Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul impozitelor indirecte in formarea resurselor bugetare ale Romaniei

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-impozitelor-indirecte-in-formarea-resurselor-bugetare-ale-romaniei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-impozitelor-indirecte-in-formarea-resurselor-bugetare-ale-romaniei


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: ROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE IN FORMAREA RESURSELOR BUGETARE 2
1.1. Notiuni privind impozitele indirecte 2
1.1.1. Taxa pe valoare adaugata 6
1.1.2. Accizele sau taxele speciale de consumatie 10
1.1.3. Alte impozite indirecte 11
1.2. Rolul impozitelor indirecte ?n formarea resurselor bugetare 13
CAPITOLUL 2: STUDIUL DE CAZ - ANALIZA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA IN ROMANIA. COMPARATIE CU TARILE UE 16
2.1. Armonizarea legisla?iei Rom?niei cu legisla?ia din Uniunea European? 16
2.2. Evolutia TVA in Romania 23
2.2.1. Locul TVA in cadrul impozitelor directe 23
2.2.2. Obiectul si platitorii taxei pe valoarea adaugata 25
2.2.3. Modific?rile TVA-ului o dat? cu aderarea Rom?niei la Uniunea European? 29
2.3. Studiu comparativ privind TVA ?n statele membre UE 31
2.3.1. Evolu?ia cotelor de TVA ?n statele membre UE 33
2.3.2. Ponderea TVA ?n Produsul Intern Brut ?i ?n totalul veniturilor fiscale ?n statele membre ale Uniunii Europene 36
2.4. Particularitatile TVA in diferite state ale Uniunii Europene 38
2.4.1. Particularit??i ale TVA-ului ?n Ungaria 38
2.4.2. Particularit??i ale TVA-ului ?n Bulgaria 40
2.4.3. Particularitati ale TVA-ului in Franta 41
2.4.4. Particularitati ale TVA-ului in Marea Britanie 41
2.4.5. Particularitati ale TVA-ului in Germania 42
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 45
ANEXE 47
Cuprins
1. CARACTERIZAREA GENERALA A IMPOZITELOR INDIRECTE, EVOLUTIE, ROLUL ACESTORA iN TARILE CU ECONOMIE DE PIATA 1
1.1 Sistemul de impozite si taxe in Romania.
1.2 Locul impozitelor indirecte in cadrul veniturilor bugetare 10
1.2.1 Structura impozitelor indirecte
1.2.2 Impozitele indirecte ca pirghii de influentare asupra activitatii agentilor economici
1.3. Politica fiscala in perioada de tranzitie catre economia de piata in Rominia
2. SISTEMUL IMPOZITELOR INDIRECTE IN PERIOADA DE TRANZITIE.
2.1. Aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetului de stat
2.2 Evolutia impozitelor indirecte 30
2.3 Presiunea fiscala
2.3.1 Presiunea fiscala ca expresie a randamentului fiscal
2.3.2 Evolutia presiunii fiscale
3.TAXELE VAMALE
3.1 Taxele vamale - instrument al politicii de liber schimb
3.2 Clasificarea taxelor vamale
3.3 Functiile taxelor vamale
3.3.1 Taxele vamale - instrument fiscal
3.3.2 Taxele vamale - instrument de politica financiara
3.4 Asezarea, urmarirea si perceperea taxelor vamale
3.5 Plata taxelor vamale, contestatii si contraventii
3.6 Zone libere
3.7Efecte generale ale aplicarii taxelor vamale
4. ASEZAREA, URMARIREA SI PERCEPEREA ACCIZELOR
4.1.Caracterizarea accizelor
Procentele aplicate in tarile membre ale U.E.
4.2. Asezarea si perceperea accizelor
4.2.1.Exemplificarea metodologiei de determinare a valorii accizelor prin aplicatii practice_______________________57
4.3. Controlul privind evidentierea taxelor speciale de consumatie si a varsarii acestora la bugetul de stat
5. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
5.1 Caracterizarea generala a T.V.A
5.1.1Aparitia si evolutia T.V.A.
5.1.2 Principii care stau la baza TVA
5.1.3 Situatia nivelului si numarului cotelor de TVA in diferite tari
5.1.4 Necesitatea introducerii TVA in sistemul fiscal din Rominia
5.1.5 Principalele avantaje ale TVA fata de ICM
5.2 Operatiuni supuse TVA
5.2.1 Transferul proprietatii bunurilor mobile
5.2.2 Transferul proprietatii bunurilor imobile
5.2.3 Prestari de servicii
5.2.4 Importul de bunuri si servicii
5.3 Persoane care exercita activitati supuse TVA
5.4 Reguli de impozitare si cote TVA
5.5 Faptul generator si exigibilitatea
5.6 Baza de impozitare
5.7 Regimul deducerilor
5.8 Obligatiile platitorilor de TVA
5.9 Controlul si sanctionarea incalcarilor dispozitiilor referitoare la TVA
6. ASEZAREA SI PERCEPEREA IMPOZITELOR INDIRECTE LA SC ROTI AUTO SA si SC VITICOLA SA_____________________________________88
Concluzii si propuneri
Bibliografie, anexe.

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

Impozitele sunt definite ca fiind o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) si fara contraprestatie din partea statului.Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. Dreptul de a introduce impozite il are statul si el se exercita prin intermediul puterii legislative (Parlamentul) , iar uneori si, in anumite conditii, prin organele de stat locale. Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitelor de stat de importanta nationala, iar organele de stat locale pot introduce unele impozite in favoarea unitatilor administrativ teritoriale. În Romania, conform Constitutiei, consiliile locale sau judetene stabilesc impozitele si taxele locale, in limitele si conditiile legii.

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social. Modul concret de manifestare a acestui rol cunoaste anumite diferentieri de la o etapa de dezvoltare economico-sociala la alta.

În plan economic rolul impozitelor rezida in incercarile statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de interventie in activitatea economica. În functie de intentia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un intrument de incurajare sau de franare a unei activitati economice, de crestere sau de reducere a productiei sau a consumului unui produs, de impulsionare sau de ingradire a comertului exterior.

În plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca , prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.

Prin urmare, impozitele constituie unul din principalele instrumente de care statul dispune pentru redistribuirea veniturilor si a averii.

Din evolutia moderna a impozitelor sunt memorabile indeosebi impozitele pe venituri si veniturile reglementate. În toate statele contemporane sistemele fiscale au evoluat cuprinzand tot mai multe impozite.

CAPITOLUL 1: ROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE IN FORMAREA RESURSELOR BUGETARE

1.1. Notiuni privind impozitele indirecte

În vederea obtinerii resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor publice se instituie, pe langa impozitele directe, si impozite indirecte. [1 L?ont? Doin?, Ciopon?? M?ri?n?-Cristin? Fin?nt? public?-Not? curs ?ditur? Fund?ti? Rom?ni? d? M?in?, Bucur?sti, 2003]

În tarile dezvoltate, de regula, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decat cel al impozitelor directe. Ponderea impozitelor indirecte in totalul incasarilor fiscale cunoaste unele diferentieri de la o tara la alta. [2 Vacar?l I. Fin?nt? public?,?diti? IV, ?ditur? P?d?gogica si did?ctica, Bucur?sti, 2004]

În tarile in tranzitie, de regula, ponderea impozitelor indirecte o devanzeaza pe aceea a impozitelor directe, in totalul veniturilor fiscale ale statului. [3 M?nol?scu ?mili?n Politici mon?t?r? fisc?l? Univ?rsit?t?? ?cologic?, Bucur?sti, 2004]Apelarea pe scara mai larga a acestor tari la impozitele indirecte trebuie privita in stransa legatura cu nivelul veniturilor si averilor realizate (detinute) de diferite categorii de persoane fizice si juridice. În conditiile in care economia acestor tari are o performanta mai scazuta comparativ cu aceea a tarilor dezvoltate si aportul si randamentul impozitelor pe venit ca, de astfel, si al celor pe avere, este mai scazut. Daca la acestea adaugam comoditatea si costul relativ redus al perceperii taxelor de consumatie si al altor impozite indirecte, gasim explicatia optiunii pentru impozitele indirecte. [4 Gh?orgh? Voin??, Suport d? curs, ?n III ?.P.”Fin?nt? Public? Loc?l?”?d. ?l.I.Cuz?,I?si,2010]

Totodata, sistemul impunerii consumului de bunuri si servicii corespunde atat unor interese interne, cat si celor ale firmelor straine, care si-au construit (singure sau in cooperare cu societati locale) unitati de productie ori de comercializare pe teritoriile tarilor in dezvoltare. Utilizarea unor sisteme fiscale bazate, in principal, pe impunerea veniturilor si a capitalurilor ar putea conduce la stabilirea unor impozite mai mari in sarcina firmelor autohtone.

Cele mentionate mai sus motiveaza intr-un fel si ritmul de crestere mai accentuat pe care il inregistreaza impozitele indirecte in tarile in dezvoltare, comparativ cu tarile dezvoltate. [5 Ungur??nu ?. Fin?nt? public?, ?ditur? Ind?p?nd?nt? ?conomica, Pit?sti, 2000]

Avand in vedere practica din diferite tari rezulta ca, in general, impozitele indirecte sunt instituite de stat asupra vanzarilor de marfuri si prestarilor de servicii. [6 V?c?r?l Iuli?n Fin?nt? public? ?ditur? Did?ctic? si P?d?gocic?, Bucur?sti, 2000. ]Cotele utilizate pentru stabilirea acestor impozite nu sunt diferentiate in functie de venitul, averea sau situatia personala a celor care cumpara marfurile sau apeleaza la serviciile ce fac obiectul impozitelor indirecte „asadar, impozitele asupra consumului nu tin seama de principiul echitatii fiscale, impovarand contribuabilii cu capacitate redusa de plata si favorizand pe cei aflati la polul opus”. [7 L?ont? Doin?, Ciopon?? M?ri?n?-Cristin? Fin?nt? public?-Not? curs ?ditur? Fund?ti? Rom?ni? d? M?in?, Bucur?sti, 2003]

Caracterul regresiv al impozitelor indirecte este deseori recunoscut. Astfel, economistul A. Eichner afirma: „… este indeobste cunoscut caracterul regresiv al taxelor de consumatie …, ori o politica optima a veniturilor nu poate sa nu ia in seama necesitatea unei reduceri a acestora”.

Impozitele indirecte sunt varsate la buget, de regula, de catre industriasi comercianti etc., dar sunt suportate de catre consumatori, deoarece se includ in pretul de vanzare al marfurilor. Drept urmare, impozitele indirecte nu afecteaza veniturile nominale, ci numai pe cele reale, ceea ce inseamna ca ele micsoreaza puterea de cumparare. [8 Gh?orgh? M. Voin??, G?bri?l St?fur?, ?ng?l? Bo?riu, Mirc?? Soroc??nu, Impozit?, T?x? si Contributii, ?d.Junim??, I?si 2005]

Prin urmare, in cazul impozitelor indirecte nu este vorba de o constrangere politica, asa cum se intampla la impozitele directe, ci una de ordin economic.

În perioadele cand o economie inregistreaza un curs ascendent, impozitele indirecte pot avea un randament fiscal ridicat; in schimb, in perioadele de criza si depresiune, cand productia si consumul inregistreaza un recul, incasarile din impozitele indirecte urmeaza aceeasi evolutie, periclitand realizarea echilibrului bugetar sau conducand la adancirea deficitului bugetar.

Rezulta ca impozitele indirecte manifesta o sensibilitate sporita fata de conjunctura economica.

Impozitele indirecte cunosc urmatoarele forme de manifestare: taxe de consumatie, venituri din monopoluri fiscale, taxe vamale si diferite alte taxe.

În tarile dezvoltate cel mai important impozit indirect il constituie taxele de consumatie. De asemenea, in tarile in tranzitie taxele de consumatie detin o pondere apreciabila in totalul incasarilor provenite din impozitele indirecte.

Impozitele indirecte se percep cu prilejul vanzarii unor bunuri si al prestarii unor servicii, al importului de bunuri si in cazuri mai rare la exportul acestora, ele vizand cheltuielile, respectiv cheltuirea unor venituri. [9 Bolt?? P.ION , M?tod? si t?hnici fisc?l? SC Tipogr?fi? Som?sului S?, S?tu M?r?, 1999]

Dupa forma pe care o imbraca, impozitele indirecte se pot grupa in: [10 T?lpos I. – Fin?nt?l? Romani?i - vol. I, ?ditur? S?don?, Timiso?r?, 1995]

– taxe de consumatie, care pot fi generale (se aplica la majoritatea bunurilor si serviciilor, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata) si speciale (se aplica doar la anumite categorii de bunuri, cum sunt accizele);

– venituri provenite de la monopoluri fscale;

– taxe vamale;

– taxe de timbru si de inregistrare.

Dupa obiectul impunerii impozitele pot fi clasificate in impozite pe venit (profit), impozite pe avere (patrimoniul net sau capital) si impozite pe consum (cheltuieli).

În functie de scopul urmarit de autoritatile la introducerea lor, impozitele pot fi grupate in impozite financiare si impozite de ordine. Astfel impozitele financiare sunt instituite pentru a asigura realizarea resurselor financiare publice necesare acoperirii cheltuielilor publice, iar impozitele de ordine sunt introduse mai ales pentru a stabili o anumita conduita a contribuabililor, urmarindu-se atingerea unui tel ce nu are caracter fiscal.

Dupa frecventa realizarii lor, impozitele se pot grupa astfel:

a) in statele de tip federal intalnim: [11 Most??nu N. Fin?nt? public?, ?ditur? Univ?rsit?ra, Bucur?sti, 2004]

– impozite federale;

– impozite ale statelor, provinciilor sau regiunilor membre ale federatiei;

– impozite locale.

b) in statele de tip unitar intalmin:

– impozite ale administratiei centrale de stat;

– impozite locale.

Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, diferit de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta. [12 Ungur??nu ?. Fin?nt? public?, ?ditur? Ind?p?nd?nt? ?conomica, Pit?sti, 2002]

Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar, in sensul ca impozitele reprezinta mijlocul principal de procurare a resurselor banesti necesare acoperirii cheltuielilor publice. În tarile dezvoltate din punct de vedere economic prin intermediul impozitelor si taxelor se procura intre 80–90% din totalul resurselor financiare publice. [13 Cordun??nu C?rm?n ,Sist?mul Fisc?l in stiint? fin?nt?lor, ?ditur? Cod?cs, Bucur?sti, 1998]

Pe plan economic, rolul impozitelor se manifesta prin intermediul masurilor pe care statul le ia pentru a interveni in activitatile economice; impozitele pot fi folosite ca un instrument de schimbare sau franare a unei activitati economice, de crestere sau reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs, de stimulare sau ingradire a comertului exterior etc. [14 Most??nu N. ,Fin?nt? public?, ?ditur? Univ?rsit?ra, Bucur?sti, 2004]

Pe plan social, rolul impozitelor se manifesta in mai multe directii, dintre care se poate mentiona rolul de instrument de redistribuire a unei parti din PIB intre clase si paturi sociale, intre persoane fizice si juridice etc. [15 Ho?nta, N. ?conomi? si Fin?nt? Public?, ?ditur? Polirom, I?si, 2000; .L?ont?, Doin? Fin?nt? Public?, ?ditur? Fund?ti?i ,Romani? d? Main?, Bucur?sti, 2001]