Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul sistemelor informatice in analiza financiara

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-sistemelor-informatice-in-analiza-financiara
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-sistemelor-informatice-in-analiza-financiara


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE......1
1 ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A FIRMEI- BAZELE TEORETICE
1.1 Scopul, necesitatea si utilitatea analizei financiare......2
1.2 Instrumentele analizei financiare.3
1.3 Principalii indicatori de analiza financiara..............3
1.3.1 Analiza structurii financiare a firmei.....3
1.3.1.1 Analiza structurii activului..............3
1.3.1.2 Analiza structurii pasivului..............5
1.3.2 Analiza echilibrului financiar al firmei...6
1.3.3 Analiza echilibrului prin ratele de finantare..........7
1.3.4 Analiza gestiunii resurselor.....8
1.3.5 Analiza rentabilitatii..9
1.3.6 Analiza riscurilor firmei.........11
1.3.7 Analiza bonitatii financiare prin metoda ratelor...12
2 SISTEME INFORMATICE iN SPRIJINUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
2.1 Sistemul informational si managementul firmei.......14
2.1.1 Locul si rolul sistemului informational in cadrul firmei........14
2.1.2 Sistemul informational si sistemul informatic.........15
2.1.2.1 Sistemul informational..........15
2.1.2.2 Sistemul informatic...........16
2.1.3 Evolutia sistemelor informationale...........18
2.2. Particularitatile sistemul informational financiar-contabil...19
2.2.1 Organizarea procesuala si functiunea financiar- contabila....19
2.2.2. Continutul si importanta sistemului informatic financiar-contabil.....20
2.2.3. Selectionarea produselor informatice financiar-contabile....22
2.3 Tehnologia informationala si impactul ei asupra managementului financiar....23
2.3.1 Tendintele actuale ale tehnologiei informationale..23
2.3.2 Sistemele informatice in sprijinul analizei financiare..........24
2.3.2.1 Sistemele de suport decizional in activitatile financiare ale firmei.............24
2.3.2.2 Sisteme informatice financiare.........25
2.3.3 ERP- urile si oferta acestor produse pe piata romineasca....25
2 MODEL DE SUBSISTEM INFORMATIC PENTRU ARGUMENTAREA DECIZIEI FINANCIARE iN CADRUL FIRMEI
3.1 Prezentarea aplicatiei.....29
3.1.1 Scopul, facilitatile si meniul aplicatiei....29
3.1.2 Submeniul Introducere date.31
3.1.3 Submeniul Indicatori.............32
3.1.4 Submeniul Riscul de faliment..............35
3.1.5 Submeniul Diagnostic financiar...........35
3.1.6 Submeniul Afisare.38
3 UTILIZAREA MODELULUI INFORMATIC CREAT, iN ANALIZAREA SITUATIEI FINANCIARE A FIRMEI S.C. FARES S.A.
4.1. Prezentarea firmei Sc Fares S.A.............39
4.1.1 Elemente de identificare...........39
4.1.2. Descrierea activitatii curente....39
4.1.3 Conducerea si personalul unitatii.............41
4.1.4 Piata actuala42
4.2 Analiza computerizata pe domenii..............43
4.3 Concluzii si propuneri....58

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În realizarea lucrarii, am imbinat notiuni de analiza financiara, cu notiuni de informatica economica, finalitatea fiind reprezentata de un program de analiza financiara. Am incercat sa abordez aceasta tema pornind de la elementele specifice analizei financiare, continuand cu relatia dintre sistemele informationale si analiza financiara, aratand in cea de-a doua parte a lucrarii, aspectele legate de sprijinul oferit de tehnologiile informatice in analizarea activitatilor desfasurate intr-o intreprindere.

Am considerat ca este necesar sa incep cu un capitol in care sa abordez probleme generale de analiza financiara si principalii indicatori cu care opereaza aceasta.

În cel de-al doilea capitol am tratat mai intai problema locului si rolului sistemului informational in cadrul firmei, apoi am prezentat aspecte generale cu privire la sistemul informational si sistemul informatic, incheind acest subcapitol cu evolutia sistemelor informationale. Aplicatiile tehnologiei informationale pot oferi managerilor si persoanelor interesate un tablou realist asupra mersului activitatii organizatiei, permitandu-le sa reactioneze rapid si bazandu-se pe date exacte, la actiunile competitorilor.

Am aratat ca in conditiile dinamismului si complexitatii fenomenelor contemporane, conducerea intreprinderii nu se mai poate baza doar pe intuitia sau talentul unor oameni, oricat de inzestrati si de bine pregatiti ar fi si oricata experienta practica ar avea. Atat la nivelul conducerii strategice cat si la nivelul managementului operativ, nevoia de informatie pura, corecta si semnificativa a devenit vitala.

Paragraful 2.2 vizeaza implicatiile tehnologiei informatiei asupra organizatiilor, in prima parte am prezentat cateva dintre modificarile pe care le poate antrena utilizarea tehnologiei informatiei in cadrul sistemului informational ale firmelor. Dupa ce am descris principalele tipuri de sisteme informatice de suport al analizei financiare, m-am oprit apoi asupra acelor sisteme care vin in sprijinul managerilor financiari in realizarea activitatilor lor specifice. Am facut o prezentare a sistemelor de suport decizional pentru activitatile financiare si apoi modul in care aceste sisteme utilizeaza modele pentru reprezentarea realitatii de analizat.

În continuare am prezentat situatia informaticii de gestiune in tara noastra, urmarind mai ales piata sistemelor informatice integrate (ERP), sisteme care in ultimii ani s-au impus in domeniul informaticii economice, fiind privite ca o utilizare strategica a tehnologiei informationale pentru partajarea resurselor de informatii, imbunatatirea eficientei si eficacitatii activitatii, sprijinind astfel intreprinderile pentru a-si atinge scopurile propuse.

În finalul acestui capitol, dupa prezentarea organizarii procesuale, am abordat functiunea financiar contabila, oprindu-ma asupra activitatilor financiare din cadrul acesteia.

Al treilea capitol cuprinde o aplicatie de analiza financiara, al carei scop este de a usura munca managerilor si a celor interesati de situatia financiara a intreprinderii. Aceasta aplicatie ofera totodata si o reprezentare grafica a valorilor indicatorilor utilizati, pentru a pune mai bine in evidenta tendintele in evolutia acestora, precum si o sinteza a performantelor financiare.

Aplicatia este implementata la firma S.C Fares S.A. Al patrulea capitol cuprinde analiza situatiei financiare a acestei firme, iar in final sunt prezentate concluzii si propuneri

Fara indoiala, secolul actual va fi martorul unor progrese spectaculoase in domeniul tehnologiei informationale si al comunicatiilor, ceea ce va continua sa revolutioneze modul cum sunt luate deciziile financiare. Totodata calculatoarele usureaza si vor usura foarte mult munca oamenilor dar nu trebuie sa uitam, asa cum spunea si Ernest Dale acum 30 de ani ca "computerul este un dispozitiv minunat care ajuta conducerea sa devina stiintifica, dar marea sa utilitate nu trebuie sa ne faca sa uitam nevoia continua de ratiune umana"

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A FIRMEI- BAZELE TEORETICE

1.1 SCOPUL , NECESITATEA SI UTILITATEA ANALIZEI FINANCIARE

Analiza financiara a aparut din necesitati practice, pe la sfarsitul secolului al XIX-lea, in momentul in care bancherii solicitau informatii pentru evaluarea si aprecierea garantiilor societatilor care doreau sa efectueze un imprumut.

Odata cu dezvoltarea si diversificarea agentilor economici precum si ca urmare a cresterii rolului bancilor si institutiilor financiare in economie, complexitatea analizei financiare creste.

Analiza financiara reprezinta o activitate complexa, care cu ajutorul unui ansamblu de instrumente si metode, permite aprecierea situatiei financiare, a performantelor si a potentialului financiar al unei firme.

Scopul analizei financiare, privita ca si activitate, este de stabilire a diagnosticului financiar al firmei, cand sunt identificate punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare in mediul concurential.

În sens general, scopul analizei financiare consta in oferirea de informatii financiare participantilor la activitatea economica , atat celor din interiorul firmei, cat si celor interesati din afara acesteia.

În cazul in care problema diagnosticului este pusa din perspectiva interiorului firmei, analiza financiara se adreseaza conducatorilor, actionarilor sau salariatilor. Obiectivul urmarit in acest caz, este de a detecta eventualele situatii de dezechilibru financiar pentru adoptarea unor noi decizii de gestionare a intreprinderii.

În cazul in care problema este pusa din perspectiva exteriorului firmei, utilizatorii vor fi analistii financiari, actionarii potentiali, partenerii traditionali, organisme bancare si financiare sau chiar statul. Obiectivul urmarit in acest caz, este capacitatea intreprinderii de a genera profit si capacitatea acesteia de a-si onora obligatiile pe termen scurt sau lung.

De cele mai multe ori, utilizatorii externi solicita diagnosticul financiar fie pentru acordarea de credite firmelor, fie pentru luarea deciziilor de participare la capitalul unei firme sau pentru aprecierea soliditatii unui partener de afaceri.

Atat analiza pe plan extern cat si cea pe plan intern, au ca obiectiv aprecierea performantelor intreprinderii si a riscurilor la care aceasta este supusa.

De regula , diagnosticul este efectuat numai in caz de grave dificultati sau cand cineva cere o astfel de lucrare. De aceea se considera ca independent de rezultatele inregistrate de intreprindere sau de desfasurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie sa aiba loc periodic. Oferind informatii asupra punctelor forte si punctelor slabe ale intreprinderii, diagnosticul financiar identifica factorii favorabili si nefavorabili care vor influenta activitatea viitoare a intreprinderii.

Necesitatea si utilitatea analizei financiare este data de obiectivele pe care si le propune sa le atinga,adica:

? necesitatea de a oferi managementului firmelor informatii financiare prelucrate, pentru imbunatatirea gestionarii intreprinderii si fundamentarii actului decizional;

? necesitatea informarii actualilor si a potentialilor actionari despre performantele managementului, reflectat in cresterea valorii intreprinderii si implicit avutiei acestora;

? utilitatea cunoasterii resurselor financiare ale firmei in perspectiva dezvoltarii sau expansiunii, a realizarii de investitii;

? necesitatea fundamentarii deciziilor de participare pe piata financiara in conditiile dezvoltarii si diversificarii acesteia;

1.2 INSTRUMENTELE ANALIZEI FINANCIARE

Analiza financiara are la baza un set de date si informatii preluate din documentele contabile de sinteza: bilantul , contul de profit si pierdere, anexa la bilant. Datele si informatiile din aceste documenete sunt prelucrate si transformate in vederea obtinerii unor informatii in masura sa satisfaca scopul si obiectivele analizei financiare. În acest sens bilantului contabil i se aduc o serie de corectii, el stand la baza intocmirii bilantului financiar si functional.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta bunurile economice, drepturile si obligatiile intreprinderilor la inchiderea exercitiului si care constitue suportul analizei financiare. El trebuie sa redea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Contul de profit si pierdere este un cont de bilant care reflecta rezultatele exercitiului care provin din activitatea intreprinderii si cuprinde: cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile execitiului, precum si rezultatele exercitiului.

Anexa la bilant are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in Bilant si Contul de profit si pierdere si contine informatii cu privire la situatia patrimoniala si financiara, rezultatele aferente exercitiului incheiat.

Bilantul financiar se construieste plecand de la bilantul patrimonial, fie prin agregarea anumitor date, fie prin divizarea altora, astfel incat sa se obtina marimi semnificative pe plan financiar. Pe baza datelor si a detaliilor din Anexa la bilant se vor modifica datele contabile astfel incat ordonarea posturilor de activ si pasiv sa se faca exclusiv pe criterii de lichiditate, respectiv exigibilitate.

Bilantul functional este considerat ca fiind un ansamblu de stocuri de utilizari si resurse, ceea ce permite analiza activitatii pe cicluri de operatiuni, luand in considerare rolul fiecaruia in functionarea intreprinderii.

Scopul bilantului functional nu este inventarierea averii si anagajamentelor intreprinderii, ci identificarea nevoilor acesteia , in continua schimbare si modul de alocare a surselor de finantare pe diferite cicluri, raspunzand in acest fel cerintelor unei analize dinamice.