Pagina documente » Stiinte Economice » Salarizare a si personalul (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-salarizare-a-si-personalul-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-salarizare-a-si-personalul-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
Forta de munca - principal factor de influenta al performantelor economico - financiare ale firmei
1.1. Asigurarea cu forta de munca ca numar,
structura si nivel de calificare
1.2. Cadrul juridic si normativ privind decontarile
cu personalul si protectia sociala a acestuia
1.3. Sistemul de salarizare. Formele salarizarii. Structura fondului de salarii
1.3.1. Salariul - concept si teorie
1.3.2. Formele salariului
1.3.3. Marimea si dinamica salariului
1.3.3.1.Marimea salariului
1.3.3.2. Dinamica salariului
1.3.4.Formele salarizarii
1.3.4.1. Salarizarea in regie, pe unitatea de timp
1.3.4.2. Salarizarea in accord
1.1.1. Criterii de apreciere a performantelor
CAPITOLUL II
Informatii generale privind S.C. World Machinery Works S.A.
II.1. Denumirea, forma juridica, sediul si actionarii societatii
II.2. Scopul si obiectul de activitate
II.3. Activitatea societatii
II.4. Tabloul principalilor indicatori
economico-financiari ai societatii
II.5. Structura organizatorica a societatii
II.6. Organizarea si functionarea
compartimentului financiar - contabil
CAPITOLUL III
Contabilitatea decontarilor cu personalul privind salariile si protectia sociala
3.1. Calculul si decontarea drepturilor cuvenite personalului
3.1.1. Personal - salarii datorate
3.1.2. Personal ajutoare materiale datorate
3.1.3. Participarea personalului la profit
3.1.4. Avansuri acordate personalului
3.1.5. Drepturi de personal neridicate
3.1.6. Retineri din salarii datorate tertilor
3.1.7. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
3.2. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile
sociale si protectia sociala
3.2.1. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale
3.2.1.1. Contributia unitatii la asigurarile sociale
3.2.1.2. Contributia personalului la asigurarile sociale
3.2.1.3. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
3.2.1.4. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
3.2.2. Contabilitatea decontarilor privind ajutorul de somaj
3.2.2.1. Contributia unitatii la fondul de somaj
3.2.2.2. Contributia personalului la fondul de somaj
3.3. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului si alte fonduri speciale
3.3.1. Impozitul pe venituri de natura salariilor
3.3.2. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
Concluzii si propuneri

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

Forta de munca – principal factor de influenta al performantelor economico – financiare ale firmei

1.1. Asigurarea cu forta de munca ca numar,

structura si nivel de calificare

Munca este un factor de productie primar, originar, reprezentand activitatea umana prin care oamenii isi folosesc aptitudinile, cunostintele si experienta in activitatile productive. Munca reprezinta pentru un economist rezerva de resurse umane, atat fizice cat si mentale, care este disponibila a fi folosita in productia de bunuri si servicii.

Ea a fost si a ramas factorul de productie activ care ar putea pretinde titlul de agent de productie, in sensul adevarat al cuvantului. Numai omul joaca un rol activ, el singur ia initiativa oricarei actiuni productive combinand si utilizand eficient ceilalti factori de productie.

Factorul munca poate fi privit sub raport cantitativ si calitativ [2 Clipa N., Economie politica, Editura Sedcom Libris, Iasi, 1999, pg.34].

Aspectul cantitativ se refera, in primul rand, la resursele umane care desfasoara efectiv munca, iar in al doilea rand, la numarul de ore pe saptamana in care populatia este pregatita sa munceasca.

Aspectul calitativ al muncii este pus in valoare de nivelul de pregatire profesionala, de volumul cunostintelor generale, tehnico-stiintifice. S-a constatat existenta unei legaturi directe intre gradul de incorporare a progresului tehnic in productie si nivelul de pregatire a lucratorilor.

Aplicarea tehnicilor si tehnologiilor noi presupune ridicarea continua a nivelului de pregatire a lucratorilor si recalificarea lor.

În economie, cand se fac referiri la factorul munca se foloseste in mod frecvent notiunea de capital uman, intelegandu-se prin aceasta educatia si formarea profesionala care duc la cresterea randamentului muncii si la sporirea veniturilor.

Realizarea obiectivelor propuse, legate de activitatea de baza a firmei in conditii de eficienta economica ridicata, este conditionata de asigurarea firmei cu forta de munca necesara atat ca numar cat si ca structura.

Forta de munca de care dispune un agent economic este evidentiata prin numarul personalului angajat.

Numarul de personal la un moment dat reprezinta efectivul salariatilor si se urmareste la inceputul si sfarsitul perioadei. El caracterizeaza potentialul uman de care dispune unitatea si este considerat ca un indicator de stoc.

În efectivul salariatilor existent la inceputul si sfarsitul perioadei, se cuprind toti salariatii angajati cu contracte individuale de munca, pe durata determinata sau nedeterminata, care au lucrat sau care nu si-au putut indeplini obligatiile de munca, apelandu-se la concedii medicale, concedii de maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, pentru cresterea copilului pana la doi ani, in concedii de odihna, in concedii fara plata, beneficiind de timp liber prevazut de lege sau stabilit prin contractul colectiv de munca, in greve sau invoiti, etc.

Numarul mediu al personalului caracterizeaza potentialul uman de care dispune firma pe o perioada de timp, dar nu si numarul de persoane care au lucrat efectiv in cursul acestei perioade. În acest sens se calculeaza numarul mediu efectiv al personalului.

Functie de obiectivele stabilite, numarul personalului va fi astfel dimensionat incat sa se asigure promovarea unei politici de personal eficienta si dinamica.

La nivelul agentilor economici nu este suficienta asigurarea acestora cu forta de munca pe baza numarului de personal, ci si al modului in care structura acestuia corespunde necesitatilor activitatilor ce se desfasoara.

Structura fortei de munca difera de la firma la alta functie de forma juridica a acesteia, de forma de proprietate si de tipul activitatii principale.

Astfel, functie de tipul activitatii, personalul unei firme poate fi grupat in personal ocupat in activitatea industriala si personal ocupat in activitati neindustriale, iar in cadrul acestora pe ramuri potrivit Clasificatiei Activitatilor din Economia Nationala (CAEN).

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Comisia Nationala pentru Statistica a elaborat Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) avand ca obiectiv alinierea la Standardele Internationale elaborate de Comunitatea Economica Europeana si ONU, in scopul asigurarii transparentei informatiei economico-sociale in domeniul resurselor si utilizarii fortei de munca.

Clasificarea ocupatiilor este realizata pe patru nivele, astfel:

I. grupe majore

II. subgrupe majore

III. grupe minore

IV. grupe de baza

Pentru clasificare s-a utilizat sistemul zecimal.

Încadrarea ocupatiilor pe cele patru niveluri ierarhia s-a facut in functie de:

? gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);

? nivelul competentelor;

? gradul de specializare in cadrul aceleiasi activitati;

? felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate, etc.

Potrivit COR, personalul din industrie poate fi incadrat in urmatoarele grupe majore:

? legiuitori, inalti functionari si conducatori;

? specialisti (cu ocupatii intelectuale si stiintifice);

? tehnicieni;

? functionari;

? muncitori si meseriasi;

? operatori pe instalatii, masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse;

? muncitori necalificati.

Structura fortei de munca pe ocupatii ofera posibilitatea regruparii personalului angajat al unei unitati dupa o serie de alte caracteristici de grupare.

O prima grupare se realizeaza pe activitati, grupe de functii, meserii si specialitati, astfel:

? muncitori, dintre care:

o direct productivi;

o indirect productivi;