Pagina documente » Recente » Profitul si impozitul pe profit

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NOTIUNI GENERALE ASUPRA PROFITUL 3
1.1. Definire 3
1.2. Tipologia profitului 3
1.2.1. Profitul contabil 3
1.2.2. Profitul fiscal 5
1.3. Teorii ale profitului 10
1.4. Modul de calcul al profitului 11
CAPITOLUL 2: IMPOZITUL PE PROFIT 14
2.1. Legislatie privind impozitul pe profit 14
2.1.1. Dispozitii generale 14
2.1.2. Modul de calcul al impozitului pe profit 16
2.1.3. Plata impozitului pe profit 18
2.2. Aspecte contabile care influenteaza calculul impozitului pe profitul anual 19
2.3. Controlul modului de calcul, inregistrare si varsare la bugetul statului a impozitului pe profit 23
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SI DETERMINAREA IMPOZITULUI PE PROFIT LA SC PROD PLAST SA BUCURESTI 28
3.1. Prezentarea generala a SC Prod Plast SA Bucuresti 28
3.1.1. Date generale 28
3.1.2. Obiectul de activitate 29
3.1.3. Produsele fabricate 30
3.1.4. Structura organizatorica si salariatii 31
3.1.5. Mediul de afaceri 32
3.1.6. Analiza performantei firmei 33
3.2. Activitati generatoare de cheltuieli ?i inregistrarea lor in contabilitate 37
3.3. Venituri realizate ?i inregistrarea in contabilitate 38
3.4. Determinarea impozitului pe profit la 31 decembrie 2011 42
CONCLUZII SI PROPUNERI 45
BIBLIOGRAFIE 51

EXTRAS DIN DOCUMENT

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele fizice cat si juridice. Impozitul este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivitatii (in cazul nostru capitalul) si platita in bani. El constituie o sursa a finantarii cheltuielilor de interes general al statului si al administratiei locale,fiind un instrument al politicii economice, prin care se redistribuie o parte a veniturilor, putand fi stimulate investitiile si inviorarea conjuncturii economice. Impozitul reprezinta izvorul principal al formarii veniturilor bugetului de stat si al finantarii cheltuielilor publice. El este o functie crescatoare a venitului: la o rata de impunere fiscala data, el sporeste cand venitul creste.

Impozitul este o plata care se face catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil in schimbul carora platitorii nu pot solicita imediat statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata. In schimb pentru achitarea taxelor catre institutiile publice acestea se obliga sa presteze un echivalent direct si imediat.

Complexitatea economiilor contemporane genereaza numeroase dificultati in gestionarea activitatilor desfasurate de persoanele fizice sau juridice in scopul obtinerii de venituri. Aceste activitati presupun implicit si aspecte de ordin fiscal, care trebuie cunoscute si integrate in procesul decizional.

Persoana fizica este afectata de sarcina fiscala, indiferent de modul de desfasurare a activitatii sale, avand in vedere faptul ca aceasta isi poate castiga existenta prin derularea unor activitati dependente, ca angajat (pentru care datoreza contributii sociale obligatorii si impozit pe veniturile din salarii) sau organizand o activitate independenta, pe care o desfasoara ca persoana fizica autorizata (pentru care datoreaza impozit pe veniturile din activitati independente).

Indiferent de cuantumul veniturilor si de sursa de provenienta a acestora, consumul inerent de bunuri si servicii, realizat zilnic, transforma implicit fiecare persoana in suportator al impozitelor indirecte, incluse in pret (taxe vamale, accize, taxa pe valoarea adaugata).

Persoanele juridice sunt afectate in mod direct de impozitul pe profit, de impozitele si taxele locale si de contributii sociale calculate pe fondul de salarii. Agentii economici sunt implicati insa, prin lege, in retinerea si varsarea la buget a sumelor provenind din obligatiile fiscale ale angajatilor, precum si in calcularea si plata impozitelor indirecte (taxa pe valoarea adaugata). Aceste obligatii pot influenta intr-o mica masura profitul (genereaza costuri de gestionare), dar intr-o mai mare masura afecteaza lichiditatea si capacitatea de plata a persoanei juridice, datorita unor scadente de plata ce trebuie respectate.

Indiferent cat de reticenti ar fi agentii economici la ideea de fiscalitate si, implicit, la ideea de impozite, existenta de durata si in conditii de legalitate a unei firme pe piata obliga la cunoasterea si respectarea legislatiei a tarii pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea. Chiar si pentru acei agenti economici care isi propun evitarea platii unor impozite sau taxe, este important de cunoscut prevederile legislative in domeniu pentru a alege cele mai "legale" cai in acest sens.

Atitudinea cvasigeneralizata a agentilor economici si a persoanelor fizice este de respingere a fiscalitatii, considerata impovaratoare si inechitabila. Cu toate acestea fiscalitatea exista si, in aceste conditii, legislatia in domeniu trebuie cunoscuta.

CAPITOLUL 1: NOTIUNI GENERALE ASUPRA PROFITUL

1.1. Definire

Profitul este reprezentat de diferenta pozitiva dintre sumele obtinute de o intreprindere din producerea si/sau vanzarea unui bun economic si cheltuielile ocazionate de fabricarea sau vanzarea sa. Aceasta este, de fapt, un venit de natura reziduala, ce ramane intreprinderii, ale carui nivel si evolutie depind, in mod esential, de venitul si evolutia celorlalte venituri primare.

1.2. Tipologia profitului

1.2.1. Profitul contabil

Societatile comerciale, indiferent de natura lor, trebuie sa obtina un excedent al exercitiului exploatarii, un rezultat superior costurilor si cheltuielilor antrenate de activitatile exercitiului. Din punct de vedere fiscal, se face distinctia intre profitul contabil si profitul fiscal.

Profitul contabil se determina ca diferenta intre costurile totale realizate si cheltuielile totale efectuate in cursul exercitiului financiar.

Profitul fiscal reprezinta profitul impozabil (sau pierderea ficala) a societatii, conform regulilor fiscale, in functie de care se calculeaza volumul impozitelor exigibile (sau consumabile dupa caz).

Întreprinderea concentreaza o complexitate de operatii economice si financiare care se reflecta in documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor si stocurilor. Fluxurile au o influenta imediata asupra rezultatului exercitiului, in timp ce stocurile prezinta un impact temporar sau de durata asupra echilibrului financiar, nevoii de finantare a operatiilor de gestiune si in final asupra solvabilitatii intreprinderii.

Avand libertatea sa desfasoare orice activitate economica legala care sa conduca la o rentabilitate scontata, intreprinderea concentreaza o complexitate de actiuni economice si financiare. Drept urmare, veniturile si cheltuielile de gestiune sunt generate, in principal, de trei domenii de activitate:

? de exploatare, care este activitatea dominanta (de baza) ce vizeaza realizarea profitului intreprinderii din sectoarele industrial, investitional, comercial si de prestari servicii;

? financiara, privind participatiile la capitalurile altor societati si alte actiuni de plasament. Activitatea de exploatare si financiara formeaza activitatea curenta a intreprinderii;

? extraordinara, privind operatiile de gestiune si operatiile de capital care nu sunt legate de activitatea normala si curenta.

Fie care tip de activitate degaja un anumit rezultat (profit sau pierdere) stabilit ca diferenta intre veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune reflectate in cadrul contului de profit si pierdere pe cele trei domenii de activitate. [1 Georgeta Vintila – Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2000, pag. 77]

Avandu-se in vedere ca unul dintre obiectivele esentiale ale societatii comerciale integrate in economia concurentiala este obtinerea de profit, la nivelul acesteia, in conditiile unui management financiar adecvat, se contureaza un autentic sistem al optimizarii profitului, a carui configuratie este redata prin urmatoarea schema:

Figura nr. 1.1 Sistemul optimizarii profitului societatii comerciale

1.2.2. Profitul fiscal

Profitul fiscal reprezinta profitul impozabil (sau pierderea ficala) a societatii, conform regulilor fiscale, in functie de care se calculeaza volumul impozitelor exigibile (sau consumabile dupa caz).

Profitul fiscal se determina in functie de profitul contabil sau rezultatul exercitiului, cheltuielile nedeductible si deductibile fiscal astfel: