Pagina documente » Stiinte Economice » Produse si servicii oferite de Banca XYZ S.A. catre sectorul privat

Cuprins

lucrare-licenta-produse-si-servicii-oferite-de-banca-xyz-s.a.-catre-sectorul-privat
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-produse-si-servicii-oferite-de-banca-xyz-s.a.-catre-sectorul-privat


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA SI ORGANIZAREA BANCII COMERCIALE ROMiNE
1.1. LOCUL SI ROLUL BANCII COMERCIALE ROMiNE iN CADRUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMiNIA ............. p. 6
1.2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE DE BANCA COMERCIALA ROMiNA . p. 8
1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII COMERCIALE ROMiNE ............ p. 9
1.4. ROLUL BANCII COMERCIALE ROMiNE iN SISTEMUL DE PLATI SI DECONTARI.. p. 12
1.5. ROLUL BANCII NATIONALE A ROMiNIEI iN ORGANIZAREA SISTEMULUI DE PLATI SI DECONTARI p. 13
CAPITOLUL 2 PRODUSELE SI SERVICIILE OFERITE DE BANCA COMERCIALA ROMiNA iN SISTEMUL BANCAR
2.1. PRODUSE DE ECONOMISIRE ......... p. 15
2.1.1. Conturi curente .......... p. 15
2.1.2. Depozite la termen ...... p. 17
2.1.3. Certificate de depozit ... p. 19
2.2. FORME SI MODALITATI DE PLATA SI DE DECONTARE ........... p. 20
2.2.1. Decontarea pe baza de acceptare p. 21
2.2.2. Decontarea pe baza de mijloace asiguratorii de plata ...... p. 21
2.2.3. Modalitati de decontare / de plata .. p. 22
2.3. INSTRUMENTE DE PLATA UTILIZATE iN DECONTARILE FARA NUMERAR .... p. 23
2.3.1. Ordinul de plata .......... p. 23
2.3.2. Cecul ......... p. 25
2.3.3. Cambia ....... p. 32
2.3.4. Biletul la ordin .............. p. 36
2.3.5. Incasso documentar ...... p. 38
2.3.6. Acreditivul documentar .. p. 40
2.3.7. Cardul - instrument electronic de plata ............ p. 43
2.4. SERVICII DE INVESTITII .... p. 51
2.4.1. Operatiuni pe piata bursiera si extrabursiera .... p. 51
2.4.2. Custodia ...... p. 53
2.4.3. Asigurari - Reasigurari ... p. 56
2.4.4. Euroobligatiuni ............. p. 59
2.5. CREDITAREA ........... p. 60
2.5.1. Credite ...... p. 60
2.5.2. Evaluarea bunurilor ipotecate sau gajate admise in garantarea creditelor ... p. 74
CAPITOLUL 3 ALTE PRODUSE SI SERVICII OFERITE DE BANCA COMERCIALA ROMiNA
3.1. COLECTAREA SI ASIGURAREA NUMERARULUI .. p. 76
3.2. MONEYGRAM .......... p. 77
3.3. FACTORINGUL ..........p. 78
3.4. FORFETAREA .......... p. 80
3.5. OPERATIUNI CU CECURI DE CALATORIE ......... p. 82
3.6. PRODUSE SI SERVICII BANCARE MODERNE PRIN INTRODUCEREA MIJLOACELOR ELECTRONICE DE PLATA ............ p. 83
3.6.1. Electronic banking (E-banking) ...... p. 84
3.6.2. Internet banking .......... p. 85
3.6.3. Mobile banking (M-banking) .......... p. 86
CAPITOLUL 4 DESFASURAREA DECONTARILOR iN SISTEMUL BANCAR ROMiNESC . p. 88
4.1. DECONTARI INTRABANCARE ........ p. 88
4.2. DECONTARI INTERBANCARE ......... p. 89
4.3. STUDIU DE CAZ PRIVIND COMPENSAREA MULTILATERALA A PLATILOR INTERBANCARE FARA NUMERAR LA BANCA COMERCIALA ROMiNA S.A. SUCURSALA BAIA MARE, JUDETUL MARAMURES p. 91
CONCLUZII SI PROPUNERI .. p. 101
BIBLIOGRAFIE .. p. 104

Alte date

?Produse si servicii oferite de Banca Comerciala Romana S.A. catre sectorul privat?

Capitolul 1

Aspecte privind activitatea si organizarea

Bancii Comerciale Romane

1.1. Locul si rolul Bancii Comerciale Romane in cadrul

sistemului bancar din Romania

Sistemul bancar este format din totalitatea bancilor care functioneaza in aria de referinta (pe plan national si international), precum si din relatiile ce se stabilesc intre aceste banci pe de o parte si intre ele si componentele mecanismului economic, pe de alta parte.

Banca Comerciala Romana, una dintre bancile create si organizate dupa anul 1989, a luat fiinta la data de 01 decembrie 1990 prin preluarea si continuarea activitatii comerciale pe care o derula pana atunci Banca Nationala a Romaniei.

Bilantul de inceput al Bancii Comerciale Romane cuprinde cativa indicatori in masura sa asigure o informare despre situatia bancii la inceput de drum, precum si o evaluare a dezvoltarii sale in perioada scursa pana in prezent: Banca Comerciala Romana S.A. figura in luna decembrie anul 1990 cu un capital social de 12 miliarde lei, atingand in anul 2004 nivelul de circa 3500 miliarde lei, resursele in lei din disponibilitatile in valuta ale titularilor de cont erau in luna decembrie anul 1990 in valoare de 1 miliard lei, ajungand la sfarsitul anului 2003 la nivelul de circa 35.000 miliarde lei, iar creditele bancare in anul 1990 inregistrau 250 miliarde lei, atingand la sfarsitul anului 2003 nivelul de circa 25.000 miliarde lei. Banca dispunea la sfarsitul anului 1990 de 100 unitati proprii, constand din sucursale, filiale si agentii, avand un personal de 5317 angajati, atingand in anul 2004 circa 300 unitati bancare proprii cu un personal de peste 12.000 de angajati.

Banca Comerciala Romana S.A., de la infiintare si-a pastrat continuitatea in activitatile pe care le desfasura inainte Banca Nationala a Romaniei, cu acelasi personal. Continuitatea in functionarea Bancii Comerciale Romane S.A. se demonstreaza prin operatiile sale de baza, respectiv prin continuarea activitatii de creditare pe termen scurt a economiei nationale pe de-o parte, iar pe de alta parte prin clientela sa – majoritatea societatilor comerciale din industrie ramanand ca si in perioada de tranzitie sa fie finantate de unitatile Bancii Comerciale Romane.

Strategia de dezvoltare si modernizare a bancii se concretizeaza prin organizare moderna a activitatilor de: vanzari, trezorerie, planificari financiare si profitabilitati, organizarea unitatilor teritoriale ca centre de profit, structurarea unei organizari optime de marketing, monitorizarea pietei, informatizare a bancii.

Desi cresterea numarului de banci in Romania a determinat in mod firesc si o redistribuire a clentelei si a afacerilor in general, fapt ce s-a reflectat si asupra Bancii Comerciale Romane, totusi ea ramane reprezentativa, cu ponderi ridicate si mai sigura, spre deosebire de alte banci care au falimentat.

În ceea ce priveste principalele resurse ale B.C.R. in anul 2003, acestea cuprind: depozite de la clienti 70%, capitaluri proprii 15%, imprumuturi de la banci 15%.

Capitalurile proprii au ajuns la 7231 miliarde lei, activele proprii fiind repartizate astfel: credite bancare reprezinta 30,5%, plasamente la banci 28%, titluri de stat 25%, iar 16,5% reprezinta alte active.

Resursele primite de la populatie sub forma depozitelor in anul 2003 au reprezentat 60% din totalul de depozite la bancile comerciale, iar la B.C.R. ii revine 30% din total.

B.C.R. a realizat in anul 2003 decontari in valuta aferente importurilor si exporturilor in valoare de aproximativ 20 miliarde EURO.

La finele anului 2003 B.C.R. avea 3 milioane de clienti, din care 2.600.000 persoane fizice care detineau circa 400.000 conturi in valuta.

În anul 2003 B.C.R. a obtinut un profit brut de 3000 miliarde lei, rata profitului brut fiind de 12%.

Banca Comerciala Romana S.A. Sighetu Marmatiei detine cea mai puternica pozitie, la o mare distanta fata de celelalte banci si cooperative de credit concurente locale si a destinat cea mai mare parte a resurselor sale creditarii economiei, pentru finantarea activelor circulante.

1.2. Descrierea activitatilor desfasurate de

Banca Comerciala Romana

Banca Comerciala Romana S.A. ofera persoanelor fizice si juridice o gama larga de produse si servicii bancare, prin efectuarea de operatiuni bancare si financiare in tara si in strainatate pentru contul sau propriu si al clientilor bancii, in numele unor institutii sau in colaborare cu acestea, precum si orice alte activitati permise de reglementarile legale in vigoare.

Produsele si serviciile oferite de Banca Comerciala Romana constau in:

? depozite la vedere si la termen, in lei si in valuta, pentru persoane fizice si juridice;

? acordare de credite in lei, pe termen scurt, cu scadenta de rambursare mai mica de 12 luni, pentru persoane fizice si juridice;

? acordare de credite pe termen mediu, cu rambursare pana la 5 (cinci) ani si pe termen lung, pana la 25 (douazecisicinci) ani, pentru persoane fizice pentru cumpararea de bunuri de consum, in conditii stabilite de lege;

? acordare de credite in valuta persoanelor fizice si juridice;

? depozite in valuta, pentru persoane fizice si juridice;

? efectuarea operatiunilor de incasari si plati, in numerar si prin virament, in lei si in valuta, pentru clientii care deschid conturi la banca, prestari de servicii, precum si pentru alte servicii bancare incluzand: acreditive documentare, incasso documentar; ordine de plata; cecuri, cecuri de calatorie; scrisori de garantie / contra garantie bancara; avalizarea efectelor de comert;

? efectuarea operatiunilor de scontare a efectelor comerciale in cadrul operatiunilor de scont si rescont;

? efectuarea operatiunilor de schimb valutar;

? primirea sau emiterea de garantii pentru angajamentele de plata straine, proprii, ale tertilor sau in favoarea acestora;

? efectuarea operatiunilor de arbitraje pe pietele monetare sub forma de atragere si constituire de depozite la vedere si la termen, proprii si ale clientilor.

B.C.R. poate compensa din profitul realizat din aceste operatiuni eventuale diferente nefavorabile.

? participarea in calitate de asociat sau de actionar la infiintarea unor societati sau institutii bancare, in tara si in strainatate;

? participarea bancii la tranzactii externe, financiare, de plati si de credit, incheiate cu banci si institutii financiare straine, incheierea de contracte si conventii privind primirea sau acordarea de credite in si din strainatate;

? participarea bancii la organizatii si organisme internationale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

? efectuarea de operatiuni de incasari si plati si alte servicii bancare pentru institutii finantate de la buget sau autofinantate;

? cumpararea sau vanzarea in tara sau in strainatate a aurului si a altor metale pretioase in lingouri, monede sau medalii;

? efectuarea de operatiuni privind executarea de casa a bugetului statului in limita mandatului primit;

? promovarea produselor noi pe piata bancara romaneasca prin introducerea serviciilor complexe de plati si incasari cu ajutorul instrumentelor de decontare electronice denumite carti de credit, introducand sisteme electronice de plata.

1.3. Structura organizatorica a

Bancii Comerciale Romane

Structura organizatorica a Bancii Comerciale Romane reprezinta ansamblul posturilor si compartimentelor de munca, modul de organizare si subordonare, precum si legaturile ce se stabilesc intre ele, pentru realizarea in mod corespunzator a tuturor sarcinilor ce revin societatii respective.