Pagina documente » Stiinte Economice » Ratele, analiza si diagnosticarea activitatii financiare

Cuprins

lucrare-licenta-ratele-analiza-si-diagnosticarea-activitatii-financiare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-ratele-analiza-si-diagnosticarea-activitatii-financiare


Extras din document

CUPRINS:
CUPRINS: 4
Introducere 6
Capitolul 1 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA - METODA A CUNOASTERII 7
2.1. Clasificarea analizei economico-financiare 7
1.2. Metode calitative utilizate in analiza economico - financiara 8
1.3. Metode cantitative utilizate in analiza economico - financiara 11
1.4. Principalele obiective ale analizei economico-financiare 14
Capitolul 2 ANALIZA ACTIVITATII SI A POZITIEI FINANCIARE A iNTREPRINDERII 16
2.1. Bilantul, instrument al analizei financiare 16
2.2. Analiza structurii financiare a intreprinderii 18
2.2.1. Analiza structurii activelor 18
2.2.2. Analiza structurii datoriilor si capitalurilor proprii 19
2.3. Analiza situatiei financiare a intreprinderii 20
2.3.1. Indicatori de lichiditate 24
2.3.2. Indicatori de solvabilitate 26
2.3.3. Indicatorii de profitabilitate 29
2.3.4. Indicatori de activitate(indicatorii vitezei de rotatie) 34
2.3.5. Gradul de indatorare 37
2.3.6. Indicatori privind rezultatul pe actiune 37
2.4. Analiza echilibrului financiar a intreprinderii 37
2.4.1. Descrierea contabila. Situatia neta 38
2.4.2. Fondul de rulment 40
2.4.3. Nevoia de fond de rulment 43
2.4.4. Trezoreria neta. Cash - flow-ul 44
2.4.5. Pregatirea informatiei contabile pentru analiza financiara 45
2.4.6. Analiza creantelor si datoriilor in sistemul echilibrului financiar 50
2.4.7. Indicatori ai echilibrului financiar 52
2.4.8. Fondul de rulment minim necesar 55
Capitolul 3 EVALUAREA SINTETICA A iNTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR ACTIVITATII FINANCIARE 58
3.1. Analiza situatiei financiare pe baza tabloului fluxurilor de numerar 58
3.2. Analiza functionala a situatiei financiare 73
3.3. Evaluarea pozitiei concurentiale a intreprinderii 74
3.4. Diagnosticul riscului de faliment 77
3.4.1. Modelul Altman 78
3.4.2. Modelul Conan si Holder 78
3.4.3. Modelul Centralei Bilanturilor (din cadrul Bancii Centrale a Frantei) 79
3.4.4. Modelul Bancii Comerciale Romine 81
3.4.5. Modelul Bancii BC Moldova - Agroindbank S.A. 84
Studiu de caz 88
Bilant 88
Contul de profit si pierdere 89
Situatia fluxurilor de numerar 90
Situatia modificarilor capitalurilor proprii 91
1.Aspecte generale 99
2.Mediul de operare 99
3.Restructurarea industriei rominesti de petrol si gaze 99
4.Bazele prezentarii 100
5.Rezumatul principalelor politici contabile 101
6.Imobilizari necorporale 116
7.Imobilizari corporale 117
8.Imobilizari financiare 119
9.Creante pe termen lung 121
10.Stocuri 123
11.Creante comerciale 124
12.Cheltuieli inregistrate in avans si alte creante 124
13.Investitii pe termen scurt 124
14.Disponibilitati 125
15.Capital social 125
16.Datorii pe termen lung 126
17.Datorii pe termen scurt 128
18.Datorii comerciale 130
19.Datorii catre Stat 130
20.Angajamente si provizioane 130
21.Alte datorii 131
22.Venituri 131
23.Cheltuieli de exploatare 131
24.Cheltuieli cu personalul 132
25.Provizioane, net 132
26.Pierdere financiara, net 132
27.Impozite si taxe 133
28.Alte cheltuieli 133
29.Impozitul pe profit 133
30.Fluxul net de numerar din activitatea de exploatare 134
31.Efectele ajustarilor si retratarii 135
32.Cadrul fiscal 137
33.Raportarea pe segmente de activitate 137
34.Tranzactii cu partile afiliate 140
35.Activitati intrerupte 140
36.Angajamente si datorii contingente 142
37.Evenimente ulterioare 147
38.Instrumente financiare si managementul riscului 148
39.Rezultatul pe actiune 150
5. Concluzii 151
Biliografie: 153

Alte date

?

Introducere

Transformarile economico – sociale si politice in curs de desfasurare, incepand cu anul 1990 au determinat reinceperea activitatii de evaluare a intreprinderilor, afacerilor, bunurilor terenurilor etc.

Pe baza teoriei si practicii economice au fost elaborate mai multe lucrari in domeniu. Prezenta lucrare incearca sa se inscrie in randul acestora fiind rezultatul unei activitati de cercetare si informare din diverse medii de afaceri si surse de informatii incercand sa prelucrez informatii atat analitic cat si sintetic structurate din diverse puncte de vedere astfel incat sa evidentiez complexitatea fenomenelor si proceselor economico – financiare si schimbarile ce se produc in cadrul intreprinderii de la o perioada la alta. Astfel in lucrare am incercat evidentierea unor elemente fundamentale, indispensabile intelegerii mecanismelor financiare ce actioneaza in cadrul firmei si in mediul extern al acesteia, fara a avea pretentia ca intregul univers al analizei financiare poate fi explicat intr-o lucrare de nici macar 100 de pagini. Este motivul pentru care voi face referiri pe parcursul lucrarii la o serie de lucrari de specialitate.

Voi incepe cu o privire generala asupra ceea ce inseamna analiza economico – financiara metodele de cercetare si investigare pentru o mai buna localizare a analizei financiare in cadrul analizei generale a intreprinderii. Voi incerca sa va conving ca teoria nu e ceva arid si inutil, ci dimpotriva. Firma nu reprezinta un element abstract, ci un instrument prin care diverse grupuri de agenti incearca sa-si maximizeze propria utilitate. Armonizarea intereselor acestora reprezinta o premisa pentru buna functionare a firmei. Orice intreprindere moderna actioneaza intr-un mediu deschis, este conectata cu piata financiara. În general, investitorii au posibilitatea de a tranzactiona titlurile lor de proprietate si sunt interesati de castigurile pe care le pot obtine, precum si gradul de certitudine asociat obtinerii acestora. Din acest punct de vedere, firma seamana cu de cele mai multe ori cu o “fata de maritat”, de calitatile pe care le etaleaza depinzand daca piata o receptioneaza intr-o lumina favorabila sau nu. Pentru intreprindere, transmiterea unor semnale pozitive favorizeaza procurarea capitalurilor la un cost redus si atragerea unor investitori care sa se dovedeasca pentru actionarii initiali a fi „feti-frumosi”, si nu „zmei”, motiv pentru a fi identificate cele mai bune metode de evaluare.

Pentru a lua decizii in bune conditii, pentru inceput este necesara cunoasterea punctelor forte si a punctelor slabe ale firmei la momentul actual. În lucrarea mea am utilizat sistemul devenit deja clasic in literatura romaneasca de specialitate, bazat pe analiza pozitiei financiare, a profitabilitatii, a vitezelor de rotatie, a cash flow-urilor, a rentabilitatii si a riscului.

Sunt constient de faptul ca nu am epuizat sau nu am tratat in suficienta masura toate aspectele din vasta problematica abordata in lucrare de aceea voi fi recunoscator celor care prin sugestii si recomandari ma vor ajuta sa completez acest demers stiintific.

Capitolul 1 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR? – METOD? A CUNOASTERII

Indiferent de nivelul la care se exercita, activitatea de conducere implica cunoasterea detaliata a situatiei date, a intregului complex de factori si cauze care o determina si influenteaza. Activitatile sau fenomenele sunt cercetate din punct de vedere economic prin intermediul analizei economico-financiare, pentru a scoate in evidenta relatiile cauza - efect si relatiile structural - functionale.

Analiza economico-financiara fiind un instrument operational, o metoda a cunoasterii, impune [1 Stanescu C., Isfanescu A., Baicusi A., - „Analiza economico – financiara”, Editura Economica, 1996, p. 11-35]:

* stabilirea tipului de analiza economico-financiara;

* stabilirea continutului procesului de analiza economico-

financiara;

* stabilirea metodelor si tehnicilor de analiza economico-

financiara.

2.1. Clasificarea analizei economico-financiare

Stabilirea tipului de analiza economico-financiara deriva din caracteristicile specifice fiecarui fenomen sau proces economico-financiar. in functie de diferite criterii pot fi stabilite tipuri ale analizei economico-financiare (vezi tabelul 1.1).

Tabelul 1.1. Clasificarea analizei economico-financiare

Criterii de clasificare

Tipuri de analiza economico-financiara

Explicatia

1. Din punctul de vedere al momentului de desfasurare a analizei si momentului desfasurarii fenomenului sau procesului

Analiza

post-factum

Presupune cercetarea trecutului si prezentului unui fenomen sau proces economic.

Analiza previzionala

Presupune determinarea evolutiei viitoare a unui fenomen sau proces economic.

2. Din punctul de vedere al insusirilor esentiale ale fenomenului sau procesului

Analiza calitativa

Presupune cercetarea esentei fenomenului sau procesului, precum si cercetarea factorilor de determinare.

Analiza cantitativa

Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic pe baza determinarilor cantitative(volum, durata, etc).

3. Din punctul de vedere al nivelului la care se desfasoara fenomenul sau procesul economic

Analiza Microeconomica

Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic, la nivelul agentului economic.

Analiza Macroeconomica

Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic, la nivelul intregii economii nationale sau mondiale.

4. Din punctul de vedere al modului de modului de urmarire in timp a fenomenelor sau proceselor

Analiza statica

Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic la un anumit moment.

Analiza dinamica

Presupune cercetarea fenomenului sau procesului tinand cont de schimbarile survenite la diferite momente.

5. Din punct de vedere al obiectivului supus cercetarii