Pagina documente » Stiinte Economice » Reproiectarea sistemului managerial (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-reproiectarea-sistemului-managerial-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-reproiectarea-sistemului-managerial-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
> CAPITOLUL 1-Diagnosticarea viabilitatii economice si
Manageriale Pag 3
> 1.1. Documentarea preliminara Pag 3
> 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei Pag 3
> 1.1.2. Situatia economico-financiara Pag 6
> 1.1.3. Sistemul de management si componentele sale Pag 8
> 1.2. Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative Pag 32
> 1.2.1. Analiza viabilitatii economice Pag 32
> 1.2.1.1. Analiza potentialului intern Pag 32
> 1.2.1.2. Analiza cheltuielilor Pag 38
> 1.2.1.3. Analiza rentabilitatii Pag 40
> 1.2.1.4. Analiza patrimoniala Pag 41
> 1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale Pag 43
> 1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic Pag 43
> 1.2.2.2. Analiza subsistemului decizional Pag 43
> 1.2.2.3. Analiza subsistemului informational Pag 44
> 1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric Pag 44
> 1.3. Puncte forte economice si manageriale Pag 45
> 1.4. Puncte slabe economice si manageriale Pag 47
> 1.5. Recomandari strategico-tactice de amplificare a potentialului de viabilitate economica si manageriala a firmei Pag 49
> CAPITOLUL 2-Strategia S.C. CHIMCO S.A Pag 50
> 2.1. Formularea misiunii firmei Pag 50
> 2.2. Stabilirea obiectivelor strategice Pag 50
> 2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice Pag 51
> 2.4. Dimensionarea resurselor alocate Pag 52
> 2.5. Precizarea termenelor Pag 52
> 2.6. Stabilirea avantujului concurential Pag 52
> 2.7. Elaborarea strategiei globale Pag 53
> 2.8. Implementarea strategiei Pag 54
> CAPITOLUL 3-Reproiectarea manageriala a S.C. CHIMCO S.A. Pag 55
> 3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic Pag 55
> 3.1.1. Elaborarea componentelor managementului prin obiective Pag 55
> 3.1.2. Delimitarea si dimensionarea centrelor de profit Pag 55
> 3.1.3. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de
profit Pag 56
> 3.1.4. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor Pag 57
> 3.1.5. Motivarea diferentiata a personalului societatii comerciale. Pag 57
> 3.2. Reproiectarea subsistemului decizional Pag 57
> 3.3. Reproiectare subsistemului informational Pag 59
> 3.4.Reproiectarea subsistemului organizatoric Pag 61
> 3.4.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural-organizatorice ale firmei Pag 61
> 3.4.2. Infiintarea anumitor posturi manageriale Pag 63
> 3.4.3. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric Pag 63

Alte date

?

CAPITOLUL 1

DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE

SI MANAGERIALE

1.1.DOCUMENTAREA PRELIMINARA

1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei

S.C. CHIMCO S.A. este o intreprindere de dimensiuni mari, infiintata la data de 23.01.1991 prin H.G. nr. 1200/12.11.1990, in baza legilor nr. 15/1990 si nr. 31/1990.Obiectul de activitate al S.C. CHIMCO S.A. consta in obtine-rea de diverse produse utilizate in industria farmaceutica, reactivi chimici si substante de inalta puritate, produse chimice ca bunuri de larg consum, comercializarea, executarea de lucrari, prestari servicii, activitate de import-export, transporturi interne si externe cu mijloace auto proprii, activitate de recuperare si preparare din/si cu metale pretioase, cercetare stiintifica, producere si furnizare de abur tehnologic, activitate in sistem leasing.

S.C. CHIMCO S.A. produce si comercializeaza urmatoarele produse si grupe de produse principale:

? produse borice acid boric, borax, perborat de sodiu

? peroxizi organici

? apa oxigenata

? lichid de frana si antigel

? stabilizatori P.V.C.

? stearat de calciu, stearat de zinc

? site moleculare

? saruri de bariu

? produse farmaceutice

? saruri de tratament termic, chimic si electrochimic

? eteriglicoli

? reactivi chimice

S.C. CHIMCO S.A. este o firma privata, cu un capital social de 13.963.750 mii lei si un numar de actiuni de 1.278.750 (valoare nominala de 25.000 lei).

Structura actionariatului este urmatoarea:

ACTIONARI

NR. DE ACTIUNI

VALOARE

(mii lei)

PONDERE

(%)

S.C. JAFCO HOLDING

ROMANIA S.A.

753.115

18.827.875

58,904

S.I.F. MUNTENIA

290.763

7.269.075

22,742

ACTIONAR P.P.M.

184.188

4.604.700

14,406

IOANOVICI MIHAI

1.270

31.750