Pagina documente » Stiinte Economice » Resursele de energie mondiale in contextul globalizarii. Strategia de dezvoltare (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-resursele-de-energie-mondiale-in-contextul-globalizarii.-strategia-de-dezvoltare-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-resursele-de-energie-mondiale-in-contextul-globalizarii.-strategia-de-dezvoltare-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I
Resursele de energie mondiale in contextul globalizariipag. 2
1.1. Surse de energie la nivel global: limite si perspective.........pag. 2
1.2. Resurse energetice......pag. 4
1.3. Rezerve mondiale de combustibili clasici.........pag. 6
1.4. Surse alternative de energie..........pag. 9
1.5. Uniunea Europeana si sursele de energie regenerative.......pag. 15
1.6.
CAPITOLUL II
Surse regenerabile de energie - Obiective economice si de piata .....pag. 19
2.1. Intrarea pe piata a surselor regenerabile.........pag. 20
2.2. Sursele regenerabile pe piata energiei din Rominia...........pag. 24
2.3. Strategia promovarii surselor regenerabile de energie........pag. 28
CAPITOLUL III
Energia, o componenta a acquis-ului comunitar...........pag. 33
3.1. Sursele regenerabile de energie.......pag. 33
3.2. Extinderea UE - energia.pag. 36
3.3. Politica UE in domeniul energiei.......pag. 39
3.4. Energia electrica............pag. 43
3.5. Gazele naturale............pag. 48
3.6. Petrolul.......pag. 50
3.7. Alte resurse (carbunele, energia nucleara).........pag. 51
CAPITOLUL IV
Energia - sursa de dezvoltare economica a Rominiei ....pag. 53
4.1. Evolutii si tendinte ale consumului de energie ...pag. 53
4.2. Potentialul economic de eficienta energetica ......pag. 59
4.3. Obiectivele si tintele politicii energetice ............pag. 67
4.4. Resurse financiare ........pag. 71
STUDIU DE CAZ
Strategia de dezvoltare a S.C. Hidroelectrica S.A. pina in 2025........pag. 79
Concluzii .pag. 85
BIBLIOGRAFIE......pag. 87

Alte date

?

CAPITOLUL I

RESURSELE DE ENERGIE MONDIALE ÎN CONTEXTUL

GLOBALIZ?RII

1.1. SURSE DE ENERGIE LA NIVEL GLOBAL: LIMITE SI PERSPECTIVE

Omenirea se confrunta cu o serie de probleme si presiuni, a caror solutionare cere atentie, gandire si actiuni concrete, la scara nationala si internationala.

„ Globalizarea reprezinta procesul prin care distanta geografica devine un factor tot mai putin important in stabilirea si dezvoltarea relatiilor transfrontaliere de natura economica, politica si socio-culturala. Retelele de relatii si dependentele dobandesc un potential tot mai mare de a deveni internationale si mondiale”. [1 Ioan Bari – „Globalizarea si problemele globale, „ Editura Economica , Bucuresti , 2001 , pag. 18]

Abordarea globala in domeniul economico – social a fost initiata de CLUBUL DE LA ROMA, organism apolitic fondat in anul 1968, pentru care problematica mondiala a devenit o preocupare emblematica. Au fost publicate o serie de rapoarte:

- „Limitele cresterii”- 1972

- „Omenirea la raspantie”-1974

- „Restructurarea ordinii internationale” – 1976

- „Hrana pentru 6 miliarde” – 1983

- „Revolutia descultilor” – 1985

- „Prima revolutie globala” –1992, lucrare conceputa de doi mari economisti Alexander King si Bertrand Schneider. Acest raport arata procesul dezvoltarii globale si enumera masurile de politica economico-sociala ce se impun pentru asigurarea perspectivei globale a lumii.

Problemele omenirii sunt aspecte fundamentale ale vietii, fara solutionarea carora nu sunt posibile progresul si bunastarea tuturor popoarelor.

Istoria civilizatiei umane evidentiaza faptul ca problemele omenirii inainte de a fi rezolvate trebuie sa fie descoperite, localizate in timp si spatiu, corect formulate cu ajutorul stiintei si integrate intr-o strategie realista de dezvoltare.

Dintre problemele urgente si permanente ale omenirii se pot enumera:

- sprijinirea dezvoltarii continue a stiintei si punerea cuceririlor ei in slujba imbunatatirii vietii oamenilor;

- degradarea mediului natural;

- cresterea rapida a populatiei;

- criza alimentara si subdezvoltarea;

- imensele cheltuieli militare;

- asimilarea oceanului planetar si a consumului pentru progresul si bunastarea popoarelor;

- inflatia si crizele financiar – monetare si economice;

- extinderea necontrolata a urbanizarii;

- tranzitia la economia de piata a fostelor tari comuniste;

- energia si materiile prime.

„Globalizarea acestor probleme pentru omenire se bazeaza pe unicitatea economiei mondiale si este legata de faptul ca apar, intr-o anumita masura, in aproape toate tarile, contin elemente tehnice, social-economice, politice si ecologice comune, se afla intr-o interactiune permanenta si tot mai puternica, determinand programarea in lant a efectelor si necesitand eforturi conjugate pentru rezolvarea lor”. [1 Ibidem ,pag . 19]

În contextul dezvoltarii durabile, o caracteristica a secolului XXI, resursele energetice si materiale, se inscriu ca fiind o problema esentiala. Avand un caracter complex si multidimensional-tehnologic, economic-social, politic, ecologic, prin natura, caracterul si implicatiile ei, problema resurselor naturale se dovedeste a fi o problema globala.

„Dimensiunea globala a problemei resurselor naturale, cu deosebire energetice, este data de amploarea fara precedent a solicitarii acestor resurse concomitent cu faptul ca a devenit tot mai evident caracterul limitat si spectrul epuizarii lor si ca s-a amplificat gradul de interdependenta a tarilor privind valorificarea acestor resurse, aparand noi si complexe probleme cu privire la necesitatea asigurarii accesului tuturor tarilor la resurse, in vederea sustinerii dezvoltarii economice”. [1 Ibidem , pag . 187]

Importanta energiei rezida in rolul de factor de progres, fiind element fundamental al securitatii economice si reprezinta o premiza pentru securitatea internationala.

Problema energiei este strans legata de cea a materiilor prime: pe de o parte, pentru ca producerea energiei depinde de existenta in cantitati indestulatoare a unor resurse specifice (combustibili fosili-petrol, gaze naturale, carbune; sau minerali-uraniu, plutoniu), iar pe de alta parte, deoarece pentru extragerea si obtinerea in stare pura a minereurilor este necesara energie.

1.2. RESURSE ENERGETICE

Sursele energetice ocupa un loc central in avutia nationala, constituind atat conditiile materiale, cat si forta motrice necesara pentru dezvoltarea productiei bunurilor materiale si a serviciilor.

Sursele clasice sunt considerate resursele energetice epuizabile: carbunele, petrolul, gazele naturale, sisturile bituminoase, nisipurile asfaltice si minereurile radioactive. Resursele energetice clasice oferite de Terra sunt limitate, consumul lor reclama o mai judicioasa folosire pe plan national si

mondial.

Combustibilii sunt materiale, in general de origine organica, care ard cu viteza mica in contact cu oxigenul din aer, cu formare de dioxid de carbon si apa (sau numai apa in cazul hidrogenului) si dezvoltare de caldura. Combustibilii sunt clasificati dupa starea de agregare in conditii naturale de temperatura si presiune, dupa provenienta, mod de preparare, destinatie.

Combustibilii solizi naturali includ: carbunii (antracit, huila, lignit- cu o putere calorica variabila de la 8000 Kcal/kg pentru antracit pana la 3000 Kcal/kg pentru lignit), turba (carbune tanar), lemnul, paiele, tizicul (dejectii animale si vegetale).

Combustibilii lichizi naturali si artificiali sunt in general, produsele petroliere propriu-zise, folosite in diferite scopuri, rezultate din prelucrarea titeiului (usor, mediu, greu, extra greu, sisturi bituminoase), care includ: benzinele din distilarea atmosferica, de la cracarea termica si catalitica, de la reformare catalitica, combustibili diesel (motorine si fractii mai grele), combustibili distilati, reziduali (pacura).

Combustibilii gazosi naturali din diferite hidrocarburi incepand cu metanul singur sau impreuna cu omologi superiori ( etan, propan, butani, etc.) cu o putere calorica intre 5 si 13500 Kcal/mc.

Combustibilii gazosi artificiali cuprind biogazul (metan), acetilena, hidrogen, etena, gazele rezultate din incalzirea la temperaturi ridicate a carbunilor in operatiile de gazificare, cocsificare. Gazele lichefiate rezulta, in special, de la prelucrarea titeiului si cuprind propan si butani, sau amestecul lor.

Combustibilii nucleari sunt materiale care contin in compozitia lor materiale fisionabile. Energia nucleara reprezinta energia care se obtine prin procesul de fisiune a nucleelor de uraniu – 235 (izotop radioactiv).

Fisiunea are loc cand neutronii termici (cu energia cinetica foarte mica) interactioneaza cu nucleele de uraniu. Energia obtinuta prin fisiune elibereaza

la un gram de U235 o cantitate de energie echivalenta cu 2500 kg carbune (200 mil. Kcal/gram U235 .