Pagina documente » Stiinte Economice » Principii moderne de management energetic

Cuprins

lucrare-licenta-principii-moderne-de-management-energetic
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-principii-moderne-de-management-energetic


Extras din document

CUPRINS
1. MANAGEMENTUL ENERGETIC SI SCOPUL ACESTUIA
1.1. Notiuni generale de management energetic
1.2 Rolul managementului energetic in contextul integrarii societatii rominesti in comunitatea europeani
1.3 Notiuni de bazi pentru managerii energetici
2. IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE MANAGEMENT
ENERGETIC
2.1 Angajarea echipei manageriale in realizarea unui
PROGRAM DE MANAGEMENT ENERGETIC
2.2 Managerul energetic, coordonatorul programului de management energetic
2.3 Analiza costurilor
3.STRUCTURA INFORMATICA A SISTEMELOR ENERGETICE
3.1. Descriptori ai informaticii manageriale
3.2Principalele caracteristici ale instalatiei de informatizare a consumatorilor
3.3. Structura si functionalitatea sistemelor expert
3.4. Proiectarea asistata a operatorului de sistem energoeconomic
3.5. Informatica de gestiune si proces la nivelul filialelor energetice
3.6. Informatica centrelor de cost - profit - responsabilitate
3.7. Aplicatii ale sistemelor informatice integrate
CAPITOLUL 4
STRUCTURA MATEMATICA A MODELELOR
CERCETARII OPERATIONALE
4.1. Structura cheltuielilor in cercetari operationale
4.2. Modele matematice de optimizare a resurselor umane
4.3. Modele matematice ale activitatii economico-financiar-contabil
5. EFICIENTA ECONOMICA A SISTEMELOR INFORMATICE iN MANAGEMENTUL ENERGETIC
5.1. Probleme privind eficienta economica a sistemelor de energie
informatizate in conditiile economiei de piata
5.2. Eficienta tehnico - economica a sistemelor informatice
6. Analiza financiari a unei investiiii.
6.1. Valoarea in timp a banilor
6.2. Principalii indicatori financiari ai unei investitii
6.3. Considerente practice privind analiza financiari a investitiilor
Anexa 1. Studiu de caz
CAPITOLUL 7
APLICATII ALE MANAGEMENTULUI PERFORMANT iN STRUCTURA SISTEMELOR ENERGETICE
7.1. Problemele managementului performant si aplicatiilor
posibile in cadrul sistemelor energetice
7.2. Modelarea managementului energetic prin exemple operationale

Alte date

?

?

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL ENERGETIC

SI SCOPUL ACESTUIA

Management: reprezinta ansamblul de tehnici operationale care creeaza conceptia si asigura conducerea optima dintre oameni, resurse si instalatii astfel incat produsul realizat sa fie competitiv pe piata si sa genereze riscuri minime.

Managementul exprima esenta si responsabilitatea specific umana a actiunii sociale. Managementul este o disciplina tehnico-economica cu reguli si principii, inclusiv modele care permit optimizarea corelatiilor atat la nivelul proceselor energetice cat si la nivelul filialelor din sistemul energetic national.

Sistem: este un concept ce reprezinta o reuniune de elemente materiale cantitative ce se interconditioneaza unele pe altele in scopul imbunatatirii continue pana la optimizarea activitatii ansamblului de productie-consum prin folosirea conceptului de sistem semideschis, respectiv semiinchis.

Aplicarea acestui concept la sistemul energetic a permis formularea conceptiei sistemice de tratare a evenimentelor structurilor si rezultatelor urmarindu-se interactiunile cantitative dintre fazele activitatilor si proceselor energetice ca: formularea obiectivelor, cercetarea aplicativa, proiectarea tehnologica, dezvoltarea cercetarii aplicative, producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice si termice.

1.1. Notiuni generale de management energetic

a) Managementul calitatii totale si managementul energetic

Managementul Calitatii Totale (MCT), prin implicatiile in imbunatatirea performantelor economice, joaca un rol primordial in strategia de dezvoltare a multor companii.

Principiul de baza al Managementului Calitatii Totale il constituie faptul ca factorii de decizie au autoritatea necesara efectuarii schimbarilor care sa conduca la imbunatatirea operationala si a sistemelor de operare cu eforturi minime.

Managementul Energetic face parte integranta, in mod firesc si natural, din Managementul Calitatii Totale. De aceea e foarte important ca personalul operator sa aiba cunostinte de baza de management energetic.

b) Definirea scopului si a obiectivelor managementului energetic

Managementul energetic, aplicat intr-o societate comerciala, are ca principal obiectiv asigurarea unui consum judicios si eficient al energiei, in scopul maximizarii profitului prin minimizarea costurilor energetice, marind in acest mod competitivitatea pe piata a societatii.

Obiectivele secundare, rezultate in urma aplicarii unui program de management energetic, se refera la:

- cresterea eficientei energetice si reducerea consumurilor de energie, in scopul reducerii costurilor;

- realizarea unei bune comunicari intre compartimente, pe problemele energetice specifice si responsabilizarea acestora asupra gospodaririi energiei;

- dezvoltarea si utilizarea permanenta a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice, raportarea acestor consumuri si dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a acestor consumuri;

- gasirea celor mai bune cai de a spori economiile banesti rezultate din investitiile in eficientizarea energetica a proceselor specifice de productie, prin aplicarea celor mai performante solutii cunoscute la nivel mondial;

- dezvoltarea interesului tuturor angajatilor in utilizarea eficienta a energiei si educarea lor prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie;

- asigurarea sigurantei in alimentare a instalatiilor energetice.

c) Principiile managementului energetic

Managementul Energetic utilizeaza principii ingineresti si economice pentru a controla costurile energiei consumate pentru asigurarea unor servicii necesare in cladiri si industrie.

Majoritatea reducerilor de costuri energetice pot proveni din imbunatatiri ale eficientei energetice.

Alte economii pot proveni din schimbarea surselor traditionale de energie consumata si posibilitatea de cuplare la alte surse de energie.

d) Valoarea managementului energetic