Pagina documente » Stiinte Economice » Principii si reguli privind organizarea contabilitatii de trezorerie

Despre lucrare

lucrare-licenta-principii-si-reguli-privind-organizarea-contabilitatii-de-trezorerie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-principii-si-reguli-privind-organizarea-contabilitatii-de-trezorerie


Cuprins

CUPRINS
I. TEORIE SI ORGANIZARE PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI
I.1 ELEMENTE SI STRUCTURI DE TREZORERIE DELIMITATE SI EVIDENTIATE IN CONTABILITATE
I.1.1 TITLURILE DE PLASAMENT
I.1.2 DISPONIBILITATILE BANESTI
I.1.3 DEPOZITELE LA TERMEN
I.1.4 ACREDITIVUL
I.1.5 AVANSURILE DE TREZORERIE
I.1.6 ALTE VALORI DE TREZORERIE
I.1.7 INVESTITIILE FINANCIARE PE TERMEN SCURT
I.2 PRINCIPII SI REGULI PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII DE TREZORERIE
I.3 MECANISME FINANCIARE SI CONTABILE UTILIZATE IN GESTIUNEA TREZORERIEI INTREPRINDERII
I.3.1 CONTABILITATEA DE TREZORERIE. OBIECTIVE
I.3.2 BUGETUL DE TREZORERIE
I.3.3 TABLOUL DE BORD
I.3.4 RAPORTARI FINANCIARE
I.4 DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND SISTEMUL INFORMATIONAL DE TREZORERIE
I.4.1 SISTEMUL INFORMATIONAL IN CADRUL UNEI SOCIETATI COMERCIALE
I.4.2 LOCUL SI ROLUL TREZORERIEI IN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIONAL AL INTREPRINDERII
I.5 PREZENTAREA INTREPRINDERII CA OBIECT DE STUDIU PENTRU CONTABILITATEA TREZORERIEI
I.5.1 ISTORICUL SOCIETATII
I.5.2 DIAGNOSTICUL JURIDIC
I.5.3 DIAGNOSTICUL ACTIVITATILOR COMERCIALE
I.5.4 DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE
I.5.5 DIAGNOSTICUL PRODUCTIEI SI A CALITATII
I.5.6 ORGANIZAREA CONTABILITATII
II. TREZORERIA INTREPRINDERII-CONTINUT SI FUNCTII
II.1 SISTEMUL DE CONTURI PRIVIND TREZORERIA INTREPRINDERII-CONTINUT SI FUNCTII
II.2 CONTABILITATEA NUMERARULUI SI A FLUXURILOR DE NUMERAR
II.2.1 NUMERARUL
II.2.1.1 CONTABILITATEA NUMERARULUI
II.2.2 ALTE VALORI
II.2.2.1 CONTABILITATEA ALTOR VALORI
II.2.2.2 DOCUMENTE PRIVIND OPERATIILE DE INCASARI SI PLATI
II.3 FLUXURILE DE NUMERAR
II.4 CONTABILITATEA ECHIVALENTELOR DE NUMERAR SI A FLUXURILOR DE ECHIVALENTE
II.4.1 CONTABILITATEA VALORILOR DE INCASAT
II.4.1.1 CARACTERISTICI GENERALE A VALORILOR DE INCASAT
II.4.1.2 CONTABILITATEA VALORILOR DE INCASAT
II.4.2 CONTABILITATEA CONTURILOR CURENTE SI DE DISPONIBILITATI
II.4.2.1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND CONTURILE CURENTE SI DE DISPONIBILITATI
II.4.3 2CONTABILITATEA CONTURILOR CURENTE SI DE DISPONIBILITATI
II.4.4 CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT
II.4.5 CONTABILITATEA DOBANZILOR AFERENTE DISPONIBILITATILOR BANESTI SI CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT
II.4.6 CONTABILITATEA FLUXURILOR DE ECHIVALENTE
II.4.6.1 CONTABILITATEA FLUXURILOR DE TREZORERIE CARE PROVIN DIN DOBANZI SI DIVIDENDE INCASATE
II.4.6.2 CONTABILITATEA FLUXURILOR DE TREZORERIE CARE PROVIN DIN IMPOZITELE ASUPRA BENEFICIILOR
II.4.6.3 FLUXURILE PRIVIND ELEMENTELE EXTRAORDINARE
II.5 CONTABILITATEA INVESTITIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT CA ELEMENTE DE TREZORERIE
II.5.1 CONTABILITATEA ACTIUNILOR
II.5.1.1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND ACTIUNILE
II.5.1.2 CARACTERISTICI PRIVIND CONTABILITATEA ACTIUNILOR
II.5.2 CONTABILITATEA OBLIGATIUNILOR
II.5.2.1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND OBLIGATIUNILE
II.5.2.2 CARACTERISTICI PRIVIND CONTABILITATEA OBLIGATIUNILOR
II.6 CONTROLUL CONTABIL OPERATIV ASUPRA TREZORERIEI INTREPRINDERII
III. CONTABILITATEA
III.1 CONTABILITATEA DE INCHIDERE A TREZORERIEI
III.1.1 CONTABILITATEA DIFERENTELOR DE CURS VALUTAR
III.1.2 CONTABILITATEA DEPRECIERII INVESTITIILOR FINACIARE
III.2 PREZENTAREA INFORMATIILOR DE BILANT PRIVIND TREZORERIA INTREPRINDERII.SITUATII FINANCIARE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

TEORIE SI ORGANIZARE PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI

1. Elemente si structuri de trezorerie delimitate si evidentiate in contabilitate

Trezoreria reprezinta activitatea in cadrul careia se cuprind tranzactiile si evenimentele prin care se gestioneaza instrumentele financiare pe termen scurt (titlurile de plasament, respectiv investitiile financiare pe termen scurt), valorile de incasat, disponibilitatile banesti aflate in conturi la societatile bancare, disponibilitatile banesti aflate in casieria societatilor comerciale, creditele bancare pe termen scurt, disponibilitatile banesti separate sub forma de acreditive la societatile bancare si alte valori de trezorerie.

In cadrul trezoreriei intra toate instrumentele de decontare pe care le foloseste societatea. Decontarea se poate face in mai multe moduri: in numerar sau prin banca (folosind ordine de plata, cecuri sau alte instrumente de trezorerie).

Tot in cadrul trezoreriei intra si instrumentele financiare, foarte lichide, pe care intreprinderea intentioneaza sa le detina pe termen mai mare de un an. Pentru a fi un instrument de trezorerie, instrumentele financiare trebuie sa indeplineasca mai multe criterii:

1. • scadenta lor este pe termen scurt si sunt extrem de lichide,

2. • sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar,

3. • pierderea de valoare in cazul in care se transforma in numerar inainte de scadenta trebuie sa fie cunoscuta si minima.

De obicei pentru aceste instrumente exista piete financiare bine dezvoltate si lichide.

Societatea prefera sa investeasca surplusul monetar din mai multe motive. In loc sa pastreze excesul de lichiditati in contul curent, la vedere, poate crea un depozit pe termen scurt, cu o rata a dobanzii mai mare. De asemenea, ea poate investi surplusul in instrumente financiare (bonuri de trezorerie, actiuni cotate, optiuni etc.), titluri cu un risc asociat mai mare, dar si cu un castig potential mai mare.

1.1. Titlurile de plasament

Titlurile de plasament, denumite si investitii financiare pe termen scurt sau valori mobiliare de plasament, sunt titluri de valoare achizitionate in vederea vanzarii si realizarii pe aceasta cale a unui castig pe termen scurt. Aceste castiguri se determina ca diferenta intre pretul de vanzare (mai mare) si costul de achizitie al titlurilor de plasament. Un alt tip de castig asociat lor ar fi venitul din dividende sau dobanzi.

Titlurile de plasament sunt o componenta a activelor circulante. Spre deosebire de titlurile de participare a caror posesiune este durabila, titlurile de plasament au o durata care, de regula, este mai mica de un an.

În structura investitiilor financiare pe termen scurt se includ: actiuni, obligatiuni, actiuni proprii rascumparate, obligatiuni emise si rascumparate de societate, precum si alte titluri si creante cum sunt bonurile de tezaur pe termen scurt, certificatele de depozit etc.

In functie de sursa de provenienta si de destinatia lor, actiunile si obligatiunile, ca investitii financiare pe termen scurt, se impart in doua categorii si anume:

A. actiuni si obligatiuni cumparate in scopul vanzarii si obtinerii in acest mod a unui venit.

B. actiuni si obligatiuni proprii. În aceasta categorie se includ actiunile emise de societatile comerciale, vandute din proprie initiativa sau la cererea actionarilor si apoi rascumparate in scopul revanzarii la un pret avantajos sau acordarii salariatilor proprii.

Tot in aceasta categorie intra obligatiunile emise de societatile comerciale in scopul de a obtine un imprumut obligatar. În momentul rambursarii imprumutului, obligatiunile sunt rscumparate si anulate.

1.2. Disponibilitatile banesti

Disponibilitatile banesti se prezinta sub forma numerarului din casieria societatilor, a depozitelor pastrate la societatile bancare in conturile curente deschise in acest scop, precum si sub forma asa-numitelor valori de incasat in sfera carora intra cecurile de incasat, efectele de incasat si efectele remise spre scontare.

Numerarul din casieria societatilor comerciale se prezinta in lei, in devize sau atat in lei cat si in devize. Marimea acestuia este limitata la un anumit plafon stabilit prin lege. Suma care depaseste plafonul de casa obligatoriu se depune la banca. Totusi, peste plafonul de casa se pastreaza in casierie sumele ridicate de la banca pentru plata salariilor (timp de trei zile), acordarea de avansuri pentru deplasari etc.

IAS 7, Situatia fluxurilor de numerar, prezinta si notiunea de ,,echivalente de numerar”.

Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt si extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si al caror risc de schimbare a valorii este insignifiant. In categoria echivalentelor de numerar pot fi incluse depozitele la termen cu scadenta de sub 3 luni, actiunile, obligatiunile si alte titluri foarte lichide (lichiditatea se traduce prin faptul ca trebuie sa fie cotate la o Bursa de Valori) si pe care intreprinderea le-a achizitionat in vederea transformarii in numerar intr-o perioada scurta. Disponibilitaile sau depozitele create in conturile de la banca pot functiona la vedere sau la termen. Daca disponibilitatile sunt la vedere este recomandabil sa se utilizeze contul curent. Prin acest cont se inregistreaza toate operatiile banesti intre societate si banca. In situatia in care incasarile sunt mai mari decat platile, soldul contului curent exprima disponibilitatile banesti aflate in acest cont si invers, daca incasarile sunt mai mici decat platile, soldul contului curent exprima creditele acordate de banca si nerambursate.

1.3. Depozitele la termen

Depozitele la termen, pentru a fi considerate instrumente de trezorerie, trebuie sa fie scadente pe o perioada mai mica de un an, de obicei neputand fi utilizate inainte de termen.

1.4.Acreditivul

Acreditivul reprezinta mijloacele banesti pastrate la banca intr-un cont distinct la dispozitia furnizorului, din care urmeaza a se efectua platile catre acesta pe masura livrarii marfurilor si produselor, executarii de lucrari si prestarii de servicii.

1.5. Avansurile de trezorerie