Pagina documente » Stiinte Economice » Procesul de transport. Documente necesare realizarii transportului de marfa international (S.C. XYZ S

Cuprins

lucrare-licenta-procesul-de-transport.-documente-necesare-realizarii-transportului-de-marfa-international-s.c.-xyz-s
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-procesul-de-transport.-documente-necesare-realizarii-transportului-de-marfa-international-s.c.-xyz-s


Extras din document

Cuprins
Introducere
Cap. I Prezentarea societatii comerciale
1. infiintarea societatii comerciale
2. Subunitatile din cadrul societatii comerciale
3. Prezentarea avantajelor si punctelor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor pentru societatea comerciala
4. Organigrama societatii
Cap. II Analiza economico - financiara
1. Analiza cifrei de afaceri
2. Analiza profitului
3. Analiza datoriilor
4. Analiza lichiditatii
5. Analiza solvabilitatii
6. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate
Cap. III Procesul de transport intrenational
1. Consideratii generale
1.1 Definitii
1.2 Particularitatile activitatii de transport
1.3 Avantajele si dezavantajele autovehiculelor in comparatie cu celelalte mijloace de transport
1.4 Clasificarea transporturilor
2. Organizarea si efectuarea transporturilor rutiere
3. Procesul de transport si elementele componente
4.Expeditiile si transporturile internationale rutiere de marfuri
4.1 Baza tehnico-materiala
4.2 Expeditiile internationale
4.3 Contractul de transport rutier
5. Reglemantari internationale privin tranportul auto
6. Contributia si sarcinile expeditiei internationale de marfuri la realizarea contractelor comerciale externe
6.1 Asigurarea calculatiei tarifare privind cheltuielie de transport si a cheltuielilor accesorii legate de derularea marfurulor contractate
6.2 Indicatii cu privire la posibilitatile de alegere de catre client a mijloacelor de transport celor mai adecvate
6.3 Acordarea de asistenta comerciala privind pregatirea si prezantarea marfurilor pentru expediere, ambalare si marcarea acestora
6.4 Stabilirea rutelor optime a transporturilor
6.5 intocmirea documentelor si formalitatilor de expediere si transport al marfurilor de comert exterior
6.6 Urmarirea deplasarii marfurilor pe parcurs si avizarea prompta a celor interesati cu privire la situatia transportului
6.7 Plata chltuielilor legate de derularea marfurilor si decontarea acestora in mod centralizat beneficiarilor de transport
6.8 Alte servicii efectuate de expeditorul international
7. Asigurarea marfurilor de comert exterior
7.1 Necesitatea protectiei prin asigurare
7.2 Contractul de asigurare
7.2 Despagubirea pagubelor
Cap. IV Procesul de transport la SC BAT Medias SA
1. Derularea procesului de transport
2. Probleme ce au aparut in transportul de marfuri
3. Contractul de transport
4. Documente necesare realizarii transportului de marfa international
Cap. V Concluzii
Bibliografie
Anexe

Alte date

?Introducere

Dezvoltarea economica deosebita a tuturor tarilor europene – in a doua jumatate a secolului a XX-lea – precum si inevitabila crestere a volumului legaturilor economice – schimburilor comerciale – intre aceste tari au condus la o dezvoltare corespunzatoare a transporturilor, in general, si a transporturilor auto, in special.

Transporturile auto au cunoscut o evolutie ascendenta, atat ca volum al transporturilor (tone-kilometri), cat si ca pondere, in volumul total al transporturilor (auto, feroviar, fluvial si prin conducte).

Transporturile constituie un mijloc important de dezvoltare a fortelor de productie, de sporire continua a produsului social total, deci si a venitului national, adica de ridicare a nivelului de trai, material si cultural al oamenilor.

În economia moderna, transportul reprezinta un factor dinamizator, ceea ce impune ca transportul rutier de marfuri sa fie optimizat, pentru a raspunde cerintelor de deschidere si dezvoltare durabila.

Romania are drept obiectiv sa devina membra a Uniunii Europene intr-un termen foarte scurt; negocierile politice in vederea stabilirii modalitatilor si a datei aderarii sunt in curs dar, in final, pentru ca transportatorii sa poata avea acces la piata comunitara fara restrictii, legislatia romana cu privire la transportul rutier va trebui sa fie adoptata in prealabil la legislatia comunitara existenta.

În cadrul Comunitatii, sectorul transporturilor rutiere face obiectul unei atentii deosebite datorita ponderii sale economice (doua treimi din schimburile din interiorul UE utilizeaza transportul rutier), dar si datorita implicatiilor foarte puternice in domeniul social si in domeniul sigurantei rutiere. De acea, regulile introduse in acest sector de Uniunea Europeana incearca sa raspunda urmatoarelor trei obiective:

- imbunatatirea functionarii pietei transporturilor creand intreprinderilor conditiile unei concurente libere dar loiale, armonizand in special normele tehnice, economice si sociale care reglementeaza activitatea;

- imbunatatirea calitatii transporturilor si sigurantei acestora printr-o politica tot mai preocupata de problemele legate de mediu;

- respectarea normelor de protectie sociala a conducatorilor auto care, fara o politica de protectie corespunzatoare, ar putea fi victimele unei concurente acerbe intre intreprinderi.

Romania are aceleasi obiective in sectorul transporturilor rutiere ca si Comunitatea Europeana; de aceea, unele dintre legile romanesti sunt deja conforme cu dreptul comunitar. În ceea ce priveste noile legi care vor fi necesare si care vor completa treptat sistemul nostru juridic romanesc cu privire la anumite aspecte, acestea sunt in prezent pregatite in stransa colaborare cu asociatiile transportatorilor. Deci, calea care ramane sa fie parcursa nu mai este foarte lunga, nici foarte dificila.

Economia Romaniei s-a stabilizat, prezinta tendinte de crestere in anumite domenii si implicit cererea de transport si mobilitatea au crescut.

În acest context, actiunile din ultimii ani ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului s-au axat atat pe modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, in vederea largirii pietelor, cat si pe dezvoltarea durabila din punct de vedere economic, social si al protectiei mediului.

Progresele facute in ultimii ani arata ca piata transportului rutier se afla in plina expansiune, expansiune care trebuie continuata si sustinuta si in viitor cunoscut fiind faptul ca cele 10.000 de intreprinderi de transport rutier pe care le are Romania dispun de mijloacele necesare.

Capitolul I

Prezentarea societatii comerciale

Societatea comerciala are denumirea de S.C. BAT Medias S.A., situata in localitatea Medias, avand forma juridica de societate pe actiuni, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de J 32/34/1992, avand codul fiscal R2580508.

1. Înfiintarea societatii comerciale

În anul 1950 se infiinteaza „Oficiul de transporturi” subordonat intreprinderii „Partizanii Pacii” Medias, intreprindere de extractie si de exploatare gaz metan. Dezvoltarea activitatii in domeniul auto, face ca in anul 1953 fostul oficiu sa se transforme in „Întreprinderea de transporturi auto” subordonata „SOVROM GAZ” Medias.

Desfasurand activitati de transporturi in domeniul gazului metan „Întreprinderea de transporturi auto” este subordonata, incepand cu anul 1963, Directiei Generale a Gazului Metan Medias.

Începand cu anul 1973 se transforma in „Sectia speciala de transporturi auto” subordonata „Întreprinderii de constructii conducte magistrale Brasov”, iar din 1975 se transforma in „Baza de transporturi si reparatii auto” in subordinea Centralei Gazului Metan Medias.

Prin H.G. nr. 16/10 ianuarie 1991 se infiinteaza Regia Autonoma a Gazelor Naturale Romgaz, cu sediul in municipiul Medias, str. Unirii, nr. 4, jud. Sibiu. Conform anexei nr. 1 la H.G. nr. 16/10, intre unitatile de ateliere si transporturi din componenta R.A. ROMGAZ la punctul D se nominalizeaza „Baza de Ateliere si Transporturi” Medias, care isi desfasoara activitatea in subordinea R.A ROMGAZ pana in anul 1992. În anul 1992, prin H.G. nr. 323 se reorganizeaza Regia Autonoma a Gazelor Naturale ROMGAZ Medias, prin desprinderea unor subunitati din structura sa, care se organizeaza in societati comerciale.

„Baza de Ateliere si Transporturi” Medias se transforma in baza Legii nr. 15/1990 in societate comerciala, cu denumirea de „B.A.T. Medias” societate pe actiuni, cu sediul in municipiul Medias, str. Virgil Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J32/34/1992, cod fiscal 2580508/22.12.1991.

Societate comerciala detine un numar de 410.593 actiuni, actiunile avand o valoare nominala de 25.000 de lei/actiune. Societate comerciala nu detine actiuni la purtator, actiuni ordinare si actiuni preferentiale.

Structura actionariatului

%

Nrumar Actiuni

Valoare totala

(mii lei)

Asociatia salariatilor PROBAT

30,84

126.624