Pagina documente » Administratie publica » Reforma administratiei publice in contextul integrarii europene

Despre lucrare

lucrare-licenta-reforma-administratiei-publice-in-contextul-integrarii-europene
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-reforma-administratiei-publice-in-contextul-integrarii-europene


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA - NOTIUNI GENERALE 8
1.1 Conceptul de administratie publica 8
1.2 Organe centrale si locale de administrare in Republica Moldova 12
CAPITOLUL II FACTORII CE O DETERMINA O ADMINISTRATIE PUBLICA CONTEMPORANA. 21
2.1 Raporturile dintre autoritatile administratiei publice in tarile Europei. 21
2.2 Relatiile dintre diferite niveluri de administrare in RM 25
2.3 Revizuirea administratiei publice locale 32
2.4 Temeiuri juridice de implementare a normelor internationale de administratie publica in Republica Moldova 36
CAPITOLUL III REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE iN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE 42
3.1 Notiuni preliminare argumentative 42
3.2 Managementul si coordonarea procesului de integrare europeana 47
3.3 Administratia publica 57
Administratia publica centrala 57
Administratiile sectoriale 63
Administratia publica locala 68
3.4 Functia publica 80
3.5 Dezvoltarea regionala 88
3.6 Concluzii 94
iNCHEIERE 96
BIBLIOGRAFIE 99

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Initierea si desfasurarea reformei administratiei publice in Republica Moldova s-a facut posibila gratie democratizarii societatii la inceputul anilor '90. O influenta substantiala asupra organizarii si functionarii administratiei publice a avut-o si factorul extern, exprimat prin afirmarea Republicii Moldova in relatiile cu statele lumii si cu organismele internationale, dar si prin necesitatea de racordare a administratiei publice la standardele europene. La etapa incipienta, prezenta unei viziuni plurivalente si controversate asupra reformei administratiei publice a imprimat acesteia un caracter tergiversat provenind din lentoarea excesiva a pregatirii si desfasurarii acesteia, precum si a lipsei consensului intern asupra cailor juste de urmat.

Transformarile intervenite in Republica Moldova dupa prabusirea imperiului sovietic in plan politic, economic si social, au determinat in mod firesc schimbari de substanta si in planul concret al organizarii si functionarii administratiei statului.

Mutatiile survenite in cadrul sistemului de administrare sunt cu atat mai pregnante, cu cat transformarile induse la nivelul acestuia, au capatat consistente, in urma adoptarii Constitutiei republicii Moldova la 29 iulie 19941.

Atat in plan structural-organizatoric, cat si cel material-functional, administratia publica a capatat o noua filosofie, dobandind o configuratie inedita in sistemul global al administratiei din Republica Moldova. Fiind chemata sa satisfaca interesul general exprimat prin lege, administratia publica constituie activitatea prin care se exercita legea, ea fiind foarte strans legata de puterea executiva. Si daca activitate de stat este o activitate de organizare a relatiilor sociale, ideea de organizare fiind punctul-cheie in administrarea publica, in sens larg “administratia publica este o activitate de organizare a anumitor relatii sociale, mai concret a legilor si a celorlalte acte ale organelor statului”2.

Reforma administratiei publice este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova.

Aderarea la Uniunea Europeana depinde in mare masura de imbunatatirea standardelor administratiei publice si de implementarea reformelor in toate domeniile acesteia. Sectorul public trebuie sa se adapteze schimbarilor continue ale mediului economic si social. Atat deciziile investitorilor straini, cat si ale celor interni, sunt influentate din ce in ce mai mult de calitatea, eficienta si credibilitatea administratiei publice. Pe scena internationala, administratia publica a devenit un factor esential care determina avantajul competitiv al unei natiuni.

Activitatea administratiei publice din Republica Moldova va trebui sa nu mai constituie un subiect de critica pentru mass-media si de nemultumire pentru cetateni si pentru partenerii internationali. in ultimii zece ani s-au produs multe schimbari si imbunatatiri ale administratiei publice romanesti dar reformele au fost stabilite si implementate pentru situatii specifice, fara a exista o strategie si o conceptie generala a reformei administratiei publice. Initierea si desfasurarea reformei administratiei publice in Republica Moldova s-a facut posibila gratie democratizarii societatii la inceputul anilor '90. Procesele de reformare a administratiei publice s-au succedat neuniform, adesea contradictoriu, constituindu-se in perioada preconstituti-onala (1990-1994) in actiuni de initiere a reformei; in perioada postconstitutionala (1994-1998) in actiuni de fundamentare constitutionala si legislativa a principiilor administratiei publice; in perioada reformarii active (1998-2000) in depasirea abordarii fragmentare a reformei administratiei publice, iar in ultimii ani - in actiuni de negare a procesului de reforma din ultimul deceniu prin reforme ambigue, mai ales a administratiei publice de nivel local si regional.

Oricum obiectivele fundamentale ale acestor etape sunt:

• Restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale

Administratia publica din Republica Moldova trebuie sa adopte si sa implementeze valorile administrative care definesc spatiul european: transparenta, predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea si eficienta, valori care trebuie sa se regaseasca in institutiile si activitatile administrative la toate nivelurile, iar aplicarea lor trebuie sa fie verificata de un sistem de control independent.

• Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean

Analiza stadiului actual al procesului de modernizare a administratiei publice O administratie publica moderna trebuie sa fie orientata catre satisfacerea nevoilor cetatenilor, sa asigure o mai buna informare a acestora, sa coopereze cu cei carora li se adreseaza si sa intareasca controlul public asupra administratiei. Se urmareste consolidarea si largirea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional, asigurarea transparentei actelor administrative precum si comunicarea operativa cu cetatenii.

• Descentralizarea serviciilor publice si consolidarea autonomiei locale

administrative si financiare

Descentralizarea urmareste constientizarea si cresterea gradului de implicare a colectivitatilor locale in gestiunea problematicii regionale si locale in vederea imbunatatirii legaturii dintre politica nationala si responsabilitatile locale, a imbunatatirii ofertei de servicii publice, imbunatatirii performantelor financiare, asigurarii unui cadru mai bun de raspuns la nevoile locale.

• Eficientizarea administratiei publice

Activitatile administrative trebuie sa urmareasca scopuri si rezultate clare, sa reduca costurile, astfel incat acestea sa fie proportionale cu rezultatele. Rationalizarea procedurilor administrative, eficientizarea raporturilor dintre administratia publica centrala si locala, dintre autoritatile publice judetene si cele din comune, orase si municipii, crearea unui sistem informational integrat al administratiei publice centrale si locale sunt cateva masuri pentru indeplinirea acestui obiectiv.

• Profesionalizarea functiei publice