Pagina documente » Psihologie, Sociologie » Raport de evaluare si verificare conform standardelor internationale de evaluare

Despre lucrare

lucrare-licenta-raport-de-evaluare-si-verificare-conform-standardelor-internationale-de-evaluare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-raport-de-evaluare-si-verificare-conform-standardelor-internationale-de-evaluare


Cuprins

C U P R I N S
INTRODUCERE.........2
1. RAPORTUL DE EVALUARE.............3
1.1 FORMA RAPORTULUI.....3
1.2 CONTINUTUL RAPORTULUI...5
1.2.1 Semnatura si certificarea..........5
1.2.2 Ipoteze si conditii......6
1.3 DESCRIEREA AFACERII...........8
1.4 METODOLOGIA DE EVALUARE...........9
1.5 REDACTAREA..............9
1.6 ACTUALIZAREA........10
1.7 SURSELE DE INFORMATII.....11
1.8 CODUL DEONTOLOGIC..........11
2. RAPORT DE VERIFICARE CONFORM STANDARDELOR..17
2.1 RAPORTUL DE VERIFICARE.17
2.2 ACTIVITATEA DE VERIFICARE..........18
2.3 PROCEDURI..20
2.4 COMUNICAREA..........21
3. STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE..........32
3.1 OBIECTIVE.............32
3.2 PREZENTARE...33
3.3 STRUCTURA STANDARDELOR.36
3.4 STANDARDE MORALE..............51
3.4.1 Etica...62
4. STUDIU DE CAZ: RAPORT DE EVALUARE AL SC ESTICO HOTEL SA......62
5. CONCLUZII SI PROPUNERI...........

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizata prin faptul ca experienta si cunostintele sunt insusite si transmise din generatie in generatie si ca se respecta standardele profesionale. Aceasta activitate este o profesiune specifica economiei de piata, a carei utilitate publica este impusa de interesele investitorilor de a face tranzactii cu diferite tipuri de proprietate.

Necesitatea evaluarii deriva din necesitatile utilizatorilor acestui serviciu de consultanta, respectiv investitorii actuali si potentiali, personalul angajat, creditorii, institutiile specializate ale statului si publicul larg.

În multe tari, evaluatorii au infiintat asociatii profesionale, bazate pe asociere, care sa le reprezinte interesele si sa reglementeze activitatile firmelor de evaluare si a evaluatorilor individuali.

În aceasta lucrare tema tratata este un raport de evaluarea conform standardelor internationale de evaluare, studiul de caz desfasurandu-se pentru un hotel de pe valea Prahovei.

Problematica temei este strucurata in cinci capitole. Primul capitol prezinta raportul de evaluare conform standardelor internationale de evaluare, in capitolul al II-lea se face prezentarea raportului de verificare si a societatii comerciale Estico Hotel SA.

În capitolul al III-lea are loc prezentarea standardelor internationale de evaluare ca practica in evaluare, etalon profesional pentru evaluatorii din intreaga lume, corespunzator cerintelor pietelor internationale. Standardele internationale de evaluare au rol sa satisfaca cerintele tarilor in dezvoltare sau in curs de industrializare.

Capitolul IV ne prezinta ca studiu de caz evaluarea S.C. Estico Hotel SA prin metoda activului net corectat, metoda comparatiilor directe, metoda de randament si metoda fluxurilor financiare actualizate.

În ultimul capitol se prezinta concluzii si propuneri asupra raportului de evaluare. Pe tot parcursul lucrarii sunt exprimate puncte de vedere referitoare la analiza raportului de evaluare-verificare.

1. RAPORTUL DE EVALUARE CONFORM STANDARDELOR

INTERNATIONALE DE EVALUARE

Raportul de evaluare este mijlocul de comunicare intre evaluator si client persoana juridica sau persoana fizica.

Raportul de evaluare reprezinta oglinda profesionalismului evaluatorului si elementul principal prin care este perceput rezultatul analizei tehnico-economice efectuate. La intocmirea raportului de evaluare, evaluatorul trebuie sa tina seama de urmatoarele :

? continutul raportului sa raspunda cerintelor clientului si sa serveasca interesele

acestuia;

? in cadrul raportului sa fie prezentate, toate informatiile, intr-o maniera logica,

care au condus la estimarea valorii finale;

? raportul de evaluare trebuie intocmit, ca si cum prezentarea acestuia reprezinta

cel mai dificil examen de pana atunci;

1.1 FORMA RAPORTULUI DE EVALUARE

În evaluarea intreprinderilor se aplica standardele [1 Sorin Stan – Evaluarea intreprinderii, IROVAL, Bucuresti, 2006, pag. 400.] profesionale general acceptate referitoare la documentatia de lucru.

Documentatia de lucru reprezinta cea mai importanta confirmare a gradului de indeplinire a indatoririlor profesionale; ea trebuie sa demonstreze atingerea scopului procedurilor de inspectare realizate si sa faciliteze acea evaluare care considera toate elementele semnificative.

Organizarea documentatiei de lucru, se face in functie de un anumit program, cel mai adesea pe subsectiuni ( faze ) ale evaluarii, in ordinea cronologica a intocmirii.

Informatiile ce trebuie sa existe in orice fisa din cadrul documentatiei de lucru sunt:

? titlu;

? initialele celui care a intocmit fisa;

? data;

? obiectul misiunii;

? obiectul documentului ( faza );

? dovada executarii activitatii;

? concluzia (satisfacatoare, indeplinit, necesita reluare, etc. );

? referinta.