Pagina documente » Stiinte Economice » Relatii economice internationale

Cuprins

lucrare-licenta-relatii-economice-internationale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-relatii-economice-internationale


Extras din document

Alte date

El reglementeaza tratamentul bunurilor in functie de destinatie, stabilind incadrarea tarifara si obtinerea unui regim valabil definitiv (export sau import) sau suspensiv (tranzitul vamal, depozitul vamal, admiterea temporara - la import sau export, regimul de perfectionare activa sau pasiva, transformarea sub control vamal) si aprobarea bunurilor in vederea liberei circulatii in spatiul comunitar dupa acordarea "liberului de vama". Codul vamal al UE abordeaza regimurile vamale definitive sau suspensive, precum si exceptarile de la plata taxelor vamale, acordate in cadrul diferitelor regimuri prevazute pentru marfuri. [12 http://www.ensight.ro]

1.1.1. Regimurile vamale definitive in Uniunea Europeana

Din punct de vedere al regimului vamal si al procedurii vamale conexe corespunzatoare UE, operatiunile efectuate de agentii economici care intra in categoria regimurilor vamale definitive sunt operatiunile de import si export in si din UE. Ambele tipuri de operatiuni constituie cele doua regimuri vamale de baza ale relatiilor comerciale internationale. De la 1 ianuarie 1993, aceste regimuri se aplica numai schimburilor comerciale din Uniunea Europeana si tarile terte, spatiul european find un teritoriu vamal unic, ca urmare a crearii Uniunii vamale. [13 Commission Regulation (EU) No 1063/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code.]

1.1.2. Regimul vamal de export din UE

Normele Uniunii Europene considera drept regim vamal de export definitiv din UE totalitatea marfurilor expediate in strainatate pe baze contractuale si destinate sa ramana permanent in afara teritoriului vamal comunitar, cu exceptia:

? marfurilor trimise temporar in strainatate;

? marfurilor care fac obiectul unei activitati de perfectionare pasiva.

Pot fi exportate toate marfurile care sunt produse in Uniunea Europeana, precum si cele importate anterior, cu exceptia celor care sunt interzise la exportul din Uniunea Europeana, si anume:

? marfurile prohibite;

? marfurile restrictionate in cadrul politicii comerciale comune.

În Uniunea Europeana, exportul marfurilor poate fi efectuat de catre persoane juridice cu sediul intr-un stat comunitar, in al caror obiect de activitate sunt prevazute aceste operatiuni. [14 P. Prisecaru, Politici comune ale Uniunii Europene, Editura Economica, Bucuresti, 2004, pag. 82]

La exportul de marfuri din Uniunea Europeana nu se percep taxe vamale, singura conditie pentru acordarea liberului de vama find ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al UE in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale, care se completeaza astfel doar in scop statistic. Eliminarea taxelor vamale se datoreaza intereselor comunitatii europene de a stimula exportul de marfuri. La exportul de marfuri din Uniunea Europeana nu se aplica taxa pe valoarea adaugata (TVA). Exportatorul este obligat sa depuna un DAU de export la biroul vamal in raza caruia se afla sediul acestuia sau la locul unde marfurile sunt ambalate sau incarcate pentru a fi exportate.

În cazuri temeinic justificate, declaratia vamala poate fi depusa si la un birou vamal de frontiera din cadrul UE.

1.1.3. Regimul vamal la importul in Uniunea Europeana

Principalul regim vamal in Uniunea Europeana este importul definitiv. [15 Wallace, Hellen, Pollack, Mark A. and Alasdair R. Young, Policy-making in the European Union, 6th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2010, pag. 39] Acesta consta in intrarea pe teritoriul vamal al UE a marfurilor straine, in vederea introducerii lor in circuitul economic, dupa efectuarea formalitatilor vamale si plata taxelor vamale la bugetul comunitar. În Uniunea Europeana, importul de marfuri este liberalizat, totusi, anumite categorii de marfuri sunt supuse unor restrictii cantitative sau supuse regimului de control, in conformitate cu angajamentele internationale asumate. Lista marfurilor supuse regimului licentelor se stabileste periodic, prin hotarari ale autoritatilor comunitare. Metodele si formalitatile de vamuire prevazute de reglementarile europene se inscriu in principiile generale definite de GATT (OMC). Aceasta inseamna ca limitele sau liberalismul politicii comerciale comune se regasesc in principiul reciprocitatii concesiilor comerciale. Agentii economici din UE sunt obligati sa realizeze importul de marfuri in concordanta cu obiectul lor de activitate si sa ia masurile necesare pentru vamuirea marfurilor in vederea introducerii imediate a acestora in circuitul economic. Astfel, ei sunt obligati sa declare si sa prezinte marfurile sosite, depunand totodata documentele de vamuire. Ei raspund de intarzierea vamuirii marfurilor cauzata de neprezentarea in termenul legal a documentelor.

Autoritatea vamala realizeaza, in cadrul regimului vamal de import definitiv, trei activitati: [16 Rotariu I. , - “Sistemul economiei mondiale si mecanismele sale de functionare”, Editura Mirton, Timisoara , 2001, pag. 26]

- vamuirea marfurilor;

- incasarea taxelor vamale;

- aplicarea masurilor de politica comerciala a UE.

Taxele vamale de import ale UE sunt, in marea lor majoritate, taxe vamale ad valorem. Numai pentru 10% din pozitiile tarifare de opt cifre, taxele vamale sunt stabilite pe o alta baza decat ad valorem: taxe vamale specifice, taxe vamale mixte in functie de anumite elemente componente sau sub forma unor plafoane maxime sau minime ale taxelor. Taxele vamale exprimate in procente se aplica valorii in vama a marfurilor (valoarea CIF la frontiera UE), exprimata in euro si sunt cele prevazute la data inregistrarii declaratiei vamale.

Plata taxelor vamale se efectueaza in mod normal in momentul vamuirii. Conform principiului, acesta ar fi trebuit sa fie cazul si pentru UE, dar in ciuda calificativului sau de piata unica, prezinta in continuare frontiere fiscale, iar tarile membre continua sa-si gestioneze de maniera autonoma regimurile de TVA. Aceasta particularitate conduce la distingerea a doua tipuri de regimuri vamale la importul de marfuri in UE: punerea marfurilor in libera practica si punerea marfurilor in consum.

1.1.4. Regimurile vamale suspensive in Uniunea Europeana

Regimurile vamale suspensive in Uniunea Europeana sunt operatiuni cu titlu temporar, care au drept efect suspendarea platii taxelor vamale catre organele comunitare. Ele se acorda numai la solicitarea scrisa a titularului operatiunii de comert exterior pe o perioada determinata. Regimurile vamale suspensive in Uniunea Europeana sunt: tranzitul vamal (regim de circulatie), depozitul vamal, admiterea temporara (la import si la export), regimul de perfectionare (activa si pasiva) si transformarea sub control vamal (acestea din urma find toate regimuri economice). Autoritatea vamala europeana are atributii si dupa acordarea liberului de vama, urmarind in principal respectarea conditiilor specifice regimului vamal suspensiv acordat, fixand totodata un termen limita pentru incheierea respectivului regim. Regimul vamal suspensiv se considera incheiat atunci cand marfurile primesc alt regim vamal. Prin autorizarea regimurilor suspensive, autoritatea vamala isi asuma mai multe riscuri, precum cel de substituire a bunurilor, de sustragere sau disparitie, de transformare si punere in consum in mod fraudulos. De aceea, acordarea unui regim suspensiv se face numai in conditiile respectarii anumitor reguli. Regimurile vamale suspensive se acorda la cerere, cu precadere pentru exceptiile de restrangere a teritoriuiui vamal al Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, zonele libere, porturile libere, antrepozitele vamale - toate acestea facand parte din teritoriul geografic al UE - dar si pentru operatiuni speciale ca, de exemplu, reexportul, distrugerea sau abandonarea bunurilor noncomunitare. Daca bunurile aflate sub regim vamal suspensiv (asa cum rezulta din cele de mai sus) sunt introduse definitiv pe teritoriul vamal al UE, li se va acorda un regim vamal definitiv si vor fi supuse operatiunilor de vamuire.

La trecerea prin punctul vamal al Uniunii, bunurile care beneflciaza de un regim vamal suspensiv sunt supuse unui control fizic. Lucratorii vamali solicita, totodata, doua tipuri de garantii vamale: [17 Son Liana , - “Comert International, Politici Comerciale”, Editura Aura, Timisoara , 2005, pag. 118

]

- Garantii fizice, pentru identificarea ulterioara a marfurilor (esantioane, mostre, inregistrarea numarului de serie, sigilarea autovehiculului de transport);

- Garantii financiare, pentru a acoperi nivelul taxelor vamale si al altor taxe aplicabile sau chiar a penalitatilor aferente incalcarii regulilor impuse.

Odata cu efectuarea celor doua operatiuni, marfurile sunt considerate a fi sub supraveghere vamala. Regimul vamal suspensiv se solicita in scris de catre titularul operatiunii comerciale, iar autoritatea vamala comunitara aproba cererea numai in cazul in care poate asigura supravegherea si controlul regimului vamal suspensiv. Titularul operatiunii suporta cheltuieli suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv. În regimurile vamale suspensive pot fi plasate marfuri indiferent de calitate, origine, provenienta, destinatie. Nu se pot plasa in regimuri vamale suspensive acele marfuri care sunt supuse unor interdictii sau restrictii din motive de ordine sau morala publica, de protectie a mediului inconjurator, de ocrotire a valorilor nationale, artistice, istorice sau arheologice. Marfurile se plaseaza intr-un regim de antrepozit vamal sau intr-unul de admitere temporara, cu conditia ca ele sa ramana in proprietatea persoanelor din strainatate pe toata durata regimului respectiv. Regimul vamal suspensiv se acorda de birourile vamale ale UE, prin emiterea unei autorizatii prin care se fixeaza conditiile de derulare a regimului. Autorizatia se acorda persoanelor juridice care pot asigura derularea operatiunilor pe baza declaratiei vamale si a documentelor necesare identificarii marfurilor respective, cu conditia ca autoritatea vamala a Uniunii Europene sa fie in masura sa efectueze supravegherea si controlul regimului vamal, asa cum reiese si din cele prezentate intr-un paragraf anterior.

Odata cu declaratia vamala pentru marfuri supuse unui regim vamal suspensiv, titularul operatiunii depune la biroul vamal comunitar o garantie vamala, care sa asigure plata taxelor vamale de import si a altor taxe, daca acestea se datoreaza cuantumul garantiei este stabilit de autoritatea vamala. Constituirea garantiei reprezinta o obligatie pentru titularul operatiunii. Prelungirea termenului pentru care se incheie regimul vamal suspensiv se face la cererea expresa si justificata a titularului operatiunii, cu aprobarea autoritatii vamale a UE.

Regimul vamal suspensiv inceteaza daca marfurile plasate sub acest regim primesc o alta destinatie vamala sau un alt regim vamal.

Daca regimul vamal nu inceteaza in conditiile anterior mentionate, taxele vamale datorate se incaseaza, din oficiu, de birourile vamale comunitare, in baza unui act constatator, iar operatiunea se scoate din evidenta biroului vamal al Uniunii Europene.

Taxele vamale se determina pe baza elementelor de taxare in vigoare in UE la data inregistrarii declaratiei vamale pentru acordarea regimului suspensiv. Daca se modifica scopul avut in vedere la acordarea regimului vamal suspensiv, titularul acestui regim este obligat sa solicite biroului vamal in evidenta caruia se afla operatiunea acordarea unui alt regim vamal sau a altei destinatii vamale. [18 Son Liana , - “Comert International, Politici Comerciale”, Editura Aura, Timisoara , 2005, pag. 50

]

1.1.5. Regimul de tranzit in Uniunea Europeana

Regimul de tranzit in Uniunea Europeana consta in transportul marfurilor straine de la un birou vamal al UE la alt birou vamal al UE, fara ca acestea sa fie supuse platii taxelor sau masurilor de politica comerciala comuna. Regimul de tranzit vamal se considera incheiat atunci cand marfurile si documentele corespunzatoare sunt prezentate la biroul vamal de destinatie. Titularul regimului de tranzit este obligat sa prezinte biroului vamal de destinatie marfurile in stare intacta, cu masurile de marcare si sigilare aplicate, in termenul stabilit de autoritatea vamala. Depozitul vamal se poate utiliza atunci cand exista un decalaj de timp intre circulatia marfurilor si comercializarea acestora. Acest regim se aplica atat la import, cat si la export. Principalele caracteristici ale regimului de depozit vamal:

Depozitul vamal la import:

? poate fi utilizat de toate firmele ce realizeaza operatiuni de import;

avantaje: dispun de stocuri; perceperea taxelor vamale si aplicarea masurilor de politica comerciala sunt suspendate pana in momentul ,,punerii in consum" a marfurilor; in cazul reexporturilor nu sunt percepute taxe vamale;

? aplicare: sunt admise toate marfurile, cu unele exceptii (marfuri ce atenteaza asupra sanatatii fizice sau morale); aplicarea masurilor fiscale si comerciale se face in ziua ,,punerii in consum" a marfurilor;

? formalitati si constrangeri: declaratie de intrare (DAU) si garantie in cazul depozitelor private; declaratie speciala in cazul cesionarii marfurilor; transformarea marfurilor este interzisa; operatiuni in vederea conservarii marfurilor sunt permise; durata depozitarii nelimitata (cu exceptia depozitului de tip B);

? aprobare: ,,punere in consum"; reexport; atribuirea unui alt regim economic (regim de tranzit).

Depozitul vamal la export:

? poate fi utilizat doar de exportatorii reali;

? avantaje: organizarea livrarii marfurilor; suspendarea taxelor fiscale; depozitarea marfurilor in tara exportatorului cu economii asupra cheltuielilor in strainatate;

? aplicare: toate marfurile cu exceptia celor aflate sub incidenta PAC;

? formalitati si constrangeri: declaraaie de intrare (DAU); nu este necesara garantie;