Pagina documente » Stiinte Economice » Resurse umane in IMM (S.C. XYZ S.R.L)

Cuprins

lucrare-licenta-resurse-umane-in-imm-s.c.-xyz-s.r.l-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-resurse-umane-in-imm-s.c.-xyz-s.r.l-


Extras din document

C U P R I N S
CAP. I IMM-URILE - SISTEME SOCIALE 3
1. Locul si rolul IMM-urilor...... 3
2. Resursa umana, principala resursa a firmelor............. 7
CAP. II CREATIVITATEA, CONDITIE NECESARA
PENTRU SUPRAVIETUIREA FIRMEI.......... 14
1. Conceptul de creativitate...... 15
2. Etapele, nivelurile si factorii creativitatii....17
CAP. III STIMULAREA CREATIVITATII... 24
1. Necesitatea stimularii creativitatii............ 24
2. Metode de stimulare a creativitatii............28
3. Existenta si stimularea creativitatii la
SC TECHNOVA INVEST SRL...36
CONCLUZII SI PROPUNERI.........39
NOTE SI REFERINTE BIBLIOGRAFICE.........44
BIBLIOGRAFIE GENERALA........45

Alte date

?CAPITOLUL I. IMM-URILE - SISTEME SOCIALE

Fima de succes de astazi nu se mai considera ca un ansamblu de compartimente, ci ca un sistem menit sa asigure derularea proceselor interne ale afacerii. Fiecare proces presupune parcurgerea mai multor etape si necesita o analiza din partea mai multor compartimente ale firmei.În activitatea de managenent nu trebuie sa uitam ca omul este cea mai importanta resursa.

1.1. LOCUL SI ROLUL IMM-URILOR

În general, intreprinderea poate fi definita ca “ mod de organizare a elementelor umane si materiale, care compun organismul social si juridic, careia i se afecteaza bunurile necesare indeplinirii in conditii de rentabilitate a actelor si faptelor de comert specifice obiectului statutar de activitate ”. [ 1 ]

Potrivit legii 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor, intreprinzatorul este “ o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala denumita in continuare intreprindere, in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert ”. Peter Drucker (1985) referindu-se la acelasi intreprinzator il caracterizeaza ca fiind “ cel care cauta intotdeauna schimbarea, o identifica, raspunde la ea si o exploateaza ca o oportunitate, activitatea acestuia nefiind nici stiinta si nici arta, ci practica ” . [ 2 ]

Întreprinderea reprezinta celula economica de baza a fiecarei societati. Existenta de intreprinderi rentabile in cadrul fiecarei tari reprezinta o conditie primara in asigurarea bunastarii si prosperitatii economiilor tarilor respective.

operare pentru utilizarea eficienta a resurselor umane si a capitalului.

Cel mai frecvent parametru folosit pentru a exprima dimensiunea unei organizatii este numarul de salariati. Avantajele sale rezida in usurinta obtinerii informatiilor necesare si comparabilitatea sa - nefiind afectat de conversia si dinamica unitatilor monetare implicate -indiferent de tara sau ramura implicate. În functie de acest criteriu, in Romania - ca si in U.E., de altfel - firmele se clasifica in 4 categorii de firme: microintreprinderi cu 1-9 salariati, intreprinderi mici cu 10-49 salariati, intreprinderi mijlocii cu 50-249 salariati si intreprinderi mari cu peste 250 de salariati.

În unele tari se utilizeaza si categorii de firme foarte mari incepind de la 1000 sau 2000 de salariati Dintre toate aceste categorii, cele mai numeroase sunt microintreprinderile si intreprinderile mici. În cvasitotalitatea tarilor, acestea furnizeaza majoritatea P.I.B. si a veniturilor la bugetul statului. Principalele avantaje le reprezinta flexibilitatea, dinamismul si inovativitatea.

Ele sunt principala sursa a clasei de mijloc, care confera stabilitate economica, sociala si politica unei tari. Asa se explica de ce in toate tarile cu economii prospere si dinamice se acorda o atentie deosebita crearii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

În plan economic, sectorul privat a devenit predominant in majoritatea aspectelor majore: pondere in produsul intern brut, in forta de munca ocupata in economie, in export si in veniturile incasate la bugetul statului.

În cadrul sectorului privat, IMM-urile ocupa locul principal chiar si in tarile cele mai dezvoltate alaturi de marile corporatii. Se spune ca sectorul IMM-urilor reprezinta “ uriasul ascuns al economiei ”, un veritabil vector al cresterii economice.

] SBA (Small Business Administration) defineste o afacere mica sau mijlocie ca fiind “ o afacere care se afla in proprietatea unor intreprinzatori, este administrata de acestia pentru obtinerea de profit si nu este dominanta pe piata pe care functioneaza ”.

Ratiunile crearii de IMM-uri sunt variate: nevoia de independenta a intreprinzatorilor, dorinta materializarii unei idei, perspectiva obtinerii unor castiguri superioare, dobandirea puterii de decizie si de conducere a altor persoane, dorinta plasarii unui capital disponibil.

IMM-urile poseda o serie de caracteristici :

AVANTAJOASE

DEZAVANTAJOASE

-dimensiune redusa;

-demografie extrem de dinamica;

-specializare accentuata;

-potential inovational ridicat;

-flexibilitate;

-capacitate mare de absorbtie a fortei de munca;

-contact nemijlocit cu piata.

-pondere redusa pe piata pe care actioneaza;

-dificultati in intrarea pe o piata;

-servicii de sustinere a deciziilor reduse;

-insuficienta capitalului;

-reglementari legislative ambigue.

Sectorul IMM-urilor are o identitate bine definita in configuratia oricarei economii moderne, contribuind la reinnoirea structurii si la cresterea competitivitatii acesteia. Organizarea si functionarea unui sector al IMM-urilor bine articulat si dinamic conditioneaza intr-o mare masura sanatatea si vigoarea unei economii.

IMM-urile sunt cele care au o contributie majora la imbunatatirea mediului concurential; dimensiunile si numarul lor mare accentueaza caracterul de atomicitate al pietei diminuind puterea marilor intreprinderi de-a o influenta. Stimuland concurenta, IMM-urile reduc pozitiile de monopol ale marilor intreprinderi, si prin aceasta, posibilitatile acestora de a creste preturile si a combina intr-un mod ineficient factorii de productie.

IMM-urile se dovedesc a fi cel mai important generator de locuri de munca. Datele statistice demonstreaza ca sectorul IMM creeaza in medie un numar semnificativ mai mare de noi locuri de munca decat cele mari, cu un cost de capital mai scazut, actionand ca un amortizor al fluctuatiilor de pe piata muncii si constituind cea mai importanta alternativa pentru somaj.

Contactul nemijlocit cu piata permite o receptivitate sporita a IMM-urilor la nevoile acesteia, o mai buna adaptare a ofertei lor la cerintele clientilor. Prin flexibilitatea lor specifica, capacitatea de inovare, viteza mare de reactie, IMM-urile tind sa devina singurele intreprinderi compatibile cu un mediu tot mai dinamic si complex.

Prin activitatea lor, IMM-urile creeaza oportunitati de dezvoltare si adaptare a tehnologiilor corespunzatoare. Nisele de piata care nu sunt profitabile pentru intreprinderile mari devin oportunitati intens si eficient valorificate de IMM-uri.

Prin valorificarea resurselor locale (financiare, materiale, de forta de munca, informationale), IMM-urile sunt puternic ancorate in economiile locale. Prin abilitatea lor de a raspunde cerintelor locale, prin informatiile detaliate privind pietele locale, IMM-urile actioneaza mai eficient decat firmele mari din interiorul sau din afara localitatii.

IMM-urile stimuleaza dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si deci crearea unei mase mari de intreprinzatori capabili sa-si asume riscuri. Ele asigura un teren excelent de manifestare a talentului de intreprinzator, a celui managerial si dezvolta in acelasi timp o rezerva semnificativa de muncitori calificati si semicalificati.

Un rol important il au aceste intreprinderi in incurajarea investitiilor, avand ca sursa economiile populatiei (familie, rude, prieteni) sau din alte fonduri care altfel ar fi neproductive.

În tarile foste comuniste, deci si in Romania, avantajelor mentionate li se adauga si altele, ce tin de contextul concret al restructurarii economiilor respective:

? intesificand concurenta pe piata, IMM-urile sunt ca un motor principal in schimbarile structurale si regenerarii economice, favorizand descentralizarea;

? IMM-urile atrag o parte importanta a fortei de munca disponibilizate prin restructurarea radicala a gigantilor industriali;

? Sectorul IMM-urilor faciliteaza transferul resurselor economice din sectoarele aflate in declin, spre cele in dezvoltare;

? IMM-urile actioneaza ca un factor dinamizator al economiei prin numarul mare de intreprinzatori activati, dezvoltand, totodata, o noua categorie sociala, care contribuie la punerea bazelor sociale ale tranzitiei;

? IMM-urile stimuleaza dezvoltarea regionala si rurala si diminueaza consecintele negative ale programelor de privatizare si / sau restructurare;

Prin activitatile desfasurate, IMM-urile contribuie activ la procesul de restabilire a echilibrului macroeconomic si muta piata catre o stare de stabilitate relativa, careia ii corespunde un anumit pret de echilibru la care are loc tranzitia.