Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul parghiilor economice in dezvoltarea activitatii agentilor economici. Analiza sistemului de mana

Cuprins

lucrare-licenta-rolul-parghiilor-economice-in-dezvoltarea-activitatii-agentilor-economici.-analiza-sistemului-de-mana
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-parghiilor-economice-in-dezvoltarea-activitatii-agentilor-economici.-analiza-sistemului-de-mana


Extras din document

CUPRINS
1.PREZENTARE GENERALA:
1.1.Scurt istoric al firmei
1.2.Denumire, forma juridica, sediul, durata
1.3.Scopul si obiectul de activitate
1.4.Cracteristicile pietei de desfacere si segmentul de piata ocupat de S.C GRIMEX SA
1.5.Capitalul social al firmei
2.INTRARILE DE RESURSE MATERIALE
2.1.Principalii furnizori ai firmei
3.PROCESELE DE EXECUTIE DESFASURATE IN iNTREPRINDERE
3.1.Elaborarea deciziei de productie
3.2.Principalele produse realizate
3.3.Operatiile efectuate in productie
3.4.Calculul duratei ciclului de productie pentru un produs sau un lot
3.5.Decizia de productie
4.STRUCTURA PERSONALULUI
5.CALCULATIA COSTURILOR
5.1.Decizia de pret si modul sau de corelare cu costurile de productie
5.2.Preturile si costurile de productie
5.3.Antecalculatia costurilor unui produs
* Cheltuieli directe
* Cheltuieli indirecte
6.ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE IN DEZVOLTAREA ACTIVITATII AGENTILOR ECONOMICI
6.1.Corelatia costuri-preturi-rentabilitate si influenta acesteia asupra viitorului sistem decizional al firmei
6.2.Lista indicatorilor de referinta ce folosesc la determinarea criteriilor de performanta
6.3.Indicatori economici realizati in anul trecut
7.ACTIVITATEA STATISTICA
7.1.Perspectivele de dezvoltare ale activitatii firmei
7.2.Informatii privind dificultatile cu care se confrunta firma
7.3.Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative
7.4.Preturi-costuri-calitati trinom de baza al unei afaceri prospere, principalele deficiente si puncte forte ale activitatii firmei
7.5.Masuri de imbunatatire a organizarii de ansamblu a societatii
8.ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL FIRMEI 8.1.Regulamentul de organizare si functionare a firmei
8.2.Organigrama
8.3.Atributiile directorului comercial
8.4.Adunarea Generala a Actionarilor
8.5.Consiliul de administratie

Alte date

?

Prezentare generala

Scurt istoric

Intreprinderea S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU a fost infiintata la data de 20 februarie 1978 sub denumirea de Utilaj Minier - I.U.M. TG-JIU, in baza Decretului 187/1978 privind aprobarea unor masuri de dezvoltare in scopul asigurarii necesarului de utilaje si cresterii gradului de mecanizare pentru exploatarile miniere din Bazinul Minier Oltenia.

Primele capacitati de productie ale S.C. GRIMEX SA au fost puse in functiune in septembrie 1981.

Uzina se numea atunci INTREPRINDEREA DE UTILAJ MINIER TG-JIU, si avea ca principale obiective de activitate producerea de utilaj minier pentru exploatarile de carbune Ia suprafata si piese de schimb aferente acestor utilaje.

S.C. GRIMEX SA a luat fiinta prin divizarea Intreprinderii de Productie si Antrepriza de Montaj si Reparatii Capitale Utilaj Minier ( I.P.A.M.R.C.U.M. ) si este inregistrata la CAMERA DE COMERT si INDUSTRIE in Registrul Comertului nr.J/18/229/1991 in data de 26.O4.1991, CF 2l59l27.

Prin divizare S.C. GRIMEX SA a preluat o parte din patrimoniul societatii mama si anume:

- sediu administrativ;

- hala de fabricatie;

- utilaje de productie ( masini-une1te, aparate de sudura);

- masini de ridicat ( macarale, poduri rulante);

- utilaje de transport;

- depozite, magazii;

S.C. GRIMEX SA a preluat productia de utilaje miniere complexe sau subansamblele ale acestora de la firmele care le produceau pana atunci UNIO SATU-MARE, I.M. BOCSA. 1 MAI PLOIESTI, UM TIMISOARA si a inceput constructia unor utilaje noi dupa proiecte elaborate in tara si dupa licente KRUPP sau TAKRAF.

Capacitatile de productie pentru care a fost infiintata intreprinderea GPIMEX SA sunt:

- utilaj minier 14500 to/an

- piese de schimb pentru utilaj minier 1 500 to/an

Intre anii 1990-1991 in GRIMEX SA s-a desfasurat o actiune de restructurare organizatorica.

Desi in anii 1993, 1994 volumul productiei a crescut peste cel din 1989, personalul muncitor a scazut de Ia 1430 la 866 de angajati.

Au fost restructurate sectoarele auxiliare (intretinere. reparatii, personalul tehnico-administrativ) si refacuta schema de organizare a activitatilor de productie.

ln anul 1999 GRIMEX a creat 120 noi locuri de munca, angajand pe langa persoane cu experienta si persoane (absolventi ) de scoli profesionale sau cu studii superioare .

A crescut gradul de integrare prin punerea in functiune a statiei proprii de compresoare si instalatiei de tratament CIF.

Prezentul studiu de restructurare se refera in special la cresterea competitivitatii produselor pe piata prin restructurare tehnologica si de productie.

S-a construit si s-a pus in functiune cu credit de la FPS un atelier pentru tratamente termice si forja.

In anul 2001 in afara activitatii de productie specifice societatii au fost realizate:

- statia PECO “GRIMOIL” care ofera spre vanzare benzina, motorina si alte produse auto;

- un magazin alimentar;

- un depozit de materiale.

Aceste noi activitati au fost initiate cu scopul de a creea lichiditati.

Incepand tot din anul 2001, S.C. GRIMEX SA a inceput sa produca piese de schimb pentru termocentrale.

In 1998, S.C. GRIMEX SA era singura societate cu capital privat din judetul Gorj cotata la Bursa de Valori. ln consecinta, tranzactionarea actiunilor societatii se face pe piata organizata a Bursei de Valori.

Denumirea, forma juridica, sediul, durata.