Pagina documente » Administratie publica » Procedura administrativa in activitatea administratiei militare

Despre lucrare

lucrare-licenta-procedura-administrativa-in-activitatea-administratiei-militare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-procedura-administrativa-in-activitatea-administratiei-militare


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE: CONSIDERATII GENERALE ASUPRA FENOMENULUI ADMINISTRATIV MILITAR SI A PROCEDURII ADMINISTRATIVE 6
CAPITOLUL 1 ADMINISTRATIA MILITARA - COMPONENTA A ADMINISTRATIEI PUBLICE 7
1.1. Rolul si functiile administratiei militare in statul de drept 7
1.1.1. Functiile administratiei militare 7
1.1.2. Delimitari conceptuale 9
1.1.3. Caracteristici ale administratiei militare 14
1.2. Raporturile dintre administratia militara si administratia publica 19
1.3. Organizarea administratiei militare - principii si structuri 22
CAPITOLUL 2 TEORIA GENERALA A PROCEDURII ADMINISTRATIVE 37
2.1. Administratia publica si puterea procedurilor 37
2.2. Procedura administrativa - notiune si principii 42
2.3. Competenta - temei al exercitarii procedurii administrative 44
2.4. Reguli generale de procedura privind actele administrative 46
2.4.1. Declansarea procedurii de emitere/adoptare a actelor administrative 46
2.4.2. Emiterea/adoptarea actelor administrative 47
2.4.3. Intrarea in vigoare si exercitarea actelor administrative 54
2.4.4. incetarea efectelor actelor administrative 55
2.5. Reguli generale de procedura privind operatiunile administrative si tehnico-materiale 57
2.5.1. Forme specifice de acte si operatiuni ale administratiei publice 58
2.6. Reguli generale de procedura privind contractele administrative 60
2.6.1. Tipuri de contracte administrative 60
2.7. Procedura controlului administrativ 66
2.8. Reguli procedurale privind caile administrative de atac 67
CAPITOLUL 3 PARTICULARITATI ALE PROCEDURII ADMINISTRATIVE iN ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI MILITARE 71
3.1. Comandament si administratie in activitatea militara 71
3.2. Procesul de administratie militara 74
3.1.1. Administratie militara in timp de pace 75
3.1.2. Administratie militara in situatii de criza si de razboi 76
Coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decretul de instituire a starii de asediu revine, in principal, Ministerului Apararii. 81
3.1.3. Administratie militara sub mandat ONU si OSCE 86
3.3. Particularita?i ale formei si procedurii actelor autoritatilor militare 90
CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ PRIVIND PROCEDURA ACHIZITIILOR PUBLICE iN ADMINISTRATIA MILITARA 101
4.1. Acte normative care reglementeaza activitatea de achizitii in administratia militara 101
4.2. Particularitati privind achizitiile publice de materiale, servicii si lucrari in administratia militara 102
4.3. Programul anual al achizitiilor publice in M.Ap. 103
4.3.1. Modul de elaborare a Programului anual al achizitiilor publice (PAP) 103
4.4. Desfasurarea achizitiilor 105
4.4.1. Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica 105
4.4.2. Transparenta si publicitate 109
4.4.3. Modul de desfasurare a achizitiilor de produse, servicii si lucrari in Programul anual de achizitii al M.Ap. 109
4.4.4. Achizitia de produse si servicii care implica apararea tarii 110
4.4.5. Achizitii efectuate de autoritatile contractante prin bursele de marfuri 111
4.5. Achizitii efectuate de autoritatile contractante prin Sistemul electronic de achizitii publice 112
4.5.1. inregistrarea in SEAP 112
4.5.2. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice 113
4.6. Achizitii din import 114
4.7. Documentatia de atribuire 115
4.7.1. Elaborarea caietului de sarcini 116
4.7.2. Stabilirea clauzelor contractuale 116
4.7.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare 117
4.7.4. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de achizitie publica 118
4.7.5. Completarea fisei de date a achizitiei: 118
4.7.6. Stabilire formulare si modele 119
4.7.7. Constituirea garantiei de participare daca este cazul 119
4.7.8. Notificarea Ministerului Finantelor Publice privind verificarea procedurala 120
4.7.9. Definitivarea documentatiei de atribuire 120
4.8. Competitia 120
4.8.1. Elaborarea si planificarea anuntului de participare 120
4.8.2. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire, selectare, preselectare 121
4.8.3. Raspunsul la solicitarile de clarificari 122
4.8.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor 123
4.8.5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese 124
CONCLUZII SI PROPUNERI 125
BIBLIOGRAFIE 128

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

CONSIDERATII GENERALE ASUPRA FENOMENULUI ADMINISTRATIV MILITAR SI A PROCEDURII ADMINISTRATIVE

Prezenta lucrare abordeaza problematica dimensiunii militare a administratiei publice, conceptul de “administratie militara” desemnand, in fapt, acel subsistem al administratiei publice si ansamblul de procese specifice care circumscriu functionarea structurilor militare ce incadreaza institutiile de aparare, siguranta nationala si ordine publica ale statului, toate puse in subordinea puterii politice democratice.

Datorita faptului ca organizarea institutiei militare are un specific bine conturat, apartenenta sa la sistemul administratiei publice a intampinat, initial, o mare rezistenta, refuzandu-se ideea aplicarii unor concepte unitare, comune, cum ar fi “administratia publica”, “functia publica”, “serviciu public”, “functionar public”. Studiul pe care l-am realizat sper sa fie relevant pentru raporturile de interdependenta necesare, dar mai ales esentiale, existente intre aceste doua entitati: administratia publica si administratia militara.

Totodata, activitatea administratiei se desfasoara intr-o anumita ordine si in forme regulamentare strict determinate de normele legale.

Daca normele de drept material dau raspuns la intrebarea ce se face?, normele de procedura sunt cele care releva cum se face administratia publica respectiv administratia militara cu formele ei procedurale specifice, surprinzand dinamica acestora.

Unul dintre obiectivele acestui demers stiintific pe care l-am intreprins il reprezinta intelegerea faptului ca scopul nobil al apararii nu poate scuza niciodata mijloacele ilegale utilizate de autoritatile militare in indeplinirea misiunilor lor, ca puterea lor discretionara in activitatile administrative sau pe teatrul de razboi nu este, pana la urma, decat posibilitatea pe care legea le-o acorda de a alege, intre mai multe cursuri ale operatiunii administrative sau ale actiunii militare, pe acela care e viabil si conform normelor de procedura respectiva stabilite prin lege sau diferite regulamente.

De asemenea, accederea Romaniei ca membru cu drepturi depline in structurile euroatlantice a catalizat efortul de transformare a armatei si a determinat, implicit, dar si explicit, asumarea de catre aceasta a unor noi misiuni in diverse teatre de operatii ce incumba atat actiuni de lupta, cat, mai ales, actiuni ce apartin sferei administratiei publice.

Din acest punct de vedere consider ca fiind necesara si oportuna pregatirea studentilor militari ca cetateni responsabili in raporturile lor publice cu natiunea si ca profesionisti in domeniul administratiei publice, in general, si al administratiei militare, in special.

CAPITOLUL 1

ADMINISTRATIA MILITAR? – COMPONENT? A ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.1. Rolul si functiile administratiei militare in statul de drept

1.1.1. Functiile administratiei militare

Administratia militara indeplineste multiple functii in vederea indeplinirii serviciului public al apararii. Întrucat o parte din aceste functii deriva din functiile administratiei publice, este necesara mai intai o delimitare a acestora din urma.

Caracterizand administratia publica drept o activitate in principal organizatorica, deducem pozitia de intermediar pe care o are intre planul conducerii politice si planul punerii in opera a deciziilor politice. Aceasta caracteristica nu exclude activitatea de conducere in administratia publica, ca activitate creatoare, ci, dimpotriva, o presupune la anumite dimensiuni si in cadrul unor limite. Astfel, se poate aprecia ca activitatea de conducere realizata de catre administratia publica se desfasoara la un nivel subordonat, inferior conducerii realizate de Parlament, dar superior conducerii ce se realizeaza la nivelul regiilor autonome sau societatilor comerciale, avand drept obiect activitati productive, prestari de servicii sau activitati social-culturale.