Pagina documente » Stiinte Economice » Reflectarea in contabilitate a stocurilor de marfuri si ambalaje

Cuprins

lucrare-licenta-reflectarea-in-contabilitate-a-stocurilor-de-marfuri-si-ambalaje
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-reflectarea-in-contabilitate-a-stocurilor-de-marfuri-si-ambalaje


Extras din document

CUPRINS
I. Introducere
Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic. 3
II. Structura patrimoniala - stocuri
a) Clasificare
b) Evaluare , metode de inventariere........... 6
III. Sistemul informational
a) Forme de inregistrare contabila
b) Documente specifice... 14
IV. Reflectarea in contabilitate a stocurilor de marfuri 19
V. Reflectarea in contabilitate a ambalajelor 57
VI. Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor privind marfurile si ambalajele 75
VII. Monografia contabila la S.C. AMANADOR SRL SUCEAVA ..... 93
VIII. Concluzii....... 94
IX. Bibliografie ..96

Alte date

? {p}

?

Capitolul I

Contabilitatea – componenta a sistemului informational economic

Informatia si, indeosebi, informatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului.

Relatiile sociale moderne ne arata ca odata cu dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a acestuia trebuie sa se dezvolte corespunzator ca arie, continut si operativitate – si informatia economica pen­tru ca ea sa poata furniza elementele necesare luarii deciziilor, sa poata reflecta exact situatia patrimoniala a unitatilor si rezultatelor activitatilor economico-financiare.

Conducerea, in general, si conducerea activitatii economice, in spe­cial, nu mai este considerata numai o arta in care intuitia joaca un rol impor­tant in luarea deciziilor, ci ca o stiinta de sine statatoare. Informatia economica ne ajuta sa observam modul de abordare a resurselor materiale si umane, sa sesizam si sa examinam critic aspecte pozitive, dar si deficientele existente in vederea luarii marfurilor ce se impun.

Functia de baza a oricarui sistem informational economic, indiferent de gradul de complexitate si de automatizare, este de a vehicula o cantitate rationala de informati, pe baza carora sa se ia decizii economice bine argu­mentate pe toate treptele organizatorice.

Principala sursa de date a sistemului informational economic, si totodata una din componentele de baza ale acestuia, este contabilitatea. Ea a existat in toate formatiunile social-economice ca rezultat al productiei materi­ale, dar importanta, modul de organizare si sarcinile ei au fost diferite, in functie de particularitatile modului de productie si telul fiecarei oranduiri soci­ale.

Actiunea de modernizare a contabilitatii pe plan mondial si-a propus urmatoarele obiective:

- imbunatatirea organizarii contabilitatii diferitelor tari;

- mai buna intelegere a informatiilor contabile si controlului lor;

- compararea informatiilor contabile in timp si spatiu

Normalizarea contabilitatii pe plan mondial a necesitat luarea in con­siderare a unui sistem de adoptari a regulilor internationale de organizare

si conducere a contabilitatii la specificul fiecarei tari si respectiv a unitatilor economice componente.

Un asemenea sistem a avut in vedere:

? nevoile de informatii economice ale unitatilor ce compun economia fiecarei tari;

? specificul diferitelor sectoare de activitate;

? evolutiile doctrinare ale teoriei contabile pe plan national si international;

Pe plan european, preocuparile de organizare a contabilitatii diferi­telor tari sunt mai vechi. În anul 1968 s-a difuzat tarilor membre ale Pietei Comune un Cadru Contabil General. În 1978 s-a emis Directia a IV-a, prin care se stabilesc documente de sinteza contabila aproximativ similare si reguli de evaluare a patrimoniului.

În vederea armonizarii contabilitatii grupurilor economice care au sub controlul lor filiale cu activitati economice s-a emis Directia a VII-a care prevede reguli de intocmire a bilanturilor contabile si a folosirii conturilor de consolidare de catre astfel de unitati.

Pentru tarile Pietei Comune s-a mai emis in anul 1983 Directia a VIII-a prin care se stabilesc principii de unificare a conturilor folosite, cu sco­pul de a fi preluate de fiecare tara.

Urmare a acestor directive, tarile vest-europene au emis, prin grija organismelor contabile nationale, norme contabile armonizate concretizate in:

? reguli generale de evaluare a patrimoniului

? o terminologie de specialitate economica

? documente de sinteza contabila comune.

În Romania, tara aflata in plina tranzitie spre o economie de piata, preocuparile privind modernizarea contabilitatii agentilor economici nu s-au concretizat numai in elaborarea unui plan contabil general, ci in emiterea unor acte normative care formeaza un tot untar cunoscut sub denumirea de Sistem contabil al agentilor economici din Romania. Aceasta cuprinde: Legea Contabilitatii nr. 82/1991, Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii, Planul de conturi si normele de utilizare ale acestuia, etc.

Sistemul de contabilitate romaneasca aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirat din planurile contabile generale ale tarilor vest-europene in special din cel francez, si se bazeaza pe normele contabile internationale care au fost adoptate cerintelor si experientelor practice romanesti.

Ca structura un plan general cuprinde trei parti si anume:

1. Generalitati

În structura carora distingem trei parti si anume:

a) Dispozitii generale – care prevad, in mod sintetic, norme pri­vind:

? principiile generale ale contabilitatii

? registrele de contabilitate, respectiv instrumentele de lucru ale contabilitatii

? reguli de inregistrare in conturi

? prevederi privind folosirea calculatoarelor electronice la pre­lucrarea datelor contabile