Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul activitatii trezoreriei statului si mecanismele moderne utilizate

Cuprins

lucrare-licenta-rolul-activitatii-trezoreriei-statului-si-mecanismele-moderne-utilizate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-activitatii-trezoreriei-statului-si-mecanismele-moderne-utilizate


Extras din document

CUPRINS
Introducere ......... 7
CAPITOLUL I: ORGANIZAREA SI CONDUCEREA TREZORERIEI FINANTELOR PUBLICE - OBIECTIV AL ECONOMIEI DE PIATA
1.1. Necesitatea infiintarii Trezoreriei Statului . 9
1.2. Sistemul de organizare si functionarea Trezoreriei
Statului........ 13 1.3. Functiile Trezoreriei Statului 24
1.4. Politica statului privind trezoreria finantelor publice .............. 28
CAPITOLUL II: FLUXURILE FINANCIARE PRIVIND INCASAREA VENITURILOR SI FINANTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE
2.1. incasarea veniturilor bugetare si extra bugetare
prin Trezorerie ... 33
2.1.1. Veniturile bugetului de stat ............ 33
2.1.2. incasarea veniturilor bugetare de la agentii economici, institutii publice si contribuabili .............. 35
2.1.3. Aminarea, esalonarea si restituirea veniturilor bugetare ........ 44
2.1.4. Prognoza veniturilor bugetare ......... 48 2.2. Sistemul finantarii cheltuielilor din bugetul public,
bugetul local, mijloace extrabugetare prin Trezoreria finantelor publice ........ 51
2.2.1. Sistemul de deschidere si repartizare a creditelor din
bugetul public........ 51
2.2.2. Sistemul de deschidere de credite din
bugetul de stat ....... 52
2.2.3. Deschiderea de credite din bugetele locale ........... 57
2.2.4. Deschiderea si repartizarea creditelor din bugetul asigurarilor sociale de stat ....... 58
2.2.5. Angajarea si utilizarea creditelor bugetare .......... 59
CAPITOLUL III: FLUXURILE INFORMATIONALE SI REFLECTAREA IN CONTABILITATEA TREZORERIEI A OPERATIUNILOR PRIVIND INCASARILE SI CHELTUIELILE BUGETARE
3.1. Fluxurile informationale care se creeaza in unitatile trezoreriei statului ..........64
3.2 Trezoreria statului in relatia cu Banca Nationala a
Romaniei.........67
3.3 Sistemul electronic de plati (SEP) ..69
3.4. Principii de organizare si functionare a
contabilitatii Trezoreriei finantelor publice ......... 71
3.4.1 Planul de conturi pentru activitatea Trezoreriei .............. 71
3.4.2. Deschiderea conturilor sintetice si analitice ...... 81
3.4.3 Sistemul de inregistrare in contabilitate ........... 82
3.5. Raportarile periodice ale executiei bugetare si
a contului curent al Trezoreriei .......... 85
CAPITOLUL IV: PIATA PRIMARA A TITLURILOR DE STAT
iN ROMiNIA
4.1. Piata primara a titlurilor de stat in Rominia... 90
4.1.1. Veniturile bugetului de stat ........... 90
4.1.2. Modalitati de plasare si vinzare a titlurilor
de stat 92
4.2. Fluxurile financiare privind certificatele de trezoerie
pentru populatie ............ 96
4.2.1. Emisiunea certificatelor de trezorerie catre populatie
prin unitatileTrezoreriei statului ........... 96
4.2.2. incasarea sumnelor provenite din vinzarea certificatelor
de trezorerie catre populatie prin casieria trezoereriei statului .... 99
4.2.3. Rascumpararea certificatelor de trezorerie
si plata dobinzilor aferente acestora ....... 101
4.2.4. Raportarea realizarii emisiunilor certificatelor de
trezorerie .......... 104
Concluzii ......... 106
Anexe108
Bibliografie ......113
4

Alte date

?

{p}

?Introducere

Finantele publice ale Romaniei reprezinta un sistem complex de relatii economice, prin intermediul carora se asigura formarea si repartizarea fondurilor publice de resurse financiare in scopul dezvoltarii economico-sociale a tarii, precum si satisfacerea nevoilor obstesti. Cu ajutorul finantelor publice statul roman, in conditiile economiei de tranzitie, repartizeaza o parte insemnata a produsului intern brut generand odata cu aceasta unele efecte utile societatii romanesti in general, unor grupuri sociale sau unor persoane luate individual.

În conditiile de aplicare a procesului de reforma in toate domeniile de activitate, pentru trecerea de la economia hipercentralizata la economia de piata s-au produs importante modificari si in sistemul financiar, cu consecinte deosebite asupra finantelor in sectorul public. O astfel de modificare intervenita in structura sistemului bancar precum si schimbarile de conceptie privind administrarea si utilizarea resurselor financiare in sectorul public, o reprezinta infiintarea Trezoreriei statului conceputa intr-un sistem unitar de organizare la nivel central si teritorial.

Astfel, Trezoreria apare ca o necesitate a sistemului finantelor publice in conditiile economiei de piata, deschizand noi perspective de integrare a acesteia la nivel european si mondial.

Lucrarea este structurata pe patru capitole principale:

In primul capitol am prezentat modul de organizare a Trezoreriei Finantelor Publice, principalele sale functii, avand in vedere ca aceasta este conceputa ca un sistem operational in cadrul Ministerului Finantelor Publice prin care se efectueaza in principal operatiunile financiare si banesti, bugetare si extrabugetare ale sectorului public cu asigurarea echilibrului financiar.

Prin Trezorerie se exercita si controlul fiscal asupra incasarii la termen a veniturilor, precum si controlul asupra finantarii cheltuielilor institutiilor publice; tot prin trezorerie se realizeaza refinantarea deficitului bugetar, lansarea imprumuturilor de stat si plasarea disponibilitatilor sectorului public.

Capitolul al doilea evidentiaza principalul rol al Trezoreriei si anume acela de casier al statului, apreciind ca trezoreria finantelor publice genereaza o adevarata retea de fluxuri monetare la nivelul careia se asigura legatura dintre intrari (incasari) si iesiri (plati), in permanenta trebuind sa existe disponibilitati care sa faca fata scadentelor. Pornind de la aceste consideratii, rolul trezoreriei este pus in evidenta de rapiditatea, operativitatea circuitelor realizate, precum si de cunoasterea, previzionarea urmarirea si mentinerea echilibrului acestora in executie.

Fluxurile informationale si reflectarea in contabilitatea trezoreriei a operatiunilor financiare bugetare sunt prezentate in capitolul al treilea.

Sistemul informational se creeaza pe baza datelor furnizate de contabilitatea publica tinuta prin unitatile Trezoreriei Statului. Acestea trebuie sa asigure constituirea unui tablou de bord minimal, pe baza caruia conducerea Trezoreriei de la toate nivelurile poate stabili masuri si actiuni menite sa asigure echilibrul bugetar.

Evidenta informatiilor operativ – financiar – contabile trebuie sa permita calcularea unor coordonate precise privind volumul platilor si cel al incasarilor, in functie de care Trezoreria angajeaza imprumuturi publice, atribut ce reprezinta cheia de bolta a scopului si menirii informatiilor contabile din cadrul Trezoreriei Statului.

Informatiile contabile trebuie sa asigure integritatea si corecta administrare a fondurilor publice pe care le gestioneaza Trezoreria.

In ultimul capitol am prezentat piata primara a titlurilor de stat in Romania – respectiv prezentarea organizarii activitatii privind fluxurile financiare legate de emisiunea certificatelor de trezorerie.

Deficitul bugetului de stat aprobat prin lege se finanteaza in cursul executiei si din imprumuturi de stat lansate catre populatie sub forma certificatelor de trezorerie.

Prin acest sistem statul urmareste protejarea economiilor banesti ale populatiei de riscurile economiei de piata, garantand rambursarea la scadenta a sumelor subscrise si plata dobanzilor la un nivel acoperitor fata de gradul inflatiei.

Activitatea privind emisiunea certificatelor de trezorerie catre populatie, mecanismele de incasare, rambursare, plata dobanzilor si contabilitatea operatiunilor se elaboreaza si coordoneaza de catre Unitatea de Management a Trezoreriei Statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Bugetul public contribuie la realizarea echilibrului intre nevoile colective si mijloacele cu care se acopera. In acest sens se stabileste un raport intre mijloacele financiare publice, provenite, in principal din impozite si taxe si nevoile sociale, astfel pe baza puterii de contributie a subiectilor impozabili se stabileste capacitatea de satisfacere a nevoilor generale (utile, necesare si indispensabile).

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA TREZORERIEI FINANTELOR PUBLICE – OBIECTIV AL ECONOMIEI DE PIAT?

1.1. Necesitatea infiintarii Trezoreriei Statului

Masurile intreprinse dupa anul 1989 pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul rand, modificari esentiale in domeniul finantelor publice fara de care nu se putea asigura trecerea la noua economie.

La inceputul anului 1990, primele masuri cu caracter financiar au fost cu privire la modificarea relatiilor dintre unitatile economice si stat respectiv varsamintele de profit. Este pentru prima data cand, in Romania, se stabileste obligatia de a vira catre stat o parte din profitul realizat, inlocuindu-se sistemul de regularizare totalitar cu bugetul de stat.

În continuare au fost perfectionate parghiile financiare de mobilizare la buget a unei parti din produsul intern brut, astfel incat sa se realizeze o centralizare a repartizarii resurselor. Sunt de mentionat actele normative care reglementeaza impozitul pe profit, impozitul pe venitul din salarii, precum si renuntarea la impozitul pe circulatia marfurilor si inlocuirea acestuia cu taxa pe valoarea adaugata.

Au fost stabilite noi raporturi intre autoritatea centrala si locala pe linia sprijinului financiar ce urmeaza a fi acordat bugetelor locale. Astfel bugetele locale au fost echilibrate cu sume defalcate din impozitul pe venit, din TVA si s-au introdus subventiile cu destinatie speciala si anume pentru investitii privind solutionarea problemelor de interes public (apa, termoficare, transporturi in comun, etc) precum si pentru protectie sociala.

Dupa anul 1989 a fost adoptata de urgenta Legea nr. 10/1991 a finantelor publice publicata in Monitorul Oficial nr. 23/1991, lege ce a constituit o adevarata carte financiara a Romaniei. Legea instituie notiunea de buget de stat in loc de buget unic national. Pentru prima data, legea confera o adevarata autonomie bugetelor ce compun bugetul general. Pana la adoptarea acestei legi executia de casa a bugetului de stat era efectuata de catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerului Finantelor ii revenea numai rolul de conducere a executiei bugetare si de incheiere a contului general anual de executie bugetara.

Datorita schimbarilor intervenite in organizarea si functionarea sistemului bancar in Romania, statul si-a revizuit, in functie de interesele pe care le are modul de organizare si functionare a executiei bugetare.

Astfel s-a trecut de la executia de casa, prin Banca Nationala la executia de casa prin sistemul trezoreriei statului integrat in activitatea Ministerului Finantelor. Termenul de trezorerie este folosit in doua sensuri. Astfel pe de o parte el serveste la desemnarea casieriilor propriu-zise ale statului, atunci cand se vorbeste de „situatia trezoreriei” sau de „deficitul trezoreriei”, iar pe de alta parte, el serveste la desemnarea unei administratii publice, ca institutie.

Trezoreria are un rol foarte important in cadrul sistemului finantelor publice si este determinat in primul rand de atributiile ei principale care se refera la: asigurarea executiei bugetului public national privind incasarea veniturilor si efectuarea platilor dispuse de ordonatori in limita creditelor acordate; casier al sectorului public prin care se asigura incasarea veniturilor, efectuarea platilor si pastrarea disponibilitatilor; asigurarea evidentei contabile privind executia de casa pentru toate operatiunile de incasari si plati, asigurarea controlului fiscal asupra incasarii veniturilor si a celui financiar preventiv asupra efectuarii platilor.

Întreaga executie bugetara se realizeaza prin trezorerie, volumul operatiunilor ajungand la cifre importante ce pun in evidenta rolul trezoreriei. Referindu-se la unul din principalele roluri si anume acela de casier al statului, apreciem ca trezoreria finantelor publice genereaza o adevarata retea de fluxuri monetare la nivelul careia se asigura legatura dintre incasari si plati, in permanenta trebuind sa existe disponibilitati care sa faca fata scadentelor.

Prin trezorerie se asigura exercitarea in mai bune conditii a atributiilor Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale teritoriale ca urmare a reorganizarii si imbunatatirii aparatului financiar-fiscal, urmarindu-se intarirea rolului si importantei unitatii fiscale teritoriale in cadrul careia functioneaza un compartiment destinat cu activitate de trezorerie. Trezoreria asigura organizarea celor mai bune conditii pentru exercitarea controlului prin organe proprii ale Ministerului Finantelor Publice privind realizarea veniturilor.

Premisele infiintarii Trezoreriei Statului

Premisele care au creat cadrul favorabil infiintarii trezoreriei, in Romania, au fost:

1. reorganizarea bancilor si consecintele acesteia asupra finantelor publice;

2. schimbarea conceptiilor privind administrarea si utilizarea resurselor financiare publice;

3. cerintele si posibilitatile reale de asigurare a echilibrului finantelor publice, prin intervenirea in fazele de urmarire a executiei bugetare;

4. autonomia bugetului asigurarilor in contextul prevederilor Legii Finantelor Publice;

5. intarirea autonomiei finantelor locale, la nivelul bugetelor acestora pe subdiviziunile administratiei teritoriale, in cadrul judetelor, potrivit legii administratiei publice locale;

6. infiintarea si functionarea fondurilor speciale;

7. cresterea si diversificarea sistemului veniturilor proprii.

Pana in anul 1990 executia de casa a bugetului de stat se efectua prin Banca Nationala a Romaniei, care avea stabilite prin lege, urmatoarele atributii;

- incasarea veniturilor bugetare si evidentierea acestora pe capitole, subcapitole si platitori, efectuarea platilor de casa pe capitole de cheltuieli, pe ministere si institutii subordonate ;