Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul si locul bancilor comerciale in economia de piata

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-si-locul-bancilor-comerciale-in-economia-de-piata
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-si-locul-bancilor-comerciale-in-economia-de-piata


Cuprins

CUPRINS
CUPRINS 1
SCURT ISTORIC 1
1.ROLUL SI LOCUL BANCILOR COMERCIALE iN ECONOMIA DE PIATA 2
1.1. BANCILE - GENERALITATI, IMPORTANTA 2
2.CREDITAREA PE TERMEN SCURT A ACTIVITATII CURENTE A AGENTILOR ECONOMICI - NOTIUNI GENERALE 4
2.1. ROLUL CREDITARII 4
2.2. PRINCIPII DE CREDITARE 4
2.3. SOLICITANTUL CREDITULUI 5
2.4. OBIECTUL CREDITULUI 5
2.5. CONDITII DE CREDITARE 6
2.6. CLASIFICAEA CREDITELOR 6
3.ANALIZA, APROBAREA SI ACORDAREA CREDITELOR 8
3.1. ANALIZA CREDITULUI 8
3.1.1. ANALIZA NONFINANCIARA 8
3.1.2. ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA 9
3.1.2.1. ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA A BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 9
3.1.2.2. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI 12
3.1.2.3. FLUXUL DE NUMERAR 14
3.2. APROBAREA CREDITULUI 14
3.2.1. NEGOCIEREA CREDITELOR 14
3.2.2. APROBAREA CREDITULUI SI iNCHEIEREA CONTRACTULUI 15
3.3. ACORDAREA CREDITELOR 16
3.3.1. CONDITII DE ANGAJARE A CREDITULUI 16
3.3.2. SUPLIMENTAREA CREDITELOR 16
4.CONTROLUL GARANTIEI SI URMARIREA CREDITELOR 17
4.1. CONTROLUL GARANTIEI 17
4.1.1. CONTROLUL UTILIZARII CREDITELOR 18
5.RAMBURSAREA CREDITELOR 20
5.1. RAMBURSAREA CREDITULUI 20
5.2. SCADENTAREA, RESCADENTAREA SI PRELUNGIREA TEREMULUI DE RAMBURSARE A CREDITELOR PE AFACERE 21
6.CONCLUZII SI PROPUNERI 22
APLICATIE PRIVIND iNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA LINIEI DE CREDIT26
BIBLIOGRAFIE 65

EXTRAS DIN DOCUMENT

? {p} ?

SCURT ISTORIC

Banca Romana pentru Dezvoltare ("BRD" sau "Banca") si-a inceput activitatea ca societate bancara cu capital de stat la sfarsitul anului 1990, prin preluarea patrimoniului Bancii de Investitii. Banca are sediul central in Bucuresti, strada Doamnei 4 si este inregistrata la Registrul Comertului ca societate pe actiuni. Banca detine o licenta pentru desfasurarea de activitati bancare emisa de Banca Nationala a Romaniei si o licenta pentru operatiuni valutare, acordata pe 1 iulie 1994 si actualizata pe 21 ianuarie 1999.

Banca este a doua banca din Romania ca marime a activelor. BRD ofera serviciile sale clientilor din intreaga tara prin intermediul a 19 unitati, organizate in 11 sucursale zonale.

Banca accepta depozite de la populatie si ofera credite, efectueaza plati in Romania si in strainatate, ofera servicii de schimb valutar si servicii bancare atat pentru clientii persoane juridice, cat si pentru persoane fizice. BRD ofera intreaga gama de servicii bancare destinati persoanelor fizice si juridice prevazute prin lege. BRD detine, de asemenea, participatii majoritare si minoritare la societati romanesti si straine. Deoarece operatiunile desfasurate de Banca nu difera semnificativ in privinta riscurilor si a veniturilor aduse si, avand in vedere ca mediul legislativ, natura serviciilor oferite, procedurile, ca si tipurile de clienti si metodele folosite sunt omogene pentru toate activitatile desfasurate de Banca, aceasta opereaza ca unica entitate de afaceri.

BRD este una din cele cinci banci cu capital majoritar de stat selectate de Guvern pentru a incepe procesul de privatizare. Dupa o perioada de pregatire, anul 1998 a reprezentat inceputul etapei operationale a procesului de privatizare. În prima jumatate a anului, consultantul financiar numit de Comisia de Privatizare (Daiwa Europe Ltd.) a intocmit studiul de fezabilitate in vederea privatizarii si raportul de evaluare a Bancii la 31 decembrie 1997. Pe baza acestor documente a fost conceputa strategia de privatizare.

Dupa elaborarea si emiterea memorandumului de informare, patru banci au efectuat revizii financiare si manageriale proprii si doua dintre ele au depus oferte ferme de privatizare. În urma negocierilor Societe Generale SA („Societe Generale”) a fost selectata de FPS pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni al Bancii. Tranzactia a fost initiata pe 14 decembrie 1998 cand Societe Generale si FPS au semnat un contract prin care se prevedea preluarea de catre Societe Generale a pachetului majoritar de 51% din capitalul social al BRD.

1.ROLUL SI LOCUL B?NCILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAT?

1.1. B?NCILE – GENERALIT?TI, IMPORTANT?

Sistemul bancar este structurat pe doua nivele: banca centrala si mai multe banci comerciale.

Potrivit reglementarilor in vigoare care guverneaza activitatea din tara noastra: „Societatile bancare sunt persoane juridice a caror obiect principal de activitate il constituie atragerea de fonduri de la persoanele juridice si fizice, sub forma de depozite sau instrumente nenegociabile, platibile la vedere sau la termen, precum si acordarea de credite”. [1 Institutul Bancar Roman - Fundamentele profesiunii bancare]

Bancile au trei functii principale:

? sa atraga depozitele banesti ale clientilor, persoane fizice sau juridice (atragerea fondurilor);

? sa permita clientilor sa-si retraga banii sau sa-i transfere in alte conturi;

? sa acorde imprumuturi clientilor care solicita credite, folosind depozitele atrase (plasarea fondurilor) [2 Al. Pintea, Gh. Ruscanu - Bancile in economia de piata].

Banca este o companie autorizata de banca centrala sa desfasoare cele trei functii mentionate, realizarea acestora fiind mult usurata daca banca indeplineste urmatoarele conditii referitoare la activitatea sa:

? mentine increderea clientilor;

? inregistreaza toate tranzactiile (mentine evidenta riguroasa a operatiunilor);

? asigura confidentialitatea bancara, dovedind discretie fata de afacerile clientilor.

Aceste conditii deriva din doua acorduri internationale importante si din cerintele stipulate de banca centrala prin acordarea de licente si autorizatii in tara respectiva.

Bancile comerciale joaca un rol activ in luarea deciziilor privind activitatea lor, dar au o autonomie limitata, potrivit anumitor cerinte pe care bancile trebuie sa le respecte.

Sunt stabilite reglementari cu scopul de a asigura concurenta in sectorul bancar si pentru a limita pozitiile de monopol. Bancile nu au voie sa incheie contracte, intelegeri sau acordori care le-ar putea conferi o pozitie dominanta pe piata monetara sau posibilitatea de a dicta politicile comerciale in sectorul bancar. Bancile nu trebuie sa se angajeze intr-o concurenta neloiala.

Alt set de limitari au in vedere asigurarea eficientei activitatii de supraveghere realizata de Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.). Bancile comerciale trebuie sa aiba conturi curente deschise la B.N.R. si conturi cu un nivel minim stabilit (rezerve minime obligatorii). De asemenea, trebuie sa intocmeasca anumite situatii, sa aiba evidentele la zi si sa puna la dispozitia inspectorilor bancii centrale aceste evidente. O alta cerinta este asigurarea confidentialitatii bancare. Primul obiectiv al bancilor este sa ofere „produse si servicii bancare de cea mai buna calitate” [3 Institutul Bancar Roman - Fundamentele profesiunii bancare] cu o servire exemplara, civilizata si operativa. Ele pot sa ofere si sa efectueze o gama larga de operatiuni, cum ar fi:

? depozite la vedere si la termen, in cont, cu numerar si cu titlu, constand in atragerea de resurse banesti de la persoanele fizice si juridice, in vederea pastrarii si fructificarii lor;

? pastreaza disponibilitatile clientilor si efectueaza operatiuni de incasari si plati in numerar sau fara numerar, prin conturile deschise clientilor;

? acorda credite bancare, care se deruleaza pe baza de contracte, prin care societatea bancara se angajeaza sa puna la dispozitia unei persoane juridice sau fizice, fonduri banesti sub forma de credite, cu obligatia beneficiarilor de utilizare eficienta si rambursare la termen;

Societatile bancare acorda credite numai in limita unor resurse certe, care sa le asigure solvabilitatea in orice moment. Ele pot oferi o gama larga de credite, in conditii diferite, cu scadente diferite, dar trebuie sa tina seama de bonitatea persoanelor imprumutate, in luarea deciziei de acordare sau neacordare de credite solicitantilor.

? cumpara, vinde, tine in custodie si administreaza mijloace de plata, executa plati prin virament, operatiuni de clearing si alte operatiuni de gir, pe cont propriu sau in contul tertilor. De asemenea, pot sa primeasca titluri in gaj sau in pastrare, care nu pot fi, insa gajate si nici transmise altor persoane, fara consimtamantul expres al deponentului sau al celui care a constituit gajul;

? in conformitate cu prevederile statutare, pot efectua schimburi valutare, operatiuni cu metale sau/si pietre pretioase, cu obiecte confectionate din acestea si cu alte valori de grad mare si lichiditate. Pot plasa, subscrie, cumpara, gestiona, pastra si vinde titluri de valoare;

? pot furniza si alte servicii, cum ar fi acceptarea garantilor pentru credite;

Alte reglementari internationale respectate de catre bancile din Romania in scopul recunoasterii lor de catre comunitatea bancara internationala si de catre clienti, ca banci cu bun renume ar fi:

? Prima si a doua Directiva de Coordonare Bancara care precizeaza conditiile necesare pentru acordarea autorizatiei in domeniul bancar

? Licenta unica bancara, care permite unei banci autorizate intr-o tara sa desfasoare activitati in orice tara din Uniunea Europeana.

2.CREDITAREA PE TERMEN SCURT A ACTIVIT?TII CURENTE A AGENTILOR ECONOMICI – NOTIUNI GENERALE

2.1. ROLUL CREDIT?RII

Bancile primesc bani sub forma de depozite de la clienti, carora le platesc dobanzi pentru sumele depuse. Banca trebuie sa genereze venit pentru a putea plati dobanzile deponentilor, precum si pentru propria dezvoltare.

O modalitate prin care banca poate realiza venituri este de a da cu imprumut (a plasa) banii depozitati. Banca va primi pentru sumele date cu imprumut dobanzi, rata dobanzii perceputa pentru imprumuturi va fi mai mare decat rata dobanzii platita de banca la depozite. Diferenta dintre aceste doua rate ale dobanzii reprezinta marja, ce constituie o sursa importanta pentru veniturile bancii. Marja se poate calcula ca diferenta intre rata dobanzii perceputa la creditele acordate si rata dobanzii la depozitele constituite de clientii bancii.

Creditarea trebuie sa se realizeze intotdeauna cu prudenta, deoarece daca o banca acorda un credit unui client (persoana juridica sau fizica), iar aceasta din diverse motive, nu va putea achita datoriile fata de banca (restituirea creditelor si a dobanzii aferente) banca va inregistra pierderi pe care va trebuie sa le suporte din profit. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante, lucratorii bancari implicati in activitatea de creditare trebuie sa procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea imprumuturilor.