este asigurata:

verbal / direct sau telefonic de catre birourile de informatii din statii; de catre sefii de statii sau inlocuitorii acestora;

1.1. Structura organizatorica si organigrama RTFC Cluj

Conducerea Regionalei de Transport Feroviar Cluj este asigurata de catre director, care are atributii de coordonare a activitatii ce se desfasoara pe raza de actiune a acesteia, precum si sarcini de control si reprezentare, acesta fiind reprezentantul oficial al conducerii societatii in teritoriu.

Pentru rezolvarea sarcinilor sale directorul regionalei, dispune de compartimente de sinteza aflate in directa coordonare si anume:

? serviciul siguranta circulatiei, protectia muncii, aparare contra incendiilor;

? serviciul control trenuri si calitatea serviciilor;

? compartimentul probleme speciale;

? oficiul juridic;

? serviciul resurse umane, organizare;

? serviciul control financiar de gestiune;

? compartimentul asigurarea calitatii;

Prin contabilul sef urmareste si coordoneaza activitatea desfasurata urmatoarele servicii:

? serviciul buget si contabilitate generala;

? serviciul financiar;

? serviciul contabilitatea imobilizarilo, stocurilor si tertilor;

? biroul informatica;

? biroul UIP;

Prin sefii de divizii urmareste si coordoneaza activitatea desfasurata de urmatoarele servicii:

? serviciul verificare venituri

? serviciul statii, reglementari comerciale;

? serviciul marketing, mers tren;

? serviciul tehnic, dezvoltare statistica, mecanic sef;

? serviciul exploatare si reparatii material rulant;

? serviciul dispecerat;

? serviciul aprovizionare, administrativ, relatii cu publicul si organizare licitatii.

Subunitatile de baza din raza de actiune a regionalei de transport feroviar Cluj sunt constituite la nivel de: statii de cale ferata, revizii de vagoane, depouri de locomotive, depozit regional de materiale, regulatoare de tractiune.