Pagina documente » Administratie publica » Procesul bugetar al unitatilor administrativ teritoriale

Despre lucrare

lucrare-licenta-procesul-bugetar-al-unitatilor-administrativ-teritoriale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-procesul-bugetar-al-unitatilor-administrativ-teritoriale


Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1. Finante publice locale......pag. 4
1.1 Evolutia bugetelor publice locale in Rominia...... pag. 4
1.2 Bugetul local - componenta a bugetului public national.............pag. 9
1.3 Sfera, rolul si continutul bugetelor publice locale......pag. 11
Capitolul 2. Bugetul local si autonomia bugetului local.........pag. 13
2.1. Necesitatea bugetelor localepag. 13
2.2. Structura si forma bugetelor locale.........pag. 15
2.3. Autonomie locala.........pag. 17
2.4. Organizarea teritoriala a bugetelor locale............pag. 19
Capitolul 3. Fundamentarea, elaborarea si aprobarea bugetului local.........pag. 21
3.1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la unitatile administrativ-teritoriale prin metode clasice si moderne.......pag. 21
3.2. Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la unitatile administrativ-teritoriale...pag. 27
3.3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la unitatile administrativ-teritoriale....pag. 30
Capitolul 4. Executia bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale....pag. 32
4.1. Reguli generale privind executia bugetului local......pag. 32
4.1.1. Executia bugetului de venituri............pag. 34
4.1.2. Executia bugetului de cheltuieli..........pag. 41
4.2. Rolul si locul trezoreriei unitatilor administrativ-teritoriale in executia bugetelor locale.pag. 45
Capitolul 5. Controlul executiei bugetelor locale...pag. 48
5.1. Controlul financiar propriu preventiv.....pag. 48
5.2 Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finantelor......pag. 50
5.3 Controlul exercitat de Curtea de Conturipag. 57
Capitolul 6. Studiu de caz privind prcesul bugetar al Municipiului Rosiorii de Vede............pag. 64
6.1. Prezentare generala............pag 64
6.2. Elaborarea, aprobarea si fundamentarea bugetului
local .............pag 71
6.3. Executia si controlul bugetului local......pag. 76
Concluzii si propuneri.......pag. 87
Bibliografie....pag. 91

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

Finante publice locale

1.1 Evaluarea finantelor publice locale in Romania

De-a lungul timpului, statul a cunoscut o serie de transformari sub aspectul continutului, formei si structurii. Dezvoltarea societatii, economiei si culturii au determinat gruparea populatiei in unitati teritoriale cu organizare proprie.

În orasele antice, necesitatea de aparare si de ajutor reciproc au creat masuri cu caracter fiscal, acestea determinand o evolutie a oraselor in functie de marimea diferentierii veniturilor si situatia economica a populatiei, precum si de organizarea economica generala.

În Dacia, printre impozitele pe care populatia trebuia sa le suporte in timpul stapanirii romane figurau : impozitul financiar, birul pentru mostenitori sau eliberari de sclavi, taxe de bariera, taxe de circulatie. Impozitele directe se plateau pe proprietatea funciara si pe cladiri. Se mai practicau darile pentru arendarea pasunilor si salinelor.

În vederea stabilirii impozitelor se faceau recensaminte din cinci in cinci ani de catre magistratii speciali.

Ca urmare a inchegarii unor organizatii publice unitare, organizarea fiscala din Tarile Romane se dezvolta dupa sistemul de dari existent in Transilvania. În realitate sistemul fiscal era stabilit si in raport de organizarea publica din acele timpuri.

Pana in 1830, in Tara Romaneasca si in Modova sursele principale de venituri ale statului erau: darile de repartitie care constau, in general, in bir platit in mod esalonat intr-un anumit numar de rate si darile de calitate, compuse din dismaritul de stupi si porci, oieritul de oi (gostina in Moldova), vinariei de vin (vidrarit in Moldova), vamile, amenzile, etc. Aceste forme de dari erau multiple si variau cu timpul, unele disparand si aparand altele noi.

Contribuabilii erau impartiti in doua mari categorii :

- bresle – care beneficiau de unele privilegii fiscale ;

- bimicii – care plateau toate darile, iar sistemul lor fiscal era plin de neajunsuri.

În 1754, Maria Tereza a stabilit un numar de impozite directe catre stat: impozitele pe avere, percepute pentru bunuri imobile si pentru bunuri miscatoare si impozitul pe cap, numit “taxa capitis”, aplicabila in mod variat pe categorii de contribuabili, astfel ca taranii plateau mai putin in timp ce orasenii plateau mai mult. Trebuie mentionat aici ca nobilimea era scutita de dari.

În 1831, in Moldova si un an mai tarziu in Tara Romaneasca, s-au stabilit prin Regulamente Organice, principalele organizari financiare locale. În aceste regulamente apare pentru prima oara cuvantul “buget”.

Normele Legii de Organizare a Administratiei Locale din 31 martie 1864 considerau comuna o persoana juridica ce trebuie sa se organizeze singura, fiind condusa de Consiliul Comunal, ca organ deliberator, iar primarul ca organ executiv.

Constitutia din 1866 a acordat mai multa autonomie comunelor si judetelor ca urmare a descentralizarii administrative. Datorita reglementarilor ulterioare, aceste norme nu au mai fost respectate, ajungandu-se astfel la ingradirea autonomiei locale.