Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul metodelor evoluate de analiza a costurilor (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-rolul-metodelor-evoluate-de-analiza-a-costurilor-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-metodelor-evoluate-de-analiza-a-costurilor-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

Cuprins
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII TUBOPLAST 4
1.1. Contractul de societate si statutul societatii 4
1.2. Obiectul de activitate 4
1.3. Actionarii societatii 5
1.4.Evolutia principalilor indicatori 6
1.5. Structura organizatorica 7
1.5.1.Compartimentele societatii 7
1.5.2.Organigrama societatii 8
CAPITOLUL II BAZELE TEORETICE SI METODOLOGICE ALE CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CONTROLUL BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI 10
2.1.Obiectivele contabilitatii de gestiune 10
2.2.Raportul dintre contabilitatea financiara 11
si contabilitatea de gestiune 11
2.3.Organizarea contabilitatii de gestiune in Rominia 13
2.4.Continutul si structura bugetului de venituri si cheltuieli 20
la societatile comerciale 20
2.5. Metode folosite in bugetarea veniturilor si cheltuielilor 24
2.6. Principiile organizarii contabilitatii calculatiei costurilor 26
2.7. Documentele utilizate pentru evidenta 27
cheltuielilor de productie si desfacere a marfurilor. 27
CAPITOLUL III ROLUL METODELOR EVOLUATE DE ANALIZA A COSTURILOR LA S.C. TUBOPLAST S.A. 39
3.1.Organizarea contabilitatii financiare 39
3.2. Organizarea contabilitatii de gestiune 42
3.3.Planificarea bugetului de venituri si cheltuieli 51
3.4.Gama sortimentala 55
CAP. IV CONCLUZII 56
BIBLIOGRAFIE 58

Alte date

?INTRODUCERE

În literatura contabila universala si autohtona nu s-a ajuns multa vreme la o parere unitara privind caracterul de stiinta, tehnica sau arta, deoarece se aprecia ca nu are la baza norme si principii care sa permita folosirea ei de catre oricine si ca urmare numai persoanele inzestrate cu anumite insusiri pot tine si utilza conturile:

Elementele definitorii contabilitatii sunt:

? domeniul ce formeaza obiectul de cercetare;

? metoda de cercetare folosita si utilitatea acesteia in viata econnomico-sociala.

Contabilitatea are o terminologie, un obiect si o metoda proprie de cercetare a obiectului, care ii demonstreaza independenta si particularitatile ei fata de de alte stiinte.

Contabilitatea are o utilitate in viata economica, financiara si gestionara a unitatilor patrimoniale reflectand in expresie baneasca bunurile mobile si imobile, drepturile si obligatiile si alte elemente ale patrimoniului, miscarile si modificarile determinate de operatiile economice si financiare asupra cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor obtinute.

Metoda contabilitatii financiare este definita ca fiind totalitatea principiilor si procedeelor (contul, balanta de verificare, bilantul, inventarierea, evaluarea, calculatia si documentele) folosite de contabilitate pentru reflectarea si controlul tuturor elementlor care se include in obiectul ei.

Principiile si procedeele care formeaza metoda contabilitatii financiare sunt, in general, aceleasi in diferite contabilitati nationale.

Difera modul lor de aplicare, ele putand fi influentate de normele contabile legiferate in cadrul fiecarei tari, de particularitatile diferitelor sectoare economice si de metodele contabile adoptate de fiecare intreprindere.

Prin Legea contabilitatii nr.82/1991 modificata prin O.G.61/2001 se legifereaza regiile autonome, societatile comerciale, unitatile cooperatiste si celelalte persoane fizice si juridice, obligatia de a conduce contabilitatea financiara si de gestiune in partida dubla sau simpla, dupa caz, si sa intocmeasca bilant, respectiv dare de seama pentru institutiile publice.

În general, contabilitatea este organizata in compartimente distincte, conduse de catre un director economic sau contabil sef. Ea poate fi organizata si de catre persoane fizice ce au calitatile de contabil autorizat sau expert contabil.

Obiectivul central al contabilitatii financiare trebuie sa fie descrierea unei imagini fidele a patrimoniului, a situatiei financiare si rezultatul intreprinderii.

Obtinerea si prezentarea situatiilor care sa reflecte aceasta imagine fidela are loc numai in conditiile respectarii principiilor care guverneaza contabilitatea financiara.

Principiile contabile fundamentale sunt:

? principiul prudentei;

? principiul permanentei metodelor;

? principiul continuitatii activitatii;

? principiul independentei exercitiului;

? principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;

? principiul necompensarii.

Rolul contabilitatii financiare este de a dirija si regla relatiile economice interne si externe ale intreprinderii, iar obiectul ei cuprinde reflectarea patrimoniului intreprinderilor si a rezultatelor miscarii si transfrormarii acestuia.

“Contabilitatea financiara nu este numai un sistem de colectare a informatiilor exprimate cifric, ci si un instrument de analiza si sinteza, realizand astfel un control al eficientei gestiunii economice.”

“Contabilitatea este una din cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria sa.’’