Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul sistemelor informatice in activitatea bancara si obiectivele acestora

Cuprins

lucrare-licenta-rolul-sistemelor-informatice-in-activitatea-bancara-si-obiectivele-acestora
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-sistemelor-informatice-in-activitatea-bancara-si-obiectivele-acestora


Extras din document

Cuprins
CAPITOLUL 1.
SISTEMUL INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE CREDITARE LA
BANCA COMERCIALA ROMiNA
1.1 Rolul sistemelor informatice in activitatea bancara si obiectivele acestora.
1.2 Analiza sistemelor expert din activitatea bancara.
1.3 Banca Comerciala Romina- prezentare generala.
1.4 Analiza sistemului informatic al Bancii Comerciale Romine
CAPITOLUL 2.
Sistem expert privind activitatea de analiza a bonitatii
2.1 Modelarea conceptuala
2.2 Modelarea logica
2.3 Modelarea fizica
2.4 Concluzii

Alte date

? Pag.- {p} -{p}

?CAPITOLUL 1.

SISTEMUL INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE CREDITARE LA

BANCA COMERCIAL? ROMÂN?

1.1 Rolul sistemelor informatice in activitatea bancara si obiectivele acestora.

Informatica de gestiune este un domeniu complex , dinamic si deschis, dezvoltat ca urmare a exploziei realizarilor obtinute de tehnologia de calcul, a aparitiei facilitatilor de interconectare la nivel national, regional si international, datorita expansiunii unor sisteme de operare puternice, flexibile, prietenoase, cresterii capabilitatilor de prelucrare asigurate de catre bazele de date distribuite, minimizarii timpului de transmisie, memorare si prelucrare, introducerii facilitatilor multimedia in structura prelucrarilor standard, precum si datorita asigurarii unor sisteme de confidentialitate si acces diferentiat la datele stocate in sistemele informatice, fiind dedicata prelucrarilor la nivel de firma, grup de firme, organisme cu caracter national si international si asigurand, impreuna cu alte sisteme (financiar, contabil, juridic), gestiunea eficienta a patrimoniului, a operatiunilor economico-financiare de toate nivelurile la nivelul organismelor economice din spatiu national, regional si international. [1 N. D. Davidescu – Sisteme informatice financiar-bancare, Ed. All Beck 1998, Vol I, pag 3 ]

Informatica financiar-bancara este o parte delimitata functional din informatica de gestiune, cu rol de automatizare a gestiunii patrimoniului si a operatiunilor derulate de catre organismele financiar-bancare. (OFB).

Domeniul financiar-bancar este un sistem complex, integrat si specific, deschis si dinamic, format din totalitatea:

? Institutiilor si organismelor specifice;

? Cadrul legislativ adecvat;

? Metodelor, tehnicilor, instrumentelor, procedeelor, mijloacelor, conceptelor, regulilor, uzantelor si modelelor utilizate efectiv;

? Sistemele informationale si / sau informatice;

? Personalul de specialitate;

? Relatiilor financiar-bancare interne/internationale;

? Conexiunilor stabilite in scopul derularii unor operatiuni/tranzactii active/pasive;

? Sistemelor de telecomunicatie/sistemelor de tehnica de calcul, utilizate in sistemul manual/automat/hibrid pentru : atragerea de fonduri de la public sau agenti economici, acordarea si rambursarea creditelor, punerea in circulatie de moneda, fundamentarea si derularea politicii monetare la nivel national etc;

? Sistemele informatice din domeniu financiar-bancar sunt realizate, utilizate si dezvoltate in concordanta stricta cu cerintele cadrului legal in materie, constituit in principal din:

1. Legea privind societatile comerciale (Legea nr. 31/1990) republicata.

2. Legea privind activitatea bancara (Legea nr. 33/1991).

3. Norme metodologice emise de Ministerul Finantelor, BNR, Guvernul Romaniei, alte organisme macroeconomice abilitate;

Sistemele informatice din domeniu bancar sunt dezvoltate, in principiu, la urmatoarele organisme cu specific financiar bancar: Ministerul Finantelor, Administratiile Financiare, Curtea de Conturi, Garda Financiara, Asociatii bancare, CEC, Societati de asigurare reasigurare, Burse de Valori, Fonduri mutuale, Case de schimb valutar, Organisme financiar-bancare internationale cu sediu in Romania;

În mod concret, la nivelul acestor organisme sunt dezvoltate sisteme informatice cu caracter specific, in concordanta stricta cu particularitatile manageriale si organizationale asociate acestora [2 Idem 22, pag 14

]

În consecinta sistemele informatice din domeniu financiar-bancar vor tine seama, prin specificul prelucrarilor lor, de cerintele si restrictiile cadrului legal in vigoare, sintetizate in cateva principii manageriale fundamentale, (vezi fig. 2), desprinse din Legea nr. 31/1991;