Pagina documente » Stiinte Economice » Salariile si impactul acestora asupra cifrei de afaceri

Cuprins

lucrare-licenta-salariile-si-impactul-acestora-asupra-cifrei-de-afaceri
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-salariile-si-impactul-acestora-asupra-cifrei-de-afaceri


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1. Cadrul general al decontarilor cu personalul..2
1.1 Baza impozabila la impozitul pe veniturile din salarii..6
Capitolul 2. Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul asigurarile
sociale , asigurararile de sanatate si protectia sociala ....10
2.1 Contabilitatea datoriilor si creantelor fata de personal..12
2.2 Contabilitatea decontarilor privind asigurarile si protectia
sociala.20
2.2.1 Contributia la asigurarile sociale....24
2.2.2 Contributia la fondul pentru plata ajutorului de
somaj........27
Capitolul 3. Politici si dinamici salariale...........32
3.1 Politici salariale............32
3.2 Dinamici salariale.......36
Capitolul 4. Studiul de caz..............40
4.1 Scurta prezentare a societatii comerciale....40
4.2 Modul de calcul al salariilor din luna Ianuarie 2003..40
4.3 Analiza cheltuielilor cu forta de munca ...64
4.3.1 Analiza modificarii absolute si relative a cheltuielilor cu
forta de munca............64
4.3.2 Analiza dinamicii cheltuielilor cu forta de munca prin prisma modificarii numarului mediu de salariati si a cheltuielor ce
revin pe un salariat ......69
4.3.3 Analiza factoriala a cheltuielilor cu forta de munca la
1000 lei cifra de afaceri ..............71

Alte date

?

Capitolul 1.

CADRUL GENERAL AL DECONT|RILOR CU PERSONALUL

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu ansamblul actelor normative privind aplicarea impozitului pe venit, incepand cu anul 2000 Romania aplica o noua politica in ceea ce priveste impozitarea salariilor si, implicit, s-a modificat cadrul legislativ al decontarilor cu personalul, asigurarile sociale, asigurarile de sanatate, protectia sociala si alte operatiuni asimilate .

Noul cadru legislativ privind impozitul pe venit are ca si componenta principala impozitul pe salarii . Impozitul pe venit se aplica numai persoanelor fizice si nu persoanelor juridice ( firme, institutii, etc. ) insa acestea din urma sunt angrenate in procesul de aplicare a normelor legale in ceea priveste impozitul pe venit, datorita componentei salariale, respectiv a decontarilor cu personalul si operatiunile asimilate .

Noul cadru legislativ cuprinde urmatoarele categorii economice :

1. Contribuabilii reprezinta subiecti ai impozitului pe venit si cuprind urmatoarele categorii de persoane :

? Orice persoana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute din Romania, cat si din strainatate ;

? Persoanele fizice romane, fara domiciliul in Romania, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei, sau intr-o perioada de timp ce depaseste in total 183 de zile, in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat ;

? Persoanele fizice straine, pentru veniturile obtinute din Romania, prin

intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei ,sau in orice

perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat ;

? Persoanele fizice romane fara domiciliul in Romania, precum si persoanele fizice straine, care realizeaza venituri din Romania, in alte conditii decat cele mentionate mai sus, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri pe care Romania le are cu alte state .

2. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit sunt :

- Venituri din activitati independente;

- Venituri din salarii;

- Venituri din pensii ( peste o anumita limita stabilita de legiuitor );

- Venituri din cedarea folosintei bunurilor;

- Venituri din dividente si dobanzi;

- Alte venituri.

In categoria de venituri se include si orice avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii.

Cheltuielile deductibile reprezinta acea categorie de cheltuieli care se scad ( se deduc ) din veniturile obtinute, la calculul impozitului pe venit.

Cheltuielile nedeductibile reprezinta acea categorie de cheltuieli care nu se scad ( nu se deduc) din veniturile obtinute, la calculul impozitului pe venit.

Venitul brut reprezinta totalitatea veniturilor obtinute de persoanele fizice in activitatea desfasurata, precum si avantajele primite, pe fiecare loc de realizare al acestora, indiferent de denumirea acestora si forma in care sunt acordate.

Venitul net reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.

Cheltuielile deductibile sunt, dupa caz, urmatoarele:

? Contributia pentru asigurarile sociale;

? Contributia pentru protectia sociala a somerilor;

? Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;

? Alte contributii obligatorii stabilite de lege;

? O cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale la acelasi loc de munca.

Veniturile neimpozabile sunt reprezentate de acele venituri obtinute de persoanele fizice care nu se impoziteaza.

Veniturile scutite de impozit sunt reprezentate de acele venituri obtinute de persoanele fizice, care sunt veniturile impozabile, insa scutite de la impozitare.

Deducerile personale reprezinta acele sume care se deduc ( se scad ) din venitul anual global pentru contribuabilii persoanele fizice romane, cu domiciliul stabil in Romania.

Deducerile personale cuprind doua componente :

-Deducerea personala de baza, care incepand cu 1 ianuarie este fixata la suma de 1.800.000 lei/luna si care se indexeaza periodic potrivit prevederilor legale;

- Deduceri personale suplimentare , care se calculeaza in functie de deducerea personala de baza, sub forma unui coeficient fix ponderat la deducerea personala de baza astfel:

? 0,5 x 1.800.000 lei/luna, pentru sotul/sotia aflati in intretinerea salariatului;

? 0,5 x 1.800.000 lei/luna, pentru fiecare din primii doi copii aflati in intretinere;

? 0,5 x 1.800.000 lei/luna,pentru al treilea si urmatorii copii aflati in intretinere;

? 0,5 x 1.800.000 lei/luna, pentru fiecare alt membru aflat in intretinere

De asemenea, legiuitorul a stabilit deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau de situatia persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor din calculul prezentat anterior asfel:

? 1,0 x 1.800.000 lei/luna, pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;

? 0,5 x 1.800.000 lei/luna, pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.