Pagina documente » Stiinte Economice » Raport de audit financiar (S.C XYZ S.R.L.)

Cuprins

lucrare-licenta-raport-de-audit-financiar-s.c-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-raport-de-audit-financiar-s.c-xyz-s.r.l.-


Extras din document

Cuprins :
Definirea misiunii
Limitarea misiunii
Organizarea misiunii de audit
Documentele de lucru
Analiza economico- financiara a cheltuielilor si veniturilor
Concluzii

Alte date

?Raport de audit financiar la S.C Confort S.R.L. _______________________________________________________?

Definirea misiunii

Misiunea de audit s-a efectuat in vederea certificarii realitatii si integritatii operatiunilor economico-financiare prezentate in situatiile financiare ale SC CONFORT SRL. Aceasta misiune a fost solicitata de actionariatul societatii.

Scopul misiunii a fost:

? analiza si interpretarea evolutiei elementelor patrimoniale si a componentelor rezultatelor, in scopul identificarii erorilor probabile din aceste valori provizorii si a elementelor care necesita investigatii suplimentare si o posibila concentrare a efortului de audit.

? elaborarea documentatiei de audit – culegerea probelor de audit , in vederea sustinerii opinei exprimate.

Limitarea misiunii

Conform scrisorii de angajament, prezentate in anexa nr.1, semnata de conducerea societatii CONFORT SRL, societatea s-a angajat sa furnizeze toate documentele justificative si informatiile referitoare la elementele patrimoniale privind operatiunile realizate de aceasta.

Potrivit termenilor si conditiilor misiunii de audit, termeni acceptati de conducerea societatii prin contractul semnat cu auditorul in decembrie 2006, misiunea s-a desfasurat in maniera pe care am considerat-o necesara pentru a ne indeplini sarcinile, incluzand aplicarea unor proceduri asupra tranzactiilor, existentei proprietatii, respectarii principiilor si regulilor contabile si evaluarii activelor in felul pe care l-am considerat necesar.

Concluziile formulate in prezentul raport se bazeaza pe documentele primare si informatiile furnizate de partenerii de afaceri ai societatii pana la data de 31.12.2005. În consecinta, auditorul nu este responsabil pentru eventualele omisiuni care ar putea sa apara datorita neprezentarii in timp util, de catre parti, a unor documente primare pentru inregistrare, sau nefurnizarii unor anumite informatii. Pentru anumite elemente, estimarea s-a bazat pe informatiile primite de la managementul si angajatii societatii.

Organizarea misiunii de audit

Pe baza concluziilor analizei economico-financiare s-a procedat la o examinare analitica a elementelor patrimoniale care detineau o pondere majora in structura bilantului contabil. De asemenea, s-au avut toate aspectele legale si statutare in ceea ce priveste exercitarea functiunilor. Echipa de auditare, formata din 2 colaboratori, a lucrat pana in 25 febr. 2007 la sediul din Str. Nicolae Balcescu, Bl.N2 ,Sc.C, Targoviste in spatiul special amenajat pentru a fi asigurata confidentialitatea datelor, colectand informatii de la administrator, angajati si analizand si prelucrand toate documentele primare referitoare la situatia financiara a societatii.

Documentele de lucru

Pentru realizarea activitatii de audit s-au utilizat suporturile operationale codificate cu referinte standadizate, in functie de etapa auditului si obiectivele urmarite indosariate alaturi de anexe in partea finala a lucrarii, astfel:

? Sectinuea EA “Planificare si rapoarte”

? Sectiunea EB “Aprecierea controlului intern”

? Sectiunea EC “Controlul conturilor”

? Foile de lucru pentru fiecare obiectiv urmarit in cadrul fiecarei sectiuni

Analiza economico- financiara a cheltuielilor si veniturilor

? Analiza structurii veniturilor la SC Confort SRL:

Nr.crt.

Indicatori

2004

2005

I2005/2004(%)

lei

%

lei

%

1.

Venituri din vanzari de marfuri