Pagina documente » Stiinte Economice » Promovarea si utilizarea managementului prin obiective (XYZ, Bucuresti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-promovarea-si-utilizarea-managementului-prin-obiective-xyz-bucuresti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-promovarea-si-utilizarea-managementului-prin-obiective-xyz-bucuresti-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
1.0.Rolul si importanta managementului prin obiective
1.1.Prezentarea generala a institutiei, atributiile Biroului Vamal Bucuresti Sud
1.2. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea
1.3.Caracteristicile activitatii desfasurate la Biroul Vamal Bucuresti Sud 1.4.Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar
1.5.Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei
CAPITOLUL II MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE LA BIROUL VAMAL BUCURESTI SUD
2.1 . Organizarea procesuala
2.2. Organizarea structurala
2.3.Situatia manageriala la Biroul Vamal Bucuresti Sud
2.4.Etapele utilizarii managementului prin obiective
2.5.Principalele instrumente manageriale utilizate de managementul prin obiective
CAPITOLUL III AVANTAJELE UTILIZARII MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE
3.1.Avantaje si dezavantaje
3.2. Prezentarea sistemului de obiective pentru perioada urmatoare 1-3 ani 3.3 Recomandari si concluzii
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

„Managementul este o parte importanta a institutiilor... partea care transforma o multime intr-o organizatie si eforturile oamenilor in performanta”. Peter Drucker

CAPITOLUL 1 Rolul si importanta managementului prin obiective definitie, scop

Cel mai larg utilizat sistem de planificare, luare de decizii si control il reprezinta managementul prin obiective. Termenul management prin obiective (MPO) a fost introdus de Peter Drucker in 1954 (The Practice of Management) si a mai fost numit managementul scopurilor sau management pe baza de rezultate.

Esenta tuturor programelor MPO o reprezinta un set de proceduri, care incepe cu stabilirea obiectivelor si continua cu o faza de planificare, un proces de control si un sistem periodic de revizuire, urmat de o evaluare a performantelor.

Cheia succesului unui program MPO este gradul ridicat de implicare a managerilor si subordonatilor de la fiecare nivel al organizatiei. MPO este interesat de stabilirea de obiective pentru fiecare manager si unitate, in acord cu obiectivele organizationale.

Scopul MPO este acela de a oferi subordonatilor posibilitatea de a-si exprima parerea in stabilirea obiectivelor si de a le oferi o imagine clara a ceea ce au de facut intr-o perioada bine delimitata in timp. Prin aceasta, se doreste stabilirea de legaturi solide intre functiile de planificare si control si depasirea eventualelor obstacole care ar putea sa conduca la eficienta scazuta a planificarii.

Pentru ca procesul MPO sa fie eficient, trebuie ca obiectivele sa fie identificate la trei nivele ale organizatiei. La nivel inalt, sunt create obiectivele finale si planurile strategice ale organizatiei; acestea sunt definite ca raspunsuri la intrebari cum ar fi Ce caracter are organizatia?, Spre ce se indreapta organizatia? sau Ce clienti are organizatia?. Odata gasite raspunsurile la aceste intrebari, a fost stabilita o directie generala a organizatiei, fiind furnizata baza pentru obiectivele nivelului operational. Al treilea pas in procesul de stabilire de obiective il reprezinta stabilirea de obiective individuale a caror atingere este importanta pentru atingerea obiectivelor organizationale. Aceasta este etapa stabilirii in colaborare a obiectivelor, care reprezinta esenta programelor MPO.

1.1.Prezentarea generala a institutiei

Biroul Vamal Bucuresti Sud s-a infiintat prin reorganizarea Biroului vamal Gara de Nord ,prin Ordinul nr.369/14.03.2005 emis de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala GELU STEFAN DIACONU, functionand in temeiul art.107 din Constitutia Romaniei.

Sediul Biroului Vamal Bucuresti Sud este in Bucuresti,str.Intrarea Binelui,nr.1A, Sector 4.

Ca obiect de activitate biroul vamal efectueaza operatiuni de control si vamuire a mijloacelor de control,a marfurilor si bunurilor apartinand persoanelor fizice si juridice, cat si asigurarea si incasarea taxelor vamale si altor drepturi datorate bugetului.

Introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror bunuri este permisa numai dupa ce autoritatea vamala aplica prevederile Legii 141/1997 intrata in vigoare la 01.10.1997 si H.G.1114/2001 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Romaniei.

Biroul vamal Bucuresti Sud se subordoneaza metodologic directiilor si serviciilor independente din Autoritatea Nationala a Vamilor, precum si serviciilor si birourilor din directiile regionale vamale .

Biroul vamal Bucuresti Sud este condus de catre un sef birou vamal , RISTACHE VIRGIL, care raspunde in fata vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, precum si serviciilor si directorului executiv al Directiei Regionale vamale Bucuresti de indeplinirea atributiilor respective.

1.2.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea :

- Codul Vamal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 141/1997, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Romaniei, aprobat prin H.G.1114/2001,

-H.G. nr.287/07.04.2005 privind procedura aplicabila in cazurile in care este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama ;

-Acorduri de comert liber la care Romania este parte semnatara ;

-Ordine emise de conducatorul A.N.V. ;

-Conventii internationale , conventia D.A.U ,Conventia de tranzit comun;

-Valoarea in vama ;

-Legea 672/2002 privind auditul public intern ;

1.3. CARACTERISTICILE ACTIVITATII DESFASURATE la Biroul Vamal Bucuresti Sud . :

In cursul anului 2005, activitatea la Biroul Vamal Bucuresti Sud, conform sedintei de bilant din martie 2006, a fost structurata astfel :

1. diversitatea operatiunilor de control si vamuire, structurata, in

linii generale conform tabelului de mai jos :

STRUCTURA TRAFICULUI IN ANUL 2005

Numarul de declaratii vamale efectuate prin Birou Vamal BUCURESTI SUD in anul 2005,