Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul impozitelor indirecte in etapa actuala de dezvoltare a Romaniei

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-impozitelor-indirecte-in-etapa-actuala-de-dezvoltare-a-romaniei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-impozitelor-indirecte-in-etapa-actuala-de-dezvoltare-a-romaniei


Cuprins

CUPRINS
CAP.1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutia si rolul in tarile cu economie de piata
1.1. Sisteme de impozite si taxe in Rominia
1.2. Locul impozitelor indirecte
1.2.1. Structura impozitelor
1.2.2.Impozitele indirecte ca pirghii de influenta asupra activitatii agentilor economici
1.3. Politica fiscala in perioada de tranzitie catre economia de piata
CAP. 2 Structura impozitelor in perioada de tranzitie
2.1. Aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetare
2.2. Evolutia grafica a impozitelor indirecte
2.3. Presiunea fiscala
2.3.1.Presiunea fiscala ca expresie a randamentului sistemului fiscal
2.3.2.Evolutia presiunii fiscale ( grafice )
CAP.3 T.V.A.
3.1.Caracterizare generala
3.1.1. Aparitia si evolutia T.V.A.
3.1.2. Principii care stau la baza T.V.A.
3.1.3. Situatia nivelului si cotelor T.V.A. in diferite tari
3.1.4. Principalele avantaje de T.V.A. fata de I.C.M.
3.2. Operatiuni supuse T.V.A.
III.2.1. Transferul proprietatii bunurilor mobile
3.2.2. Transferul proprietatii bunurilor imobile
3.2.3. Prestari servicii
3.2.4. Importul de bunuri si servicii
3.3. Persoane care executa activitati supuse T.V.A.
3.4. Reguli de impozitare si cote T.V.A.
3.5. Faptul generator si exicibilitatea
3.6. Baza de impozitare
3.7.Regimul deducerilor
3.8. Obligatiile platitorului de T.V.A.
3.9. Controlul si sanctionarea incalcarii dispozitiilor referitoare la T.V.A.
3.10. T.V.A. in Marea Britanie si Noua Zeelanda
3.11. Rolul TVA in etapa actuala de dezvoltare a Rominiei
CAP.4 Taxele vamale
4.1. Taxele vamale.- instument al politicii de liber schimb
4.2. Clasificarea taxelor vamale.
4.3. Functiile taxelor vamale
4.3.1. Taxele vamale- Instrument de politica fiscala
4.3.2. Taxele vamale -Instrument de politica comerciala
4.4..Asezarea, urmarirea, perceperea taxelor vamale
4.5 Efectele generale ale aplicarii taxelor vamale
4.6 Plata taxelor vamale ,contestatii, contraventii
4 7 Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
4.8. Zone libere
CAP.5 Accizele
5.1. Definitie, trasaturi, caracteristici
5.2. Asezarea si perceperea accizelor
5.3. Controlul privind evidentierea taxelor speciale de consumatie si a varsarii acestora la buget
5.4. Rolul accizelor in etapa actuala de dezvoltare a Rominiei

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul 1

Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora in tarile cu economie de piata.

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvantul “impozitus” si din limba franceza de la cuvantul “impôt”.

Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil datorata potrivit legii bugetului de stat de catre persoanele fizice sau juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda.

Impozitul are caracter universal ca o consecinta a suveranitatii statului si el este o institutie de drept publica fara de care nu se poate concepe existenta statului, facand parte organica din el.

Din punct de vedere al instituirii, in epoca antica impozitele si taxele erau hotarate de forurile legislative cat si de conducatorii acestor state, iar dreptul de a institui impozite si taxe reprezinta prerogativ de conducere statala.

Evolutia impozitelor in evul mediu este evidentiata in sporirea treptata a numarului si felului impozitelor, atat a celor ce se percepeau in natura ca parti determinante din anumite produse, cat mai ales a celor percepute in bani.

În evolutia moderna a impozitelor, instituirea acestora cu consimtamantul contribuabililor a fost subordonata competitiei parlamentare, ca organe legislative cu caracter reprezentativ de a reglementa impozitele si celelalte venituri necesare acoperirii cheltuielilor publice.

În mod exceptional, in imprejurari de necesitati financiare deosebite, competenta legislativa in materie fiscala a fost delegata puterii executive.

Plata impozitului are caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau care poseda un anumit gen de avere. Dreptul de a instituii impozite il are statul, care il exercita prin organele puterii centrale (Parlamentul) si ale administratiei locale de stat.

Impozitele sunt plati care se fac catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil. În schimbul acestora, platitorii nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata.

Rolul impozitului se manifesta pe plan financiar, economic si social, definit de o etapa de dezvoltare a economiei de alta.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar, in sensul ca impozitele reprezinta mijlocul principal de procurare a resurselor banesti necesare acoperirii cheltuielilor publice. În tarile dezvoltate din punct de vedere economic, prin intermediul impozitelor si taxelor se procura intre 80-90% din totalul resurselor financiare publice.

Pe plan economic, rolul impozitelor se manifesta prin intermediul masurilor pe care statul le ia pentru a intervenii in activitatile economice cu ajutorul impozitelor care pot fi folosite ca un instrument de schimbare sau franare a unei activitati economice, de crestere sau reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs, de stimulare sau ingradire a comertului exterior, etc.

Pe plan social, rolul impozitelor se manifesta in mai multe directii, dintre care se poate mentiona rolul de instrument de redistribuire a unei parti din P.I.B. intre clase si paturi sociale, intre persoane fizice si juridice, etc.

Pentru a sesiza efectele diferitelor categorii de impozite pe plan economic, social si politic, este necesara gruparea acestora pe baza unor criterii stiintifice:

a)dupa trasatura de fond si de forma, pot fi grupate in impozite directe si indirecte.

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane juridice in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotei de impozit prevazute de lege.

Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca in atentia legislativului, subiectul si supra??? sunt una si aceeasi persoana, insa uneori acestea nu coincid.

În functie de criteriile care stau la baza asezarii lor impozitele directe se pot grupa in impozite reale si personale.

Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (pamant, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt numite si impozite obiective si pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara sa se tina cont de situatia subiectului impozabil.

Impozitele personale tin cont de situatia personala a subiectului, de aceea se mai numesc impozite subiective.

Impozitele indirecte se percep cu prilejul vanzarii unor bunuri si prestarii unor servicii (transport, spectacole, activitati loterice, etc.) ceea ce inseamna ca ele atribuie calitatea de subiect al impozitului altei persoane fizice sau juridice decat ale acestora.

Dupa forma pe care o imbraca, impozitele indirecte pot fi grupate in: taxe de consumatie, venituri de la monopoluri fiscale, taxe vamale, taxe de timbru si de inregistrare.

b) dupa obiectul impunerii impozitului pot fi clasificate in impozite pe venit, impozite pe avere, impozite pe cheltuieli.

c) in functie de scopul urmarit la introducerea lor, impozitele pot fi grupate in impozite financiare si impozite de ordine.

Impozitele financiare sunt instituite in scopul realizarii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor statului, in aceasta categorie se includ impozitele pe venit, taxele de consumatie.

Impozitele de ordine sunt introduse mai ales pentru limitarea unei actiuni sau in vederea atingerii unui tel care nu are caracter fiscal. Astfel, pentru instituirea unor taxe ridicate la vanzarea bauturilor alcoolice si a tutunului, se urmareste limitarea consumului avand in vedere efectul nociv asupra organismului uman.

d) dupa frecventa cu care se incaseaza la bugetul statului, impozitele pot fi permanente, cand se incaseaza periodic (de regula anual) la bugetul statului si incidentale sau intamplatoare, cand se instituie o singura data (de ex. Impozitul pe avere sau pe profiturile exceptionale de razboi).

e) impozitele mai pot fi grupate si dupa institutia care le administreaza. Din acest punct de vedere, in statele de tip federal se disting impozite federale, impozite ale statelor, provinciilor sau regiunilor membre ale federatiei si impozite locale, iar in statele de tip unitar se intalnesc impozite ale administratiei centrale de stat si impozite ale organelor administrative de stat.

1.1. Sistemul de impozite si taxe in Romania

Impozitele si taxele aplicate in orice oranduire sunt eterogene atat din punct de vedere al particularitatii de fond, cat si din punct de vedere al formei. Evolutia fiscala conduce la modificari in ce priveste categoriile de impozite si taxe, cuantumul si destinatia lor, precum si modul de asezare si percepere. Tinand seama de diversitatea de forme pe care le-au avut si le au impozitele si taxele in diferite etape ale dezvoltarii Romaniei, ele pot fi grupate in functie de mai multe criterii.

În functie de forma in care se obtin de catre stat, intalnim:

a) impozite in natura, avand forma prestatiilor sau darilor in natura, fiind specifice si frecvente in oranduirea sclavagista si feudala.

b)impozite pecuniare (in bani) care imbraca forma baneasca de percepere si care au fost aplicate in randurile sclavagista si feudala, dar devin preponderente in capitalism, o data cu extinderea relatiilor marfa-bani.

În functie de obiectul impunerii, impozitele si taxele pot fi divizate in:

a) impozite si taxe pe avere, cum sunt de exemplu impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri (Legea nr.25/1981 si Decretul nr.425/1981, iar de la 1 ianuarie 1995 se aplica prevederile Legii nr. 27/1994)

b) impozite si taxe pe venit, care se stabilesc si se percep asupra veniturilor contribuabililor, persoanelor fizice sau juridice, aceste impozite si taxe realizandu-se sub forma impozitului pe salarii (Legea nr.32/1992), impozitul pe profit (H. G 70/1994)

c) impozite sau taxe pe cheltuieli, pentru limitarea sa sau franarea unor cheltuieli, care este, de ex., impozitul suplimentar pentru depasirea fondului total destinat platii salariilor (Legea nr. 14/1991 art. 2).

Dupa continut si forma se distinge cea mai mare grupare a impozitelor si taxelor atat din punct de vedere teoretic, cat si practic, asa cum se regasesc in toate lucrarile de specialitate si in legislatiile fiscale:

a) impozite directe, care se stabilesc si se percep de la persoanele fizice sau juridice pentru veniturile sau bunurile prevazute de lege.

b) impozitele indirecte, care se stabilesc asupra vanzarii de bunuri sau prestarii de servicii (spectacole, operatii bancare, transport, etc) sau executarii de lucrari, aceste impozite si taxe fiind incluse in pretul marfurilor, serviciilor sau lucrarilor, fiind suportate de consumatorii sau beneficiarii acestora, dupa caz, deci de alte persoane fizice sau juridice decat subiectul impozabil.

La randul lor impozitele directe pot fi grupate, in functie de criteriile avute in vedere la stabilirea si perceperea lor, dupa cum urmeaza:

a) impozite reale, stabilite asupra unor obiecte materiale (case, terenuri, produse, etc.) care sunt denumite si obiective, deoarece se stabilesc asupra produsului, obiectului impozabil, fara a se tine seama de situatia persoanei contribuabilului.

b) impozite personale, care au in vedere, in principal, persoana contribuabilului, in conexiune cu veniturile sau averea sa.

Impozitele indirecte se categorisesc, in raport de diferite caracteristici, in:

a) impozite sau taxe de consumatie, percepute asupra produselor si serviciilor de prima necesitate, care se adauga la pretul de vanzare. Unele sunt stabilite, de exemplu, la bauturi alcoolice, tutun, produselor petroliere, sare, chibrituri, zahar, etc. si asupra unor servicii, mai ales locale, cum sunt serviciile hoteliere, transporturile in comun, etc.

În tara noastra, aceste taxe au fost desfiintate pe data de 1.01.1949, dar au fost reintroduse la data de 1.12.1991 (H.G. nr.779/1991 privind impozitul pe circulatia marfurilor si accizelor)